woensdag, augustus 31, 2005

 

Nieuwe AFM regels voor financieel columnisten

Op 1 oktober 2005 treedt er een nieuwe Europese wet in werking. Met die wet wil Europa proberen door meer transparantie in de markt te brengen, beleggers te beschermen.
In het kort komt het er op neer dat een schrijver, of dit nu een (bank/broker) analist is, een journalist of een columnist, ook moet aangeven wat zijn echte naam is, hoe hij tot de aanbeveling kwam en of hij/zij of zijn of haar werkgever een (aanmerkelijk) belang in een in Europa op de beurs genoteerde onderneming hebben. Bepaalde schrijvers moeten zelfs laten weten op welke wijze ze betaald zijn voor het schrijven van de aanbeveling.
Vioor u denkt dat het u niet raakt.. Als u in een forum als particulier een beleggingsadvies schrijft, dan is deze wet ook voor u van toepassing!
U ziet, deze regels zijn vooral gericht op de analisten van de grote banken en brokerhuizen. Immers, die hebben aanmerkelijke belangen en die hebben deze eigen belangen in het verleden aantoonbaar laten voorgaan op de belangen van de klantbeleggers.
Beleggers echter hadden mogen vertrouwen op het onafhankelijk oordeel van de bij de bank en broker in dienst zijnde analisten. Die hebben in feite eind jaren negentig de beleggers in opdracht van hun werkgevers zwaar bedrogen.
Dan komt "Europa", als het kalf verdronken is, in actie en komt ze met een wet die in feite dan alles op een hoop gooit en ook journalisten en columnisten ineens betrekt in een wetgeving waar ze voorheen nooit onder vielen. Alsof ook vanuit die hoek beleggers bedrogen werden, terwijl juist veel van de schandalen uit deze hoek boven water zijn gekomen. Ook forums op websites vallen nu ineens onder deze wet en iedereen die is een advies schrijft, al was het maar omdat zijn watertje zegt dat het aandeel koopwaardig is, dient zich aan deze wet te houden.
Deze brede scoop van de wet maakt juist deze wetgeving zo eng. Immers kan nu deze wet ook niet gebruikt worden om deze lastige journalisten en columnisten of kritische forums te muilkorven? Ik heb in eerdere artikelen over dit onderwerp al scenario's geschildert die deze mogelijkheid wel aantoont. Ik kan slechts hopen dat dit doemscenario niet zal uitkomen.
Wat gaat er voor u veranderen en waarom ben ik inhoudelijk niet tegen deze wet.
U krijgt na 1 oktober bij iedere analyse over een beursgenoteerde Europese onderneming ook een stukje tekst over wie het artikel schreef en of er bij de schrijver of de werkgever van de schrijven een aanmerkelijk belang is in de beschreven onderneming. Dat deel is prima en verhelderend.
U hebt dan in ieder geval inzicht in wat er voor belangen bij de schrijver kunnen spelen. Als deze als enige in de markt positief is, maar de werkgever is ook de enige met een aanmerkelijk belang, dan zegt dat wel iets.
Waarom is het ook weer bedriegelijk? Vandaag was er geen aanmerkelijk belang, maar morgen kan dat er wel zijn, als de werkgever dat dan alsnog opbouwt. Het is maar de vraag wanneer u het artikel leest. Of de informatie nog actueel is als u het artikel leest is maar de vraag.
Wat ook wel aardig is, is te weten of de schrijver betaald wordt om dit artikel zo te schrijven. Bepaalde schrijvers moeten na 1 oktober ook bekend maken op welke wijze ze voor het artikel beloond gaan worden.
Hier kunnen na oktober voor u wel eens heel verrassende zaken naar boven komen, tenzij de beloningsstructuren heel snel aangepast gaat worden. Ik ben ook niet tegen deze openheid. Sommige beloningstructuren kunnen voor de particuliere beleggers wel eens als 'schokkend' ervaren worden.
Voor u als lezer veranderd er in die zin wat, dat u voortaan veel meer standaard tekst in analyses en adviezen zult aantreffen. De advocaten die deze wangedrochtjes van teksten mogen gaan opstellen zullen mooie tijden gaan beleven. U als lezer zal er uiteindelijk niet zoveel aan hebben vrees ik. Immers, hoe vaak leest u nu de bijsluiter van een financieel product? Als u bij iedere analyse zo'n beetje dezelfde standaard tekst leest, dan leest u die uiteindelijk niet meer. Ook niet als er dan eens wel in zou staan dat er een belangrijk aanmerkelijk belang is.
Uiteindelijk zijn de schuldigen van vroeger nu ook degenen die het hardst getroffen worden. Deze wet zal ze heel wat extra kosten gaan opleveren. Immers was juist bij banken en brokers de Chinese Wall intern opgeworpen om misbruik te voorkomen. Met de invoering van deze wet moet die Chinese Wall weer volledig gesloopt worden, want de analist moet zich terdege bewust zijn van het feit dat zijn werkgever al dan niet een aanmerkelijk belang heeft. Die onderlinge informatievoorziening, die afstemming en dan vervolgens het opstellen van de extra tekst, die zal het maken van veel analyses behoorlijk tegengaan. De onafhankelijke opstelling van de bank/broker analisten die net is gerealiseerd is hiermee weer in gevaar. Immers zullen ze zich nu weer akelig bewust worden van het feit of de werkgever al dan niet een aanmerkelijk belang heeft opgebouwd. durf je dan nog een verkoop aanbeveling te geven, terwijl je werkgever zwaar in die onderneming ge?nvesteerd heeft? Hoe lang wil je er nog werken?
Met de extra informatie die u bij iedere analyse krijgt, krijgt u dus ook mogelijk ook te maken met een verschraling van de informatie. Het kind is daarmee met het badwater weggespoeld. Dat was toch ook niet de bedoeling van deze wet dacht ik zo.
Tom Lassing
www.beursbox.nl
Disclaimer
Dit artikel bevat geen enkele aanbeveling tot koop of verkoop van welke Europese beursgenoteerde onderneming dan ook.
Hoewel dit artikel dus niet onder de scoop van de nieuwe wet valt wens ik hier wel kenbaar te maken dat er geen enkele geldelijke beloning is verkregen voor het schrijven van dit artikel. Dit was even het ludieke gedeelte va de disclaimer, dan nu het serieuze gedeelte.
De wetgeving die per 1 oktober ge?ntroduceerd wordt is nog niet volledig uitgewerkt. Aanpassingen of interpretatieverschillen over de nu voorliggende teksten sluit ik niet uit. Voor een volledig beeld over deze nieuwe wet verwijs ik u graag naar de AFM en naar het ministerie dat dit verhaal er de aankomende weken doorheen moet proppen. Een betere omschrijving kan ik er helaas niet voor geven.
www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Buitenlandse AFM waarschuwingen

Hong Kong
De toezichthouder uit Hong Kong (SFC) waarschuwt tegen financiële aanbiedingen van Woodson Ross & Associates, Mission Finance Ltd., Bentley International Management Ltd., Morgan Lansky Inc., Youngson International Holdings Limited en The Prestige Perspective. Deze instellingen pretenderen dat zij vanuit Hong Kong hun effectendiensten aanbieden, maar in de praktijk blijkt dit niet zo te zijn. Zij beschikken ook niet over de juiste vergunningen.

Oostenrijk
De Oostenrijkse toezichthouder (FMA) waarschuwt om geen zaken te doen met de volgende financiële bedrijven: Kaikatsu Group en Phoenix Alliance International (PAI).

Engeland
De Engelse toezichthouder (FSA) heeft waarschuwingen gepubliceerd tegen Arthur Forbes Consulting, Goldfield Consultant, Montague Stearn Advisory, Noble Investment and Securities SL, Oakmont International LLC, Stratford Advisory Services and Trinity Management.

Zweden
De Zweedse toezichthouder (Finansinspektionen) waarschuwt tegen Jameson West Associates. Zij beschikt niet over de benodigde vergunningen van de Zweedse toezichthouder.


Meer informatie op www.afm.nl


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Rabobank brengt hypotheekrente omlaag


Met de verlaging hoopt de Rabobank ook dat huizenkopers te verleiden zijn tot langere periodes waarop de hypotheek wordt afgesloten. Immers, dat geeft ook bij de bank enige rust en zekerheid.
het is opvallend dat de Rabo nu al weer met een verlaging komt, immers kwam ze midden in de zomervakantie met een verhoging. Dit grapje moet de bank niet ook volgend jaar gaan uithalen, want dan is het simpelweg buiten beeld (in de zomervakantie) een impopulaire maatregel nemen, en dan zodra iedereen weer thuis is ineens sinterklaas spelen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Hoe op de beurs de Stop Loss te gebruiken

Stop loss deel 2 (Ontvangen vraag van lezer)


Geachte Tom,
Al geruime tijd dweil ik dagelijks je berichtgeving af op de beursbox.
En zoals je regelmatig aanhaalt “ga eens dieper in op de verschillende items” en je komt verrassende wetenswaardigheden tegen.
Leuk toch voor beleggers die niet zo professioneel zijn ingesteld. Proficiat.
Over je artikel “ stop loss gebruiken” zou je misschien een deel II kunnen aan hangen.
Met veel nieuwsgierigheid begon ik het artikel te lezen, maar helaas na één scrol met de muis was het afgelopen.
Ik dacht in de aanloop van je bericht, nu gaat het komen. Ik dacht, die gaat nu eens zeggen waar je de stop loss het beste inlegt.

- Hanteert men een vast percentage onder de aankoopkoers.
- Houd je deze stop aan als de koers stijgt, of wanneer komt je trailing stop in werking.
- Hanteer je best een stop onder of boven een bepaald koersgemiddelde. (bv : sma 50 d, ema 20d, ema 50d)
- Verkoop je ook, onder bepaalde omstandigheden, voordat de koers de stop raakt.
- Baseer je je in de eerste plaats op steunlijnen.

