woensdag, november 30, 2005

 

Indexstand doorgifte Teletekst Nederland

Vanaf 30 november zal op pagina 502 en 540 geen Dow Jones index stand meer te zien zijn. Teletekst heeft blijkbaar geen nieuwe overeenkomst met de leverancier van de koersen kunnen sluiten. Misschien is ze overkomen mij zo'n drie jaar geleden ook overkomen is. Als dat zo is geef ik ze 100% gelijk en het is dan nog verbazingwekkend dat ze het nog zo lang heeft geduurd.
Wat overkwam mij, nu zo'n drie jaar geleden...
Ik had, via een contract met een koersenleverancier de stand van de Dow Jones Index op de site. Een keurig contract met de leverancier, dus ik had het netjes voor elkaar.
Krijg ik vervolgens een brief van een advocaat die me hel en verdoemenis voorspelde als ik het zou wagen deze stand na 24 uur nog altijd op de site te hebben staan. Geen vragen niets, neen, direct dreigen.
Als u me een beetje kent weet u dat na 24 uur die stand van de Dow Jones nog altijd op mijn site te vinden was.
De volgende brief kwam al snel per aangetekende post en dreigde me met een rechtszaak die me keihard om de oren geslagen zou worden. Echter, ze begrepen dat het technisch misschien was lastig was, dus ik kreeg nog een week de tijd.
U kent me ondertussen, na een week was er op de site nog niets veranderd. Ik had immers een contract met een koersenleverancier en die advocaat stond tegen de verkeerde lantaarnpaal te plassen. Ik voelde me tot op dat moment niet echt genegen hem daarop te wijzen.
Een dag na het verstrijken van de termijn kreeg ik een telefoontje. Hij begreep niet waarom ik de zo duidelijke waarschuwingen niet begrepen had, het was hem serieus. Hij was door Dow Jones aangesteld om illegale koersendoorgifte aan te pakken en zou doorgaan tot het gaatje.
Stom eigenlijk, maar toen heb ik hem uitgelegd hoe het werkt met koersenleveranciers...
Stom van mij, want daardoor kwam er geen rechtszaak die ik gewonnen zou hebben, aan de andere kant, wat moet je met al dat gelazer. In het beste geval krijg je de kosten terug, maar alle tijd en energie was verloren gegaan. Ik had toen, net als nu, ook genoeg leuke dingen te doen.
Kortom, de leverancier kreeg deze man, die volgens mij zijn moeder nog zou verkopen als hij er een euro voor kreeg, over de vloer en uiteindelijk raakte ik de Dow Jones stand op de site kwijt. Ik heb nog wel een overzicht van alle aandelen in de Dow Jones index, maar niet de stand van die index.
De arrogantie van de machtige partij. Dow Jones weet dat haar index zeer gewild is, en wil, zelfs voor vertraagde doorgifte, veel geld zien. Het is naar mijn idee de weg om straks, in de neergang van Amerika, ook de Dow Jones haar leidende rol te zien verliezen.
Nu ook Teletekst de stand niet meer doorgeeft zal de Dow Jones index ook in Nederland enige invloed gaan verliezen. Ik doe niet graag voorspellingen, maar ook de Dow Jones index is naar mijn idee aan zijn laatste of één na laatste decennium als belangrijkste richtinggevende index bezig. Stapjes als deze zijn daar slechts een voorbode op.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Waarschuwingen tegen aanbieders

De Zweedse toezichthouder SFSA waarschuwt tegen Chabert Asset Management en Quantum Financial Group. Beide instellingen bieden zonder een vergunning effectendiensten aan.
De toezichthouder van Hong Kong, SFC, waarschuwt tegen de volgende instellingen: Beacon Capital Management, Bernard Simpson Consultants, Factor Ten Financial, Global Commodities Inc., Hong Kong and Shanghai Securities Ltd. en Rockwell & Bond S.A., Pinnacle Global Corporation. Genoemde instellingen bieden effectendiensten aan zonder over de juiste vergunningen te beschikken.
De Deense toezichthouder Finanstilsynet waarschuwt tegen Hojgaard Pierson wegens het aanbieden van effectendiensten zonder een vergunning.
Bovengenoemde waarschuwingen en andere waarschuwingen tegen buitenlandse instellingen kunt u via onderstaande link terugvinden.
http://www.afm.nl//default.ashx?FolderId=770


dinsdag, november 29, 2005

 

Hoe banken werken (2)

Ik kreeg dit bericht van een lezer die als bankmedewerker een paar jaar geleden 'de andere kant' meemaakte.
Nu was dat toen, en iedere bank werkt anders, dus ik wil hier niet beweren dat er banken zijn die nog steeds zo werken.
Ik kan dat niet bewijzen, ik wil dat ook niet bewijzen. Dit bericht is een waarschuwing aan u, zodat u weet hoe het aan de andere kant van de balie KAN werken.


Tom,

in bijlage nog een -laattijdige-reactie op je bericht "hoe banken werken".
Ik kan alleen maar beamen wat je daar schrijft en ik kan je vertellen dat de werkelijkheid nog -veel- verder gaat dan wat je daar schrijft..
Enkele getuigenissen uit het leven van een beleggingsadviseur van een Belgische grootbank:

- iedere maand zijn er plaatsingscijfers & wekelijkse opvolging van fondsen die verkocht moeten worden. Op dezelfde lijst staan de namen van de fondsen die gearbitreerd moeten worden naar de nieuwe uitgiften & namen van klanten erbij...
- toen een collega op een vergadering bemerkte dat hij een welbepaald fonds weigerde te verkopen omdat na aftrek van instap & beheerskosten de klant er minder aan verdiende dan dan hij het geld op een spaardeposito liet staan volgde enkele dagen later een brief van hogerhand waarin de letterlijk gezegd werd dat het gedaan moest zijn met kritische bemerkingen op vergaderingen en dat een beleggingsadviseur geacht wordt de visie van de bank te verkondigen en wie daar niet in kon schikken moest maar van functie veranderen.
- toen een hele rij van fondsen op winst (vb obligatiefonds maxi van nr 1 tot 15) stond door rentedaling werd er "toevallig" een nieuw compartiment gelanceerd en werd klanten geadviseerd om winst te nemen en dit om te zetten in het nieuwe compartiment met natuurlijk opnieuw volle pot betalen van instapkosten (3%) in het nieuwe fonds & uitstapkosten in het oude fonds. Er had perfect een nr 16 gelanceerd kunnen worden met dezelfde voorwaarden maar dan moest men omruilen (en dus geen toetredingscommissie voor bank)...
- in volle beurshype werden klanten geadviseerd om voornamelijk in techno & telecom te beleggen (extra provisie voor plaatsingen in deze fondsen) en defensievere fondsen te verkopen en hierop in te tekenen. Toen na enkele jaren klanten op enorme verliezen zaten werden dezelfde fondsen verkocht om dan in te tekenen in fondsen met kapitaalgarantie (dikwijls met volgingsgraad van 80%) waardoor ze nu maar stuk van herstel meegepikt hebben...
- adviseurs mogen geen advies geven over individuele aandelen (te risicovol voor particuliere belegger...), alternatief is fonds voorstellen. Maar als bank als emittent optreedt voor beursintroductie dan wordt de klant gebeld of hij niet wenst in te tekenen op dit ind. aandeel en worden kantoren die het snelst/meest intekenen beloond met incentives...Pikant detail: dezelfde bank gaf krediet & tekende in op een kapitaalsverhoging van dit bedrijf 3 jaar geleden en verkocht nu haar participatie aan een koers die 400% hoger lag dan toenmalige intekening...

Ik kan zo nog wel even doorgaan maar je ziet dat je meer dan 100% gelijk hebt met je artikel. Ik beweer niet dat je als klant alles moet wantrouwen wat je bankier vertelt maar dat je altijd in het achterhoofd moet houden dat hij op de eerste plaats aan zichzelf denkt & wanneer je voortdurend switcht moet je voor jezelf eens het kostenplaatje bekijken (want dit wordt in een rendementsberekening nooit meegeteld)


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Ahold en de OK-Score

Vandaag kwam de terechte vraag binnen of de OK-Score indertijd nu echt wel een serieus verkoopadvies voor Ahold gegeven had vóór Ahold bijna fataal omviel. Een terechte vraag van één van de lezers want achteraf zijn er zat adviseurs die het toch maar mooi voorspeld zeggen te hebben.
Nu is het mooie, Willem Okkerse is ermee op TV geweest en wel op 10 februari 2002. De koers van Ahold was op dat moment 23,77 euro. Kijkt u gerust even na wat er daarna met de koers van Ahold gebeurde...
Nu is helemaal leuk, dat ik u die TV opname kan vertonen!
Klikt u hier om naar de http://www.beursbox.nl/ok-ahold.wmv te kijken.
Meer weten over de OK-Score?: Kijkt u op www.beursbox.nl/okscore.htm


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Het gaat slecht met MKB Nederland

Nu kunnen we daar de cijfers bij pakken en die zullen dat staven, maar ik pak er een andere reden bij.
Gisteren maakte ABNAMRO bekend dat ze obligaties gaat uitgeven met als onderpand de leningen die door haar verstrekt zijn aan MKB.
Het eigendom blijft bij ABNAMRO, alleen het risico komt bij derden te liggen.
Nu hoef ik u dus niet uit te leggen waarom ABNAMRO dat doet!
ABNAMRO noemt deze operatie "Smile 2005". De reden is ongetwijfeld omdat de top van ABNAMRO zich een breuk zal lachen om de sukkels die het door ABNAMRO in het verleden genomen risico gaan overnemen.
Overigens moet gezegd worden, de vorige securisatieprogramma's deden het niet slecht. Op de verstrekte leningen werd slechts 0,81% niet terugbetaald. Het verleden helpt ABNAMRO dus een stukje mee.
Het mag duidelijk zijn dat ik niet met vuur ga spelen. Ik hoop voor u dat uw pensioenfonds er hetzelfde over denkt.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Japanse Candles analyse

Alle goede TA programma's kennen ook een koersenweergave volgens de Japanse Candles.

Dit is de makkelijkst te leren weergave die er bestaat en ze geeft beleggers het snelst een goed en helder overzicht van de markt.

De Japanse candles zijn een weergave, maar er is voor actieve beleggers veel meer mee mogelijk. Zo is er ook een prachtige TA analyse op te maken.

Wat u daarvoor moet weten is eigenlijk slechts een paar basiszaken.

Als u deze eenmaal weet, zult u zien dat u in staat bent om mogelijke omslagpunten in de markt vooraf te herkennen.

