zondag, oktober 30, 2005

 

Sharpe ratio

De Sharpe ratio leest u vaak over als het om de vergelijking van rendementen van beleggingsfondsen gaat. Op Internet treft u heel veel wiskundige berekeningsmethodes aan, ik hoop u hier in voor iedereen begrijpelijke taal duidelijk te maken wat het precies inhoudt.

De Sharpe ratio is een berekening (ratio) voor de risico's die een fonds of fondsbeheerder genomen heeft om het rendement te halen.
Deze Sharpe ratio geeft u dus inzicht in niet alleen de behaalde winst, maar ook of u als belegger rustig had kunnen slapen als u in dat fonds belegd zou hebben.
Een hoog rendement is immers prachtig, maar dat combineren met het laagste risico is het mooist. Als belegger wilt u immers zoveel mogelijk winst halen tegen het laagst mogelijke risico. Het kan dus heel interessant zijn te weten welke van de fondsen die bijvoorbeeld 20% rendement haalden dat deed met het laagste risico.

Het zelf berekenen van de Sharpe ratio is geen makkelijke klus.

S(x) = ( rx - Rf ) / StdDev(x)

Waarbij x de investering is.
rx is het gemiddelde jaarlijkse rendement van x
Rf is het best beschikbare rendement op een risico vrije investering zoals bijvoorbeeld rente
StdDev(x) is de standaard deviatie van rx

Een makkelijker omschreven formule is in feite:

rendement van het fonds -/- rente
-------------------------------------
risico van het fonds

Des te hoger des te beter!


Standaard deviatie is een instrument om te bezien hoe grillig een belegging in waarde veranderde. Deze berekend u als volgt: De standaard deviatie telt u twee maal op bij en trekt u twee maal af van het gemiddelde rendement. U krijgt dan een bandbreedte waarbinnen een fonds zich bewogen heeft.
Ik zie u al denken... eeeuh

De standaard deviatie laat in feite zien binnen welke bandbreedte 95% van de koersen gevonden kan worden. Zo werken bijvoorbeeld ook de Bollinger Bands.
Het gaat er dus om hoe breed de bandbreedte is waartussen zich 95% van de koersen zich bevonden hebben. Des te smaller des te beter.
U ziet dat het dan enorm veel uitmaakt als een fonds tussen de 3% en 30% heeft gestaan om uiteindelijk 20% rendement te halen of dat een fonds op -10% en + 50% heeft gestaan om dezelfde 20% rendement te behalen.

U ziet hier twee grafieken die het u duidelijk zullen maken:U ziet dat de bandbreedte waarbinnen een rendement zich bewogen heeft behoorlijk kan verschillen, ook als het uiteindelijke rendement even hoog is geworden.

Hoe gaat u dat allemaal zelf berekenen?
- Dat doet u dus niet. Hoeft u ook niet te doen. www.morningstar.nl doet het immers al voor u. Wel is het dan zo handig om in ieder geval te weten wat u precies aan het vergelijken bent.

De Sharpe ratio is overigens ontwikkeld door Bill (William) Sharpe, een professor aan de Stanford universiteit. Hij publiceerde er twee keer over. In 1966 en in 1975.
Het is van groot belang dat u de Sharpe ratio wel loslaat op dezelfde soort fondsen. U wilt immers appels met appels vergelijken en geen appels met peren.Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


vrijdag, oktober 28, 2005

 

Goedkope aandelen


Hoe verder de beurs daalt, hoe leuker het wordt om te kijken naar goedkope aandelen. Ik heb er deze week in ieder geval één voor u gevonden. ACE Cash Express (AACE) is een financiele dienstverlener die zijn geld verdient met het verwerken van cheques en het verstrekken van kredieten. Dit bedrijf ziet dit jaar een lichte winstdaling nadat de winst vorig jaar zeer fors groeide. Voor volgend jaar wordt echter weer een winstgroei van 21% verwacht en voor de jaren daarna 12,5%. Op dit moment mogen we dit aandeel rustig goedkoop noemen, want tegenover deze mooie verwachte winstgroei staat een koers/winstverhouding van slechts 9,2.

Volgens Warrren Buffet is een PEG ratio (Price gedeeld door Eanings Growth) van 1 een normale waardering. De PEG-ratio van AACE is op dit moment 0,74 en dat suggereert een onderwaardering van ongeveer 35%

De technische conditie van dit aandeel is echter niet fraai te noemen, wat mede wordt veroorzaakt door de angst voor renteverhogingen. Niet echt het moment om in te stappen dus. Maar hoe verder de koers nog daalt, hoe groter de onderwaardering (aangenomen dat de winstverwachtingen positief blijven) In mijn ogen een mooi aandeel om in ieder geval in de gaten te houden.


Jack Hoogland

www.stocktradingexpert.com


 

De best presterende beurs sectoren

De internet sector is nog steeds de witte raaf. Internet aandelen stegen afgelopen maand met gemiddeld ruim 5%. Het positieve sentiment in deze sector wordt voornamelijk gedragen door Real Networks (u weet wel: van RealPlayer, de tegenhanger van Windows Media Player) en Google. De koers van Real is met 45% gestegen nadat bekend werd dat Microsoft ruim 700 miljoen dollar aan Real moest betalen wegens oneerlijke concurrentie. De koers van Google reageerde zeer positief op de kwartaalcijfers van vorige week en is sindsdien met ruim 16% gestegen.

Sector
Stijging*
Internet
5,2%
Insurance
0,5%
Tranportation
0,5%
Tobacco
(0,5)%
Banking
(0,9)%

* Stijging over afgelopen maand

De sectoren die de afgelopen maanden het beste presteerden, vinden we net als vorige week helemaal onderaan. De energie-aandelen hebben de afgelopen maand gemiddeld een koersverlies van 11,1% geleden en aandelen uit de sector Metals & Mining (goud, koper, etc) leden 9,1% verlies. Ook zien we dat de angst voor renteverhogingen zijn impact heeft op de aandelen in de bouwsector. Die aandelen zijn afgelopen maand ook met maar liefst 8,4% gedaald.

Het frappante is hierbij dat de verwachte renteverhogingen geen impact lijken te hebben op de winstverwachtingen van de toppers onder de bouwbedrijven (zoals KB Home, Lennar Corp en Toll Brothers). Bij deze bedrijven zien we namelijk een zeer positieve winstverwachting in combinatie met een zeer lage koers/winst verhouding. Je zou zeggen, een koopje dus. Toch zijn deze aandelen al vanaf begin augustus fors aan het dalen en zien de grafieken er bij lange na niet fraai uit. Logica heeft lang niet altijd de boventoon op de beurs....


Jack Hoogland
www.stocktradingexpert.com


 

Dalende trend weer ingezet


Met een doffe dreun zetten de indices gisteren de dalende trend weer in. De Nasdaq verloor 1,7% en daarmee werd het technisch herstel van eerder deze week keihard de kop ingedrukt.
De trend is duidelijk dalend, want er werd deze week een lagere top neergezet op 2115, terwijl de vorige top nog op 2155 lag. Het is de derde lagere top die werd neergezet en eigenlijk is de beurs nog niet eens stevig gedaald. Na de vorige top op 2155 daalde de index zo'n 120 punten alvorens een technisch herstel intrad. Zou eenzelfde daling nu weer plaatsvinden, dan zouden we moeten dalen richting 1995, dus rond de 2000 waar misschien wat psychologische steun ligt. Echte technische steun ligt er echter pas rond 1910, waar de half april gevormde bodem ligt.

Wel is het nu zaak dat we eerst een slotkoers zien lager dan 2037 om de dalende middellange trend te bevestigen. Zou de Nasdaq op een hoger niveau dan 2037 een bodem vormen, dan zou dat een eerste voorzichtig teken van verandering van het sentiment betekenen. Die verandering zou dan wel bevestigd moeten worden met een hogere top, een slotkoers boven 2115 dus. Een scenario waar je als belegger altijd rekening mee moet houden, al lijkt het er voorlopig meer op dat de indices voorlopig nog even in een dalende trend zullen zitten.

Situatie per donderdag 27 oktober 2005:

Middellange Trend Dalend
Korte Trend Dalend

Duur middellange trend: weken tot maanden
Duur korte trend: dagen tot weken


Jack Hoogland

www.stocktradingexpert.com
voor
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl


 

General Motors koerst richting surseance

Beleggers beginnen enige zorg te krijgen over de financiële staat van General Motors. Het feit dat de obligaties al jaren de status van junk bond hebben lijkt nu haast wel een verrassing te zijn. Beleggers lijken zich nu pas te beseffen dat het hier wel eens heel erg mis kan gaan waarbij het bedrijf misschien zelfs de uitstel van betalingsregeling moet activeren om de wel goed draaiende delen los te weken van de zeer slecht draaiende delen. Dat het voor de gepensioneerden dan rampzalig is mag voor u als lezer van deze nieuwsbrief geen verrassing zijn. Het uiteenvallen van GM is echter steeds waarschijnlijker want ook de hoge olieprijs is een slechte zaak voor dit bedrijf. Hun benzine slurpende SUV's en MPV's zijn de backbone. Ze zijn echter vrijwel onverkoopbaar geworden in Amerika. Europa loopt ook hier nog wat achter. Hier lopen de verkopen van die auto's nog op, maar de populariteit van die grote bakken zal hier waarschijnlijk ook een vrij kort leven beschoren zijn. Als het echt zover komt dat GM uiteenvalt dan zal dat enorme consequenties hebben voor de Amerikaanse economie. Het is dan immers niet alleen GM dat het zwaar heeft, maar ook alle toeleveranciers en autoverkopers over heel Amerika zullen dan pijn voelen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Worldcom