Ik kan voor mij persoonlijk nog wel enkele onduidelijkheden aanhalen.
Je voelt het waarschijnlijk al aankomen. Ik ben van de noodzakelijkheid van de stop loss(limit) overtuigd. Zeker bij volatiele aandelen.
Maar ik vind het zo jammer, als je een goed aandeel gevonden hebt, in een stijgende trend, bij een correctie van bij voorbeeld 7%
uitgestopt te worden, waar na enkele noteringen het aandeel terug haar stijging verder zet.

Hopelijk heb je eens de tijd om dit onderwerp onder de aandacht van je beursbox-fans te brengen.

Al die mogelijke scenario's ten spijt... Er is geen 'gouden regel'.
Alles is goed, als u het maar back test en het blijkt te werken. Alles is verkeerd als u het niet backtest...
Per aandeel kan het verschillen en u zou dat naar de historische bewegingen kunnen kijken. Echter moet u ook in de gaten houden dat het verlies procentueel niet te hoog mag oplopen.
Verder ziet u, u haalde het al aan, in de grafiek steun en weerstandniveaus waar u ook rekening mee dient te houden... Deze laatste kijk ik eerlijk gezegd het meeste naar. Immers zijn dat mooie punten om daar net achter de stop loss te leggen. Een positie sluiten voor de stop loss geraakt is doe ik in principe niet. Immers moet je je als belegger aan je systeem houden en een analyse voordat de positie is ingenomen is altijd beter dan een analyse nadat de positie is ingenomen. Ik hou me dus liever aan de eerste analyse.

Ik realiseer me dat ik in mijn eerste artikel over de stop loss niet volledig was, maar ik vrees dat het letterlijk een boek zou worden als ik zou trachten wel volledig te zijn.
Belangrijk is dat u als belegger een eigen systeem kiest dat voor u blijkt te werken en waar u zich prettig bij voelt. Beleggen is immers heel persoonlijk, al was het maar omdat het uw eigen geld is. Niet iedere trade is een winstgevende en u moet er rekening mee houden dat het ook kan voorkomen dat er meerdere verliesgevende trades achter elkaar komen. Als u al uw geld inzet en drie keer achtereen 20% zou verliezen, zou dat inhouden dat uw vermogen grofweg gehalveerd is. U moet dan 100% rendement maken om slechts uw eigen geld terug te verdienen. Een stop loss dus op 20% leggen is duidelijk niet de beste weg om uw vermogen intact te houden, iets dat essentieel bij beleggen is

Vriendelijke groeten,

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, augustus 30, 2005

 

Elliott Wave bibliotheek

Bookstore page- met alle Elliott Wave links erop, of scroll hier omlaag.

Prechter's Perspective 2004-

Socionomics: The Science of History and Social Prediction-

The Colours of Infinity -- The Beauty and Power of Fractals-

View from the Top-

Beautiful Pictures-

Conquer the Crash-

Market Analysis for the New Millennium-

At the Crest of the Tidal Wave: A Forecast for the Great Bear Market-

Elliott Wave Principle-

RN Elliott's Masterworks-

RN Elliott's Market Letters (1938-1946)-

The Elliott Wave Writings of A.J. Frost and Richard Russell-

Complete Elliott Wave Writings of A. Hamilton Bolton-


===SERVICES Full/Partial=======================================================

Global Market Perspective-

Monthly Futures Junctures-

The Elliott Wave Theorist-

The Elliott Wave Financial Forecast
-

European Financial Forecast-

Robert R. Prechter, Jr. BIO-

Short Term Update-

Elliott Wave Theorist-


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


zondag, augustus 28, 2005

 

De best presterende beurs sectoren week 34

Door Jack Hoogland


Metals & Mining was de afgelopen drie weken de best presterende sector, maar de koersen maakten deze week een duidelijke correctie door. De sector Automotive had een goed week, vooral door stijgende koersen bij autofabrikanten Honda en Toyota.

Sector
Stijging*
Tobacco
5,1%
Energy
4,1%
Automotive
3,2%
Metals & Mining
3,2%
Health Services
1,9%
* Stijging over afgelopen maand

De sector Tobacco wist de winst van vorige week goed vast te houden. Die was vorige week behaald nadat bekend werd dat de grote sigarettenfabrikanten een deel van de miljardenclaims die tegen hen zijn ingediend misschien waarschijnlijk kunnen verhalen op hun verzekeraars.

Ook de sector Enery vinden we nog steeds terug in de top-5. Het is echter wel frappant dat de olieprijs deze week weer tot recordhoogte steeg, maar dat de koersen van olie-aandelen maar mondjesmaat meestijgen.

www.stocktradingexpert.com


vrijdag, augustus 26, 2005

 

Online Ondernemen cursus in E-book formaat

Online Ondernemen
Het heeft niet direct met beleggen te maken, maar alles met ondernemen.
De laatste weken heeft mijn leven zich afgespeeld rondom vooral één ding en dat was het E-book over Online Ondernemen dat ik aan het schrijven was. Al het andere.... ook mijn gezin, midden in de vakantie, was even bijzaak. Dat E-book moest er komen en wel snel.
Gisteren is het officieel uitgebracht!
Kijkt u op www.marketingcursus.com als u er meer informatie over wilt hebben. Zegt het voort aan ondernemers die op Internet succesvol willen zijn.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Buffett expert Robert Miles komt binnenkort

Zo nu en dan loop je als belegger of ondernemer tegen een eenmalige kans op... Uw moment als belegger is, nu u dit leest, aangebroken!
U weet dat nog niet, maar ik ga het u nu uitleggen.
U begrijpt dat we Warren Buffett niet even voor ons naar Nederland of België kunnen laten komen en hem dan een dagje voor ons reserveren.
Helaas dat kan echt niet.
Echter... het op één na beste wat er op dit vlak in de wereld te krijgen is, is nu wel bereikbaar! Het mooie is, mijn collega Maarten Verheyen is bereid gevonden dan ook nog eens 50% van de kosten te betalen! U mag namelijk met z'n tweeën komen, voor de prijs van één!
Robert Miles is de man die Warren Buffett van voor naar achter en van onder tot boven bestudeerd heeft. Hij houdt er in Amerika veel seminars over. Hij is echter zelden in Europa. Als hij dan al eens in Europa is, dan is het vrijwel uitsluitend in Engeland.
Zover bekend werd in Nederland of België dit seminar nog nooit gegeven! Een unieke gebeurtenis derhalve en ik raad u aan, als u beleggen serieus neemt en u de Engelse taal machtig bent, deze unieke kans met beide handen aan te grijpen.
Zaterdag 24 september krijgen HOOGUIT 285 personen de kans om dit Seminar in Hasselt (België) bij te wonen. Ik weet niet wanneer de kans verkeken is, immers, vol is vol. Ik raad u echter aan u deze kans niet te laten ontnemen en derhalve snel te reageren. Als u deze kans niet met beide handen aangrijpt moet u mij daar achteraf niet op aankijken. U heeft hier een unieke kans de man te horen die als de stem van Warren Buffett mag gelden. Zo'n seminar heeft de potentie van u een buitengewoon belegger te maken.
Gaat u naar http://www.smartcapital.be/robertmiles/miles.html en geef u snel op.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Beursbulletin in Business Class

Beursbulletin in Business Class
Aanstaande zondag komt collega Harm van Wijk in het programma Business Class (RTL 7 vanaf 11:00 uur) aan het woord. Vanwege het programma is er bij Beursbulletin een aanbieding actueel. Klikt u hier voor uw gratis aanmelding op het weekblad, waarbij u daarna ook eventueel gebruik kunt maken van de voordelige aanbieding op de betaalde service.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Short trading op de beurs

Short trading
In Europa is het verkopen van aandelen die je niet in bezit hebt geen gewoonte. Het kan nu al wel bij een aantal brokers, maar populair is het niet. Dat ligt anders in Amerika. Daar wordt zelfs bij het kopen van aandelen door de kopers vooraf gekeken naar de omvang van de bestaande short positie in die aandelen. Immers, iedereen die short gaat heeft er een reden voor. De laatste jaren is gebleken dat heel wat grote short posities met een zeer legitieme reden waren op gebouwd en het aantal boven water komende beursschandalen heeft heel wat shorters een vermogen opgeleverd.
Kortom, short traden zou ook voor de Europese belegger belangrijk moeten zijn en zeker nu de AEX een top lijkt te hebben gemaakt.
Nu blijft alleen de vraag, zou je dan gaan traden in het toch wat beperkte Europa of is het slimmer om het op te pakken in Amerika, daar waar ook de instellingen er veel beter op ingesteld zijn?
StockTradingExpert gaat voor het laatste. Onze Long & Short trading service geeft tips voor Amerikaanse aandelen waarin long of short gegaan kan worden. We doen dat met een broker die daar volledig thuis in is en u alle mogelijke faciliteiten zal bieden.
Kortom, is het niet eens tijd ook te verdienen als de beurs omlaag gaat?
www.stocktradingexpert.com


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


woensdag, augustus 24, 2005

 

VEB daagt KPNQwest

Eindelijk is het dan zo ver, de VEB heeft bij de ondernemingskamer om een onderzoek gevraagd.
De signalen dat er in de bedrijfvoering van KPNQwest sprake van wanbeleid zijn geweest zijn legio. De VEB echter heeft echter het tij niet mee. Eén van de dochters van KPNQwest, GTS, had voor wat betreft het aantonen van wanbeleid een betere kans. Immers had KPNQwest daar managers gepositioneerd die GTS vervolgens onderuit haalden. Daarop haalde KPNQwest indertijd de buit binnen in de vorm van een zwaar afgewaardeerd GTS. Dat bleek echter het begin van het eind te zijn, want enkele weken later was het ook gedaan met KPNQwest.
Beleggers echter kregen bij GTS, waar het er nog veel dikker op lag, ook al niets gedaan. In Amerika en in Nederland wilde geen rechter er de handen aan branden en ondanks zware argumenten voor wanbeleid is het management van GTS er mee weggekomen.
Ik acht de kans dus klein dat de VEB hier iets uit kan halen. Het was de tijd van de grote fraudes en achter bleek ook KPNQwest een fraude van 2,5 miljard te zijn.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Waarin te beleggen