Dat is natuurlijk wat u wilt, vooraf een beeld van de markt krijgen.

(Een analysemethode die in 100% van de gevallen werkt, is er niet en zal er nooit komen. Ik denk dat uw analyses met de Japanse Candles veel beter zullen worden, maar gaat u nu niet verwachten dat u voortaan alleen maar winstgevende transacties zult kennen.)

Wat u allereerst moet weten is hoe de candles zijn opgebouwd:

Candles worden opgebouwd met dezelfde koersgegevens als waar barcharts mee opgebouwd worden. Hoogste en laagste koers, openingskoers en slotkoers.


Een open candle houdt in dat de openingskoers lager dan het slot was.

Een donkere, gevulde candle houdt in dat de slotkoers onder de openingskoers ligt.


Als u met kleuren werkt houdt de rode candle in dat de slotkoers lager ligt dan de slotkoers van de candle daarvoor.

Candles kunnen per willekeurige periode opgebouwd worden. Zelf werk ik het liefste met dagcandles. Dat wil zeggen, één candle per beursdag.

U ziet, niets engs en niets dat vreselijk ingewikkeld is. Japanse Candles zijn daarom echt voor iedere belegger een uitkomst.

Wat u ook nog moet weten over de candles is dat deze weergave is ontwikkeld door een oud generaal die de handel in ging. Hij was dol op de strijd en was dan ook een generaal uit het winnende kamp. Toen hij na de burgeroorlog weer thuiskwam werd hem als jongste zoon toch het familievermogen toevertrouwd. In Japan was het de gewoonte dat de oudste zoon het vermogen zou krijgen. In hoeverre de overdracht aan Homma vrijwillig gebeurde vertelt het verhaal niet, maar zijn familie heeft er, zover bekend, nooit spijt van gekregen. Homma bleek ook in de handel tot de winnaars te behoren. Hij herkende in de handel patronen die hij ook in de veldslagen herkende. De nieuwe strijd was een strijd met munten in plaats van soldaten.

De angsten, de hebzucht en het kuddegedrag bleken herkenbaar. De combinatie van bepaalde candles bleken een zeker voorspellend vermogen in zich te hebben. De vorm van bepaalde candles gaven Homma een goed inzicht in hoe de medehandelaren in de markt zaten.

Wat Homma daarnaast deed was valsspelen.

Hij liet zich namelijk via een enorm netwerk van vlaggende medewerkers inlichten over het weer aan de andere kant van Japan. Zo had Homma twee belangrijke troefen in handen. Hij wist welk weer er aan kwam EN via de candles wist hij hoe de mede-handelaren in de markt stonden. Wat hij vervolgens kon doen was met zijn medehandelaren spelen en hun angsten voeden en hun hebzucht doen toenemen. Het verhaal gaat dat hij ooit 100 trades achter elkaar winstgevend afsloot.

Eén van de belangrijkste onderdelen van de Japanse Candles doorgronden is het feit dat u ook vals moet spelen.

Wie namelijk alleen naar de Candles kijkt, ziet slechts de helft.

De Candles werken namelijk perfect samen met de andere, al langer in het Westen, bekende indicatoren en analysemethodes.

Wat u dus als belegger moet doen is die zaken combineren en u hebt een methode die u een enorme voorsprong geeft op beleggers die denken het zonder te kunnen.

Nu heb ik hier al veel geschreven over de candles, maar ondertussen kunt u er nu nog niets mee. Ik heb immers die candlepatronen nog niet nader uitgelegd. Dit heb ik in een gratis op te vragen E-book over Japanse Candles gezet. Daarnaast krijgt u een dag na het opvragen van het E-book ook nog de toegang tot de presentatie die ik recent op de HCC-Beleggendag heb gegeven. Gaat u naar www.japansecandles.nl om uw gratis E-book op te vragen.

(E-book is een PDF bestand dat u per E-mail wordt toegezonden)

Tom Lassing

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Alex komt met trailing stop loss

Alex maakte gisteren bekend dat het een aantal extra services gaat leveren.
Het is net alsof ze mijn nieuwsbrief lezen...
Eindelijk wordt het mogelijk de trailing stop loss bij Alex mee te geven!
De Pluk de Dag methode (www.beursbox.nl/bedankt.html) kan nu werkelijk door IEDEREEN toegepast gaan worden, of u nu overdag werkt, golft of anderszins dingen wilt doen die niets met de beurs van doen hebben.
Ik heb er maar één woord voor:
FANTASTISCH


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Insinger de Beaufort

Deze vermogensbeheerder heeft gisteren via RTL aangekondigd al haar Amerikaanse belangen te verkopen. Een opmerkelijke stap die te denken geeft, of u zwaar te denken zou moeten geven.
Immers, nog altijd is Amerika het land waar het voor beleggers allemaal gebeurd. Daar nu al weg gaan is nogal een stap.
Insinger is, wat ik van RTL begreep, bang dat onder andere de dollar enorm zal dalen en wil dat blijkbaar niet middels derivaten op de dollar beschermen. Ze nemen gewoon de stap om alles van de hand te doen. Logisch als je een enorme financiële ramp in Amerika verwacht, maar officieel liet tot gisteren geen geregistreerde (zaken)bank of vermogensbeheerder zich over het ineenstorten van de Amerikaanse financiële sector uit. Dat Amerika echter op de rand van de vulkaan danst mag gezien de tekorten wel duidelijk zijn.
- Nu ga ik altijd ook even naar de sites van de bedrijven die in het nieuws zijn. Wat schetste gisteren mijn verbazing... Insinger zegt zelf zich te specialiseren op Nederland en Engeland.
"In onze research-activiteiten hebben wij er als Insinger de Beaufort NV
gekozen ons te specialiseren in Nederlandse en Britse aandelen, waarbij
we ons in het bijzonder richten op middelgrote en kleinere bedrijven."

Kortom, dat ze weg gaan uit Amerika heeft ten eerste niet veel om het lijf en ten tweede zal het meer aan Insinger liggen dan aan Amerika. Immers Insinger heeft er vanuit haar eigen uitgangspunt al niets te zoeken. Vreemde zaak dat RTL deze mededeling van Insinger blijkbaar 'klakkeloos' overgenomen heeft. Ze wilden mogelijk alleen maar in het nieuws komen en dat is ze gelukt. ALS straks Amerika instort, dan zullen ze er bij Insinger zeker nog even op gaan wijzen dat ze de visie hadden op tijd weg te zijn...

Is het verstandig om Amerika te links te laten liggen? Als u alleen maar long in aandelen gaat en de dollar niet afdekt, dan mag u zich in mijn ogen terdege afvragen of dat allemaal nog wel zo slim is.
De Amerikaanse economen beginnen nu ook zenuwachtig te worden over de Amerikaanse huizenmarkt. Als de huizenprijzen niet meer stijgen zal de Amerikaanse consument snel veel minder te verbrassen hebben. Particulieren hebben gemiddeld genomen een negatief vermogen. De overheid heeft niet alleen een enorme schuld, maar ieder staatsbudgettekort is rampzaliger dan het vorige. De laatste keer dat Bush het budgettekort bekendmaakte 'vergat' hij te vertellen dat hij uit de pensioenpotjes 188 miljard richting de staatsboekhouding had overgeheveld. Die staatsboekhouding liet 'ineens' een 80 miljard kleiner tekort zien. Beleggers blij en beurs hoger, maar ondertussen was het gat in feite dus wel bijna 100 miljard groter dan de periode er voor. Bush moet onderhand met de billen bloot, want veel ruimte voor zijn boekhoudkundig gesjoemel is er niet meer. Hoe gaan beleggers reageren als ze gaan inzien dat supermacht Amerika zo arm als een kerkrat is?
Als u in Amerika ook de mogelijkheden gebruikt om short te gaan en als u het neerwaarts risico regelmatig afdekt, dan is en blijft Amerika de belangrijkste beurs ter wereld. Een beurs die je als belegger op dit moment niet links hoort te laten liggen. Neerwaarts risico is namelijk af te dekken, dus een vermogensbeheerder die daar nu bewust weggaat heeft blijkbaar haar inhoudelijk kennis niet op orde, of wilde met een non-item in het nieuws komen. Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat RTL ernstig op zoek naar nieuws was en er maar een verhaal van maakte.

Tom Lassing

------------
Doet u mee en maakt u een verschil?
http://webplaza.pt.lu/didrike/Videos/NTC-This-is-1.htmc (film van ongeveer 9 minuten)
Geef u hier op: www.nourishthechildren.be
maandag, november 28, 2005

 

Rienk H. Kamer symposium

Afgelopen vrijdag was ik te vinden bij het Rienk H. Kamer symposium.
De naam Rienk H. Kamer kennen velen van een schandaal van tientallen jaren geleden. Een schandaal waar niemand het fijne nog van weet, maar het zal de man enorm lang overleven.
Kijken we even naar wat Rienk Kamer nu neerzet, dan zien we dat hij de enige in Nederland is die ieder jaar 2000 beleggers een flinke som geld kan laten betalen om hem vijf uur aan te horen. Hij is ook de enige in Nederland die zo'n groot evenement in zijn uppie weet op te zetten.
Nu is de vraag, is wat Kamer te vertellen heeft het waard om naar te luisteren? We kunnen immers het American Land Program (ALP) gebeuren wel steeds voorhouden en niet gaan luisteren omdat hij toen een fout maakte, of we gaan eens kijken of er wat zinnigs uitkomt.

Ik kan u vertellen, in Nederland ken ik niemand die een betere analyse van de globale financiële stand van zaken kan geven.
Een helder en duidelijk voorgedragen verhaal met citaten van vele bekende economen en ondernemers die duidelijk maken dat Rienk niet alles verzint, maar dat het verhaal op bepaalde onderdelen gedragen wordt door personen die op die vlakken als expert bekend staan. Verder veel grafieken met vroegere hausses en baisses. Puur voor de analyse is dit symposium de moeite waard.

De conclusie van Rienk Kamer is duidelijk. De AEX is de aankomende tijd NIET interessant genoeg. Nog altijd zitten we in een baisse markt. Ja, de beurs is dit jaar prachtig gestegen. Ook in de dertiger jaren zagen we dit soort stijgingen in de baisse markt. Als de grafieken op elkaar gelegd worden in de AEX procentueel nog altijd keurig binnen het patroon van de dertiger jaren te vatten.
Dit zal als een schok ervaren kunnen worden voor de zeer positief ingesteld beleggers, maar puur op historische gronden kan het dus nog altijd zo zijn dat de AEX in een neerwaartse trend zit.

Waar dan wel heen als de AEX niet interessant genoeg is?

