donderdag, oktober 29, 2009

 

Goede en slechte bank

De EU heeft het plan om Northern Roch te splitsen in een goede en een slechte bank, goedgekeurd. Volgens de EU voorkomt deze stap dat andere banken onterecht tegengewerkt worden door banken die dankzij staatssteun overleven.
De slechte bank zal werken naar een zo gunstig mogelijke liquidatie, terwijl de goede bank uiteindelijk door de Engelse regering verkocht zal worden. Naar het zich nu laat aanzien gaat de 'goede bank' slechts 1,5 miljard opbrengen terwijl er in totaal 15 miljard staatsteun in de complete bank is gestopt.
De stap is overigens in die zin toch positief, dat eindelijk duidelijker wordt hoeveel problemen er nog zijn. Uiteindelijk moeten ook andere banken gaan denken aan een slechte en goede tak. Zo zie ik toch weer mogelijkheden voor Fortis - ABNAMRO... De vraag is slechtst wie van de twee is de slechtste bank?
ING gaf al aan ook te willen splitsen, maar deed dat via een andere verdeling. Bij ING ging het om bedrijfsprocessen, namelijk de splitsing tussen verzekeren en de bank. Dan blijft ING nog altijd het risico lopen dat het later toch ooit nog een keer de bank tak moet splitsen in een slechte bank met de beroerde leningen en een goede bank met daarin de 'gewone bank activiteiten.
Overigens is, en daarmee ga ik terug naar Northern Rock, het niet de bedoeling dat NR in de goede bank ook de slechte activiteiten niet meer zal laten plaatsvinden. De slechte bank krijgt wel de alle slechte producten, niet alle slechte gewoontes. De goede bank zal keurig doorgaan met de slechte gewoontes. In die zin is het dus eigenlijk niets meer dan een truc om rommel af te kunnen schrijven op kosten van de belastingbetaler. Men wil de bank al zodanig niet serieus hervormen en gaat dezelfde fouten toch weer maken.

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , , ,


woensdag, oktober 28, 2009

 

Klacht aan Euronext

Deze van een lezer ontvangen klacht maakt duidelijk waar Euronext nog wel eens steekjes laat vallen.
Helaas moet ik u wederom attent maken op het ondeskundig seriebeleid bij de AEX opties.
Het is toch onvoorstelbaar dat bij een AEX koers van 312 bij de dagopties de laagste verkrijgbare serie op een strike van 310 zit!
Wordt het niet de hoogste dat uw optie-aanmaaksysteem volledig geautomatiseerd wordt, zodat de series die nodig zijn TIJDIG en op de JUISTE STRIKE worden aangemaakt!
Kunt u vervolgens er dan tevens niet voor zorgen dat in een range van 10 punten onder en boven de actuele koers er op ELKE STRIKE een serie bestaat en niet dat er om de andere een ontbreekt, zoals dat nu het geval is.
U brengt de beleggers in groot gevaar door zo slordig te werk te gaan.
Veel dagstrategieën kunnen niet worden opgezet dat is één ding, maar als de strategie dan al geïnstalleerd is en de beurs daalt plots een punt of 5/6 zoals vandaag, dan is de schade niet te overzien omdat switchen wegens gebrek aan strikes onmogelijk is.Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , , , ,


dinsdag, oktober 27, 2009

 

Citi België in opspraak

Volgens Sp.a vertegenwoordiger Hans Bonte is Citi van plan om Citi België te verkopen, om zo een claim van 4000 klanten te voorkomen. Er is namelijk een rechtszaak gaande, waarbij de eis neergelegd is dat Citi België 4000 klanten schadeloos stelt. Die klanten waren het slachtoffer van het faillissement van Lehman Brothers.
Volgens het Belgische parket had Citi nooit de Lehman producten op de Belgische markt aan haar spaarders mogen aanbevelen.
Door het faillissement van Lehman verloren de Belgische klanten samen 128 miljoen euro. Citi had haar spaarklanten voorgehouden dat Lehman producten net zo veilig waren en meer zouden opleveren. Citi leek dat vooral te hebben gedaan omdat ze er zelf zeer grote premies mee verkreeg. De klant werd volgens het parket duidelijk op het tweede plan gezet. Het ging puur om de winst van Citi. Tevens lijkt Citi met deze actie te hebben willen voorkomen dat Lehman failliet ging. De bank was daarmee heel goed op de hoogte hoe het er bij Lehman bijstond.
Het parket heeft Citi België daarom gesommeerd om 4000 klanten schadeloos te stellen.
Overigens hebben nog niet alle gedupeerden zich gemeld. Als u dus iemand kent die gedupeerd is, laat die zich dan bij het Brusselse parket melden.