Gisteren kreeg ik, het is serieus waar, een mail van een lezer die 40 gekochte opties in bezit had. 20 daarvan gekochte calls en 20 gekochte puts.
Hij schreef me, en ik ben er nog verbaasd over: "ik heb eigenlijk geen verstand van opties en heb alleen in het weekend tijd eea te volgen".
Ik kan zo'n situatie het beste omschrijven met iemand die zijn portemonnee boven de toiletpot omkeert en de knop om door te trekken al aanraakt.
Wat of er nog aan zijn situatie te redden was? Het onderliggende aandeel moet in de aankomende vier weken nog 20% dalen om de put opties nog wat waard te maken en de gekochte call opties staan nog net in intrinsieke waarde.
Nu dat de AEX de onderkant van de tradingrange aan het testen is een hopeloze situatie en ik zie het geld al in de toiletpot in de richting van het kolkje verdwijnen.
Ik heb geen idee hoe iemand er toe komt om opties te kopen zonder er verstand van te hebben en zonder er de tijd voor te hebben? Ben ik dan al die jaren voor niets de Beursbox nieuwsbrief aan het schrijven?
Ik had voor de lezer geen goed bericht te melden. Naar mijn idee moet hij vanochtend afscheid nemen van de hele positie en blij zijn met wat er nog over is. Immers, als de AEX inderdaad omlaag doorbreekt kan het maar zo zijn dat hij over enkele weken (ze lopen tot september) niets meer in handen heeft. Iemand die er geen verstand van heeft moet er van af blijven, of een abonnement op een goede service nemen.
Een heel dure les voor deze belegger. Met het geld dat verloren is had heel de familie een seminar bij Bert van Arkel kunnen bijwonen (en die seminars zijn in geld uitgedrukt niet goedkoop), maar achteraf gezien was zo'n seminar een koopje geweest! Immers was dan dit fortuin dan niet verloren gegaan.
Jammer dat we slechts als het kalf verdronken is de put dempen. Hopenlijk is dit artikel nog op tijd om andere startende beleggers te behoeden voor een dergelijke dure blunder.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, augustus 22, 2005

 

Technische Analyse met een twist

Stap eens buiten de kudde

Nu de AEX tussen de 392 en de 400 gevangen lijkt te zijn is het weer eens tijd voor reflectie.

Wat gaat er nu gebeuren en waarom?

We zagen twee weken geleden een heel logische valse beweging buiten de tradingrange. "Logisch" vanwege de volgende reden:

Ook de marketmakers doen aan Technische Analyse. Ook die zien dus dat de AEX min of meer gevangen is in een range en ze weten dat de beleggers dat ook weten.

Door nu de AEX heel even buiten de range te brengen hopen ze dat onrustige beleggers snel hun posities keren en inzetten op die beweging. Er zijn immers zat beleggers die heel graag willen en bereid zijn daar wat risico voor te lopen.

Zodra ingezet is door deze speculanten, zetten de marketmakers, daarbij geholpen door de beleggers overigens, de markt weer lager.

Iedereen die al had ingezet op de beweging moet de posities weer sluiten en de marketmaker heeft twee keer winst. Immers, die verdient op omzet en niet zo zeer op beweging.

Waarom is de marketmaker door de beleggers geholpen?

Het is vrij logisch. Stel even, we hikken al weken tegen de 400 aan. Dan eindelijk is het zo ver, we komen er boven. De speculatieve beleggers zetten in op de beweging... En de rest doet nog even niets..

De markt valt dus vrij snel na de doorbreking stil en de marketmaker krijgt van de beleggers vrij spel. Die kan de beurs naar believen nog hoger of terug lager zetten. Nog hoger is alleen interessant als daarmee nog meer beleggers posities gaan innemen, maar die weg is niet logisch bij een eerste doorbreking, want de durfals namen al positie in, de rest kijkt de kat uit de boom. Terug lager is logischer, want dan moeten de speculanten hun ingenomen posities afdekken of weer sluiten. Dat is snelle winst voor de marketmaker.

Uit een langer bestaande tradingrange breken en er direct ook buiten blijven is dus heel onlogisch.

In wezen hebben de marketmakers hun werk slecht gedaan als dat zou gebeuren. Ze hebben er dan niet het maximale rendement uit weten te slepen. Toch zijn marketmakers ook niet zo heel gelukkig met een markt in een tradingrange. Het spel dat ze doen is het best mogelijke in een slappe markt. Een mooie trend in stijgende of dalende lijn heeft ook voor marketmakers de meeste voordelen. De handel hoeft dan amper ondersteund te worden. Nu we vastzitten in een range moeten de marketmakers er voor werken om ons als beleggers te dwingen posities in te nemen. Ze maken ons gretig door op rustige momenten met de koersen te stoeien en te kijken wat er de meeste handel uit gaat lokken. Zodra iedereen inzet op een heel logisch Technisch beeld, dan wordt het beeld ongedaan gemaakt.

We zijn als beleggers dus het slachtoffer van onze wens middels Technische Analyse het risico te verminderen. Daar iedereen dat nu doet zijn we weer heel voorspelbare kuddedieren geworden. Door er van af te wijken is er weer winst te halen, of.. door de marges ruimer te stellen is te voorkomen dat we in de marketmaker val trappen.

Twee weken geleden lag de steun voor de AEX op de 391,8. Dat was immers de onderkant van de gap die in de stijging gevormd was. Pure TA zegt dan dat je als belegger keurig ten minste één sluiting eronder moet zien voor je daarna een positie inneemt. In dat geval kon dat prima, want de index sloot twee dagen onder dat punt, maar vervolgens was het weer over.

De klassieke bescherming in de vorm van een extra slot afwachten hielp dus niet meer.

Wat hielp mij dan wel, want ik heb mijn lezers op tijd kunnen waarschuwen voor die val.

De oplossing was heel simpel. Ik heb niet 391,8 als steun aangehouden, maar koos heel bewust voor het onjuiste niveau van 390. Technisch sloeg dat nergens op, maar die extra 1,8 indexpunt bleek wel voldoende te zijn om buiten het spelletje van de marketmakers te vallen.

Ik verdiende er niets mee. De winst zat hem er in dat ik er niets op verloor. Zo ook vorige week, toen andermaal dit niveau werd opgezocht en we WEER steun vonden en weer stegen. Wie te snel short ging werd direct gesneden en kan op de blaren gaan zitten.

Hetzelfde spelletje vond opwaarts plaats, waarbij de 400 even overschreden werd. Iedereen ziet die 400, maar als u 402 had genomen was er nog geen sprake geweest van een doorbreking. Ik weet het is een willekeurig getal, maar ik weet ook dat de rest naar 400 kijkt. In die zin is het niet zo heel willekeurig.

U weet nu op welke wijze u kunt voorkomen dat u te snel de pion in het spel van de marketmakers bent. Eenmaal in de markt bent u die pion.

Wat zou u wel kunnen doen als de beurs in een trading range gevangen zit?

Op dit moment zou het schrijven van out of the money opties de beste oplossing zijn. Posities innemen op de beweging zijn gewoon te gevaarlijk. Pas na de bevestiging van de verruimde steun of weerstand kunt u weer vol inzetten. Binnen de tradingrange zijn wat mij betreft de bewegingen te klein. Als u nog nooit opties schreef, dan is dit niet het moment om er mee te beginnen. Als u alleen aandelen of opties koopt, dan is het naar mijn idee te vroeg. Beleggen is soms heel gemakkelijk, soms heel moeilijk en soms gewoon beter niet te doen. Dat laatste lijkt het nu wat op.

Tom Lassing


www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


zondag, augustus 21, 2005

 

Stop loss gebruiken

Niet alle beleggers is het gemak van de stop loss bekend.
Er zijn verschillende mogelijkheden hier mee om te gaan, ik leg er even een paar uit.
Als een een aandeel in bezit hebt kunt u bij de meeste banken een stop loss order inleggen. Dit houdt in dat als de koers op of onder het stop loss niveau komt, de bank de order zal uitvoeren tegen de eerstvolgende koers (bestens). De stop loss kan ook andersom werken, bijvoorbeeld als u aandelen die u niet in bezit had verkocht heeft, en bij een bepaalde koers deze aandelen terug wilt kopen.

Nu bestaat er ook een stop-limit order. Het verschil met de reguliere stop loss order is dat u aangeeft tot welke prijs u daadwerkelijk wilt dat er gehandeld gaat worden.
Stel even, er is net bekend geworden dat een storm de productiecapaciteit van een bedrijf lam heeft gelegd. De eerstvolgende koers die gemaakt wordt kan wel eens 20% lager liggen, terwijl een paar minuten later de storm op de beurs weer over is.
Als u een gewone stop loss had ingelegd, dan was u mede oorzaak van die storm op de beurs, want alle stop loss orders worden ineens bestens getiggerd. Door de stop-limit order te gebruiken voorkomt u dat u op deze menier gesneden wordt.