Japan heeft bewezen dat haar beurs onafhankelijk beweegt van de Westerse beurzen. De geschiedenis leert ons dat baisse markten zo'n 16 jaar duren. Japan heeft ook een baisse gehad van ongeveer 16 jaar. Het herstel van Japan zou dus, normaal gesproken, niet kortdurend zijn, maar zou nu structureel van aard kunnen zijn. In dat geval is instappen fundamenteel gezien een prima keuze zijn. Ook na de stijging die we nu al gezien hebben!

Wat is er dan nog meer interessant?

Gas en gasvervoer zijn interessant. Nucleaire energie en uranium zijn zijn ook interessant. Nu olie steeds schaarser gaat worden zal de wereld toch overstappen op nucleaire energie. Andere alternatieven, zoals waterstof en windenergie kunnen bij lange na niet de vervanging van olie worden. Zonne-energie is ook alleen een leuke aanvulling, maar geen vervanging van olie.
Als er al alternatieven voor komen, dan zal het nog zeker 20 jaar duren voor ze eventueel interessant zijn. Kortom, op dit moment is er geen vervanging voor olie voorhanden. De enige alternatieve energiebron die enigszins de afhankelijkheid van olie en gas kan verminderen is nucleaire energie.

(Even wat achtergrond: Met die radioactieve vervuiling die het teweegbrengt vervuilen we de aarde, maar vergis u niet, met olie vervuilen we de lucht en de aarde ook. Schone energie is een utopie. Ook om de schone waterstof te produceren zijn er twee ingrediënten nodig. Water en... energie.
Die energie om waterstof te kunnen produceren komt vanuit olie en gas. Vooralsnog kost het dus meer dan het kan opleveren. De enige winst kan zijn dat de vervuiling van deze energievorm op een andere plek gaat plaatsvinden. Geen roet en koolmonoxide uitbrakende auto's meer in de binnenstad, maar wel een rookuitbrakende energiecentrale naast een rivier.
Windenergie aanwenden om waterstof te produceren is niet rendabel. Immers gaat er met deze slag energie verloren. Windenergie kan daarom beter en effectiever ingezet worden om electriciteit op de wekken die rechtstreeks naar de consument gaat.
Of waterstof ooit interessant gaat worden is de vraag. Vooralsnog is deze vorm van energie nog in het experimentele stadium. Het op grote schaal toepassen zal nog zeker tussen de 10 tot 20 jaar duren, als het al ooit gaat gebeuren.)

Over Rienk H. Kamer
Ik ken Rienk H. Kamer al bijna 15 jaar, was begin jaren negentig enkele jaren betalend abonnee en ben deelnemer in zijn IPH beleggingsfonds. Ik ben dus niet onwetend naar zijn symposium gegaan. Wel heb ik al een jaar of acht geleden besloten zijn beleggingsobjecten links te laten liggen. Deels omdat ik via het IPH fonds toch al deelneem, maar ook omdat ik weinig succes kende met de individueel aangeboden aandelen. De opzet van de manier waarop Rienk die aanbevelingen doet laat soms wel wat te wensen over. Kleine fondsen waarin hij eerst posities inneemt en dan pas later de abonnees in laat stappen. Ik denk niet dat het de manier is zoals dat zou moeten werken. Wel ben ik het met Rienk eens dat adviseurs zelf ook zouden moeten beleggen in de posities die ze aanbevelen. Ik ben echter zelf heel strikt daarin, in die zin dat ik eerst aanbeveel en dan pas zelf instap.
De persoon Rienk H. Kamer is in mijn ogen niet iemand die naar mijn idee veel echte vrienden heeft. Ik kan hem op geen enkele wijze als sympathiek zien. Mijn huisvriend is het dus niet, maar ik erken zijn kennis en kunde wel. Hij is zeker een autoriteit op het gebied van globale economische verhoudingen.
Het is jammer dat die kennis en kunde gepaard gaat met een zekere arrogantie van zijn kant. Hij hoort zichzelf erg graag praten over zijn gelijk. Misschien is dat onvermijdelijk als je als persoon altijd maar weer beoordeeld wordt met op de achtergrond steeds weer die fout uit de jaren zeventig. De vakbroeders kijken hem met de nek aan. Dit terwijl hij ontegenzeggelijk een visie heeft die boven heel wat van die collega's uitstijgt.


www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


zondag, november 27, 2005

 

De best presterende sectoren


Na enige weken mogen we aandelen uit de Internet sector niet meer als de beste presterende beschouwen. Dit heeft echter niets te maken met een koerscorrectie, want ook van deze sector zijn de koersen de afgelopen week gestegen. In deze sector zijn nog steeds de aandelen Google en Yahoo zeer gewild.

Over de afgelopen maand is de sector Transportation de nummer één. Vooral aandelen van vliegmaatschappijen en postbedrijven profiteerden hiervan afgelopen maand.

Specialty Retail zijn de speciaalzaken. Ketens van mode, schoenen, kinderkleding, sportkleding, juwelen, etc. Aandelen dus van bedrijven waarvan de verwachting is dat ze gaan profiteren van het komende Amerikaanse shopping season, dat vandaag staat te beginnen.

De sector Manufacturing is nieuw in de top-5. De industriële produktie is toegenomen waardoor deze sector aantrekkelijk is om in te beleggen.

Ook de sector Financial Services is erg in trek. Hier zijn het vooral aandelen van vermogensbeheerders en brokers die het goed doen.

Sector
Stijging*
Transportation
10,9%
Specialty Retail
10,2%
Manufacturing
9,1%
Internet
8,7%
Financial Services
8,6%

* Stijging over afgelopen maand


Jack Hoogland 

Bouw- en olie aandelen

Vorige week vertelde ik u dat we met Top-Analyst Trading het aandeel Lennar Corp. (LEN) hadden aangekocht en met Long & Short Trading het aandeel MDC Holdings (MDC).

Beiden zijn aandelen van bouwbedrijven waarvan de winstgroei zeer goed is, maar de waardering zeer laag. Goedkope aandelen dus. We kochten MDC vrijdag aan voor $70,36 en de koers is opgelopen naar $71,69, terwijl we Lennar Corp aankochten voor $57,75 en dat aandeel noteert nu $59,11.

Geen megawinsten, maar het is altijd lekker als een aandeel in de eerste week zonder al te veel volatiliteit rustig doorstijgt. Zoals ik vorige week al vertelde is het enige gevaar dat angst voor renteverhogingen zal toeslaan, maar als dat gebeurt nemen we snel weer afscheid van beide aandelen.

Met vertelde ik u vorige week dat we met onze Top-Analyst strategie het aandeel EOG Resources hadden aangekocht. Dit aandeel hebben we vorige week aangekocht voor $66,50 en het noteert nu $71,42.
Daarnaast hebben we deze week ook oliegigant Exxon Mobile aangeschaft. Ook dit aandeel staat al op winst, want we kochten het voor $58,81 en het noteert nu $59,84. Wat we voor wat betreft deze aandelen nu even nodig hebben is een bericht dat de olieprijzen nog een zetje omhoog geeft....


Jack Hoogland


woensdag, november 23, 2005

 

De nieuwe beurs trend

Eén van de dingen die ik van superbelegger Peter Lynch leerde, is dat je moet kijken naar wat er op straat gebeurd.
Waar staan de rijen, waar is het rustig?

Als belegger moet je daarin beleggen waar de rijen staan.
In dat kader schreef ik al een jaar geleden (ik was echt te vroeg) dat de rij in Japan staat. Jack Hoogland schreef daarna niet geheel onterecht dat je dan misschien nu al te laat bent, maar wie nu al in Japan aan het beleggen is, die zal het geen ramp vinden dat de Nikkei nog altijd dag na dag aan het stijgen is. Toch moeten we niet lui gaan worden en weer verder kijken waar de volgende rij wel eens kan gaan staan.
Het zal geen verrassing zijn dat ik niet ver hoef te kijken voor mijn volgende rij.
Immers, ik sta er tot boven mijn knieën in, dus hoe kan ik het missen?

Waar ik het over heb ik Internet.

Nu zijn er echter wat beren op de weg.
1. Behalve in de Goudsector is er nog nooit een tweede keer een hype ontstaan in dezelfde sector. Als u dus op zoek bent naar een herhaling van de Internet hype, dan helaas, dat gaat niet gebeuren, niet in dezelfde aandelen.
2. Internet is meer dan Google. Google is echter wel het mooiste voorbeeld van hoe de rij zich al gevormd heeft en wat dat dan voor beleggers inhoudt. Waar gaan de beleggers die nu in Google hun enorme winsten halen straks heen als ze het genoeg in Google vinden? De kans is groot dat dan andere grootheden met lagere waardering gezocht gaan worden. Misschien ontstaat er weer een hype in een deelsector van Internet. Immers is niet heel Internet interessant. De kabelleggers zijn niet interessant meer. De bedrijven die de producten verkopen waarmee je op Internet kan komen zijn naar mijn idee ook niet echt hot meer. Natuurlijk kan er ineens een nieuw Ipod achtig product ontstaan, maar over het algemeen hebben we onze toegang al en lijkt het er niet op dat we massaal overgaan op een nieuw soort product.
Infrastructuur is ook niet hot en wordt het naar mijn idee ook niet meer.
Veel van wat vroeger dus "de internet sector" genoemd werd is nu dus niet interessant genoeg meer.

Toch is een deel van Internet zeer goed aan het draaien.
Hot is namelijk internet marketing en alles wat er mee te maken heeft. Internet winkels en services via Internet doen het nu ontzettend goed. Steeds meer wennen consumenten er aan dat we nu spullen via Internet bestellen. Wie gaat er nu nog naar het reisbureau voor het vastleggen van een weekendje weg of een nachtje hotel? Een vliegreis boeken? Ik weet al niet eens meer hoe ik het zonder Internet zou moeten doen!