Bij dit bedrijf werd indertijd voor in totaal 11 miljard dollar aan fraude gepleegd. Gisteren werd bekend dat de zakenbanken waarmee het bedrijf werkte nu ook 651 miljoen dollaar schadevergoeding moeten betalen. Die zakenbanken hebben veel te weinig vragen gesteld toen Worldcom ze vroeg obligaties uit te geven.
Beleggers hadden mogen verwachten dat de gerenommeerde zakenbanken hun huiswerk wel gedaan zouden hebben, maar dat viel tegen. Als de banken ook maar de meest elementaire vragen gesteld zouden hebben hadden ze die obligaties nooit uitgegeven. Nu werd alles klakkeloos als opdracht aangenomen en aldus draagden de banken hun steentje bij aan de fraude die uiteindelijk 11 miljard dollar bedroeg. In de 651 miljoen dollar zitten ook een paar dollar die door de oud topmensen van Worldcom is bijgedragen.
Ik weet nog goed dat ik in die tijd mijn zware bedenkeningen bij de adviezen van de zakenbanken heb gepubliceerd. Ik kreeg er toen heel wat kritiek op, van lezers die mijn beschuldigingen aan het adres van de zakenbanken maar onzin vonden. Immers waren dat banken van naam, die deden hun werk wel, daar konden we als beleggers echt wel op vertrouwen. Wie was ik dat ik hun goede naam door het slijk durfde te halen...
Ook ik verloor uiteindelijk veel geld in de opvolgende crash die heel de tech en Internet sector maar feitelijk heel de beurs raakte. Een geleerde les, als het ruikt naar fraude, als het eruit ziet als fraude en als het voelt als fraude, dan maakt het niet uit wie de aanbieder is, reken er maar op dat het dan ook fraude is.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Ahold valt tegen


Het aandeel ging gisteren 7,85% omlaag. De omzet van Albert Heyn nam 3,5% toe en geeft duidelijk aan dat de supermarktoorlog vooralsnog door Ahold gewonnen is. Albert Heyn is goed voor 1,3 miljard omzet op een totale omzet van Ahold van 10,2 miljard omzet. Dat Albert Heyn het dus goed doet is mooi, maar voor het hele concern is het van ondergeschikt belang. De concernomzet steeg slechts 0,7%.
Het Amerikaanse onderdeel TOPS zag de omzet met maar liefst 5% dalen. Het lijkt dus zaak dat Moberg de aandacht gaat verleggen naar Amerika. Het lek is daar nog altijd niet boven water. De magie van Moberg lijkt uitgewerkt te zijn.

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Oplopend rendement

Door Jack Hoogland


Met onze Long & Short Trading strategie hebben we deze week het rendement verder op zien lopen. Dit onder meer door omdat we maandag 10% winst pakten op aandelen Altiris (softwarebedrijf) en profiteerden van een koersdaling van Royal Gold (goud) die ons 14% opleverde. Het rendement is hiermee gestegen naar 20%. Sinds eind juli gebruiken we Japanse Candles om onze aandelen te selecteren, waarna het rendement in drie maanden tijd opliep van 9% naar 20%. En dat terwijl alle belangrijke beursindices over de afgelopen drie maanden verlies leden.

Bent u een aanvallend ingestelde belegger?
Wilt u profiteren van zowel koersstijgingen als koersdalingen?
Spreekt het u aan om dagelijks slechts enkele minuten aan beleggen te besteden?
Wilt u niet langer bij iedere transactie 10 euro of meer betalen?

Is uw antwoord op alle vier de bovenstaande vragen bevestigend? Dan is onze Long & Short Trading strategie echt iets voor u.
Meldt u hier aan voor een abonnement en profiteer voortaan van stijgende én dalende koersen.


donderdag, oktober 27, 2005

 

Free Record Shop zit omhoog met haar guldens


De stunt van FRS om klanten met guldens te laten betalen gaat ze veel geld kosten. De Nederlandse Bank weigert deze namelijk aan te nemen. Alleen particulieren kunnen nog guldens inwisselen, voor bedrijven geldt die mogelijkheid niet.
Voor FRS rest dus niets anders dan nu een manier te vinden om particulieren zover te krijgen dat die deze guldens gaan inwisselen. Hoe dan ook gaat dit FRS weer een flinks som geld kosten, maar alles beter dan volledig te moeten afschrijven op alle in bezit zijnde guldens.
De regeling is te zot voor woorden, want waarom die rechtsongelijkheid, maar tot op heden is de Raad van State op de hand van Zalm en heeft FRS het nakijken.
- Tegen een aardige vergoeding wil ik me wel beschikbaar stellen om die miljoenen guldens even naar de bank te brengen. FRS moet dan wel even de belasting van mijn lijf houden. Die zullen zich namelijk ongetwijfeld gaan afvragen hoe ik ineens aan miljoenen guldens kom.
Als dat een probleem is kunnen we als lezers van de Beursbox Nieuwsbrief ook allemaal een paar duizend gulden gaan inwisselen. Als we daar allemaal een leuke vergoeding aan over houden lijkt me dat ook geen slecht idee.
Als FRS de Nederlandse Bank een loer wil draaien geeft ze iedere klant een paar guldens en biljetten mee, alsmede het adres van de dichtsbijzijnde Nederlandsche Bank vestiging. Eens kijken hoe die in paniek raken als ineens die vestigingen overspoelt worden door consumenten die iedere een paar gulden komen inwisselen.
Een andere mogelijke regeling is dat de top van FRS zich een jaar laat uitbetalen in guldens. Als particulieren gaan ze dan zelf even naar de bank.

Probleem ook opgelost.

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

De ontwikkelaar van deze emissievrije auto is zijn leven niet zeker

De ontwikkelaar van de auto die zonder benzine kan rijden is geen vriend van oliemaatschappijen en overheden. Figuurlijk gezien heeft hij een prijs op zijn hoofd staan. Letterlijk is het zo dat enkele van zijn voorgangers een onnatuurlijke dood zijn gestorven. Het is dus niet helemaal fictie.
De prijs op zijn hoofd zal bijzonder hoog kunnen zijn, want zijn grootste vijanden zijn zo'n beetje de meest winstgevende bedrijven ter wereld, namelijk de oliemaatschappijen. Vergeet daarbij overigens de overheden van deze wereld niet! Daarover verderop meer.
De auto waarover ik het heb rijdt op een staaf zink van zo'n 100 kilo en kan daar mee rijden totdat heel die staaf is omgezet tot geoxideerd metaal. Met dat staal kan Hoogovens dan ongetwijfeld nog wel wat doen. In de omzetting van Zinc naar geoxideert staal komt geen emissie vrij.
Nu zijn er enkele nadelen te noemen. Immers iedere 800 kilometer een staaf staal van 100 kilo verwisselen is onpraktisch. Daarbij, hoe gaat die staaf dan vervolgens naar de hoogovens gebracht worden? De auto rijdt nu zonder emissie, maar de vrachtauto die deze staven moet vervoeren zal ongetwijfeld voorlopig nog niet zo'n mooie motor hebben. Daarbij, hoeveel kost het om die zink te delven? Het lijkt nu ook wel alsof we Zinc in overvloed hebben (het op drie na meest gedolven staal) maar als het veelgevraagd wordt, dan ontstaat net zo'n probleem als met olie.
Ondanks de nadelen is de motor van deze auto het schrikbeeld van de olie-industrie. Een motor zonder olie. Als het nog niet verboden is, dan zal zeker nog wel een poging gedaan worden om de ontwikkeling of het in productie brengen van deze auto te frustreren.
Denk daarbij ook aan de overheid. Immers op olie kan je belasting heffen, maar kan je dat ook op een staaf zink van 100 kilo? Wel een beetje raar als een bouwer een hal gaat bouwen en dan geen zink meer kan gebruiken omdat het schreeuwend duur is geworden, puur vanwege de brandstofbelasting. We zien nu hetzelfde probleem bij het bakvet. Het is milieuvriendelijker en veel goedkoper, maar we mogen er niet op rijden omdat we dan geen brandstofbelasting betalen. De overheid ZEGT wel dat ze het milieu wil sparen, maar dat is onzin. De overheid wil boven alles eerst belastinggeld zien. Al zou rijden op bakvet 100% schoon zijn, als er geen belasting op geheven kan worden zal het verboden blijven. De oliemaatschappijen en de overheid zijn daarom nog altijd dikke maatjes. Vooral dat punt is een enorme rem op de ontwikkeling. Van de overheid mag blijkbaar op dit beleidspunt geen lange termijnvisie verwacht worden.
Kijkt u op deze link voor de auto die op zinc rijdt: http://www.isracast.com/tech_news/231005_tech.htm


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


woensdag, oktober 26, 2005

 

Winstname of teleurstelling bij BP?


Het gaat goed met de olieindustrie. Ondanks alle last van de orkanen in het Car?bische gebied was de derde kwartaalwinst van BP toch nog altijd 6,4 miljard U$dollar. Dat afgezet tegen een winst van 4,8 miljard een jaar eerder maakt wel duidelijk dat de oliemaatschappijen het bijzonder prettig vinden dat de prijs van olie zo hoog is. Ze is blijkbaar mede zo hoog omdat we als consumenten meer aan de winst van de maatschappijen moeten bijdragen.
Als Katrina en Rita niet een enorme schadelpost hadden opgeleverd, dan was de winst voor BP nog schandalig veel hoger geweest. In feite is die schade een goede zaak voor BP, want handelsbeperkingen omdat ze te duidelijk maken dat de oliemaatschappijen te wanstaltig profiteren van de hoge olieprijzen, daar zitten ze ook niet op te wachten.
BP verloor gisteren 1,2%. Volgens de pers omdat beleggers en analisten de winst toch vonden tegenvallen. Naar mijn idee waanzin ten top omdat iedereen op zijn vingers kon natellen dat de orkanen flinke schade toegebracht zouden hebben. 6,4 miljard winst maken in drie maanden terwijl je twee orkanen door je kroonjuwelen heen hebt gekregen lijkt me moeilijk te spreken over tegenvallende winst. Naar mijn idee was het eerder winst nemen op het goede nieuws.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, oktober 25, 2005

 

De opvolger van Greenspan is bekend

Het is Ben Bernanke geworden. Bernanke zat ooit al drie jaar in het bestuur van de Fed. Sinds een paar maanden is hij de belangrijkste economische adviseur in het Witte Huis. Het mag dus duidelijk zijn dat de onafhankelijke Fed. de kans loopt de aankomende jaren minder onafhankelijk zal worden. Niets ten ongunste van de persoon Bernanke, want het is een man die zijn sporen heeft verdiend, maar dat hij zo enorm aan Bush gekoppeld zit is geen aanbeveling gezien het matige economische beleid van Bush tot op heden.
In de financiële wereld van Amerika is het feit dat je aan Bush gekoppeld bent geen probleem.