Nu wil ik zelf wel eens aangeven dat bij optie of Turbo orders een stop loss niveau gebruikt moet worden. Dat is een wat ander verhaal, omdat er (beter) geen stop loss order op die producten mogelijk zijn. Wat u dan doet is een virtuele stop loss inleggen op de onderliggende waarde. U laat bijvoorbeeld een SMS bericht sturen als de koers van de onderliggende waarde een bepaald niveau raakt, of u bewaakt het zelf door de koers regelmatig in de gaten te houden.
Een SMS bericht instellen kunt u hier doen.
U moet daarna zelf even de order bij uw bank/broker inleggen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


vrijdag, augustus 19, 2005

 

Belangrijkste voorwaarde voor succes

(vervolg op het artikel van vorige week)

Door Jack Hoogland
Vorige week schreef ik een artikel over het belang van het vooraf vaststellen van het koersrisico wanneer u een bepaald aandeel wilt gaan aanschaffen.

Als voorbeeld gebruikte ik een aandeel dat we eind vorige week met Top-Analyst Trading hadden aangeschaft.
Het ging hier om het olie-aandeel EOG Resources (EOG) dat we voor $63,15 hadden aangeschaft. We hadden vooraf bepaald dat we het aandeel zouden verkopen zodra we een slotkoers zouden zien lager dan $61,75.

Helaas voor ons deed dit aandeel niet wat we hadden verwacht (door de sterk dalende olieprijs, zie hieronder) en afgelopen dinsdag zagen we een slotkoers van $61,19. Dit was een stuk lager dan de hierboven vermelde $61,75 met als gevolg dat we het aandeel op woensdag verkochten. Een verlies van 3,2% derhalve.

Natuurlijk had ik ook allerlei goede redenen kunnen bedenken waarom het aandeel toch zou moeten worden aangehouden, maar vaak zijn die mooie redenen niets anders dan jezelf iets wijs maken.

Niet leuk dus (verlies is nooit leuk), maar ik wilde u toch even een voorbeeld geven van hoe eenvoudig het eigenlijk is. We spreken met onszelf af beneden welke koers het aandeel weer wordt verkocht, en als dat dan gebeurt is het een kwestie van zonder nadenken doen wat we met onszelf hadden afgesproken. En dat blijft toch de belangrijkste voorwaarde om een goed rendement te behalen en te blijven behalen.

www.stocktradingexpert.com


 

De best presterende beurs sectoren

Metals & Mining staat nog steeds te boek als de best presterende sector van de afgelopen maand, maar als u de nieuwsbrief van vorige week nog eens bekijkt kunt u wel nagaan dat ook deze sector afgelopen week te lijden heeft gehad onder het huidige beurssentiment.

Sector
Stijging*
Metals & Mining
6,3%
Tobacco
6,2%
Energy
3,3%
Health Services
2,8%
Media
2,7%
* Stijging over afgelopen maand

De sector Tobacco is één van de weinig sectoren die een goede week achter de rug hebben. Dit had vooral te maken met het nieuws dat de grote sigarettenfabrikanten een deel van de miljardenclaims die tegen hen zijn ingediend misschien kunnen verhalen op hun verzekeraars.

Verder kunt u aan de percentages zien dat er weinig spectaculairs te melden is. Energy was vorige week nog 'hot', maar deze week daalden de olieprijzen scherp, waardoor hetzelfde geldt als voor Metals & Mining.

Jack Hoogland
www.stocktradingexpert.com


 

Waar beurs aankoopkandidaten vinden?

De analisten van SMART Capital zijn dagelijks op zoek naar nieuwe beleggingsideeën. Maar waar halen we deze ideeën zoal?

Eén van mijn favoriete methodes om aankoopkandidaten te vinden, zijn de SEC-filings. Amerikaanse vermogensbeheerders met minimaal $100 miljoen onder beheer moeten ieder
kwartaal de samenstelling van hun portefeuille doorgeven aan de Securities and Exchange Commission (de SEC dus).

We krijgen zo ieder kwartaal een overzicht van de aandelen die deze beleggers kochten in de afgelopen drie maanden.
Sommige aandelen zijn inmiddels alweer gestegen maar heel vaak krijgen we zo ook de kans om de aandelen tegen lagere koersen aan te kopen.

Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat Berkshire Hathaway (het bedrijf van Warren Buffett) in het afgelopen kwartaal aandelen kocht van Tyco en Lexmark. Het gaat over kleinere investeringen van respectievelijk $140 miljoen en $61 miljoen.

De aankopen zijn meer dan waarschijnlijk niet door Buffett zelf uitgevoerd maar door Lou Simpson. Simpson is de Chief Investment Officer van verzekeringsdochter Geico. Het track-record van Simpson is de afgelopen jaren vergelijkbaar met dat van Buffett zelf.

We hebben nu dus twee nieuwe namen die we dieper kunnen analyseren. Zowel Tyco als Lexmark lijken op het eerste zicht aantrekkelijk geprijsd, maar wat verwacht je anders
van een slimme value investor als Simpson?

Maar er zijn nog andere value investors die het afgelopen kwartaal actief waren. Zo kocht Carl Icahn aandelen van Morgan Stanley (voor $78 miljoen) en investeerde hij $142 miljoen in Temple Inland. Opnieuw twee namen die het bekijken waard zijn.

Fairholme Capital nam 5 nieuwe posities in. Abonnees van SMART Capital zijn al bekend met twee ervan: IDT en AIG.
Deze aandelen kwamen in de voorbije weken en maanden aan bod en het is met veel plezier dat we nu vaststellen dat ook andere value investors brood zien in de aandelen.

U ziet het zelf, even wat grasduinen in de SEC-filings levert heel wat interessante ideeën op die geschikt zijn voor een diepgaandere analyse.


Maarten Verheyen
www.SMARTCapital.be


 

Bepaal vooraf welk koersrisico u accepteert

Door Jack Hoogland

Het belangrijkste ingrediënt voor succes met beleggen bestaat eigenlijk uit twee zaken. Ten eerste moeten we beseffen dat we bij een echt succesvolle beleggingsstrategie op slechts iets meer dan de helft van de aandelen die we selecteren winst gaan maken. De enige manier om dan een mooi rendement te behalen is om het verlies te beperken op aandelen die niet doen wat we willen en natuurlijk het liefst zoveel mogelijk winst te behalen op de aandelen die dat wel doen, uiteraard zonder opgebouwde koerswinst weer in te leveren.
Verlies beperken is eenvoudig. Voor aankoop kijkt u naar de grafiek van het aandeel en bepaalt waar de eerste technische steun van het aandeel ligt. U vergelijkt die "steunkoers" met de huidige koers van het aandeel en zodoende weet u exact hoeveel risico u ongeveer zou nemen als u het aandeel zou kopen. Door vooraf een afspraak met uzelf te maken over hoeveel koersrisico u op een aandeel selecteert, weet u heel snel of het koersrisico al dan niet acceptabel is.
Dan komt echter het belangrijkste. We spreken hier over twee afspraken die we met onszelf maken. Bij de eerste bepalen we of het koersrisico op een aandeel acceptabel is. Als dat risico te hoog is, is het belangrijk dat u streng bent en de met uzelf gemaakte afspraak nakomt door het aandeel niet te kopen. De tweede afspraak is dat als na aanschaf van het aandeel de koers onder de door u bepaalde steun is gekomen, u weer onherroepelijk de afspraak met uzelf nakomt en het aandeel weer verkoopt.
Het naleven van bovenvermelde twee afspraken is moeilijker dan menigeen vooraf denkt. Op het moment dat we 'nee' moeten zeggen vinden we altijd wel een 'goede' reden om toch 'ja' te zeggen. En daar gaat het bij veel beleggers mis, want op een bepaald moment zijn we dan zelfs vergeten welke afspraken we ook weer met onszelf hadden gemaakt.
Met STE Top-Analyst Trading kunt u op bovenvermelde manier beleggen zonder dat u over bovenstaande na hoeft te denken. In zijn eerste 18 maanden heeft deze strategie alle belangrijke beursindices dubbel en dwars verslagen. Natuurlijk kunnen we geen garanties voor wat betreft rendement geven, maar wat we wel kunnen garanderen is dat we bij ieder geselecteerd aandeel bovenvermelde criteria rigoureus toepassen. De afgelopen 18 maanden was dat bijzonder succesvol.
Beleg vanaf vandaag ook op de oerdegelijke en gedisciplineerde wijze van Top-Analyst Trading door hier te klikken en u aan te melden voor een kwartaalabonnement.


donderdag, augustus 18, 2005

 

BeursBulletin.nl en Beursbox.nl slaan handen ineen

Hoofddorp - Best, 18 augustus 2005– Na een uitgebreide en succesvolle samenwerking, hebben BeursBulletin.nl en Beursbox.nl besloten hun samenwerking verder te intensiveren. Vanaf vandaag zal gebruik gemaakt worden van de adviesservice van BeursBulletin. Beursbox verkocht recentelijk haar eigen adviesservice. De 9 BeursBulletin-portefeuilles kennen een relatief laag risico en hebben het afgelopen jaar een gemiddeld rendement behaald van ruim 35%.

Het analistenteam van BeursBulletin heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen. Beleggers hebben de keus uit 9 beleggingsportefeuilles, variërend in risicoprofiel maar allen met een positief rendement. Daarnaast biedt BeursBulletin een viertal beleggingscursussen, een complete website en is het weekblad uitgegroeid tot het grootste beleggersblad op basis van technische analyse.

De diensten van BeursBulletin vormen een uitstekende combinatie met de analyses van Beursbox. Beursbox.nl staat vooral bekend om de (vrijwel) dagelijks verschijnende gratis Beursbox Nieuwsbrief. Hierin staan onder meer dagelijkse analyses van de AEX-index en individuele aandelen, die voornamelijk zijn gebaseerd op ‘Japanse Candlesticks’, een methode voor technische analyse. Hoewel Beursbox geen eigen portefeuille meer bijhoudt, blijven de analyses lang op de site staan waardoor deze voor iedereen controleerbaar zijn. Ook alle nieuwsbrieven worden in een archief bewaard op de website. Tom Lassing is reeds een graag geziene columnist in het blad BeursBulletin en biedt hij samen met BeursBulletin het boekje Japanse Candles in de Praktijk aan. Door deze samenwerking zullen de populaire artikelen en analyses een grotere rol gaan spelen in het weekblad en de website van BeursBulletin.