Ik ben er van overtuigd dat de omzet die via Internet gemaakt gaat worden de aankomende jaren gaat exploderen. Steeds meer is er in huis de standaard open verbinding met Internet. Nu vaak ADSL, maar de aankomende jaren zal steeds vaker de nog snellere glasvezel verbinding realiteit worden.
Met die steeds betere verbinding wordt het mogelijk om steeds meer services via Internet af te nemen. Het kan dan ook niet anders of bedrijven die zich hier op specialiseren worden steeds interessanter. Niet Google is nu nog interessant, maar het volgende bedrijf dat Google gaat overnemen is dat wel!
Het kan zich lonen bewust te zoeken naar beursgenoteerde bedrijven die van deze Internet groei gaan profiteren.
Ik heb er nog geen lijstje van. Het is voor mij, net als voor u, een zoektocht naar de volgende rij.
Als u een idee heeft over de volgende rij, laat dat dan gerust even weten. Wie weet kunnen we er hier in de nieuwsbrief een leerzame en winstgevende serie artikelen over gaan schrijven.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, november 22, 2005

 

Laat de beurs af en toe de beurs

Vakantie en vrijetijd 2006
Wie nog ruime keuze wil hebben in vakanties voor de zomer van 2006, die gaat nu al op zoek naar de beste plekjes.
Ik heb alvast enkele mogelijkheden op een rij gezet, mogelijk treft u er iets van uw gading tussen aan:
www.toeaanvakantie.nl, voor gezinnen die een leuke vakantiebestemming zoeken
Wilt u liever in een hotel verblijven, kijkt u dan op www.reizenstart.nl. Dit werkt overigens echt fantastisch! Ik heb er recent zelf ook gebruik van gemaakt.
Als u een eigen zeilboot heeft, dan is boeken van een vakantie natuurlijk niet nodig. Wel is het 'Zeilen magazine' dan mogelijk iets voor u: www.zeilenstart.nl. U krijgt op dit moment 36% korting! Verlekker u nu vast op uw zeilvakantie in 2006
Voor iedereen in de tweede helft van het leven is er nu een nieuw tijdschrift. Kijkt u op www.ouderenweb.com. Nu geen 32% maar zelfs 51% korting!
Goedkoper uit eten? Kijkt u op www.etenstart.nl voor de mogelijkheden om veel goedkoper uit te zijn!

Tom Lassing


 

Verslag Spaans Onroerendgoed bijeenkomst Schiphol

Gisteren een volle zaal + 2. Er moesten twee stoelen bijgeplaatst worden. Een goed teken.
Veel nieuwe projecten, in totaal zijn er via deze aanbieder momenteel 18 projecten beschikbaar.
Gisteren ook een nieuwe manier om te beleggen in onroerend goed. een opzet voor iedereen die een vakantiewoning voor de aankomende jaren zoekt EN een garantie m.b.t. rendement zoekt.

Eén van de mogelijkheden die geboden werd:

Na oplevering is er de garantie van 8,7% rendement op ingelegd vermogen voor 6 jaar lang. De eigenaar van de woning kan deze dan 1 maand (niet juli of aug) zelf gebruiken. De rest van de tijd wordt de woning verhuurd. Inrichting, hypotheek en alle kosten v.w.b. gas en elektriciteit etc worden door de garantieverstrekker betaald. Als de woning in die zes jaar 8,5% per jaar in waarde steeg, dan krijgt de eigenaar tot 12.500 euro bonus op de inleg. Na zes jaar wordt de woning verkocht. De opbrengst van de woning is boven de eventueel uit de betalen bonus voor de garantieverstrekker.
Nu is dat een garantie die leuk is voor de belegger, want deze investering gaat altijd geld en een maand per jaar een vakantiewoning opleveren, maar veel leuker is dat er blijkbaar een partij is die er zoveel in ziet dat deze de garantie durft af te geven. Alleen dit feit maakt al dat duidelijk is dat hier een goudmijntje gevonden is. Persoonlijk zou ik dus niet gaan voor die garantie, maar proberen een zodanige opzet te kiezen dat u als koper veel meer profijt heeft van de eventuele verhuur als u er niet bent en van de verwachte prijsstijgingen van onroerend goed. Spanje komt nu pas los met betrekking tot mogelijke hypotheekvormen. We zagen in Nederland wat dat deed met de woningmarkt. In Spanje blijft de vraag naar kwalitatieve onroerend goed op A lokaties ongekend hoog.
Overigens was opvallend om te horen dat gemiddeld de klanten in de verschillende projecten tussen de 2 en 3,4 woningen per klant afnemen. Eén om zelf in te wonen en de rest voor later verkoop of eventuele verhuur. Door gebruik te maken van hypotheek kan al met een investering vanaf zo'n 50.000 euro per appartement gewerkt worden. Als dat al uw geld is, raad ik af deze stap te nemen.
Meer weten, mail uw vraag naar tom@lassing.nl


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Nadere informatie over de OK-Score

Zoals u recent in het interview heeft gelezen is het beleggingsfonds op basis van de OK-Score niet meer actief. Dit hield in dat het even niet mogelijk was actief te beleggen of laten beleggen op basis van de OK-Score.
Aan die situatie is nu een einde gekomen nu Todays Beheer op basis van de real time OK-Score een product heeft ontwikkeld en over enkele maanden

met een nog veel lagere drempel product gaat komen.
U leest er hier meer over: www.beursbox.nl/okscore.htm


Tom Lassing


 

Boek: Prechter's Perspective

Prechter's Perspective (in totaal heb ik maar 19 boeken te verkopen, op = op)
Beleggers die Bob Prechter kennen weten dat hij een uitgesproken mening over de markt heeft. Hij heeft zijn visie nu vastgelegd in Prechter's

Perspective, dat nu via Beursbox te verkrijgen is. Meer weten? Kijkt u dan hier: www.beursbox.nl/perspective.html

Heeft u interesse in meer boeken, kijkt u dan ook hier: www.beursbox.nl/boeken.html

Tom Lassing


 

Boek: Beleggen met Technische Analyse weer verkrijgbaar

Op de HCC-Beleggen werd het boek door één van de sprekers al 'de bijbel voor de Technisch Analist' genoemd. Het boek van Harry Geels is zonder

meer een indrukwekkend boek te noemen. Het vervelende was dat de eerste druk een tijd niet meer beschikbaar was. er is nu een nieuwe druk

uitgebracht. Deze meest recente druk gaat vergezeld van een CD-ROM met daarop 45 tradingsystemen!
Ik raad het actieve technisch ingestelde beleggers van harte aan!
Kijkt u hier: www.beursbox.nl/technischeanalyse.html


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, november 21, 2005

 

Performance verschillende services

Door Jack Hoogland

In onderstaande tabel ziet u in één oogopslag wat de prestaties zijn van onze beleggingsstrategieën.

In deze tabel ziet u van links naar rechts het de huidige stand van het totale rendement, de stand van vorige week, de stand op 1 januari en helemaal rechts de stijging van de Nasdaq sinds de start van de strategie.

Groene cijfers geven een stijging weer t.o.v. de kolom rechts en rode cijfers geven een daling weer. U ziet zodoende in één oogopslag dat we dit jaar met drie strategieën winst hebben gemaakt en met één verlies.

Totaal Rendement
Strategie
Huidig Rendement Vorige week Eind 2004 Nasdaq (*)Momentum
74,3%
71,0%
70,0%
59,5%
Quality
26,2%
23,8%
32,0%
64,6%
Long & Short
18,4%
17,9%
14,1%
11,4%
Top-Analyst
40,6%
41,5%
31,1%
9,4%

(*) = stijging Nasdaq sinds start van de strategie

StockTradingExpert deze week
Met Quality Trading steeg het rendement nadat we een paar mooie winsten hebben bijgeschreven. Ook de openstaande posities staan op een mooie winst.

Met Momentum Trading hebben we deze week onze aandelen per saldo met winst verkocht toen de korte trend dinsdag leek te draaien.

Met Top-Analyst Trading en Long & Short Trading is afgelopen week per saldo niet veel gebeurd. Vandaag sluiten we onze short posities voor beide strategieën, zodat we ons de komende dagen voorlopig richten op stijgende koersen.


Lijkt één van bovenstaande strategieën u interessant, maar vindt u het moeilijk om een keuze te maken?

Klikt u dan hier en over een halve minuut weet u welke strategie het beste past bij uw beleggingsprofiel.


 

Gaan olieprijzen weer stijgen?

Door Jack Hoogland

De daling in olieprijzen die we de afgelopen maand hebben gezien is in ieder geval voorlopig een halt toegeroepen. De eerste koufronten lijken zich aan te dienen, waardoor we voor het eerst sinds weken weer berichten zien over stijgende olieprijzen. In het noordoosten van de VS wordt voor de komende weken kouder weer verwacht en zelf moeten we sinds een week ook duidelijk een extra trui aantrekken. De website www.accuweather.com maakt voor de VS ook een forecast voor de komende 30-90 dagen, en de huidige verwachting is dat voor het noordoosten van de VS de temperaturen lager dan gemiddeld zullen zijn.

Gisteren werd nog bekend dat in België de benzine, diesel en huisbrandolie goedkoper worden. De prijsverlaging aan de pomp volgt altijd met een zekere vertraging de ontwikkeling op de markt. Een gevolg van de opeenvolgende verlaging van brandstofprijzen is dat consumenten al snel wat lakser worden, wat automatisch leidt tot een hogere vraag naar olie. Bovendien gaat de economische expansie in China en India gewoon door.

Met onze Top-Analyst strategie besloten we deze week tot een koopsignaal voor EOG Resources, een relatief klein Amerikaans oliebedrijf waarvan de winstverwachting voor dit jaar enorm is gestegen. Dit natuurlijk mede geholpen door prachtige kwartaalcijfers. We kochten het aandeel woensdag en prompt zagen we een stijging van 5%. Ook bij andere olie-aandelen zagen we koersstijgingen en op de grafieken zien we tekenen van bodemvorming. Het wil allemaal nog niet zeggen dat we nu weer een enorme stijging van olieprijzen gaan zien, maar het is wel verstandig om er rekening mee te houden.


 

Bouwaandelen weer interessant

Door Jack Hoogland

Onderstaande top-5 van sectoren is voor mij een goede reden om iedere week even de grafieken van alle 31 sectoren te bekijken. Deze week viel mij op dat de sector Materials & Construction, de bouw-aandelen dus, een mooi koersherstel laat zien. In eerdere nieuwsbrieven heb ik al over aandelen uit deze sector geschreven, vooral omdat enkele bedrijven zeer goed presteren, goede winstverwachtingen hebben, maar tegelijkertijd een zeer lage koers-winst verhouding.

Met Top-Analyst Trading hebben we voor vandaag een koopsignaal voor Lennar Corp. (LEN), een bouwbedrijf met ruim 11.000 medewerkers. Over de afgelopen vijf jaar heeft dit bedrijf de winst met bijna 30% per jaar zien groeien, en voor de komende vijf jaar wordt 15% per jaar verwacht. Toch noteert dit aandeel een koers-winstverhouding van slechts 6,8.
Een typisch voorbeeld van een goedkoop aandeel van een supergezond bedrijf met prachtige winstverwachtingen.