Sterker nog, het is de enige manier om een toppositie te kunnen bemachtigen.
De Amerikaanse beurzen sloten fors hoger, mede omdat aan ook deze onzekerheid nu een eind kwam. Greenspan gaat echt met pensioen en op tijd zal er een opvolger zijn.
Greenspan zit overigens al vanaf 1987 op het pluche. 1987 is het jaar waarin ik voor het eerst heel voorzichtig met beleggen begon. Het zou toen nog drie jaar duren voor ik beleggen en computers aan elkaar ging koppelen. Greenspan komt dus ook nog uit het stenen tijdperk. Vervelende gedachte is daarna... ik dus blijkbaar ook.
Eind jaren tachtig was de tijd dat we als beleggers bij elke bank f42,50 aan kosten per transactie betaalden. NMa was er toen nog niet en prijsafspraken verboden? Daar had nog niemand van gehoord. Tevens was het iedere avond met ruitjespapier de slotkoersen verwerken zodat de grafiek uitgebouwd kon worden.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Onbegrijpelijk vakjargon (2)

Door J. de Koning


Recent werd in een artikel in Beursbox een stuk tekst van mij besproken waarbij het duidelijk werd dat er toch wat nadere uitleg over nodig was. Van Tom kreeg ik bij deze de gelegenheid mijn stuk tekst nader toe te lichten.
Het betrof deze tekst
"Crashes (extreme beursdaling in enkele dagen tijd) vinden alleen plaats in de eindfase van een cyclical bullmarkt binnen een seculair bullmarkt".

Deze tekst stond in een column van mijn hand. De column werd geschreven op het moment dat veel analisten en beleggers negatief werden over de vooruitzichten op de beurs. Op enkele plaatsen werd er zelfs een crash alarm afgegeven. Overdreven, onzinnig en ongegrond. Met de zin heb ik aangegeven wanneer we crashes dan wel kunnen verwachten. Een antwoord op de cycly:
De lange termijn trendbewegingen op de beurs kunnen worden ingedeeld in seculaire en cyclische bewegingen. Een seculaire beweging is een lange termijn beweging die vaak zo’n 15 tot maximaal 20 jaar aan tijd in beslag neemt. Binnen deze periode kan de markt stijgen (bull) of dalen dan wel zijwaarts bewegen (bear). Deze lange termijn bewegingen zijn onder te verdelen in cyclische bewegingen welke doorgaans 4 jaar in beslag nemen. Binnen een seculaire beurstrend (van 15-20 jaar) vinden dus ook cyclische bewegingen plaats (van 4 jaar) en binnen zo’n seculaire beweging vinden dan ook zo’n 4 tot 5 cyclische bewegingen plaats. Vanaf 1982 tot 2000 noteerde de wereldindices in een seculaire bullmarkt. Binnen deze bullmarkt vonden ook cyclische bewegingen plaats. Omdat de lange termijn trend (seculair) omhooggericht was zijn de cyclische bewegingen vaak opgedeeld in drie jaren van stijging en een jaar van daling. Soms vind er helemaal geen dalende beweging van een jaar plaats maar corrigeert de markt veel sneller (crash). Vanaf 2000 noteren we in een seculaire bearmarkt. Binnen een seculaire bearmarkt stijgen de koersen vaak een of twee jaar en dalen vervolgens ook twee tot soms wel drie jaar. Crashes vinden echter nooit plaats binnen dergelijke seculaire bearmarkten, het kan alleen voorkomen dat de overgang van een seculaire bull naar bearmarkt plaats vind middels een crash die het einde van een cyclische bullmarkt binnen een seculaire bullmarkt betekent.

De abonnees van TrendTraders.nl zijn de afgelopen maanden ge?nformeerd over de lange termijn verwachtingen en scenario’s van de AEX en de Amerikaanse indices. Zeer zorgvuldig en uitgebreid (en ge?llustreerd middels grafieken) heb ik de genoemde begrippen uitgelegd. Zie hier de uitleg voor de abonnees van BeursBox. Over de gevolgen en praktische toepassing zijn beleggers van harte welkom op TrendTraders.nl

Met vriendelijke groet,
J. de Koning CMT


Gepubliceerd op:

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Een (tijdelijke) bodem?

Door H. Twaalfhoven


Allereerst is mijn verhaal geen advies, maar meer een serie punten om te overdenken bij de strategie voor de komende weken.
Als ik kijk naar het gerommel van vorige week waar de oktober-expiratiebelangen hoogtij vierde, denk ik dat vrijdag een draaipunt is geweest. Ik let dan op de RSI van de AEX, de S&P en RDS (welke donderdag met de kwartaalcijfers komt). Alle drie staan vrij laag, wat een bodem zou kunnen markeren. Bij de AEX zou een omkeer op 385 het begin kunnen zijn van een rechterschouder welke oploopt tot ca 400. Dit houdt in dat, als dit kop-schouder-patroon geldig zou zijn, de AEX daarna kan doorzakken naar de 365. Bijkomend punt van overweging is dat de indices begin oktober aan hun afdaling begonnen, welke ongeveer 3 weken duurde en waarbij de AEX zo'n 20 punten verloor. Deze afdaling werd verklaard door allerlei zorgen, welke de komende tijd als "al ingecalculeerd" zullen worden bestempeld. Maar net als de najaarsstormen, hoort deze daling gewoon bij oktober. Als laatste punt van overweging zou ik de zomerrally van 2003 willen meegeven. Deze kwam in september zonder brandstof te staan, waarna het de top in de rest van dat jaar nog wel kon benaderen maar niet meer overtreffen. Dus zonder meer een rechte lijn doortrekken naar de 450 of hoger zou ik zelf niet doen.www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


vrijdag, oktober 21, 2005

 

Negatieve hype rond vogelgriep


In de media worden we helemaal gehersenspoeld rondom de dodelijke variant van het vogelgriep virus. Het is nu net alsof we nog slechts weken af zitten van een massale sterfte van het menselijk ras.
Feit is echter dat het virus zeker dodelijk is voor vogels. In theorie is het ook dodelijk voor mensen, maar die theorie werd alleen nog werkelijkheid in Azië, waar mensen de hele dag hutje mutje op elkaar met zieke vogels verblijven.
In heel veel andere culturen is de band met vrij in de natuur rondlopende vogels veel minder hecht.
Allerhande rampscenario's worden nu in krant en op TV voorgespiegeld. Leuke programmavulling, maar al die scenario's zijn tot nu toe fictie. Het lijkt haast wel of tegenwoordig alles gehyped moet worden. Is dat het nieuwe fenomeen, dat we na Big Brother nu een soort scare tactics op heel de bevolking gaan toepassen?
Beleggers wortden ondertussen door menig bedrijf warm gehouden. Akzo heeft het over vijf jaar en in Amerika gaan nu al maitljes rond van kansrijke pennystocks die hoopvol zijn dat ze snel wereldwijd een perfect middel kunnen introduceren. Ook dat is veel lucht en vooral bedoelt om de koers te hypen.
Als ik dat soort berichten moet geloven, dan zal binnenkort vrijwel ieder beursgenoteerd bedrijf haar eigen anti vogelgriep virus hebben. Ahold waarschijnlijk zelfs ook in eigen huismerk en Laurus met 10% korting.
Ik kan alleen maar zeggen, vergeet ook niet te leven.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Beurs beleggen mini seminar

Structureel beleggen met een rendement van gemiddeld 35% per jaar lijkt zo onmogelijk. Toch zijn er beleggers die het keer op keer voor elkaar krijgen. Het zijn pertinent niet de gokkers maar het zijn juist de beleggers die heel gedegen hun kansen afwegen en heel strategisch te werk gaan.
Francios Franken gaat binnenkort weer een serie mini-seminars in het land geven waarin hij u in vogelvlucht laat zien welke mogelijkheden ook u heeft om te leren strategisch te beleggen.
Gaat u eens een keer naar zo'n mini-seminar en laat u eens voorlichten. Het mag u nu al duidelijk zijn, die winnaars in het beursspel zijn de beleggers die bijzonder veel over het beursspel weten. Als u van uzelf weet dat uw kennis her en der nog bijgespijkerd kan worden, dan is het miniseminar een prima plek om u te laten voorlichten over de benodigde kennis.
Kijkt u hier voor nadere informatie.


 

Steeds verbeteren voor hogere beurs beleggingswinsten

Door Jack Hoogland


Beleggen is en blijft constant aanpassen aan een nieuwe situatie en constant zoeken naar verbetering. Een principe dat we bij StockTradingExpert hanteren is dan ook het streven naar "constant and never ending improvement". Onze Long & Short Strategie had het in 2005 niet gemakkelijk, totdat we op 1 augustus een cruciale verbetering aanbrachten. Sinds die dag selecteren we aandelen op basis van Japanse Candles en dat bleek de gulden greep te zijn die we nodig hadden. Het rendement steeg in minder dan drie maanden van 9,6% naar 18,3%, in wat we duidelijk een slechte beursperiode mogen noemen. Even ter vergelijking: de AEX heeft sinds 1 augustus een verlies van 1,7% geleden. De Nasdaq verloor maar liefst 5,3% en de S&P-500 verloor 4,6%.

Wat was uw rendement over de afgelopen drie maanden? Bekijk het eens kritisch en vraag u eens af of het niet tijd wordt om van strategie te veranderen. Bijvoorbeeld door te gaan beleggen op een manier waarbij uw rendement niet langer afhankelijk is van het beurssentiment.
Wij kunnen u helaas geen rendement beloven, want dat gaat met beleggen nu eenmaal niet. We kunnen u alleen onze rapportcijfers tot nu toe overleggen, u beloven dat we iedere dag ons uiterste best voor u doen, en op exact dezelfde manier verder werken. U hoeft alleen iedere dag even uw aan- en verkooporders in te leggen.
Meldt u hier aan voor een abonnement. Beleg vanaf morgen op basis van Japanse Candles en wees niet langer afhankelijk van het beurssentiment. 