Tom Lassing

www.beursblogger.nl

Labels: , , , , , ,


 

Ook Soros wil bankhervorming

De banken geven aan dat ze wel zo veel bonus moeten verstrekken, anders gaan hun beste mensen lopen. Volgens Soros, en ik ben het volkomen met hem eens, zou dat maar het beste zijn.
Immers, de grote banken kunnen niet failliet gaan, dus als hun traders enorme risico's nemen, dan doen ze dat op risico van de belastingbetaler. Als ze falen, dan komt de rekening bij de belastingbetaler en als ze succes hebben, dan profiteren ze zelf.
In feite zouden die enorme risico's in trades niet bij banken moeten liggen. Immers gokken ze mede met ons spaargeld. Waarom zou een bank zo nodig actief op de beurs moeten handelen? In wezen zou die handel dan ook voor banken verboden moeten worden.
Een bank zou immers voorzichtig met het ingelegde spaargeld moeten zijn. Het is ons spaargeld. Dat is zo omdat we juist geen risico willen lopen met dat geld. De waarheid is, dat banken er vervolgens superspeculatief mee gaan beleggen.
Spaarders zouden veel meer zekerheid over de veiligheid van hun geld moeten hebben. Niet vanuit een staatsgarantie, maar vanuit de werkwijze van de bank zelf. Eigenlijk is het aan raadsel waarom we ons geld nog bij de banken brengen. In feite is de enige reden waarschijnlijk de garantie tot 100.000 euro, maar dat is een garantie de we uiteindelijk ook zelf moeten betalen.
Als bankmedewerkers meer dan hun standaard loon willen verdienen, dan moeten die talentvolle gokkers maar bij een hedgefund of beleggingsfonds gaan werken. Die moeten vervolgens simpelweg los van banken opereren en failliet kunnen gaan.
Banken zouden weer bank moeten worden. Zolang daartoe geen aanzet toe wordt genomen, lopen we dezelfde risico's als in 2008.

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , , , , , , , ,


vrijdag, oktober 23, 2009

 

Nooit meer wakker liggen van dalende aandelenkoersen? (2)

Gisteren stond er een stukje van Ton Winter in de nieuwsbrief.
Terecht kreeg ik de vraag hoe zich dat verhield met een heftig artikel dat in De Telegraaf stond.
http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/beleggen/2983781/__Analyse__Quality_opent_goocheldoos__.html
Hierin stelt Herman Bouter dat dit verhaal maar shady is.
Dat verbaasde me, omdat ik Ton Winter ken als iemand die niet zomaar in zee gaat met een partij.
Ik heb hem dus maar eens even gevraagd hoe het wat hem betreft zat.
Deze reactie werd door mij van via Ton van Quality Investments ontvangen:
De Italic tekst is van Herman Bouter.

De eerste vraag is dan hoe de aanbieder het rendement van 8% per jaar kan garanderen? De overlijdensrisicoverzekering levert geen stuiver op, zolang de verzekerde in leven blijft.
Dus hoe is het mogelijk dat de aanbieder u gegarandeerd 8% per jaar kan uitkeren?


Quality Investments kan de 8% garantie alleen maar aanbieden omdat wij het zogenaamde langleven risico hebben verzekerd.
Indien de verzekerde aan het eind van de looptijd nog in leven is keert de herverzekeraar de verzekerde waarde uit. Daar moeten wij uiteraard een behoorlijke premie voor betalen.
De volgende formule geeft dan ook duidelijk aan hoe het 8% rendement tot stand komt :

8% rendement = uitkering verzekerde waarde aan het eind van de looptijd of bij eerder overlijden – (aankoopprijs polis + kosten + koopsom herverzekeringspolis + premie gedurende de looptijd).
Dus het is absoluut geen vage garantiestructuur zoals Dhr. Bouter dat in zijn artikel beschrijft, maar zuiver een eenvoudige rekensom waarbij de uitkering afkomstig is van internationale topverzekeraars als Axa, Allianz, Mass Mutual en ING.