Met Long & Short Trading hebben we vandaag een koopsignaal voor MDC Holdings (MDC). Voor dit iets kleinere bouwbedrijf (3600 medewerkers) zijn de cijfers zowat hetzelfde als voor Lennar, alleen is de koerswinst verhouding met 6,2 zelfs nog lager.

Wat mij betreft zijn aandelen uit deze sector daarom op dit moment zowel vanuit fundamenteel als technisch oogpunt interessant. Waar wel rekening mee dient te worden gehouden is dat de koersen van dit soort aandelen snel kunnen dalen als angst voor stijgende inflatie de kop opsteekt. Want dat leidt tot renteverhogingen, wat het kopen van een huis minder aantrekkelijk wordt.

De best presterende sectoren
Internet aandelen blijven het beste presteren. De internet sector valt onder te verdelen in drie bedrijfstakken: Internet Information Providers, Internet Software & Services en Internet Service Providers. Wat opvalt is dat net als vorige week vooral de Internet Information Providers zijn die hot zijn. De koers van Google steeg afgelopen maand met 33% en die van Yahoo met 25%.

De gedaalde olieprijzen en goede berichten over de Amerikaanse economie zijn ideaal voor aandelen uit de sectior Transportation. Vooral aandelen van vliegmaatschappijen en postbedrijven profiteerden hiervan afgelopen maand.

Leisure staat voor alles wat te maken heeft met vakantie en ontspanning. Alles wat te maken heeft met hotels, restaurants, sport, gaming en gokken. In deze sector zijn het vooral de casinohotels die het goed doen.

Specialty Retail zijn de speciaalzaken. Ketens van mode, schoenen, kinderkleding, sportkleding, juwelen, etc. Aandelen dus van bedrijven waarvan de verwachting is dat ze gaan profiteren van de komende kerstperiode.

Sector
Stijging*
Internet
12,8%
Transportation
12,2%
Specialty Retail
11,4%
Leisure
11,1%
Financial Services
9,3%

* Stijging over afgelopen maand


Terwijl de olieprijzen nog steeds rond het laagste punt in vijf maanden noteren, zien we toch een koersherstel van aandelen uit de sector Energy, afgelopen weken de slechtst presterende sector. Ook in de VS was het najaar ongewoon zacht en het lijkt erop dat men anticipeert op hogere olieprijzen nu de temperaturen lijken te gaan dalen.


 

ECB lijkt rente te willen verhogen

Zal de ECB binnenkort dan eindelijk de rente gaan verhogen?
Trichet was er vrijdag eigenlijk wel duidelijk over. Hij zei: "Na tweeeneenhalf jaar historisch lage rentetarieven te hebben gehandhaafd, denk ik dat we klaar staan om een besluit over de rente te nemen". Als hij dat waar maakt, dan zal de rente waarschijnlijk al per 1 december met een half procent kunnen worden verhoogd naar 2,5%. Het zou de eerste renteverhoging van de ECB sinds juni 2003 zijn.
De banken en andere hypotheekverstrekkers zijn er blij mee, want hoewel de Europese rente en de hypotheekrente los van elkaar staan, is het nu wel het idee dat alle rentes gaan stijgen. Enkele banken hebben ook al hun hypotheekrentes opgetrokken. De banken merken nu dat steeds meer consumenten hun hypotheek daarop oversluiten naar een hypotheek met een lagere looptijd.
Hewt is echter nog niet gezegd dat de hypotheekrente nu echt de bodem al geraakt heeft. wel vaker spelen banken wat met de rente. Dit schud de consumenten wat los en iedere oversluiting is koren op de molen van de banken. Immers moet de consument vaak wel een boete betalen. Daarnaast bindt het de consument weer veel langer aan de bank, dus hoe dan ook wint de bank.


Tom Lassing

www.beursbrief.com


vrijdag, november 18, 2005

 

VNU neemt IMS niet over

Het besluit om IMS niet over te nemen is met instemming bij beleggers begroet. De verantwoordelijke CEO heeft echter de eer aan zichzelf gehouden en zijn biezen gepakt. Het is niet leuk voor de man in kwestie, maar zo fantastisch heeft hij het de afgelopen jaren niet gedaan, dus het lijkt me voor hem en voor VNU een juiste stap. VNU moet nu op zoek naar een nieuwe topman en zal als onderneming nu even minder prominent op de overname markt aanwezig zijn.


Opvallend was de laatste weken dat ondanks de onvrede met het voornemen IMS over te nemen, de koers van VNU wel bleef stijgen. Gisteren werd intraday zelfs een feestje gevierd, maar aan het einde van de dag was er weinig meer over van de eerdere winst. Er werd een top voor 2005 gezet, maar ik werd er niet warm van. Vanwege het afketsen van de overname zie ik nu overal koopaanbevelingen verschijnen. Die zal u hier niet aantreffen. VNU is nu even stuurloos en daarbij liep het aandeel al flink op. Ik heb het idee dat na een koopgolf van opgeluchte beleggers het snel gedaan is met de pret. Misschien was het gisteren intraday al zelfs zover, maar dat valt natuurlijk moeilijk te zeggen. Voor de termijn van enkele weken zou ik eerder call opties schrijven, of put opties kopen, dan dat ik de aandelen zou willen bezitten. Zoals gezegd, ik wijk hier behoorlijk af van mijn collega's en daar moet u terdege rekening mee houden.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Even geen risico met short posities

Door Jack Hoogland


De Amerikaanse beurs leek dinsdag eindelijk een correctie te gaan inzetten, maar liet gisteren duidelijk merken niet te willen corrigeren. Met onze Top-Analyst strategie gaan we daarom vanaf vandaag even geen risico meer nemen met onze short posities en ze allemaal sluiten. We hadden zes short posities en die kunnen we vandaag nog sluiten met zelfs een kleine winst, wat op zich al positief is in een beurs als deze. Onze long-posities staan per saldo al op winst en zodoende kunnen we maximaal profiteren van een verdere stijging.
Met deze strategie hebben we de afgelopen maand geen gemakkelijke periode bleeft. In oktober eerst een beurs die de wildste sprongen maakte om daarna vanuit een dalende trend in één ruk door te stijgen zonder te corrigeren. Dat zijn voor de trader geen gemakkelijke omstandigheden, maar gelukkig hebben we het rendement op peil weten te houden. Op dit moment staat het rendement op 40,6%. Vanaf de start van onze strategie steeg de Nasdaq met 9,4%, zodat we het ruim vier keer zo goed hebben gedaan als deze index.
We streven dan ook winst na in zowel een dalende als stijgende beurs. Op dit moment zetten we even in op stijgende koersen, maar omdat we ons aanpassen aan het beurssentiment kan zijn dat we volgende week alweer profiteren van dalende koersen.
Wilt u ook op een flexibele wijze inspelen op zowel stijgende als dalende koersen? Meldt u dan hier aan voor een abonnement.donderdag, november 17, 2005

 

Grondstoffen van de grond

Gisteren gingen de goudfondsen in Amerika tussen de 4 en 6% omhoog. De goudprijs zelf won gisteren $10 en kwam dicht bij de 480 dollar uit. HMY won gisteren ruim 6%. Kinross Gold (KGC) won een kleine 6%.
De omzetten in deze fondsen was onder gemiddeld. Een aandeel waar extreem veel in gehandeld werd was Crystallex (KRY), dat echter maar ruim 1% steeg. KRY heeft nog altijd last van wat ze zelf zegt, is een verkeerde pers interpretatie van wat de Venezolaanse regering wil met buitenlandse mijnbedrijven. Het lijkt erop dat KRY van mening is dat de Amerikaanse pers zich erg makkelijk laat leiden door de negatieve berichtgeving die de regering Bush over Chavez rondstuurt. Volgens KRY is er goed overleg met Venezuela en is er volledige commitment van beide partijen om de contracten te eerbiedigen. Als dit waar blijkt te zijn, dan is juist nu een investering in KRY een uitgelezen kans... voor zeer speculatief ingestelde beleggers. KRY staat genoteerd op de AMEX beurs.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Biotech sector

Als één van de weinige sectoren is de Biotech sector er nu bijna in geslaagd de toppen van de 2000 hype weer te halen. Helaas voor veel beleggers van welleer zijn het niet dezelfde aandelen van toen die het nu doen. Beleggers die dus hun stukken aangehouden hebben zullen veelal constateren dat ze nog altijd 50% van de toenmalige waarde verloren hebben.
De Biotech Holdrs Trust (BBH Merill Lynch, genoteerd op de AMEX maar nu dag na dag 52 weken highs.
Beleggers die hier voor gekozen hadden, zouden nu bijna weer op de hoogste koers ooit staan. BBH staat nu weer boven de $205 per aandeel. Voor u een paar van deze aandelen wilt gaan bestellen moet ik er wel bij zeggen, ze gaan per 100. Het is dus niet een belegging die makkelijk is. Tevens bent u rijkelijk laat als u nu nog in Biotech wilt gaan beleggen. Ik zeg niet "te" laat, want dat is het waarschijnlijk niet, maar wel rijkelijk laat.


Tom Lassing

www.beursbrief.com


 

Affiliate Marketing E-book uitgekomen


Gisteren is zonder veel poespas mijn tweede E-book over Online Ondernemen uitgekomen. Het is een E-book over Affiliate Marketing geworden. In dit E-book toon ik aan hoe iedereen die dat wil in staat is een wederkerend inkomen met Affiliate Marketing op te bouwen.
Ook dit E-book ga ik twee jaar aanvullingen op verstrekken, want deze markt is nog zo in beweging dat dit E-book gewoon niet 'af' kan zijn. Ik moet echter niet te lang willen werken aan 'perfect' want dan is er over twee jaar nog niets uitgegeven.
Kijkt u op www.affiliatecursus.nl voor meer informatie. het E-book is geschreven voor particulieren die affiliate willen worden (ook zonder website) en voor ondernemers die als affiliate willen werken en/of affiliates willen inzetten om hun producten en diensten via hun netwerk aan te bieden.
Zeker iedereen die al eens iets in Netwerkmarketing deed moet opletten. In mijn ogen is Affiliate Marketing de opvolger en verbeterde versie van Netwerkmarketing. Het grote verschil is dat er bij Affiliate Marketing geen downline nodig is om toch een wederkerend inkomen op te bouwen.

PS: E-book is Elektronisch Boek. Het is een PDF bestand. Als u een hardcopy wilt, dan moet u het bestand zelf printen. Een bewuste keuze om het zo te doen, want een echt boek over dit onderwerp zou niet aangepast kunnen worden en in enkele weken/maanden verouderen. Door mijn twee jaar aanvullingen en nieuwe versies heeft u met een E-book uitlevering dat probleem niet.