De transparante en controleerbare aanpak van beide bedrijven vormt de basis voor deze verregaande samenwerking. De visie van beide partijen is dat transparantie de basis vormt voor het vertrouwen van beleggers in de financiële markten. Helaas is dit vertrouwen de afgelopen jaren verscheidene keren geschonden en werd het beursnieuws diverse malen beheerst door schandalen bij bedrijven, accountants, beleggingsanalisten en –adviseurs. Tom Lassing van Beursbox en Harm van Wijk van BeursBulletin hebben beiden als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de transparantie in hun tak van sport.

Over BeursBulletin: BeursBulletin is een complete adviesdienst voor particuliere beleggers. Zij worden onder andere bediend via de vernieuwde website BeursBulletin.nl, waarop abonnees de beschikking hebben over streaming koersen, financieel nieuws, koersgrafieken en de concrete adviezen van BeursBulletin. Tevens ontvangen zij concrete aan- en verkoopadviezen per sms en e-mail. Daarnaast ontvangen zij gratis het weekblad BeursBulletin, met daarin achtergrondinformatie over de gegeven adviezen en interessante artikelen en columns van gerenommeerde namen in de financiële wereld. Ook kunnen beleggers gratis deelnemen aan vier cursussen die BeursBulletin geeft. Dit zijn: ‘Succesvol beleggen met BeursBulletin’, ‘Succesvol beleggen met Opties’, ‘Succesvol Opties Schrijven’ en in samenwerking met ABN AMRO ‘Succesvol beleggen met Turbo’s’.

Over Beursbox: De site is een financiële portal naar tal van interessante sites en services. Beleggers kunnen bij Beursbox.nl vooral een eigen, onafhankelijke mening en veel waardevolle kennis en informatie vinden. Het is en blijft in de basis een gratis service. De content wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Als dat dan de beste analyse of het eerste nieuws oplevert is dat mooi meegenomen, maar geen doel op zich.

Over Harm van Wijk: hoofdredacteur Harm van Wijk was eerder verantwoordelijk voor het opzetten van de beleggingssites van SNS Bank en DFT.nl. Daarna was hij verantwoordelijk voor marketing, verkoop en business development bij Binck Bank en werkte hij mee aan het opstarten van SNS FundCoach. Sites die allemaal hoog genoteerd staan in de Financiële Webwijzer van de Consumentenbond.

Over Tom Lassing: Tom Lassing is Beursbox.nl in mei 2001 begonnen. Zijn Internet roots liggen in 1995 toen van het BBS werd overgestapt op het toen voor de massa ontluikende Internet. Al vanaf 1993 publiceert Tom Lassing een Nieuwsbrief over financiële onderwerpen. 7 jaar lang was het vooral een maandelijkse Nieuwsbrief aangevuld met dagelijkse Updates en vanaf 2000 is het een dagelijkse Nieuwsbrief geworden.

BeursBulletin.nl


Telefoon (023) 565 28 44

Fax (023) 565 19 23

info@beursbulletin.nl

Siriusdreef 2

2132 WT Hoofddorp

Beursbox


Telefoon (0499) 395450

redactie@beursbox.nl

Bereklauw 15
5684 JM Best


woensdag, augustus 17, 2005

 

Go away in may, but remember, be back in september

Dit jaar was er duidelijk geen sprake van een slechte beurszomer. Zelfs al zou eventueel de beurs nu nog door de bodem gaan, een slechte beurszomer kunnen we het niet noemen. In mei begonnen we rond de 346 en begin augustus stonden we al boven de 400. Waarlijk geen slecht resultaat en bijzonder prettig voor de beleggers die thuis bleven en met de markt meehobbelden. Gisteren sloten we op ongeveer 394.
Hierbij overigens aangetekend dat we over de laatste maand gezien niet eens zoveel meer deden. Begin juli stonden we al rond de 390 en gisteren sloten we op 393,5 slechts een paar punten daarboven.
Welke aandelen hebben ons zo mooi door de zomer heen geholpen?
Eén van die aandelen is Royal Dutch Shell, dat begin mei rond de 23 noteerde en nu boven de de 26 staat. Echter mag duidelijk zijn, procentueel heeft RDS haar steentje bijgedragen, maar beter dan de index was het niet.
ING is een andere grootmacht binnen de index. Het aandeel steeg van net onder de 22 naar bijna 24. Mooi, maar eigenlijk een underperformer. Dit is ook het geval met collega Fortis. Prima performance, maar gelijk aan het beursgemiddelde.
Ondertussen hebben we met deze drie aandelen al wel ruim meer dan een derde van de beurs te pakken!
ABNAMRO, ook goed voor ruwweg 10% was een underperformer. Dit is mede het geval omdat het aandeel recent flink is teruggekomen.
Wie was het dan wel die de index deze vleugels gaf, want tot nu toe was het hoogstens gelijk aan de index, maar nog niet beter dan.
Unilever deed het ook gemiddeld. Het aandeel steeg van 50 naar 56. Dus daar kijken helpt ook niet.
Aegon is de eerste die het beter dan gemiddeld deed. De koers steeg van 10 euro naar 11,80. Het is de enige financial die deze zomer boven het gemiddelde scoorde.
VNU deed het dankzij enkele fantastische dagen ook bovengemiddeld. Van 22 steeg het aandeel naar 25,3. In feite is de helft van deze winst slechts te danken aan slechts drie goede dagen. Vooralsnog lijkt het ook even over te zijn voor VNU.
Branchegenoot Wolters Kluwer... maar zijn het eigenlijk nog wel branchegenoten, deed het slechts gemiddeld. ReedElsevier was zelfs ondergemiddeld.
Kijken we naar de Chemie, dan was DSM weer ijzersterk, maar op z'n best goed gemiddeld te noemen. De stijging was van 54 naar 61,5. Akzo Nobel was echter underperformer, dus vanuit deze sector kwam de kracht van de index ook niet.
Techniek in de vorm van Philips was het ook niet. De stijging was van 19,5 naar 21,6. Mooi, maar het springt er niet uit.
ASML deed het wat dat betreft beter met een stijging van 11,5 naar 14,2. Het is daarmee één van die zeldzame bovengemiddelde stijgers geworden en het zou met niet verbazen als er de aankomende tijd nog iets meer in het vat zit. De koers is nu aan het stuiteren op de steun van maart en eind juni.
Outperformer is ook, wie zou dat gedacht hebben... Ahold. De stijging van 6 euro naar 7,25 is bovengemiddeld.
Wat dacht u van index dwerg Buhrmann... Een stijging van onder de 7 naar 10 euro. Procentueel een giga performance in drie en een halve maand.
Een andere index dwerg, Getronics deed het ondergemiddeld met een stijging van 9 euro naar 9,7 euro. Hagemeijer scoorde gemiddeld.
KPN deed het ook net iets beter dan gemiddeld. De stijging was van 6,5 naar 7,3 euro.
Numico heeft een mooie zomer achter de rug, maar het rendement is laag gemiddeld te noemen. Van 31,2 naar 34,8.
TNT steeg ook, van 20,4 naar 21,5. Het was duidelijk slechter dan gemiddeld.
Vedior, zit die ook in de index? Ja, die doet ook nog mee. Het was waarschijnlijk het slechtste aandeel won slechts van 11,5 naar 11,9. Dat houdt dus niet over.
Versatel, het doet nog mee, steeg van 2 euro naar 2,2 euro. Een ondergemiddelde score.
Klapper van de zomer is naar mijn idee uiteindelijk SBM Offshore geworden. Tegen de verwachtingen in, is dit aandeel van 51 euro gestegen naar dik 62 euro. Na iedere paar dagen rust kwam er weer een stijging, het ging maar door. Ondanks de slechte OK score die het aandeel eind 2004 kreeg is het aandeel maar blijven stijgen. Was dit er de oorzaak van dat het zo slecht is afgelopen met het OK score beleggingsfonds? Immers, dat is recent geliquideerd. Te weinig beleggers hadden er hun geld er nog in zitten. Heel jammer, want Okkerse heeft de laatste jaren in de meeste gevallen uiteindelijk wel gelijk gekregen. Hij zat er voor beleggers dit jaar wel heel erg naast, want juist SBM Offshore, waar hij zo uitgesproken negatief over was, scoorde gigantisch.
Al met al een mooie zomer waarbij het beursgezegde pertinent onjuist gebleken is. De zomerslapte was er wel in omzet, ook in beweging, maar uiteindelijk ging het steeds weer hoger.
Tom Lassing
www.beursbox.nl

PS: de in het artikel genoemde koersen zijn bij benadering genomen en zijn niet exact vastgesteld. Dit even ter voorkoming van discussies over exacte resultaten.

maandag, augustus 15, 2005

 

Future handel en "pluk de dag beurs systeem"

Hieronder treft u een door ons ontvangen bericht over Future handel en het Beursbox "pluk de dag systeem" aan.
Enige tijd geleden schreef ik enkele artikelen over het 'Pluk de dag systeem". Zie
http://www.beursbox.nl/2005/07/beurs-beleggingsmethode-pluk-de-dag.html
(meer weten over dit systeem, klikt u hier: www.beursbox.nl/bedankt.html)

Ik kreeg zaterdag een bericht van een belegger die hier actief mee is gaan werken:
Al lang volg ik de nieuwsbrief en die is ideaal voor iemand zoals ik, super ge?soleerd, en dus geen contact met andere traders. Op deze manier krijg ik een breed overzicht wat er leeft buiten mijn eigen focusgebied. Tot hiertoe was dit traden met FTI en Dax futures via BinckTrader.
Wat mij in het oog sprong is uw simpel systeem om op de FTI long en short te gaan met een stop van 1 tot 1.5 punten. Ik heb eens gelezen dat een goed systeem zo eenvoudig moet zijn dat men het kan opschrijven op de achterkant van een envelope. Sinds 2000 volg ik de FTI , AEX , DAX, S&P,Dow en Nasdaq, maar OOK de e miNY crude oil future. Van 9 tot 23 h met korte breaks.