Google maakt 7x meer winst


U kan zich mogelijk nog herinneren dat ik enkele weken geleden schreef over een komende dalende winst bij Google. Gelukkig schreef ik er ook bij dat het dit kwartaal nog zou meevallen, maar dat we moeten kijken naar het eerste kwartaal waarin de gevolgen van de AdWords aanpassing volledig tot uitdrukking zouden komen.
Google verraste zichzelf en alle andere door over het derde kwartaal een winst te behalen die 7 keer groter was dan de winst van een jaar eerder.
Die vergelijking is echter ook niet echt eerlijk. Immers is het nogal niet een jaar voor Google geworden. De beursgang en mede daardoor de enorme aandacht voor AdWords en AdSense deden het bedrijf veel goed.
Waar ik nu bang voor ben is dat het vierde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal gaat tegenvallen. Immers zie ik en hoor ik overal webmasters die zien dat hun inkomsten zo teruggevallen zijn.
De enige reden die gunstig voor Google zou kunnen zijn die ik dan kan verzinnen is dat de early adopters, die Google AdSense al eerder gebruikten, dit nu moeten delen met veel meer webmasters die massaal het medium ontdekt hebben. Als er echter niet veel meer nieuwe webmasters en sites bij zijn gekomen blijft het feit dat de meeste webmasters die ik ken constateren dat hun Google inkomen ongeveer gehalveerd is. Als Google haar winst weet te verhogen terwijl de webmasters minder verdienen, dan is een andere conclusie dat Google zichzelf een groter deel van de taart gunt. Niet onmogelijk omdat het zeer onduidelijk blijft op welke manier de inkomsten gedeeld worden.
Voor beleggers is overigens van belang dat Google bijna 10% van de nettowinst verbruikte aan werknemers opties op de aandelen. Bij zo'n hoge winst zoals nu merkt de belegger daar niet veel van, maar als de winst inderdaad zou gaan inzakken, dan komen de optiekosten voor het personeel keihard aan. Die gaan immers wel van de winst af en zijn daarmee erg ongunstig voor de aandeelhouders.
Overigens sloot Google op een all time high. Beleggers die indertijd bij de IPO de aandelen kochten hebben wel heel erg gelijk gekregen.
Google is nu goed voor 45% van de Amerikaanse zoekopdrachten. Volgens Google groeit het aantal adverteerders nog altijd flink. Daarnaast is het bedrijf bezig met het opbouwen van producten en services in andere sectoren. Op zich is het feest bij Google dus nog niet over. Zoveel is al wel duidelijk. Hoe lang het feest voor de beleggers nog kan aanhouden zeg ik niets over. Eind jaren negentig ging het ook lang door. Die vergelijking gaat echter mank op één belangrijk punt. Google maakt wel echte winst! Wie tegen de stijgende trend van dit aandeel wil ingokken zou naar mijn idee alleen kunnen kiezen voor het kopen van put opties. Als ineens de koers inzakt, dan kan het feest worden met zo'n put optie. Zakt de koers niet in, dan verliest u de premie, maar meer ook niet.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


donderdag, oktober 20, 2005

 

Domeinen te koop


Ik ben de afgelopen maanden erg enthousiast geweest met het aankopen van domeinen.
Een aantal ervan kan ik de aankomende tijd zelf geen invulling voor vinden en stel ik ter beschikking voor ondernemers die er wel wat mee denken te kunnen. Alle onderstaande bedragen zijn ex-btw.
Zo is voor 500 euro te koop: www.beursbeleggen.com een domein dat in de zoekmachines enorm hoge ogen kan gaan gooien.
Ook 500 euro kost www.beursmagazine.com.
Voor 2000 euro is www.systeemtrader.nl te koop. Voor 500 extra krijgt u www.systeemtrader.com er ook bij.
500 euro moet www.beleggentips.com gaan opleveren en ook voor 500 euro gaat www.aandelentips.com eruit.
1500 euro kost www.aandelenfonds.com.

Voor u denkt dat ik er echt mee verlegen zit, neen, dat is niet zo. Ik heb alleen nu even geen tijd om er een goede vulling aan te geven en wil mijn toekomstige plannen met die domeinen wel inruilen voor een snel rendement op de namen. Niet verkopen is geen ramp, dan ga ik er in de loop van de tijd vanzelf initiatieven op plaatsen en dan komt het rendement op de investering in de loop van de tijd wel.
Als u interesse heeft, mailt u dan naar tom@lassing.nl.
Afdingen heeft overigens geen enkele zin, daar zal ik niet op ingaan.

Om u een indruk tegeven wat ik nu met de domeinen doe, kijkt u even op www.beleggersweb.com dat ik deze week in gebruik nam. Op dat domein nu een pagina met de aandelenadviezen van de professionele partijen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

CEO salarissen


In de oktober editie van de Detroit Free Press stond een interessant artikel over hoe de salarissen van CEO's nu alle vroegere verhoudingen missen.
Ik lees nog wel eens commentaren waarin aangegeven wordt dat het wel meevalt met die hoogtes van de salarissen. Immers nemen de CEO's ook veel verantwoordelijkheid. Nu, dat laatste valt wel mee. Immers, zodra het mis gaat pakken ze tegenwoordig de gigantische oprotpremie en laten de boel de boel. In wezen nemen de huidige CEO's veel minder persoonlijk risico dan de vroegere CEO's dat deden. Ze hebben namelijk allemaal een vangnet dat aantrekkelijker is dan doorwerken.
Wat stond er in de Detroit Free Press: "De salarisverhouding van het aantal productiewerkers ten opzichte van een gemiddelde Amerikaanse CEO is van 1:42 in 1982 opgelopen naar 1:431 in 2004".
- Let wel, het gaat hier om de gemiddelde Amerikaanse CEO, niet om de beste betaalden. De verhouding van de best betaalden ten opzichte van de productiemedewerkers is nog veel hoger en kan zelfs oplopen tot boven de 1:4000.
Ook in Nederland zien we verhoudingen die de Amerikaanse al benaderen. Immers met de nodige bonussen boven het reguliere loon zien we al een aardig aantal topmannen dat met meer dan 10.000.000 per jaar naar huis mag. Dat is 400 x 25.000 euro die we voor het gemak maar even het productiemedewerker loon noemen.
Een collega publicist gaf al aan, "dat is waar klasseoorlogen en sociale revoluties van gemaakt zijn".
Die nieuwe elite is mede stinkend rijk aan het worden door bedrog en oplichting en over de rug van de werkenden. Op de één of andere manier pikken de werkenden het nog altijd, maar naast de religie-bom die onder onze samenleving ligt, ligt er ook de rijkdom bom klaar om tot ontploffing gebracht te worden.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, oktober 17, 2005

 

US begrotingstekort


Het Amerikaanse begrotingstekort is voor het fiscale jaar 2005 uitgekomen op 319 miljard dollar. Een astronomisch hoog bedrag, maar al wel 94 miljard lager dan een jaar eerder. Hogere belastinginkomsten zijn hiervoor de reden. Het zijn vooral de belastingen bij de grote bedrijven die de inkomsten omhoog gebracht hebben. De grote ondernemingen draaien immers over het algemeen prima. (De luchtvaart en automobiel industrie daargelaten).
Bush aanhangers loven de president voor zijn visie en prachtige economische beleid. Ze vergeten gemakshalve dat dit tekort het op twee na hoogste is ooit. Daarnaast zijn de kosten voor Katrina niet in deze cijfers meegekomen. Die klap komt het volgende fiscale jaar nog op de begroting te drukken. Naar verwachting een tegenvaller in fiscaal jaar 2006 van tenminste 60 miljard en misschien zelfs meer dan 160 miljard dollar. Dat de daling van het begrotingstekort dus zal doorzetten is hoogst onwaarschijnlijk.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Aandelen Unilever


In een nieuwsbericht van Betten stond vanochtend hoeveel aandelen Unilever op dit moment uitstaan. Dat is een aardig overzichtje om te zien hoe ontstellend veel aandelen Unilever er bestaan.
Unilever is nu bezig eigen aandelen in te kopen en kocht in Amsterdam 35.120 stukken. In Londen werden 311.354 aandelen ingekocht.
Op dit moment houdt Unilever Nederland 20.502.445 eigen aandelen in bezig. Naast deze stukken liggen er nog 551.073.455 aandelen in de markt.
Let wel, dat zijn meer dan een half miljard aandelen!
Daarnaast bestaat er nog een Engelse tak van Unilever. Deze houdt 4.055.031 eigen aandelen in portefeuille en daarvan staan daarnaast nog... schrik niet, 2.907.403.549 aandelen uit. Dat is bijna drie miljard aandelen.
De aankoop van eigen aandelen ter waarde van 500 miljoen euro is een enorm bedrag, maar een enorme deuk in de hoeveelheid uitstaande aandelen sla je er niet mee.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Turbobeleggen cursus


Er zijn enkele nuttige reacties gekomen op de gratis Turbocursus. Zo werd gevraagd om de berekeningen niet bij benadering te maken, maar tot op de cent nauwkeurig. Verder was er de vraag om de berekeningen per dag verder uiteen te zetten. Ik ga daar de aankomende dagen even naar kijken.
Er kwam ook een vraag binnen of ik een beleggingstudieclub een avond cursus kon geven. Helaas moet ik die vraag vooralsnog met 'neen' beantwoorden. Ik heb er de tijd niet voor om ook dat te leveren. Het is immers niet alleen de cursus dan geven, maar ook voorbereiden en daar loopt het spaak. Ik hoop dat de cursus zo duidelijk gaat worden dat een aparte live cursus niet meer nodig is.
Heeft u nadere vragen nadat u de cursus volgde, geeft u me dan eens feedback. Ik beloof niet dat ik alles kan en zal meenemen, maar als ik het product kan verbeteren, dan zal ik die kans zeker oppakken. Als u zelfs de gewenste aanvulling al klaar heeft maakt u me helemaal gelukkig.
De cursus volgen kunt u hier: www.turbospecialist.nl


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Philips cijfers


De winst en de omzet stegen in het derde kwartaal.
Netto winst was 1,44 miljard euro terwijl dat een jaar geleden nog 1,17 miljard was.
De omzet steeg 5% tot maar liefst 7,63 miljard euro.
waar Philips vooral in scoorde was platte TV's en scheerapparaten. Vooral door de verkoop van belangen kon de winst in het derde kwartaal omhooggebracht worden. Hiermee wordt direct duidelijk dat het bedrijfsresultaat van Philips dus een stuk zwakker moet zijn. Immers was er al een boekwinst op de verkopen van TSMC, LG.Philips LCD en Atos Origin van 1,1 miljard. Een jaar geleden was er de winst op de beursgang van Navtec die eenmalig een bate in het derde kwartaal te zien gaf. Als zonder die eenmalige posten naar de cijfers gekeken wordt, dan is het resultaat van Philips gelijk aan dat van vorig jaar. De resultaten qua bedrijfsresultaat vallen dan in feite tegen, want de omzet was wel veel hoger, maar blijkbaar is Philips niet in staat meer winst op de omzet te maken. Consumentenelectronica zag haar omzet met 11 procent toenemen. Medical Systems, de toekomstbelofte voor Philips rapporteerde een bedrijfsresultaat van 155 miljoen euro.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


vrijdag, oktober 14, 2005

 

De best presterende sectoren

Aan de vooral negatieve stijgingspercentages is het absoluut niet te zien, maar onderstaande tabel geeft echt de vijf best presterende sectoren op de beurs weer. Er viel afgelopen maand weinig lol te beleven voor buy-en-hold beleggers, want de Nasdaq daalde met bijna 5% en de S&P-500 moest ruim 4% inleveren. Vanuit dat gegeven kunnen we inderdaad stellen dat deze vijf sectoren per saldo goed hebben gepresteerd, maar rooskleurig ziet het er allemaal niet uit.