Tom Lassing


 

Amerikaanse huizenmarkt op de top

Volgens één van de grotere vastgoedbeleggers is de Amerikaanse huizenmarkt op de top gekomen. Als we kijken naar de november cijfers, dan heeft hij gelijk. De sentimentscijfers over november zijn sterk teruggevallen.
Kijken we echter naar bijvoorbeeld de Nederlandse situatie, dan roepen de makelaars al jaren dat we aan de top zitten, maar ieder jaar komt er toch weer een paar procent bij de gemiddelde huizenprijs bij. Wat wel flink minder is geworden is het volume en daarmee het inkomen van de makelaars. Hun beste tijd ligt al wel vijf jaar achter ons. Daarbij komt dan nog het feit dat er nog altijd meer makelaars bijkomen omdat vooral verzekeringstussenpersonen uit noodzaak overstappen naar andere sectoren, waaronder de makelaardij. De dunnere spoeling moet dus ook nog eens met meer mensen gedeeld worden. De huizenprijzen zijn echter over het algemeen niet omlaag gegaan. Op enkele enorm overgehypte wijken na. Nu echter de rijken in een jaar tijd weer 10% rijker zijn geworden zal de vraag in de extreem dure klasse ook wel weer aantrekken.
De huizenmarkt op de top is dus maar net de vraag hoe je in de markt staat. In Amerika is het nu een gouden tijd voor makelaars. Die moeten nu hun schaapjes op het droge krijgen, want zo mooi als nu zal het waarschijnlijk de aankomende twintig jaar niet meer worden.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, november 15, 2005

 

General Motors uitverkoop

Opnieuw is GM een enorme prijzenslag begonnen waarbij de prijs van een nieuwe auto tot wel 4400 US$ lager wordt.
Dit alles om de onverkochte voorraad alsnog kwijt te raken.
Het mag duidelijk zijn dat dit alles niet goed is voor de financiële staat van GM. Immers zit er nu geen winstmarge meer op de auto's.
Ford en Chrysler zullen nu moeten besluiten, meegaan, of even door de zure appel bijten. Dat laatste kan een extra zure appel worden als hun eigen klanten overstappen op GM auto's. In feite kunnen ze niet anders dan in de één of andere vorm de prijzen ook verder verlagen. Jack Hoogland schreef vorige week al over short gaan in Ford. Dat lijkt geen slechte zet... Zie hier nog even zijn artikel: http://www.beursbox.nl/2005/11/short-in-ford.html
Alle prijsverlagingen gelden overigens alleen in Amerika. U hoeft dus niet in galop naar de Opel dealer.


Tom Lassing


 

Spaans vastgoed

Maandag 21 november is er weer een gratis informatiebijeenkomst. Ditmaal zal deze in de omgeving van Amsterdam / Schiphol plaatsvinden.
U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst (19:30 uur tot 23:15 uur) door mij even een mailtje te sturen op tom@lassing.nl.
Ik laat dan even contact met u opnemen voor de precieze locatie routebeschrijving etc.
De laatste maanden is me wel gebleken dat hier een enorme markt ligt. Onderzoeken wijzen uit dat we steeds mobieler worden en de vijftig plussers zijn er volledig mee vertrouwd een tweede huis in Frankrijk, Spanje of een ander land rond de Middellandse zee te hebben of te willen hebben.
Een heel leuke mogelijkheid zag ik dit weekend ook in een camera die u in uw tweede huis kunt ophangen zodat u het huis kunt bewaken vanuit Nederland. Het mooie is daarmee dat u dan ook altijd in staat bent te genieten van dat tweede huis, ondanks dat u er soms ook niet fysiek zult verblijven.

Let op: Er is tevens een mogelijkheid om eind november een twee daagse reis lang de projecten te maken! Meer informatie hierover op de informatiebijeenkomst.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Een lage K/W zegt ook niet alles

Ik kocht ooit in Amerika een ADR aandeel vanwege de lage K/W van 2.
U leest het goed, de koers van het aandeel was twee keer de winst.
Ik betaalde indertijd $6 per aandeel.
Helaas ging de winst al vrij snel iets terug zodat een jaar later uitgekomen werd op een K/W van 6. Ik bleek op vrijwel het hoogste koersmoment gekocht te hebben. Een K/W van 2 wilde in dat opzicht niet zo veel zeggen.
We zijn nu 10 jaar verder en het aandeel staat na een splitsing 2 voor 1 nu op $5,60 en de K/W is nu nog altijd slechts 4,3. De winst neemt dit jaar weer met 25% toe en de omzet zal uitkomen op een plus van 25 tot 30%. (Ik heb zelf vrij snel na de splitsing mijn 100% winst genomen door de helft van mijn aandelen te verkopen.)
De orders in portefeuille verdubbelden tot $13 miljoen aan waarde.
Het aandeel keert 3,5% dividend uit, een payout ratio van 38%. De intrinsieke waarde is berekend op $4,47 per aandeel.
Dit aandeel is dus in ieders boekje goedkoop te noemen. Het bedrijf is werkzaam in zowel Amerika als China en haar producten zijn in de markt hooggeprezen.
Het is alleen geen enorm bedrijf, u zag dat al aan de omvang van de toekomstige orders. Heel de marketcap van het bedrijf is 36 miljoen US$. U kan dan al berekenen hoeveel aandelen er uit staan als de koers $5,60 doet.
We zien ook dat de vice-president van het bedrijf al heel 2005 zijn aandelen aan het verkopen is. Hij verkocht in 2005 al voor 1,2 miljoen dollar aan aandelen. Voor een Chinees een enorm vermogen waarmee hij nu tot de nieuwe rijken van China zal behoren. Het is de vraag of deze man nu nog zijn volledige energie in het bedrijf stopt, of dat hij er nu een Westers achtige levensstijl en mentaliteit op na houdt en vooral geniet van zijn leven en rijkdom. Als aandeelhouder heb ik uiteraard liever een Chinees aan het roer met een Chinese mentaliteit.
Het is dus zeker een goedkoop aandeel, maar ook een aandeel waarvoor een engelengeduld nodig is. Over 10 jaar gezien is er wel winst, maar procentueel gezien valt het wel mee en ik moet ook vooral blij zijn dat ik begin 2004 een stuk winst nam en mijn initiële investering weer vrij kwam.
Dit aandeel heeft alles wat Buffett interessant vindt, behalve...
Het is pertinent geen marktleider. Het is een kleine speler met weinig marktinvloed en kan de markt dus niet naar haar hand zetten. Het bedrijf is te klein om nieuwe markten te betreden en is en blijft overal een kleine leverancier. Hoe goed een product ook is, klanten kijken ook naar het merk dat op de doos staat. Tien jaar later is de omvang van het bedrijf niet meer dan het marktgemiddelde gegroeid. Ze missen de kracht om door te stoten. Ondanks de lage K/W en de groei van het bedrijf is het geen fantastische belegging geweest. Ik ben benieuwd hoe het er over tien jaar uitziet. De aandelen gaan de plank weer op.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, november 14, 2005

 

Numico doet verrassende overname

Het aandeel is vandaag 2% lager ivm de bekendmaking van een beoogde 1,2 miljard grote overname. Numico heeft namelijk het plan opgevat om EAC Nutrition overgenomen. Dit bedrijf is werkzaam in Azië. Het geld voor deze overname moet komen uit de uitgifte van nieuwe aandelen en een krediet van 1,75 miljard euro. In december mogen de aandeelhouders zich over dit plan uitspreken.
- Red: Vorige week heb ik het interview met Willem Okkerse gepubliceerd. Ik gaf u de mogelijkheid zijn OK score voor de AEX fondsen te downloaden. Wie dat deed heeft gezien dat Numico GEEN OK score heeft. Het bedrijf is één van de NOK (Niet OK) fondsen. Even zonder nu net te doen alsof ik de OK score al helemaal begrepen heb, mag naar mijn idee duidelijk zijn dat deze overname op zijn minst opvallend te noemen is. Het is de vraag of Numico wel de financiële kracht heeft om nu al een dusdanig grote overname te doen en daarvoor extra krediet van 1,75 miljard voor op te nemen.
Overigens, het interview met Willem Okkerse treft u hier aan.Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


vrijdag, november 11, 2005

 

De best presterende sectoren

Internet aandelen blijven het beste presteren. De internet sector valt onder te verdelen in drie bedrijfstakken: Internet Information Providers, Internet Software & Services en Internet Service Providers. Wat opvalt is dat het vooral de Internet Information Providers zijn die hot zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld de aandelen van bekende zoekmachines Google en Yahoo, die afgelopen maand sterk stegen.

Leisure staat voor alles wat te maken heeft met vakantie en ontspanning. Alles wat te maken heeft met hotels, restaurants, sport, gaming en gokken. In deze sector zijn het vooral de casinohotels die het goed doen. De Amerikanen weten dus blijkbaar de weg naar Las Vegas weer goed te vinden.

Specialty Retail zijn de speciaalzaken. Ketens van mode, schoenen, kinderkleding, sportkleding, juwelen, etc. Aandelen dus van bedrijven waarvan de verwachting is dat ze gaan profiteren van de komende kerstperiode. Belangrijk economisch nieuws vandaag is dat de Amerikaanse consument minder bezorgd is over de economie en dat is natuurlijk goed nieuws voor deze bedrijfstak.

Dit komt voornamelijk door de dalende olieprijzen en natuurlijk profiteert de sector Transportation daar ook van. Vooral aandelen van vliegmaatschappijen profiteerden hiervan afgelopen maand.

Sector
Stijging*
Internet
10,1%
Leisure
8,7%
Specialty Retail
8,4%
Transportation
8,0%
Insurance
7,9%

* Stijging over afgelopen maandEn natuurlijk is de sector Energy er het slechts aan toe. Ook gisteren daalden de koersen van olie-aandelen weer fors als gevolg van een olieprijs die tot onder de $58 daalde. Vandaag daalde de olie verder richting $57,25 per vat en dat voorspelt voor deze sector in ieder geval voor de korte termijn niet veel goeds.