De ergste index is voor mij de FTI gebleken, continue werd ik uitgestopt. Dit gold ook voor alle andere Indexfutures sinds 2 jaar.
Sinds anderhalf jaar volg ik de crude oil op Barchart gratis met 30 min vertraging.

Sinds 3 maanden koop ik turbos; brent crudeoil, die ik koop volgens mijn denkbeeldige long en short op die Barchart crude oil future en waarop ik handel volgens uw systeem; met stop van 1 tot 1.5 $.

Het is vooral de curve van de crudeoil die mij succes oplevert. Als die stijgt of daalt is dit bijna altijd zonder uitgestopt te worden (bijv. telkens 3 tot 5 $ pt winst alvorens een trend omkeer). Zie laatste stijging van $57 naar $67 zonder mijn stop van $1,5 te raken. Zolang zat ik dus Turbo long.

De laatste 3 maanden met inzet van € 5000 verdiende ik gemiddeld € 2500 per maand met deze turbo's. Zou ik futures getrade hebben (margin ong. €2000) dan zou dit bedrag zeer veel hoger liggen omdat het dan om $500 winst of verlies per $ op de NY crude.

Dus geen continue valse uitbraken en dito onnodige stops op de olie contracten. Alles zeer eenvoudig na een top of dal, na stop van 1.5 ga ik onmiddelijk terug short of long, en zet dan ook mijn turbo zo in.


(Naam van de schrijver bij de redactie bekend, maar op verzoek hiervan geen publicatie)

De "pluk de dag methode" leest u hier meer over http://www.beursbox.nl/2005/07/beurs-beleggingsmethode-pluk-de-dag.html


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


zaterdag, augustus 13, 2005

 

De best presterende beurs sectoren

Door Jack Hoogland

De best presterende sectoren
Vorige week schreef ik dat de Amerikaanse bouw-aandelen (Materials & Construction) een top leken te vormen, en en niets was minder waar. De bouwaandelen werden forst geplaagd door winstnemingen en bungelen qua performance nu ergens onder de middenmoot.

Sector
Stijging*
Metals & Mining
11,3%
Energy
7,3%
Manufacturing
5,6%
Transportation
5,2%
Telecommunications
4,7%
* Stijging over afgelopen maand

De sector Metals & Mining (grondstoffen uit de aarde peuteren) zien we al voor de derde week op rij als top-performer. Gisteren namen we met Top-Analyst Trading nog winst op ons favoriete goudaandeel Goldcorp. Het lijkt dat de koersen in deze sector maar één ding willen: omhoog. Verder zien we voor het eerst de industrie (manufacturing) en de telecom sector in de top-5. Ook bij van deze sectoren ziet de grafiek er mooi uit.

Verder is de sector energy (olie) weer helemaal terug. Twee weken geleden schreef ik dat de olieprijs zo naar de $65 kon. Dat ging sneller dan verwacht, want vanmorgen stond meer dan $66 per vat op de borden.

www.stocktradingexpert.com


 

De belangrijkste voorwaarde voor succesvol beleggen

Door Jack Hoogland

Ik ga u hieronder vertellen wat volgens mij het belangrijkste ingrediënt is voor succesvol beleggen en ik geef u gelijk een praktijkvoorbeeld van een aandeel dat we deze week bij Top-Analyst Trading hebben geselecteerd.
Dus wat bepaalt het succes van een strategie?

Het succes van een beleggingsstrategie wordt niet bepaald door hoeveel je wint op winstgevende transacties, maar juist door hoe groot je verliezen zijn op verlieslatende transacties.

Precies ja. U kunt alleen succesvol zijn met handelen op de beurs als u verlies weet te beperken. De meeste beleggers gaan voor de grote winsten en lijken bij aankoop helemaal niet te denken aan de mogelijkheid dat ze ook wel eens ongelijk zouden kunnen krijgen. Het eerste wat daarom nodig is, is het besef dat als het écht goed met uw strategie gaat, bijna de helft van de posities die u inneemt in verlies zullen eindigen.

Wat is noodzakelijk om verlies te beperken?
Verlies beperken kan alleen door vooraf te bepalen bij welke koers u de positie weer gaat sluiten. De meeste beleggers kopen een aandeel en gaan dat dan rustig omhoog zitten kijken. Gaat het omlaag, dan zijn ze ervan overtuigd dat het wel weer goed zal komen. Het allerbelangrijkste is dan ook om vóór het eventueel aankopen van een aandeel vast te stellen bij welke koers u ervan uit moet gaan dat u het bij het foute eind heeft gehad.


Een praktijkvoorbeeld

Met Top-Analyst Trading hebben we gisteren EOG Resources (ticker: EOG) aangeschaft. Het aandeel kwam als mogelijk koopsignaal bovendrijven omdat het voldeed aan de criteria die gelden bij STE Top-Analyst Trading. Nu moest echter nog worden vastgesteld of het risico wel acceptabel was.


Wat is het risico?

Op het moment van selectie (eergisteren) noteerde het aandeel $63,15. Het aandeel gaf aan weer omhoog te willen na een periode van consolidatie en dat is vaak een goed teken. Kijkend naar de grafiek konden we vaststellen dat we zullen gaan toegeven dat we het fout hebben zodra we een slotkoers zien lager dan $61,75. Als we ongelijk krijgen, zullen we op dit aandeel waarschijnlijk een verlies lijden van iets meer dan $1,40, ongeveer 2,5% dus.

Risico versus Rendement
Dit betekent het volgende: krijgen we ongelijk dan zullen we zoals reeds aangegeven een verlies lijden van ongeveer 2,5%. Doet het aandeel wat we willen, dan behoort een rendement van 10% of zelfs hoger zeker tot de mogelijkheden.

Het potentiele rendement is in dit geval dus 4 keer zo groot als het mogelijke verlies. Een goede deal dus.


Huiswerk gemaakt, instappen dan....
Samenvattend kunnen we bij deze transactie zeggen dat:

Als aan die voorwaarden is voldaan kunnen we zeggen dat we ons huiswerk goed hebben gemaakt. We kochten EOG gisteren voor $63,15 en de eerste dag was in ieder geval goed, want het aandeel steeg met 1,5%.


En dan tot slot nog even een straffe uitspraak...

Beleggers die vóór het innemen van een positie niet bepalen onder welke omstandigheden ze de positie zullen gaan sluiten, zullen op termijn nooit succesvol zijn met beleggen.

Meer over de service vindt u hier:
http://www.stocktradingexpert.com/5-star-trading/5-star-trading-homepage.htm


donderdag, augustus 11, 2005

 

Over de beurs index en zo

Gisteren werd dan eindelijk bereikt wat de beurs al weken, zo niet maanden, wilde bereiken.
De 400 punten.
Het zat er de laatste weken wel in, maar dat het juist nu gehaald wordt is dan toch weer interessant. Immers, afgelopen vrijdag/maandag zagen we ook al een doorbreking uit de tradingrange, maar toen was het een neerwaartse.
Die werd niet overtuigend bevestigd en dan ineens zijn genoeg beleggers op het verkeerde been gezet om er nu wel opwaarts doorheen te kunnen knallen.
Het heeft er alle schijn van dat 'eindelijk' beleggers eerder deze week kleur bekenden, waarna de professionele beurshandel de zaak kon uitspelen. Beleggers moesten vervolgens hun net ingenomen neerwaarts gerichte posities afdekken of sluiten en dat feit bracht dan weer voldoende vraag naar boven los om opwaarts door te breken.
Nu is het echter de vraag of we niet te maken krijgen met "het bezit van de zaak, is het einde van het vermaak".
We hebben nu die 400 te pakken, maar komt vanmiddag de bevestiging?
Ik deed anderhalve maand geleden de voorspelling dat de beurs binnen twee maanden nog weer op 360 zou staan. Ik had dan wel de 400 ondertussen wel verwacht, maar daarna zou de daling komen...
Die 400 bleef maar uit waardoor er nu nog slechts ruim twee weken is om nog gelijk te krijgen. Als vanmiddag de bevestiging van de doorbraak van de 400 komt, dan wordt de kans nog wel erg klein dat die 360 er nog in augustus komt.
Het gaat me er niet om om gelijk of ongelijk te hebben. Ik was, in mijn ogen, terecht voorzichtig in deze markt. Een voorzichtigheid die index beleggers maandag lieten varen en zie waar het ze bracht. Massaal zaten de actieve beleggers scheef en de zo verwachte 400 heeft heel wat beleggers uiteindelijk nog flink geld gekost.
Dit brengt me op een punt dat hier ernstig mee te maken heeft.
Ik schreef dinsdag een 'tip van de dag'. Er kwam een reactie op het feit dat ik daar het woord "gok" gebruikte. Welke "gok" nam ik bij mijn aanbeveling voor ABNAMRO.
De gok die ik nam was dezelfde die indexbeleggers maandag namen, namelijk een dag te vroeg al de positie innemen. Beter wacht je als belegger de bevestiging van de doorbraak af. Die bevestiging is een tweede slot buiten de tradingrange. Het vervelende is, daarmee verspeel je wat potentiële winst, want de koers is al aardig onderweg. Als het echter een echte trenddoorbraak is, dan maken die paar puntjes- of bij aandelen, die paar dubbeltjes, ook niet uit.
Voor mijn ABNAMRO tip pakte dat goed uit, de bevestiging kwam alsnog. Het is echter de vraag of je als belegger zulke risico's moet nemen. De trend is nu nog altijd omhoog. Er komt een keer een omslagpunt. Dat punt zullen we vrijwel zeker gaan herkennen aan een heel herkenbare Doji. (www.japansecandles.nl) Eén die er echt uitspringt. Daar ga ik nu op zitten wachten voor ik short wil gaan.
Long zit ik nu niet. Ik geniet, vanwege het schrijven van een boek, van een beursvakantie.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


woensdag, augustus 10, 2005

 

Euro's voor 50 cent, een voorbeeld

Door Maarten Verheyen

Mijn artikel van vorige week (euro's voor 50 cent) viel duidelijk in de smaak. Blijkbaar is nog niet iedereen voldoende vertrouwd met onze manier van beleggen waarbij we de intrinsieke waarde van een onderneming centraal stellen.