Sector
Stijging*
Transportation
0,8%
Internet
(0,8)%
Insurance
(0,9)%
Metals & Mining
(1,1)%
Aerospace/Defense
(1,4)%

* Stijging over afgelopen maand

De afgelopen maanden hebben we trouwens de sector Energy constant in deze top-5 gezien, wat vooral te maken had met de alsmaar stijgende olieprijs. Vorige week schreef ik in deze nieuwsbrief al in een artikel dat het frappant was dat we voor het eerst berichten hoorden dat de vraag terugloopt. Deze week heeft de daling van aandelen uit deze sector zich voortgezet en Enery staat hierdoor nu in de top-5 van slechtst presterende sectoren.


Jack Hoogland

www.stocktradingexpert.com

www.beursblogger.nl


 

Tweede woning

Ook in Amerika is er nu een bull market in de tweede woning markt. De prijzen van vooral mooi gelegen woningen is enorm gestegen het afgelopen jaar.

Zeker nu Amerikanen op de beurs geen winsten kunnen halen, (De Amerikaanse beurzen staan nog altijd in de min, bezien vanaf januari) is de focus steeds meer komen te liggen op onroerend goed. Vergis u niet, woonhuizen in woonwijken, dus niet eens de exotisch gelegen huizen, zijn de afgelopen twaalf maanden 21% in waarde gestegen. Ook de appartementenverhuur zag een aantrekkende markt. Was vorig jaar nog 6,6% vrij, nu is dat nog slechts 5,9%. Minder keuze zorgt ook in die sector voor hogere prijzen. Overigens zijn in deze cijfers de gevolgen van Katrina nog niet meegenomen.

In veel Europese landen zien we ook stijgende onroerend goed prijzen. Spanje bijvoorbeeld steeg het afgelopen jaar 11%.
Over Spanje gesproken, 26 november 's morgens vroeg tot 27 november 's avonds laat zal een aantal ge?nteresseerden een bezichtigingstoer in Spanje maken. Als u daar eventueel interesse in zou hebben, neemt u dan even contact met mij op door even te mailen naar tom@lassing.nl.
Ook naar Turkije komt er een bezichtigingsreis (3 dagen) alleen daar is de precieze datum nog niet van bekend. Interesse? Mail me even.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Elliott Wave Free week


Kijkt u op http://www.elliotwave.nl/ om nog enkele dagen gratis gebruik van wat services op deze Engelstalige site te mogen maken. Een ideale kans om kennis over Elliott Wave Analyse naar uw PC te pompen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Implied Volatility (Mr. X)

Een heel verhelderend film artikel over de Implied Volatilty. We komen volgens Mr. X (realtradingsecrets) eindelijk weer terug rond de interessantere beursjaren 1997 tot 2003. De uitleg over de IV en de grafieken van DAX S&P en AEX zijn zeer verhelderend. Ik raad u het dan ook van harte aan dit filmpje even te bekijken.
http://www.realtradingsecrets.com/vbbb/ 

Beurs Overname Kandidaten


De SNS heeft een slimme manier gevonden om in het nieuws te komen. Ze hebben de beursfondsen eens tegen het licht gehouden en de meest waarschijnlijke overname kandidaten in een lijstje gezet.
Het lijstje van SNS is als volgt:
Bever, Rood Testhouse, Nyloplast, Brill, Nedap, Reesink, Goud Vuurvast, Blijdenstein Willink, Van der Hoop Bankiers, Tie, Airspray, Hes, Hitt, Blue Fox en Batenburg. Daar de kopers gemiddeld 17% meer betalen dan de beurskoers is er dus wat uit te halen. Als de koers van een jaar eerder wordt genomen is de premie zelfs 30%. Een eventuele vertraagde overname hoeft daarom gemiddeld genomen niet slecht voor uw performance te zijn.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Innerlijke rust bij beurs beleggen

(Jack Hoogland)


Deze spontane mail werd ontvangen.
Beste Jack,
Heb ik geluk gehad U te mogen ontmoeten via internet.
Sinds vele jaren heb ik bijna alle systemen uitgeprobeerd, turbo's, opties, beleggingsblaadjes enz...
Steeds was ik de grote verliezer en was nutteloos abonnementsgeld en veel vrije tijd kwijt.
Ik gaf alle hoop op en probeerde een laatste keer het nog eens te proberen met STE Top-Analist Trading en wat blijkt nu na een dik jaar, wel mijn verliezen zijn omgeslagen in mooie winsten en daarbij zijn mijn angsten totaal verdwenen.
Het is eigenlijk doodsimpel kinderspel en het het brengt nog op ook, zelfs in dalende markten.
Gefeliciteerd Jack, doe zo verder, hoe je het ook doet, het maakt mij niet uit, ge doet het steeds.
Eerst was ik voorzichtig en investeerde kleine bedragen, nu natuurlijk veel meer.
Met al die andere onzin ben ik onmiddellijk gestopt.
Daarbovenop heb je me steeds ongelooflijk geholpen,opstellen account, mijn vergissingen recht gezet, E-mails vlot beantwoord en nog veel meer. Weet je nog dat je mijn fout rechtgezet hebt bij de broker, dat heeft je veel telefoontjes gekost en je wou daar geen vergoeding voor. Nogmaals bedankt daarvoor.
Mag ik je nog véél succes, geluk en gezondheid toewensen, ge hebt dat dik verdiend.
Ga maar eens lekker op verlof, dit gun ik U van harte.
Als dank ga ik direkt een nieuw abonnement aanvragen van"Momentum Trading" dit spreekt me ook aan.
Groetjes van Alfons.

Prachtig om zulke mooie complimenten te ontvangen. Maar het allermooiste van wat ik uit deze mail opmaakt is dat Alfons nu belegt met innerlijke rust. De beleggingsblaadjes zijn de deur uit, het zoeken is niet meer nodig en onzekerheid behoort tot de voltooid verleden tijd (ook als het eens wat minder gaat). Ook u kunt op deze eenvoudige manier beleggen. Iedere dag een update en op basis daarvan gewoon aandelen kopen en verkopen. Meldt u hier aan voor een abonnement zodat ook uw beleggersleven definitief kan veranderen.donderdag, oktober 13, 2005

 

Verkoop uw aandelen tijdig

Door Jack Hoogland

Toen vorige week de beurstrend draaide verkochten we met onze Momentum Trading strategie gelijk onze aandelen waardoor verlies beperkt bleef. Op hetzelfde moment kochten we index put-opties en een dag later begonnen we weer te reageren op koopsignalen. Het gevolg van deze taktiek is dat we in deze tot nu toe slechte beursweek per saldo winst hebben behaald.
We houden bij deze strategie maximaal 15 aandelen in portefeuille. Maar op dit moment hebben we slechts vier openstaande posities zodat 27% van ons geld in aandelen is belegd en we de overige 73% nog even aan de zijlijn houden. Daarnaast hebben we voor een beperkt bedrag put-opties op de Nasdaq-100 aangeschaft en die staan nu natuurlijk op winst. Op tijd aandelen verkopen is iets waar het bij veel beleggers helaas aan mankeert.

Daarnaast zorgt echter het drukke leven van alledag er vaak voor dat je op precies het verkeerde moment te druk bent om goed naar je posities te kijken. Dat overkwam mij in ieder geval nogal eens in mijn vorige leven. Daarom is een service zoals STE Momentum Trading misschien ideaal voor u.

Niet alleen hebben we met deze service alle belangrijke beursindices dubbel en dwars verslagen, het zorgt er vooral voor dat u maar enkele minuten per dag aan beleggen hoeft te besteden. Alleen aan het inleggen van aan- en verkooporders. U ontvangt iedere dag nog voor het middaguur een overzichtelijke update, waarna u op een voor u geschikt moment uw orders kunt inleggen. Meldt u vandaag nog aan voor een proefabonnement, zodat u vanaf morgen niet langer hoeft na te denken over het al dan niet tijdig verkopen van uw aandelen.


 

VEB zoekt VNU aandeelhouders


De VEB wil zich actief gaan inzetten tegen de beoogde overname van IMS door VNU.
Volgens de VEB is hier sprake van een te hoge prijs en te wienig toegevoegde waarde. De VEB staat hier niet alleen in, want ook enkele grote aandeelhouders met in totaal zo'n 44% van het aandelenkapitaal is tegen de overname.
De VEB speelt het behoorlijk op de man, want de twee topmensen van VNU zijn even tegen het licht gehouden. Eén van de twee was betrokken bij de uitverkoop van KLM... Dat moet u al genoeg zeggen als u mijn artikel over de beursnotering onder de loep al heeft gelezen. De ander heeft in al zijn tijd bij VNU de koers van het aandeel 58% zien dalen. Ook niet een prestatie om trots op te zijn. Zeker niet omdat de eerdere overnames geen uitslaand succes zijn gebleken. Waar de VEB nu bang voor lijkt te zijn is een overname zonder dat de aandeelhouders er nog eerlijk over hebben mogen stemmen.
Door nu de publiciteit te zoeken wordt de druk voor de top van VNU om de aandeelhouders te raadplegen groter.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

De beursnotering onder de loep


Morgen is de laatste dag voor SBS broadcasting op de beurs en ook Versatel is nu beursgeschiedenis geworden.
De vraag roept zich op of de beurs nog wel interessant is.
Is ook voor bedrijven de sores van lastige regels, veel kosten en veel lastige analisten nog wel het voordeel van de beursnotering waard? Of is er tegenwoordig een nieuwe reden voor beursnotering?