Ook de Auto industrie presteert zeer slecht. Dit onder aanvoering van de verlies lijdende giganten General Motors en Ford, waar ik de afgelopen weken in deze nieuwsbrief al dieper op inging.


www.stocktradingexpert.com


 

Online Ondernemen opleiding initiatief

Gisteren is www.globalgeniusweb.com live gegaan.
Dit is een combinatie van visionairs, onderwijzers en ondernemers die aantoonbaar vernieuwend bezig zijn.
Die combinatie is gevormd om een opleiding Online Ondernemen te kunnen vertrekken. Geen cursus, maar meer een opleiding met ook de keuze voor coaching en maandelijkse bijeenkomsten. Het initiatief biedt dus veel meer dan alleen de visie en kennis. Hoeveel ondernemende personen zijn er die wel willen, maar al struikelen als basiskennis van HTML gevraagd wordt. Hier treftu een opzet aan die iederéén op gang helpt!
Om duidelijk te maken waar we voor staan is een serie artikelen geschreven. In die serie kunt u ook een gratis visierapport over ondernemen in de 21e eeuw downloaden. Dit is interessant voor zowel Online Ondernemers als MKB ondernemers! wie naar de gratis informatieavond komt krijgt niet één maar zelfs drie gratis rapporten! Zonder meer al zeer waardevol, al was het maar om de toekomstvisie die er duidelijk uit wordt!
Graag wil ik u als mede-initiatiefnemer uitnodigen op www.globalgeniusweb.com


Tom Lassing


 

Short in Ford

Door Jack Hoogland

De afgelopen weken schreef ik in mijn nieuwsbrief al enkele keren hoe de Amerikaanse auto industrie in de problemen zitten. Terwijl een Japanse fabrikant als Toyota winst na winst behaalt, zitten Amerikanen General Motors en Ford zwaar in het rood. Met onze Top-Analyst strategie zagen we gisteren een mooi moment om een short posities in te nemen in het aandeel Ford. Deze autofabrikant heeft dit jaar ingezet op de verkoop van een prachtige terreinwagen en leefde daarbij in de veronderstelling dat consumenten zich niet druk maken om hoge benzineprijzen. Dat doen ze mooi wel, met als gevolg dat de verkopen van die wagens tegenvalt en de verwachte winst omsloeg in verlies. In de eerste 9 maanden van dit jaar heeft Ford dan ook een verlies van $0,42 per aandeel geleden. Twee weken geleden zetten we het aandeel op onze hotlist toen een top-analyst voor het huidige kwartaal een verlies van $0,03 voorspelde, terwijl de consensus verwachting op dat moment nog een winst van $0,04 was.
Gisteren was voor ons het moment om een short positie in te nemen en we deden dat tegen een koers van $8,03. We hebben dus gewoon een verkooporder ingelegd, terwijl we de aandelen niet in bezit hadden, waardoor we nu een negatieve positie in Ford hebben. Het aandeel daalde gelijk naar $7,82, een voor ons positieve eerste dag dus.
Door onafhankelijk van het beurssentiment te beleggen hebben we met deze strategie in tot nu toe ruim 41% rendement behaald. Over bovenstaande zaken hoeft u niet wakker te liggen, want wij vertellen u iedere dag exact welke aandelen we gaan kopen en verkopen. Zo kunt u een paar minuten per dag aan beleggen besteden en toch gebruik maken van een unieke en oerdegelijke beleggingsstrategie.
Wilt u ook onafhankelijk van het beurssentiment beleggen? Meldt u dan hier aan voor een abonnement.donderdag, november 10, 2005

 

Interview met Willem Okkerse, MBA en uitvinder van de OK-Score

Door Tom lassing

Laat ik allereerst beginnen met u de OK-score even te introduceren. De OK-score, u mogelijk als lezer al bekend, heeft in het verleden naam gemaakt door haar tijdige waarschuwingen richting beleggers op Ahold, Unilever en Landis en het aangetoonde vermogen van de methode om de schandalen bij onder andere Enron en Parmalat tijdig te onderkennen.

Het is in feite een waarderingsmodel zoals we dat kennen van Standard & Poors en Moody's.

In de vergelijking met deze al lang bestaande waarderingsmodellen valt het op dat de OK-score niet alleen veel beter scoort, maar ook nog eens veel eerder een signaal geeft. De OK-score maakt het al 1,5 tot 2 jaar vooraf mogelijk aan te geven dat er iets in een onderneming aan de hand is.

De OK-score is vanwege haar opzet enorm breed toepasbaar. Vooral dat feit maakt dan ook dat het de afgelopen jaren misschien een beetje hinkelde tussen de verschillende toepassingsmogelijkheden en daarmee tussen de verschillende markten. Een situatie die tot op de dag van vandaag bestaat. Daarover later meer.

De reden dat ik de kans kreeg om met Willem Okkerse om de tafel te gaan zitten is het feit dat zijn OK-beleggingsfonds per 1 juli 2005 gestopt is. Ik vroeg me als kritisch columnist hardop af wat daar de reden van was en wilde daar graag meer over weten. Immers, zeggen dat je een fantastische methode hebt, maar na een jaar of twee het beleggingsfonds weer MOET sluiten, dat rijmt niet. Gelukkig stemde Willem Okkerse graag in met een gesprek.

------

Mijnheer Okkerse, allereerst mijn hartelijke dank dat u bereid bent tot dit gesprek. Ik stel dit zeer op prijs en denk dat dit ook bij mijn lezers het geval zal zijn. Om maar met de deur in huis te vallen, hoe zit dat nu met het gestopte beleggingsfonds? Wat is het verhaal erachter?

- Inderdaad heb ik mijn contract tot levering van de OK-Score per 30.6. beëindigd, waardoor het fonds noodgedwongen diende te stoppen. Er zijn enkele redenen voor:

1. In het prospectus van het fonds stond dat het financiële aandeel van de zogenaamde NIET goede OK-Fondsen in cash aangehouden moest worden. Dit is niet alleen onzin, omdat de particulieren zélf die cash wel kunnen aanhouden maar het betekende wel dat ik maar met 50 á 60% van het geld moest gaan bewijzen dat ik de AEX kan verslaan.

Om onder die voorwaarden de markt te kunnen verslaan moest ik dan echter meer dan dubbel zo goed draaien, want de helft van het geld stond op drie procent rente. Ik zal u zodadelijk de rekensom maken.

2. De kostenstructuur was teveel gebaseerd op de tussenpersonen en niet op de belegger zelf. Vaak worden dit soort zaken verscholen in de spread (verschil tussen aan- en verkoopprijs : Redactie) doch wij kozen voor transparantie. Deze transparantie over de hoogte van de instapkosten, die overigens later verlaagd werden, kostte ons in het begin negatieve publiciteit die uiteraard de omvang van het fonds niet ten goede kwam.

3. De omvang van het fonds was door de punten één en twee te gering. De vaste kosten van een beleggingsfonds zijn van dien aard dat er minimaal 10 miljoen ingelegd geld aanwezig moet zijn. Helaas haalden we dat niveau niet waardoor de vaste kosten van Euro 60.000 per jaar extra zwaar op de resterende deelnemers drukten.

Een korte rekensom: Bij het opheffen van het fonds had het een rendement van 16,4% in twee jaar. Dit betekent dat we met minder dan 1 miljoen belegd vermogen waarvan 400.000 in cash het belegde deel tenminste 21,5% per jaar moet hebben gedraaid.

Immers : 600.000 x 21,7% x 2 jaar 260.000

400.000 x 3% x 2 jaar 24.000

Minus kosten -120.000

Rendement 164.000

Ik wil benadrukken, het fonds is op mijn verzoek geliquideerd. De bruto rendementen waren helemaal niet slecht en de methode versloeg ruimschoots de AEX index, maar netto bleef er gewoon te weinig voor de deelnemers over. Zicht op snelle verbetering was er niet. De kostenstructuur kon ik niet verbeteren en dan moet je als ondernemer een zware beslissing durven nemen.

Mijnheer Okkerse, ik keek op uw website en wat me opviel is dat er maar één website is terwijl in feite de site en uw OK-score een aantal heel specifieke en nogal uiteenlopende markten kent. Ik zie een 'markt' bij registeraccountants, ik zie een markt bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen, een markt bij de Raden van Bestuur en ik zie een voor de lezers van Beursbox interessante markt bij beleggers. Dit zou eigenlijk veel duidelijker gecommuniceerd moeten worden.

Dat zijn inderdaad in een notendop even wat belangrijkste markten. Nu weet ik dat de Beursbox lezer vooral ge?nteresseerd zal zijn in de laatste markt, die van de belegger, maar ik wil graag ook even uitleggen waarom de andere markten indirect ook belangrijk voor beleggers zijn.

De registeraccountants kunnen met de OK-score op zeer eenvoudige wijze de gaten in de boekhouding van bedrijven vinden. Om een voorbeeld te geven, volgens de officiële methode van boekhouding was Parmalat een winstgevende onderneming. Op die basis was het bedrijf dan ook in staat heel veel leningen afgesloten te krijgen. Volgens de OK-score miste er echter al een paar jaar lang 400 miljoen per jaar waardoor er in feite al enkele jaren lang sprake was van een verliesgevende onderneming. De accountants die de jaarrekening al die jaren goedkeurden hadden dit gat in de boekhouding moeten ontdekken, maar deden dat niet. Pas nadat de boel geklapt was, bleek inderdaad dat de top van Parmalat ieder jaar 400 miljoen had weggesluisd.

Een situatie die de OK-score dus al lang en breed duidelijk gemaakt had. Leuk om hier al bekend te maken is dat alle NIVRA geaccrediteerde registeraccountants in 2006 de toegang tot de methode gaan krijgen. Ook op dit moment vindt er reeds samenwerking met registeraccountants. Vanuit die belangrijke hoek is er dus al erkenning voor de waarde van de OK-score gekomen.

Waarom is de OK-score voor de banken, verzekeraars en de pensioenfondsen van belang?

- Ik wil dat graag aangeven met een voorbeeld: Aegon is bij het faillissement van Enron waarschijnlijk zo'n 500 miljoen Euro kwijtgeraakt. Dat was nooit gebeurd als dat bedrijf met de OK-score had gewerkt! Nu is dat gegeven interessant voor het bedrijf Aegon, maar in feite zouden de stakeholders bij Aegon moeten eisen van de leiding van het bedrijf dat de OK-score ingezet wordt voor er leningen verstrekt worden. De kosten van de OK-score zijn zo gering, dat het een ... als ik dat zo mag zeggen, belachelijke zaak is dat ze het risico nemen de OK-score niet te gebruiken!

Dat geldt ook voor bedrijven als ABP, PGGM, ING en ABNAMRO. Aan grote bedrijven lenen ze misschien iets te makkelijk uit en ieder jaar zien we enorme afschrijvingen op leningen op bedrijven waarvan de OK-score al jaren eerder zegt dat er iets gruwelijk mis aan het gaan is.

Hoe zit het bij de ondernemingstop?