Wie euro's koopt tegen 50 cent (of in sommige gevallen iets meer), hoeft zich niet al te veel aan te trekken van het algemeen beursklimaat. De korting waartegen de aandelen worden gekocht, garanderen bijna een mooie return, zeker wanneer de portefeuille wordt gespreid over meerdere value-aandelen (8 tot 10 bij voorkeur).

Een goed voorbeeld dat deze strategie werkt, zelfs in een dalende markt, is Mohnisch Pabrai. Hij startte in 1999, nagenoeg op de top van de markt, met zijn fonds en belegt enkel in aandelen die hij koopt voor de helft van de intrinsieke waarde.

Zijn return sinds 1999? Iets minder dan 40% per jaar! Nota bene in de moeilijkste beursjaren van de laatste dertig jaar!

Na mijn nieuwsbrief van vorige week, krijg ik ook zeer veel vragen om eens een voorbeeld te geven van een aandeel dat ver onder de intrinsieke waarde noteert.

Begin dit jaar publiceerde ik vijf voorbeelden in het rapport "Onze 5 favoriete aandelen voor 2005" en deze stegen gemiddeld met 27,5%.

En in SMART Capital vindt u regelmatig dergelijke aankoopkandidaten terug. Een goed voorbeeld van een aandeel dat noteert onder de intrinsieke waarde is IDT. We bespraken het aandeel in het meest recente nummer en kochten de aandelen voor onze modelportefeuille. U vindt de analyse hieronder terug:

De beurs waardeert IDT ($13,04 - IDT - NYSE - ISIN-code:
US4489473094) momenteel op $1,34 miljard. Trekken we hiervan de ruime kaspositie van $880 miljoen, bekomen we een enterprise value van amper $460 miljoen.

De markt waardeert de operationele activiteiten met andere woorden op $460 miljoen. En dat is weinig. Bijzonder weinig.
IDT realiseerde in de eerste negen maanden van het lopende boekjaar bijvoorbeeld een omzet van $1,84 miljard. Op jaarbasis komt dit overéén met een omzet van ongeveer $2,5 miljard.

Maar beleggers in IDT zijn ontgoocheld. Het bedrijf kwam in 2001 naar de beurs en sindsdien wil het maar niet vlotten met de koers. Niettemin verdubbelde de omzet in deze periode maar het bedrijf draait met moeite break-even.

Ook in de eerste 9 maanden van dit jaar werd een operationeel verlies van $60 miljoen geleden, vooral in de wholesale-activiteiten en VOIP (via dochter Net2Phone).

De operationele verliezen zorgden samen met de noodzakelijke investeringen voor een negatieve cash flow van meer dan $100 miljoen.

De kritiek van beleggers is dat IDT geen duidelijke strategie bezit. Het bedrijf realiseerde een meerwaarde van meer dan $1 miljard op de gedeeltelijke verkoop van dochter Net2Phone maar deze centen blijven doelloos op de balans staan.

We hebben alle respect voor het feit dat men niet ondoordacht deze centen willen herinvesteren maar wanneer een dergelijk bedrag al jaren stof ligt te verzamelen, wordt dit afgestraft op de beurs.

Mocht IDT deze kasmiddelen morgen echter aanwenden voor een overname dan kan de situatie echter snel veranderen. Met $880 miljoen koop je al snel een bedrijf dat jaarlijks $60
miljoen tot $80 miljoen nettowinst realiseert.

Maar wanneer IDT niet onmiddellijk plannen heeft met de liquide middelen, moet men vroeg of laat dit geld uitkeren aan de aandeelhouders. IDT kondigde reeds aan voor $100 miljoen eigen aandelen te zullen inkopen. Een voorzichtig begin? Het inkoopprogramma samen met de $9,2 cash per aandeel, zou de koers moeten ondersteunen, waardoor het neerwaarts potentieel bijzonder klein is.

Ook het feit dat Liberty Media 17,2% van de aandelen bezit, geeft ons het nodige vertrouwen. Liberty Media is de holding van John Malone en hij maakte fortuin door goedkoop te kopen en duur te verkopen. Dergelijke aandeelhouders garanderen bijna een mooie K/W.

Wat is aandeel IDT nu waard? Laten we beginnen met de consumentenactiviteiten (calling cards). Deze zijn namelijk nog winstgevend en dat maakt het waarderen wat makkelijker.
In de eerste 9 maanden goed voor een EBIT van $75 miljoen.
Gemakshalve rekenen we op $100 miljoen op jaarbasis. Een waardering tegen 8 keer de EBIT lijkt zeer fair, hetgeen de teller op $800 miljoen zet.

De wholesale-activiteiten zijn al jaren structureel verlieslatend en met een omzet van iets meer dan $500 miljoen, schatten we de waarde niet al te hoog in. Laten we zeggen $100 miljoen of 0,2 keer de omzet.

IDT Entertainment zal dit jaar rond de $200 miljoen omzet realiseren. Een mediabedrijf mag rustig 1,5 keer de omzet kosten, hetgeen een waardering van $300 miljoen geeft.

Voor de overige activiteiten (Net2Phone, IDT Solutions, en IDT Capital) houden we het op $100 miljoen, hetgeen zondermeer een onderschatting is. Maar deze activiteiten kunnen we eigenlijk een beetje catalogeren onder de noemer "venture capital". Het is een call-optie die vroeg of laat
veel geld waard kan worden. Maar voorlopig waarderen we het aan de uiterst voorzichtige kant.

Tellen we het allemaal bij mekaar op, dan komen we aan een totale waarde van $2,18 miljard of $22,7 per aandeel. De huidige koers biedt met andere waarde een margin of safety van 42%. We kopen 400 aandelen voor onze modelportefeuille (limiet $13).

Klik hier voor meer info over value investing:
www.beleggingstips.com


 

Chinese economische groei met vraagtekens

In het verleden konden we de Chinese economische groei perfect aflezen van de goederen die van en naar China verscheept werden. Immers is de ligging van het land zodanig dat veel van de goederen per schip versleept worden naar de rest van de wereld.
Het lijkt er nu op dat er wat aan de hand is.

Groeide het scheepsvolume in het verleden steeds netjes met de groei van de Chinese economie mee, nu blijft het enorm achter.
Om preciezer te zijn, het zou nu uitkomen op slechts zo'n 2% groei per jaar.

Dat zou inhouden dat de Chinese economie niet 9% groeit, waar iedereen van uit gaat, maar slechts 2%!

Of er is iets aan de hand...

Voordat ik hier ga beweren dat de rest van de wereld het fout heeft wil ik de in mijn ogen enige andere mogelijkheid voorleggen.
Dat is immers dat China economisch nog altijd wel 9% groeit, maar dat deze groei vooral voortkomt uit de groei van haar eigen interne economie. China is eindelijk aan het consumeren gegaan! Steeds meer goederen worden nu in China gemaakt... immers wat wordt er tegenwoordig niet gemaakt... maar ook steeds meer Chinezen kopen deze goederen, zodat ze niet meer ge-exporteerd worden.

Nu is het wel de vraag wat de tegenvallende in- en uitvoer voor consequenties voor de wereldeconomie hebben. Er is immers wel wat aan de hand, want daar waar we op de wereldmarkt steeds een groei van 9% zagen is deze vanuit de scheepsladingen nog slechts 2%. Het lijkt me toe dat dit de groei in andere landen ook kan be?nvloeden. Geeft het de rest van de wereld lucht, of zal de tegenvallende groei van verkeer van en naar China ook de rem op de wereldeconomie zetten?
Daar nu de meeste multi-nationals al in China zitten zullen de winsten van deze bedrijven ook bij een betere Chinese interne markt blijven groeien. Eindelijk gaat iedere Chinees zijn eigen koelkast kopen. Vooral dat feit is goed nieuws. Als we nu maar niet ineens meer geld voor onze koelkasten moeten gaan geven omdat ze hier dan schaarser gaan worden!

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, augustus 08, 2005

 

RSS feeds instellen en volgen

Volg de RSS/XML Bloggers van

http://www.beursbox.nl/atom.xml
beursbox blogger
http://www.progainbv.nl/atom.xml techblog
http://www.progainbv.nl/httpdocs/atom.xml Verzekerenblog
http://www.lifestyles-europe.com/atom.xml Bijzonder kind

http://www.succesverhaal.nl/atom.xml Succesverhaal

Aanvulling

Met RSS kunt u ervoor zorgen dat als één van de bovenstaande services een artikel toevoegt aan de site u een automatische waarschuwing krijgt.
RSS-feeds kunt u vaak herkennen aan een RSS/XML logo. RSS staat voor Really Simple Syndication: en inderdaad is zowel het gebruik als het instellen er van heel gemakkelijk.

Wat heeft u nodig?

Allereerst een zogenaamde RSS-reader. Er bestaan verschillende RSS-readers. Sommige zijn gratis, voor sommige moet u betalen. Een gratis RSS-reader (en nog open source ook) is Feedreader.
U kunt dit programma downloaden van de website http://www.feedreader.com.