Ik zie een angstwekkend patroon.

Die lastige regels is puur een perceptie. Immers wist John de Mol aan te tonen dat het spelen met de 5% regeling ook heel veel gratis reclame betekende. Wat John de Mol ook aantoonde is dat de beurs ook met die regels nog altijd een mooi speeltuintje voor een rijke ondernemer kan zijn. Niet alleen behaalde hij vele tientallen miljoenen winst op Versatel, maar daarnaast zullen we er over een paar jaar wel achterkomen welke mooie deals hij met Tele2 gaat maken. Natuurlijk hebben die toekomstige deals niets te maken met de makkelijke verkoop op 2,20. John de Mol is iets slimmer dan dat.
Enorm veel kleine beleggers hadden terecht gedacht dat Versatel meer dan 2,20 waard was. Iedere logische redenering brengt de geschatte waarde immers hoger. Echter is de koper (Tele2) niet ge?nteresseerd in een goede prijs, die wil, net als beursbeleggers dat willen, een lage prijs. Zelfs de rechter ondersteund die wens en zo kan een vriendje van John de Mol in feite het spel uitspelen door het aandeel dan veel te goedkoop van de beurs te halen. John heeft er het maximele op de beurs uitgehaald, het wordt tijd in het donker, dus buiten de beurslichten, verder te spelen.
Net zoals KLM tegen een veel te lage prijs verkocht werd is ook bij Versatel de kleine belegger het kind van de rekening.
We zien nu keer op keer dat interessante bedrijven tegen een hoge waardering naar de beurs gebracht worden en dan tegen enkele jaren laten tegen een veel te lage waardering er weer afgehaald worden. Libertel was daar zo'n mooi voorbeeld van, maar Versatel is er nu ook één.
De beurs is daarmee meer een plek geworden waar grote ondernemers extra winst behalen ten koste van de beleggers aldaar. De beursgang is er niet meer om de beschikking over geld te krijgen, maar is er om te cashen en dan enkele jaren later tegen een lagere koers alle de aandelen en daarmee heel het bedrijf weer terug te krijgen. Zeker interessant voor ondernemers die zwaar weer tegemoet zien. Je brengt de onderneming naar de beurs met de mooie laatste jaren. Je laat de introducerende bank vaag zijn over de toekomst. Het risico in de moeilijke jaren ligt bij de beursbeleggers en als het na enkele jaren slecht weer eindelijk mooi dreigt te gaan worden, dan trek je snel weer aan de aandelen. Uiteraard tegen een lage koers, want de resultaten van de afgelopen jaren waaren bedroevend.
ALLES is bij de trekken aan de aandelen toegestaan. Zelfs de winstcijfers net voor de aankondiging omlaag bijstellen en na de terugkoop alsnog goede winstcijfers publiceren. Het mag tegenwoordig allemaal.
De legale diefstal van eind jaren negentig gaat nog altijd door.
Niet zo vreemd overigens. Immers is er vrijwel geen enkele ondernemer of topmanager voor gestraft. Ze zitten nog allemaal in het zadel, met al hun streken. Dacht er iemand dat die geldwolven hun haren en hun streken verloren hadden?
Ik wil niet stellen dat eens een dief, altijd een dief is. Wel is het zo dat eens een dief en nooit gestraft worden de kans op 'altijd een dief blijven' wel doet toenemen.
Het is ook wel frappant dat vooral de graaiende ondernemers/topmanagers veelal ook de personen zijn die keer op keer met nieuwe streken komen.
Als beleggers zullen we toch onderhand een keer onze lering moeten trekken.

Als we het bovenstaande feit onderkennen, waarom zouden we dan nog willen beleggen in bedrijven die geleid worden door kostuum dragende boefjes? We worden als kleine beleggers vrij openlijk door hen bedrogen. Wanneer gaat ons logisch verstand het eindelijk eens winnen van onze gretigheid?

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


woensdag, oktober 12, 2005

 

AFM laat van zich horen

Na een week heeft de AFM alsnog een teken van leven gegeven.
Ik kreeg de volgende mail binnen:
Op dit moment heeft Capital Plus Group geen vergunning bij de AFM. Wij hebben uw e-mail ter beoordeling doorgestuurd naar de desbetreffende afdeling.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) hecht veel waarde aan dit soort informatie, omdat signalen uit de markt een belangrijke rol spelen in ons toezicht. Op grond van onze wettelijke geheimhoudingsplicht kunnen wij helaas geen mededelingen doen of er al dan niet een onderzoek naar uw bevindingen zal plaatsvinden.

De AFM raadt verder een ieder, die met een instelling of persoon zaken wil doen aan, vóóraf in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland diensten op effectengebied mag aanbieden of verrichten.

Gezien het belang van deze link heb ik heel het bericht even gepubliceerd. U ziet, van u wordt ook een actieve rol verwacht als u benaderd wordt. Zo moet het ook, want de AFM zal natuurlijk niet zelf gebeld gaan worden met prachtige aanbiedingen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, oktober 11, 2005

 

You've got cash!

Op die manier laat PayPal mij altijd via E-mail weten dat er inkomsten vanuit één van mijn Online Ondernemingen binnen zijn gekomen.
Gisteren kreeg ik zo'n mailtje terwijl ik The Daily Reckoning zat te lezen. Een artikel over een miljardje hier en een miljardje daar, Amerika is nog altijd de big spender.
Irak kost 7 miljard per maand. New Orleans kost de aankomende maanden 16 miljard per maand.
Dat zijn bijzonder veel miljarden voor een land dat een begrotingstekort heeft dat volgens mij omderhand groter is dan het hele budget van bijna om het even welk ander land ter wereld. Daily reckoning noemde het al "make believe geld". Amerika kan deze miljarden nog altijd uitgeven omdat de rest van de wereld nog denkt dat de papiertjes met daarop 'dollar' geprint nog geld waard zijn.
Hoe lang kan deze schijn nog opgehouden worden?
De surseance van betaling van Delphi deed in Europa niet zoveel, maar er zijn in Amerika 185.000 mensen werkzaam voor dit voormalige 23 miljard waard zijnde bedrijf. Ook de gepensioneerden van het bedrijf worden hard geraakt. Ze zullen in ieder geval zwaar gekort gaan worden. Zou het bedrijf omvallen, dan is het zelfs mogelijk dat heel hun pensioen in rook opgaat. Ik schreef daar recent al over. Ik had niet verwacht zo snel al een voorbeeld te kunnen geven.
Waarom blijft Amerika in het zadel?
- China.
China houdt Amerika in het zadel omdat China met de omzet die ze in Amerika maakt haar 1,2 miljard inwoners kan voeden. China bouwt ondertussen haar vermogen op in goud en in dollars en andere valuta. De kans dat het land op de dollars moet afschrijven is heel groot. Daarom zal China de aankomende jaren graag veel in onder andere Amerika en olierijke landen willen uitgeven in... dollars.
China wil uiteindelijk namelijk assets en geen dollars hebben. Wee degene die als de dag des oordeels voor Amerika valt de dollars in bezit heeft.
Ondertussen is het opvallend te zien dat er toch ook Amerikanen zijn die Amerika zien zoals wij ons Europa zien:
"America has grown old and decadent, along with its leading corporations.
The voters still vote. But who really cares what they vote for? The empire
has a life of its own...a destiny to be fulfilled...a banana peel to slip
on. The people vote, but it is the custodians, the managers and
politicians who run the great empire who get the loot."
(Bron: The Daily Reckoning)


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, oktober 10, 2005

 

De best presterende sectoren

Door Jack Hoogland

Er is deze week nogal wat veranderd. Als u de nieuwsbrief van vorige week erbij pakt kunt u zien dat Metals & Mining weliswaar nog altijd de best presterende sector is, maar deze week wel een enorme oplazer heeft gekregen. Vorige week stond er nog een stijging van 14,1%. Verder is het opvallend dat we sinds we dit lijstje presenteren nog nooit zulke lagen percentages hebben gezien en dat nummer 5 zelfs nog een verlies noteert. Verder is de energy sector (olie & gas) op genadeloze wijze uit de top-5 gekegeld, want deze week gingen aandelen uit deze sector massaal in de uitverkoop.

Sector
Stijging*
Metals & Mining
2,3%
Transportation
1,0%
Internet
0,4%
Tobacco
0,3%
Insurance
(0,2)%

* Stijging over afgelopen maand

De absoluut slechtst presterende sector is Materials & Construction, de bouwsector dus. De angst voor verder renteverhogingen gooit hier roet in het eten en de koersen van bouw aandelen zijn afgelopen maand gemiddeld met ruim 7% gedaald. Ook aandelen van bedrijven dit goed verdienen als consumenten geld uitgeven doen het in deze tijd niet goed. Retail, Specialty Retail (speciaalzaken) en Leisure (vrije tijd, ontspanning) lijken voorlopig niet interessant om in te beleggen.

Vorige week schreef ik nog dat voor de "contrairians" onder ons is het goed mogelijk dat juist deze retail-sectoren wel interessant zijn, wegens tekenen van bodemvorming. Als vandaag of maandag de koersen van deze sectoren zouden aantrekken, dan geldt dat nog steeds. Maar het plaatje is er afgelopen week niet mooier op geworden.


www.stocktradingexpert.com


 

Turbobeleggen cursus

Aan de Turbobeleggen cursus zijn enkele lessen Japanse Candles toegevoegd. De reden daarvoor is dat beleggers vooral moeten leren een goede analyse te maken. Immers is de Turbo een derivaat hetgeen inhoudt dat koersbewegingen van de onderliggende waarde zwaarder doorwegen in de Turbo.
Een juiste analyse maken kan dus extra veel geld opleveren, maar anderom geldt helaas ook.
Daar mijn ervaring met de Japanse Candles zeer goed is heb ik die lessen even toegevoegd.
De combinatie van de cursussen vindt u op: www.turbospecialist.nl
Overigens, het is allemaal gratis!