- De Raad van Bestuur en de top van de onderneming heeft wat aan de OK-score omdat deze tijdig kan aantonen dat er wat aan de hand is. Als we er vanuit gaan dat in het ergste geval binnen de top van de onderneming één instituut de zaak mooier probeert voor te stellen dan ze in werkelijkheid is, dan kan een toezichthoudend orgaan als een Raad van Commissarissen de operationele leiding er mee confronteren. Dan pas ben je als RvC waarde aan het toevoegen. De laatste jaren zagen we dat de RvC in feite net als beleggers verrast werden door de financiële staat van bedrijven, met maar al te vaak een faillissement tot gevolg. Het zelfreinigende vermogen van de top van de onderneming is er ook nog. De OK-score geeft inzichten in de ruimte die er nog is.

Kijk ook bij een overname. Zou je als overnemer niet willen weten hoe het er 'echt' bijstaat?

Ook hier een mooi voorbeeld: een bedrijf dat structureel ieder jaar het eigen vermogen ziet slinken moet niet met vreemd vermogen haar grootste aankoop ooit gaan doen. Dat vraagt om enorme problemen, zeker als die aankoop ook nog eens verliesgevend is. Zie wat er gebeurde bij Getronics toen het Wang overnam.

U ziet dat dit soort signalen interessant voor de partijen in de markt zijn. Voor beleggers is het ook van belang. Immers is al gebleken dat de OK-score in staat is gebleken de AEX te verslaan en de afgelopen jaren gemiddeld meer dan 10% rendement te maken. Dat ondanks de dip van de beurs in 2000, 2001 en 2002!

De OK-score loopt tussen de 18 en 24 maanden voor op de daadwerkelijke gang van zaken. Dat wil overigens niet zeggen dat het aandeel van het bedrijf niet ondertussen kan stijgen. Dit soort “opportunity losses” is in al die jaren nooit van enige importantie geweest. Anders gezegd: het zou maximaal 0,5% hebben uitgemaakt op het rendement.

Bij een verslechterende score houdt het overigens niet in dat de leiding van het bedrijf niet meer kan ingrijpen. Juist als de leiding tijdig ingrijpt zien we dat terug in een positieve aanpassing van de OK-score. Als lichtend voorbeeld noem ik hier KPN.

Laten we daar even op verdergaan, want ik wil de OK-score even doorlichten.

Ze bestaat uit tien klassen, waarbij klasse 1 de beste is en klasse 10 in feite voorportaal tot faillissement. Zeg ik dat goed?

- Ja, daar komt het wel op neer.

Op basis van de bedrijfscijfers die voor iedereen openbaar zijn wordt de OK-score vastgesteld. De klassen 1 t/m 6 zijn in aflopende waardering nog prima, beleggers zouden echter geen aandelen moeten bezitten van bedrijven in de klassen 7 t/m 10. In deze klassen gaat het slecht met de bedrijven en zullen in klasse tien ook mogelijk failliet kunnen gaan.

Ook hier is KPN een goed voorbeeld. We kochten tweejarige putopties op KPN in voorjaar 2000 op basis van de jaarcijfers 1999 bij Euro 63. Prijs ca. Euro 10. Binnen één jaar kreeg KPN een klasse 10 beoordeling en hebben wij de aandelen tegen ca. 11 Euro en de opties tegen ca. Euro 50 verkocht. In september 2003 toen de OK-Score naar klasse zes ging namen wij KPN weer op tegen ca. Euro 5,70.

Ondanks dat we dus niet kort op de markt zitten kunnen we wel heel forse koersbewegingen meemaken. We zijn echter geen traders. De portefeuille wordt in principe maar drie keer per jaar aangepast en wel bij de half- en jaarcijfers van de ondernemingen en bij de AEX aanpassing per 1 maart van ieder jaar.

Graag laat ik hieronder even het staatje zien dat ik van uw site haalde. Dit geeft globaal wat meer inzicht. Klasse 1 is de beste en klassen 10 is zeer slecht.

Uit de matrix van 9 x 9 mogelijkheden worden tien klasseringen gedefinieerd. (Zie tabel). Deze klasseringen zeggen in woorden het volgende :

Klasse 1:
Bijna perfecte zekerheid. Zeer goede ruimte voor expansie, óók met vreemd vermogen

Klasse 2:
Excellente zekerheid. Goed ruimte voor expansie, óók met vreemd vermogen

Klasse 3:
Zeer goede zekerheid. Ruimte voor expansie, óók nog met vreemd vermogen

Klasse 4:
Goede zekerheid. Expansie mogelijk, óók nog met vreemd vermogen

Klasse 5:
Voldoende zekerheid. Alertheid geboden. Voorzichtig bij expansie met vreemd vermogen

Klasse 6:
Matige zekerheid, verbetering nastrevenswaard. Expansie met vreemd vermogen niet verstandig

Investeringen in de klassen 1 tot en met 6 lopen slechts een theoretische kans op een faillissement in het daaropvolgende jaar. Deze kans loopt van 0,00001% tot 0,001%. Zij worden daardoor dan ook beschouwd als bedrijven waarin een belegger minder risico loopt. De kansen van een faillissement nemen toe in de klassen hoger dan zes tot meer dan 60% in Klasse tien. Het unieke voordeel van de OK-Score daarbij is dat zij twee jaar voordien juist in 100% van die 60% kansgevallen een faillissementswaarschuwing afgeeft.

Klasse 7:
Onvoldoende zekerheid, verbeteringen noodzakelijk. Expansie met vreemd vermogen sterk afgeraden

Klasse 8:
Zorgelijke zekerheid, verbeteringen urgent nodig. Verdere expansie met vreemd vermogen levensgevaarlijk

Klasse 9:
Zorgwekkende zekerheid, substantiële verbeteringen zijn direct nodig. Expansie met vreemd vermogen niet meer mogelijk

Klasse 10:
Fase van desoriëntatie en desintegratie. Keuzes zijn rigoureus ingrijpen, desinvesteren óf deelliquidaties of nieuw eigen vermogen. De situatie kan óók binnen één tot drie jaar fataal worden. Bij een tweede achtereenvolgende Klasse 10 waardering kan de situaie binnen één tot twee jaar fataal worden en bij een derde achtereenvolgende 10 klassering zelfs binnen één jaar.

Het zal evident zijn dat naarmate een onderneming tendeert van in de richting van Klasse EEN de onderneming steeds krachtiger wordt en naarmate de onderneming tendeert naar Klasse TIEN de onzekerheid steeds verder toeneemt. Ieder van de Stakeholders kent daarbij zijn eigen risico's.

Klasse 1


Klasse 10

ZEKERHEID

<<-->>

RISICO

STAKEHOLDERS


WELKE RISICO’S

Raad van Bestuur

<<-->>

Wisseling van de top

Raad van Commissarissen

<<-->>

Aansprakelijkheid

Centrale Ondernemingsraad

<<-->>

Sanering

Kredietverschaffer

<<-->>

Mogelijk faillissement

Aandeelhouder

<<-->>

Koersdaling, verwatering,
mogelijk faillissement

Klanten

<<-->>

Continu?teit

Leveranciers

<<-->>

Mogelijk faillissement


Is de OK-score wel eens geconfronteerd met een plotseling faillissement?

- In de klassen 1 tot en met 6 is het ons nog nooit actief overkomen dat het 'ineens' over was met een bedrijf en we er dus 100% op moesten afschrijven. Als het slechter gaat, dan is dat in de rapportages al veel eerder duidelijk en gaat zo'n bedrijf naar de klassen 7 tot en met 10.

Beleggers, maar ook accountants missen de mogelijkheden en inzichten die de OK-score nu biedt. We scoren hierin dus in de praktijk nog altijd 100%. Als feit een onderscheid te kunnen maken tussen de goede OK-Klassen van 1 t/m 6 en de slechte OK-Klassen van 7-10, had de afgelopen jaren al heel wat koersleed bij beleggers kunnen voorkomen.

Als we het dan toch over dingen als faillissementen hebben, mag ik eens vragen, wat was uw grootste persoonlijke blunder tot op heden?

- Dat was mijn inschattingsfout van de slagkracht van de vermogensbeheerder waar het beleggingsfonds was ondergebracht. Het was niet zozeer een blunder, maar meer mijn inschattingsfout.

En andersom, wat was uw grootste succes?

- In feite is het grootste succes de ontdekking van de methode. Het is nogal niet wat, er bestaan op de wereld enkele zeer toonaangevende waarderingsmodellen en dan kom ik, Willem Okkerse, ineens met een methode die niet een klein beetje beter is, maar statistisch gezien een ongekend veelvoud malen nauwkeuriger is. Ga er maar vanuit dat ik hier indertijd zelf ook met grote verbazing naar gekeken heb. Het is ook niet zo verwonderlijk dat in de markt nogal met ongeloof werd gereageerd. Het klinkt behoorlijk onwaarschijnlijk, maar steeds meer wordt nu onderkend dat we hier iets hebben dat er nog nooit eerder geweest is.

De waardering bleek ook uit de uitspraak van Prof. C. van Halem. Hij had het over "indrukwekkend" en mooier nog over "een revolutie in insolventievoorspellingen".

Heel leuk is ook dat binnenkort in Gen?ve een ontmoeting gepland wordt met één van de grondleggers van een oudere methode die nu nog altijd toonaangevend in de markt is. De grondlegger daarvan is nu zeer benieuwd naar de OK-score en is vanuit de voorgelegde resultaten al bijzonder onder de indruk.

Even een heel andere vraag. U hebt deze 'voorkennis' over de markt, wat doet u daar zelf mee?

- Ik beleg zelf ook, maar nooit in de bedrijven waar ik extern OK-Scores publiceer. Dit houdt in dat ik nooit direct AEX fondsen in mijn portefeuille heb. Hetzelfde geldt voor bedrijven waar ik of waar mijn bedrijf opdrachten voor uitvoeren.

Waar kunnen de lezers meer informatie over de OK-score lezen?

- Als eerste wil ik de lezers van Beursbox graag gratis een mogelijkheid geven kennis te nemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de OK-verzamelingen van de zogenaamde OK en de NOK (Niet OK) fondsen uit de AEX.

Dit als dank dat ik hier de ruimte kreeg mijn methode voor te stellen.

Geeft u zich hier even op voor deze nu nog gratis informatie:

Naam

E-mail adres


Gezien het feit dat de OK-score de index de afgelopen jaren gemiddeld per jaar met 7% versloeg is het naar mijn idee een zeer waardevol cadeau voor iedere belegger die kwaliteit weet te waarderen.

Nu ook OK Score beleggersgiro beschikbaar! http://www.beursbox.nl/bestel.html


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


This page is powered by Blogger. Isn't yours?