Werkend krijgen:

Nadat u het programma heeft gedownload en ge?nstalleerd, kunt u een nieuwe RSS-feed toevoegen:

* Kies het menu "File",
* Kies dan item: "New feed".
* In het venster dat vervolgens verschijnt, vult u één van de volgende urls in:

http://www.beursbox.nl/atom.xml Beursblogger
http://www.progainbv.nl/atom.xml techblog (PC tips etc)
http://www.progainbv.nl/httpdocs/atom.xml Verzekerenblog
http://www.lifestyles-europe.com/atom.xml Bijzonder kind
http://www.succesverhaal.nl/atom.xml Succesverhaal


* Daarna klikt u op "Next".
* Vervolgens kunt u een naam voor de feed en de folder waarin u die wilt zien aangeven.
* Klikt u vervolgens op Finish, dan wordt de RSS-feed toegevoegd aan uw RSS-reader.

Meer over RSS-readers en RSS-feeds:

Er bestaan verschillende RSS-readers. Sommige zijn gratis, voor sommige moet u betalen. Hierboven stond de inrichting van een gratis RSS-reader Feedreader.
Ook browsers zoals bijvoorbeeld Firefox kennen verschillende extensie om RSS-feeds te lezen, zoals InfoRSS, RSS Panel of Sage.

Meer informatie op internet:

* http://rss.pagina.nl (Startpagina met links)
* www.rssfeeds.be (Portal over feeds en readers)
* www.microsoft.com/netherlands/ondernemers/techniek_trends/rss.aspx (Uitleg over feeds en readers)


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


donderdag, augustus 04, 2005

 

Euro's voor 50 cent

Zou u aandelen kopen voor 50 cent wanneer u er een euro voor kan terugkrijgen? Ik wed van wel. En u zou het zo vaak mogelijk herhalen, toch?

En het is precies dat waar value-investing om draait. Meer is er niet nodig om mooie (soms zelfs spectaculaire) rendementen te realiseren op de beurs. We zoeken naar aandelen die gekocht kunnen worden voor de helft van de werkelijke waarde en verkopen ze terug wanneer de koers de intrinsieke waarde bereikt.

En we blijven dit jaar na jaar herhalen zolang de beurs ons euro's aanbiedt voor 50 cent!

Wanneer we een aandeel waarderen op pakweg 100 euro en we kunnen instappen tegen 50 euro, hebben we zicht op een return van 100% indien het aandeel binnen het jaar terugkeert richting intrinsieke waarde.

De return van een value-investor wordt voor een groot deel bepaald door de tijd die de markt nodig heeft om het aandeel te waarderen tegen de werkelijke waarde. Indien deze convergentie gebeurt op 1 jaar, is dat goed voor een jaarlijks rendement van 100% maar zelfs indien de markt 2 of 3 jaar nodig heeft, hebben we nog uitzicht op een jaarlijkse return van 25% (3 jaar) tot 37% (2 jaar).

Onze doelstelling is om aandelen te kopen met een korting van 40% tot 50% op de onderliggende waardering en te verkopen tegen fair value.

We verkopen zo dikwijls te vroeg, zondermeer. Maar waarom zouden we aandelen aanhouden die noteren tegen fair value wanneer we diezelfde centen kunnen herinvesteren in goedkopere aandelen?

Probleem met de meeste beleggers, is dat zij de koersen achterna lopen zonder rekening te houden met de onderliggende waarde. Ze kopen aandelen tegen 110% van de werkelijke waarde en hopen dat er zotten rondlopen die over enkele maanden 140% van de werkelijke waarde willen betalen.

We denken dat onze manier op langere termijn betere resultaten zal opleveren. Vroeg of laten keren de koersen van aandelen ALTIJD terug naar de correcte waarde. En het is met die waarde in het achterhoofd dat wij aan- en verkoopbeslissingen nemen.


Maarten Verheyen
www.beleggingstips.com


 

Unilever halfjaar resultaten

Bij de analisten lijkt er vandaag wat teleurstelling over de cijfers van Unilever te zijn. Persoonlijk ben ik het daar echter niet mee eens. In deze zware markt vind ik dat Unilever het steeds beter gaat doen. Unilever komt immers van een positie waar ze bijna niet meer uit leek te komen. Er was helaas beleggersbedrog voor nodig om Unilever weer op gang te brengen. Of die stap, die lange termijn beleggers in Unilever in totaal enkele honderden miljoenen heeft gekost, niet alsnog later als een boomerang de resultaten zal drukken moet nog bezien worden. Er bestaat altijd nog een kleine kans dat Unilever door de rechter in het ongelijk wordt gesteld. Het is maar net hoe de rechter er naar gaat kijken. Volgens de letter van de wet had Unilever het recht de rechten te converteren. Echter was het duidelijk dat de intentie van de opzet nooit was om te converteren. Het blijft hoe dan ook een ernstige zaak omdat met de stap van Unilever gebleken is dat zelfs zo'n degelijk bedrijf niet vertrouwd kan worden.
Beleggers hebben echter een kort geheugen.
Ter verdediging van Unilever kan ik zeggen dat de lange termijn beleggers er ook niets aan hadden gehad als Unilever ernstig in de problemen was gekomen. De grofweg twee euro per aandeel verlies is heel wat beter dan 80% en meer verliezen zoals we bijvoorbeeld bij Ahold zagen. Ook dat had namelijk kunnen gebeuren.
De winst over het tweede kwartaal viel tegen door een eenmalige last op Slim Fast. Echter de onderliggende groei was 3,3% (zonder valutaeffecten mee te nemen) In deze moeilijke markt is dat naar mijn idee geen slecht resultaat.
Ga ik beleggen in Unilever?
..
Nu niet. Veel liever wacht ik tot een bedrijf als dit een koersdreun krijgt. Unilever is typisch zo'n aandeel voor een lange termijn belegging a la Warren Buffett.... maar in deze staat en op deze waardering is het bedrijf pertinent niet koopwaardig.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, augustus 02, 2005

 

Verzekerd beleggen verkeerd om

Oftewel, ga nu eens als belegger naar de eigen afgesloten verzekeringen kijken.
Ik deed dat afgelopen weekend en kwam er binnen het uur achter dat ik mezelf honderden euro's per jaar kan besparen door mijn verzekeringen even over te sluiten.
Nu kan ik me indenken dat iemand voor een paar euro per maand die sores niet wil, maar als het al tientjes per maand zijn, wordt het dan niet eens tijd om wakker te worden?
Of heeft u een enorm innige relatie met uw verzekeringsmaatschappij en dat mag een paar centen extra kosten?
Die kans acht ik erg klein.
Zoals gezegd, ik ben al eens gaan kijken en bij mij gaat er zat veranderen. Bij u ook, immers, ziekenfonds en particulier verdwijnen en u moet daar een nieuwe zorgverzekering tegenover stellen.
Als u dan toch over die drempel van verandering heen moet, waarom dan niet in dezelfde moeite even naar de andere verzekeringen kijken? Die honderden euro's per jaar zijn makkelijk verdiend! Sterker nog, u verdiende ze al, maar u laat het u nu uit handen nemen door de te duur afgesloten verzekeringen.


Ik had het dit weekend over met één van vrienden die me kwamen helpen met de verbouwing... Jawel, nog altijd niet helemaal klaar... Hij regelde het dat ik binnen het uur online een deal voor mijn eigen verzekeringen gemaakt had.
Ik heb nu privé de goedkoopste verzekeringen gevonden en het scheelt me op jaarbasis honderden euro's.
Ik zou zeggen, kijk en vergelijk, klikt u daarvoor op deze link


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, augustus 01, 2005

 

Beurs Tip van de dag

Mijn tip van vorige week was een kort leven beschoren. Binnen een ochtend was de positie al geknipt en geschoren en was 1,5 indexpunt verlies opgelopen, waarna de stop loss in werking trad.
Er is vorige week ook niet veel meer dan dat op de beurs gaande geweest, tenminste, als we de index bezien.
Nog altijd staan we net onder de 400 en missen we de kracht om deze stand echt te testen.
Als beleggers moeten we ons zo nu en dan echt afvragen of we wel zo nodig in de markt moeten zitten. Zo ook nu.
Wat hebben we tussen de 390 en 400 in feite in de index te zoeken?
Het is mooi weer buiten en kunnen we dan niet beter even de beurs de beurs laten en pas in actie komen als we een keer buiten die range gesloten zijn.

Ik breek er een lans voor, al weet ik dat er wat partijen minder blij mee zijn. Immers, de marketmakers en Euronext zouden graag veel omzet zien. Die zagen we vorige week ook, maar het bracht ons als beleggers nergens.

de index is dus niets, maar is er dan niet op een ander deel van de markt geld te verdienen?
Het antwoord is simpel en is 'ja'. Natuurlijk is er geld te verdienen. er is altijd geld te verdienen, vooral achteraf bezien. Dat doen ook de meesten... achteraf geld verdienen... als ik maar dit en als ik maar dat....

Analisten vonden vorige week de ruime 5 miljard winst van Shell een beetje magertjes... De koers ging direct na de cijfers omlaag, maar trok uiteindelijk de afgelopen twee dagen weer mooi bij. Hiermee werd de serie Doji's dan toch afgesloten met een tweetal witte candles. Dit geeft me hoop voor meer.
Ik laat dus even de index los en richt me even op RDS.
Waar ik aan denk is het kopen van de aandelen op of boven de 25,5 (slot was gisteren 25,75)
Stop loss voor deze positie is op 25,25.
Beleggers die de aandelen nu nog niet willen, kunnen mogelijk ook denken aan het schrijven van put opties, maar doet u dat alleen als u weet waar u aan begint.www.beursbox.nl


www.beursblogger.nl


This page is powered by Blogger. Isn't yours?