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


vrijdag, oktober 07, 2005

 

Alles volgens plan

Door Herman Twaalfhoven


Helaas is dit verhaal een beetje mosterd na de maaltijd. Maar daarom niet minder van waarde hoop ik. Wat we de afgelopen tijd hebben gezien is een flinke reliefrally na Katrina, ondanks de enorme schade. Daarna werden de beleggers bang voor Rita, dus weer een dip bij de beurs. Vervolgens weer een reliefrally omdat dit keer de schade mee viel, gevolgd door windowdressing aan het einde van het kwartaal. Begin van de week zag alles er nog rooskleurig uit en begonnen de koopadviezen van diverse kanten binnen te stromen. Dinsdag heb ik zelf wat puts gekocht op basis van de grafiek van vorig jaar. We zagen ook toen in de eerste week van oktober een forse opleving (pensioenfondsen die de premies omzetten in aandelen?) Echter was ik wel van mening dat alle schade toch eens een keer moest opbreken. De golf van Mexico is bezaaid met booreilanden en productieplatforms. Dit zijn toch complexe installaties die niet even in een verloren uurtje gerepareerd kunnen worden. Hierdoor zal de olieproductie maanden beneden het normale niveau liggen. Dat de diverse regeringen hun reserves aanspreken is slechts tijdelijk omdat deze t.z.t. ook weer aangevuld dienen te worden. In dat opzicht biedt het geen lange termijn oplossing.
Daarbij komt ook nog dat eindelijk de ogen open gaan voor de oplopende inflatie, aangejaagd door de dure olie. De afgelopen weken werd dit stelselmatig genegeerd en ik heb ook niet echt de euforie begrepen bij de "definitieve" doorbraak van de 400-grens.
Wat dichter bij huis viel mij op dat het afgelopen half jaar ca 2 mlrd aan o.a. de beleggingsfondsen is onttrokken door met name de particuliere belegger. Diezelfde particulier die dit en volgend jaar aardig aan het ontsparen is. Helaas zie ik nog geen tekenen dat dit geld massaal in onze economie wordt gepompt. Dus zal het wellicht worden gebruikt om het hoofd boven water te houden. Gezien het stijgend aantal gedwongen huisverkopen, wordt dat steeds moeilijker.
Maar het zou mij niets verbazen dat na de schrikreactie de beurs weer kan oplopen. Mijn puts heb ik dezelfde dag weer verkocht omdat de AEX (toen) nog te sterk was. Helaas te vroeg.www.beursblogger.nl


 

Hoe te profiteren van een dalende beurs

Door Jack Hoogland

Voor mij persoonlijk is er als het om beleggen gaat niets mooier dan winst maken in een dalende beurs. Er zijn verschillende manieren om in te spelen op een dalende beurs en de bekendste is bij de meeste Nederlandse en Vlaamse beleggers toch het kopen van putopties. Persoonlijk ben ik echter niet zo gek op het kopen van puts op aandelen. Bij gekochte opties is de spread tussen de bied- en laatkoersen vaak groot en ook zijn er veel aandelen waarbij maar heel beperkt in opties wordt gehandeld, wat het allemaal nog moeizamer maakt. Dan volgt nog het grootste nadeel en dat is dat de tijdswaarde langzaam maar zeker uit de premie loopt.
Deze factoren bij elkaar zorgen ervoor dat het vooral bij het handelen op korte termijn niet gemakkelijk is om met opties winst te behalen.
Persoonlijk kies ik er dan ook liever voor om gewoon short te gaan in aandelen.

Wat is short gaan?
Short gaan is niets anders dan aandelen verkopen die je niet in bezit hebt. Je legt een verkooporder in en hebt daarna een negatieve positie en bij het sluiten van de positie koop je de aandelen tegen een hopelijk veel lagere koers weer terug.
De grote voordelen van short gaan in aandelen zijn dan ook:
We hebben geen last van de hoge bid/ask spread die we bij opties vaak zien.
We hebben niet te maken met tijdswaarde die uit de premie loopt.
Je kunt gewoon een stop-loss order inleggen
Het is lekker eenvoudig, want we hoeven niet te kiezen welke optie we gaan nemen met welke uitoefenprijs en met welke looptijd.
Zoals ik hierboven al schreef is qua beleggen niets zo bevredigend als geld verdienen in een dalende beurs. Juist daarom hebben we met onze Top-Analyst beleggingsstrategie in anderhalf jaar tijd meer dan 40% rendement behaald terwijl de beurs per saldo bijna niets deed. Wij houden van eenvoud. Wilt u ook op een eenvoudige manier profiteren van een dalende beurs, meldt u dan hier aan voor een proefabonnement.
woensdag, oktober 05, 2005

 

Geen windparken op zee meer

De Tweede Kamer wil geen nieuwe windparken in zee meer. Wat de argumenten er voor zijn is nog onduidelijk. Juist nu energie zo duur wordt en windenergie een haalbaar alternatief is dit een vreemde opstelling van de kamer. Een reden voor deze opstelling van de kamer kan het feit zijn dat er nu wel heel wilde claims en vergunningen worden aangevraagd. Daarnaast is de visserij sector bang dat er geen viswater overblijft en is de dierenbescherming bang dat trekvolgels massaal gemalen gaan worden.
Kortom, de kamer ziet rook en zet er dan maar volledig de rem op, want waarom zou je je als kamer met details bezighouden als je dit probleem ook volledig in de kiem kan smoren door gewoon alles stop te laten zetten.
Jammer, want op zich kunnen goed opgezette windparken ons in de toekomst enorm van pas komen. De luxe van de Groningse gasbel zijn we ooit kwijt en wat de Nederlandse economie zonder die vrijwel gratis melkkoe zou moeten is nog onduidelijk. Natuurlijk moet er goed gekeken worden naar de routes van de vogeltrek en moeten we niet onnodig de beste visgronden volbouwen.
Er is echter een onstuitbare vraag naar energie en ik zie nergens een natuurbehoud stichting zich inspannen om Nederland energie zuiniger te laten werken. Het één niet en het ander wel, dat gaat niet. Willen we in grote hoeveelheden energie blijven gebruiken, dan zal dat opgewekt moeten worden. De rijke natuur van de Noordzee is een farce, het is in feite een woestijn onder water met her en der een oase. Een paar honderd windmolens zouden juist ook kunstmatige riffen kunnen vormen en juist extra leven aantrekken. Ontwikkeling is niet altijd verslechtering. Jammer dat de Kamer kiest voor de makkelijke weg, puur verbieden. Het is een gemis aan visie die ons in de verre toekomst duur te staan kan komen. Blijkbaar is de volgende verkiezing, waar de dames en heren politici mooi weer kunnen spelen met hun 'groene' opstelling belangrijker dan de toekomst van ons land. Iedereen vindt natuur belangrijk, het is de kunst zowel natuur als ontwikkeling samen tot bloei te laten komen. Die visie mis ik in Den Haag.
Voor beleggers zou daarnaast het beleggen in een goed en groen opgezet windpark ook heel wat interessanter kunnen zijn dan het aandelen kopen op de beurs.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Capital Plus Group


De Beursbox Bulldog (in de persoon van Leen de Braal, laten we daar nu maar even geen poppenkast over spelen) heeft gisteren snel en effectief de gegevens van het genoemde bedrijf nagezien. Zijn reactie:
Wat zoeken op google geeft meestal direct inzicht.
Het feit, dat er niets over te vinden is, is al "handen af". Er is wel IETS over te vinden, de domeinnaam is in februari 2005 verlopen, en op 11
september 2005 weer geregistreerd.
Door Capital Plus Group (dus niet aan elkaar)
1 Temasek Avenue
16th Floor
Millenia Tower, Sg 039192
SG 6562484095

Dat laatste getal is het telefoonnummer wat op de site wordt getoond. Dat is NIET in Dubai, maar wel in Singapore (landnr 65). Dubai is in UAE en
heeft landnr 971.

Zoeken naar bovenstaand adres (de avenue en de floor) gecombineerd geeft behoorlijk wat bedrijven, maar geen capital plus group.
Idem met het adres op hun site, niet te vinden.
Lijkt mij niet pluis.

- Kortom, als dit een scam is, dan is ze professioneel opgezet met prachtige complete sites en strakke ontwerpen. Overigens heb ik ook een lijst met huurders van het Dubai World Trade Centre bekeken. Dat is immers het adres dat Capital Plus op haar site doorgeeft. Op de 10e verdieping zit BMC software, maar nergens een vermelding van Capital Plus Group te vinden. Ik heb het Dubai World Trade centre even via E-mail gevraagd of ze willen nazien of er misschien toch sprake is van een huur of onderhuur situatie.
Of dit hele verhaal met of zonder toestemming van BioScan gedaan wordt is onduidelijk. Bioscan reageert niet op mijn mail. Mogelijk is dat verhaal ook volledig verzonnen en is het onderdeel van een eventuele scam. Het is allemaal zo professioneel opgezet dat ik niets uitsluit.
Of dit nu een scam is of niet, u ziet dat we in een paar weken tijd zonder veel moeite enkele mogelijke en een paar zeer waarschijnlijke bedrogzaken boven water kregen. In alle gevallen worden consumenten persoonlijk benaderd door de potentiële oplichters en gretig gemaakt met enorme winsten. Alles steeds meer opgezet met gebruikmaking van eerlijk ogende bedrijven en sites van bedrijven. Vaak zelfs door simpelweg de echte site of bedrijfsgegevens te kopiëren. Alleen het fax of telefoonnummer is wat naar de achterliggende oplichter leidt. Vervolging is dankzij de anonimiteit van Internet en het onvermogen van de toezichthoudende organisaties vrijwel niet bestaand. Alles is zeer internationaal opgezet en daar kunnen nationale toezichthouders niet veel mee. De Nederlandse AFM richt haar haar pijlen momenteel liever op analisten die met naam en toenaam bij iedereen bekend zijn. Dat is lekker makkelijk, maar ondertussen worden beleggers links en rechts geplukt terwijl de AFM er naar kijkt, maar niets doet of kan doen.


U bent gewaardschuwd. Als u actief benaderd wordt door een onbekende die u rijk zegt te maken dan is dat feit alleen al niet pluis. Men wil uw gegevens of uw geld. Zodra u één van beide uit handen geeft bent u het haasje en uiteindelijk kost het u uw geld.
Blijf ook logisch nadenken. Als een internationaal bedrijf u als kleine Nederlandse belegger gaat benaderen om geld, dan is daar toch iets mis?
Het onderzoek naar Capital Plus Group is nog niet over. We weten nog niets zeker, maar het ziet er gewoon niet goed uit.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Telefonische aandelenverkoop


Eén van de lezers kreeg gisteren een telefoontje van iemand die de aandelen Bioscan te koop had.
Een heel verhaal werd opgestoken, maar het kwam er op neer dat hier een heel interessante kans lag en dat nu, blijkbaar vóór een eventuele beursgang, de aandelen al gekocht konden worden.
Uiteraard heb ik mijn bulldog erop gezet en deze is nu aan het rondsnuffelen.
In dat kader, wie heeft er ervaring met Capital Plus Group? www.capitalplusgroup.com? Dit bedrijf is gevestigd in Dubai en doet blijkbaar telefonische acquisitie in Nederland. De AFM heeft er niets over op haar site staan, dus er is (nog) geen negatief advies uit die hoek. Toch komt het me vreemd voor dat particuliere beleggers thuis gebeld worden met de vraag te investeren in deze, zover mij bekende, nog niet beursgenoteerde onderneming. Op de site van Bioscan wordt verwezen naar een Ernst & Young rapport van 1999.
Vooralsnog is er geen concrete aanwijzing dat hier iets 'mis' is, maar er zijn wel een paar vraagtekens te zetten. De belangrijkste is, dat het geen goed teken is als een bedrijf willekeurig particuliere beleggers gaat bellen om geld.

Lees hier verder.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Beursverliezen afwentelen


De VVD vreest dat beleggers hun verliezen op de belastingbetaler kunnen afwentelen nu de rechter heeft beslist dat de financiële toezichthouder AFM moet opdraaien voor een deel van de schade bij vermogensbeheerder Befra, waar miljoenen euro's aan beleggingen in rook opgingen. De beurswaakhond zou te laks zijn geweest in het toezicht.
'Een onrustbarend vonnis', stelt Kamerlid Blok. 'De AFM heeft geen potje voor dit soort uitgaven, dus dat zal uit belastinggeld moeten komen. Het kan niet de bedoeling van toezicht zijn dat de belastingbetaler zo een vangnet spant voor beleggers in risicovolle constructies.'
(Bron: De Volkskrant)
- Leuk van de VVD dat zelfs die partij zich tegen beleggers keert. Punt is namelijk dat in dit geval door de rechter overduidelijk werd geacht dat de AFM laakbaar had gehandeld. Hoe de VVD een slecht functionerende waakhond dan wil corrigeren blijft onduidelijk. Er is een duidelijk verschil tussen een verliesgevende belegging door stommiteit van de belegger en een verliesgevende belegging door het blunderen van de toezichthouder. Als die laatste de uiteindelijke oorzaak van het verlies is, dan moet daar een passende straf voor staan. Immers mag het ook niet zo zijn dat een blunderende overheidsinstelling de burgers geld kost. We hebben rechters om onafhankelijk te beoordelen wie of de fout maakte en 'schuldig' is.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


zaterdag, oktober 01, 2005

 

De Performance van de STE beurs services

Onderstaande tabel hebben we enkele weken geleden ge?ntroduceerd om u de gelegenheid te geven om in één oogopslag te zien wat de prestaties zijn van onze beleggingsstrategieën.

In deze tabel ziet u van links naar rechts het de huidige stand van het totale rendement, de stand van vorige week, de stand op 1 januari en helemaal rechts de stijging van de Nasdaq sinds de start van de strategie.

Groene cijfers geven een stijging weer t.o.v. de kolom rechts en rode cijfers geven een daling weer. U ziet zodoende in één oogopslag dat we dit jaar met drie strategieën winst hebben gemaakt en met één verlies. Verder ziet u nu in één oogopslag dat bij alle vier de strategieën het rendement hoger is dan het vorige week was.

Totaal Rendement
Strategie
Huidig Rendement Vorige week Eind 2004 Nasdaq (*)Momentum
86,0%
82,8%
70,0%
53,8%
Quality
27,7%
24,9%
32,0%
58,7%
Long & Short
19,4%
17,5%
14,1%
7,4%
Top-Analyst
45,1%
38,7%
31,1%
5,5%

(*) = stijging Nasdaq sinds start van de strategieStockTradingExpert deze week
Over STE Momentum Trading hebben we donderdag onze posities verkocht. Achteraf op basis van een vals signaal, maar de posities stonden op een mooie winst zodat het totaalrendement verder opliep naar 86%.

Met STE Quality Trading hebben we een zeer goede week achter de rug en hebben we vijf posities met winst gesloten, waardoor het rendement mooi is gestegen. De openstaande posities staan per saldo ook op een mooie winst.

Met STE Long & Short Trading hebben we op basis van hetzelfde hierboven genoemde valse signaal onze long posities gesloten en ook hier is het rendement verder opgelopen.

Let op! We hebben hier op 1 augustus een cruciale verbetering aangebracht die heeft geleid tot een verdubbeling van het rendement in één maand tijd. Klik hier om de grafiek te bekijken.

Bij STE Top-Analyst Trading is het rendement deze week zeer fors gestegen naar 45%. Vorige week vertelde ik u al dat de openstaande posities er mooi bij stonden. Deze week hebben we de winst op deze posities verzilverd.

Lijkt één van bovenstaande strategieën u interessant, maar vindt u het moeilijk om een keuze te maken?

Klikt u dan hier en over een halve minuut weet u welke strategie het beste past bij uw beleggingsprofiel.


 

Blijf als beurs belegger wel nadenken

Wat je allemaal meemaakt...
Als eigenaar van een beleggingsservice gebeurt het vaak dat mensen mij bellen en met allerlei vragen over onze beleggingsstrategieën. Soms hebben beleggers ook echt kritische vragen en dat is een goed teken, want tenslotte is een abonnement op een beleggingsstrategie iets waar je goed over na moet denken, zonder dat het overgaat in te goed nadenken. Te goed nadenken leidt tot teveel twijfel en daar hebben de Engelsen een mooie term voor: analysis paralysis.

Deze week had ik ook iemand die belde en kritische vragen stelde over onze Momentum Trading strategie. De persoon in kwestie wilde weten of we niet teveel risico namen door te beleggen in volatiele aandelen en wat we doen om dat risico te beperken. Op zich heel goede vragen, maar nadat ik hem dit zo goed mogelijk beschreef vertelde hij me doordleuk dat hij zelf ook "een beetje" in volatiele aandelen handelde. Hij had een aandeel op de Nasdaq een maand geleden aangeschaft voor $16 en het ding noteerde nu nog $10 (!!!).

Deze persoon leest al tijden de nieuwsbrief van Beursbox waar ik zelf en Tom Lassing in artikelen veelvuldig aandacht hebben besteed aan het op tijd verlies nemen als een aandeel niet doet wat je had verwacht. Zowat iedere week komt dit onderwerp wel een keer voorbij.


Om moedeloos van te worden....
Ik moet u eerlijk vertellen dat ik daar soms een beetje moedeloos van wordt. Enerzijds kritische vragen stellen omtrent een proefabonnement, anderzijds aandelen zonder analyse en zonder exit-plan kopen terwijl we er in onze nieuwsbrieven al zo vaak aandacht aan hebben besteed. Gelukkig heeft deze persoon begrepen dat hij zo niet door moet gaan en een proefabonnement genomen.

Tegelijk baart het me echter zorgen, want dit is iemand die ik toevallig sprak. Zodra ik de telefoon neerlegde vroeg ik mij gelijk af of dit nu toeval was, of dat er nog meer beleggers zó ondoordacht te werk gaan. En als dat zo is, hoeveel?

Neem op tijd verlies
Mensen, zorgt u er alstublieft voor dat u uw huiswerk maakt als u een positie inneemt. Goed uw huiswerk hebben gedaan betekent dat u aan iemand anders kunt uitleggen waarom precies u dat aandeel koopt, wat u ervan verwacht en waarom u dat verwacht. Besef vooral ook dat zelfs dan de kans bijna 50% is dat u een foute keuze maakt. Bepaal dan ook vooraf bij welke koers u het aandeel weer van de hand doet, want verlies beperken is de belangrijkste stap naar een goed rendement.


Jack Hoogland
www.stocktradingexpert.com
www.beursbox.nl


 

De best presterende beurs sectoren

De top-5 van deze week is grotendeels hetzelfde als vorige week. Metals & Mining en Energy blijven zeer goed presteren. Verder is het opvallend dat de Internet sector deze week goed presteerde. Daarbij ziet de grafiek van deze sector er zeer veelbelovend uit, dus wie weet kunnen we ons gaan opmaken voor een nieuwe rally in de internet sector.

Sector
Stijging*
Metals & Mining
14,1%
Energy
9,2%
Internet
5,8%
Utilities
5,6%
Materials & Construction
4,1%

* Stijging over afgelopen maand

De te vermijden sectoren zijn nog steeds dezelfde. Aandelen van bedrijven dit goed verdienen als consumenten geld uitgeven doen het in deze tijd niet goed. Retail, Specialty Retail (speciaalzaken) en Leisure (vrije tijd, ontspanning) lijken voorlopig niet interessant om in te beleggen.

Maar voor de "contrairians" onder ons is het goed mogelijk dat juist deze sectoren wel interessant zijn, want we beginnen bij deze sectoren toch tekenen van bodemvorming te zien. Interessant kan zijn om uit deze sectoren de best presterende bedrijven eruit te pikken, want die profiteren vaak het meest als het sentiment wat gunstiger wordt.


Jack Hoogland

www.stocktradingexpert.com


This page is powered by Blogger. Isn't yours?