Ik ben bang dat Dhr. Bouter niet volledig de prospectus heeft gelezen. Dat is uiteraard jammer en geeft consumenten een verkeerd beeld. Ik heb hem ca. een maand geleden aangeboden om opnieuw ons product te onderzoeken maar dan wel volledig! Dit met name omdat hij een klant heeft welke graag bij ons wil investeren. Na een telefoongesprek van een halfuur durfde hij de uitdaging niet aan ondanks mijn geste om zijn uren te vergoeden.
Kortom het eenvoudige feit dat je een overeenkomst met de Telegraaf hebt om regelmatig columns te schrijven houdt nog niet direct in dat je altijd de juiste conclusies trekt.www.beursblogger.nl

Labels: , , , ,


zondag, oktober 18, 2009

 

Goudprijs

Ik wil vandaag even terug naar 17 juli 2009. Ik schreef toen een artikel over goud. Zowel Robert Prechter als Theodoor Gilissen schreven toen dat goud naar $650 zou gaan.
Ondertussen weten we dat ze er volledig naast zaten, maar dat schreef ik toen ook al. Wat echter van belang is, is dat Prechter in feite wel gelijk zou hebben als Amerika met echt geld zou werken.
Nog even terug naar dat artikel op 17 juli:

Goud naar $650
17/7 07:19
Ook Robert Prechter heeft aangegeven dat wat hem betreft goud naar $650 kan... Dat was voor Theodoor Gilissen reden om te roepen, 'Zie je wel, we zijn niet gek', maar Robert Prechter had wel heel andere redenen om die lagere goudprijs te verwachten.
Volgens Robert Prechter gaan namelijk binnenkort heel veel vooral Amerikaanse schuldenaren failliet en zal daarmee veel nu nog openstaande schuld vernietigd worden. Als die vernietigde schuld zullen dan de nu nog slechts op papier bestaande dollars vernietigen. Volgens Prechter zal het dan fors afnemende aantal dollars op dat moment de vraag naar dollar en de populariteit van dollars enorm doen toenemen, hetgeen een flink stijgende dollarkoers ten opzichte van andere valuta zal inhouden.
Zijn reden voor de lagere goudprijs is gelegen in het feit dat de belangrijkste kopers van goud dat in andere valuta dan de dollar doen. Als de dollar duurder wordt, dan zou goud goedkoper moeten worden om goud in euro's berekend dezelfde prijs te laten houden...
Kortom zoals Prechter het voor ogen heeft, zou bij zijn scenario goud niet goedkoper in Euro's worden. Daar wij uiteindelijk in een euro land leven en we dus goud kopen en verkopen in uiteindelijk euro's, zou die dramatische daling van de goudprijs in het scenario van Prechter voor ons niets uitmaken.
Gilissen denkt misschien wel dat Prechter hetzelfde zegt, maar hun motivaties zijn totaal anders. Daar waar Gilissen in feite tegen ons zegt dat we goud moeten verkopen, daar zegt Prechter dat goud voor iedereen buiten Amerika juist een heel veilige belegging is.
Soms moet je even door de tekst heen lezen om te kunnen lezen wat er staat.


- Prechter had gelijk, in Euro's zijn we er op vooruitgegaan door goud te bezitten. Echter, als de dollar neerwaarts doorbreekt, dan kan dat beeld wel eens kunnen gaan veranderen. Dat is een punt waar we op moeten letten. We zouden de dollar dus misschien moeten afdekken. Prechter ging er indertijd vanuit dat dollars schaarser zouden worden. Dat bleek niet zo te zijn, omdat Bernanke enorme hoeveelheden dollars heeft bijgedrukt. Hier is dus sprake van een theoretisch gelijk hebben, maar in de praktijk er volledig naast zitten. Prechter kon zich niet indenken dat 'zijn' Amerika, het land waarop hij zo trots is, in feite de methode Zimbabwe aan het hanteren is. Hij is niet de enige Amerikaan die in feite zijn ogen voor de akelige waarheid gesloten hield.
Dan kijken we naar Gilissen... Die zat er gewoon volledig naast. Zowel theoretisch als in de praktijk. De vraag roept zich op, is dat een verkeerd gokje, of hadden ze bij Gilissen echt geen flauw benul? Het geeft toch enige twijfel over hun kennis van de (goud)markt waarop ze de analyse schreven. Was hun analist iemand die er serieus een studie van gemaakt had, of was het die ochtend toevallig een analist die dit keer maar eens iets over goud moest gaan krabbelen?


Goudrekening openen? Doe het hier.
Meer (Nederlandse) informatie erover ontvangen? Dat kan hier.

Labels: , , , ,


dinsdag, oktober 13, 2009

 

Zo kan het ook

Hoe hoger de koersen stijgen hoe groter de kans wordt dat de pensioenfondsen, waarvan we bijna zeker van weten dat ze hun manier van beleggen na de crash van 2008 niet hebben gewijzigd, wederom een zeperd gaan halen.
Nieuw binnengekomen premiegelden zullen ongetwijfeld wederom onafgeschermd worden geïnvesteerd, waardoor heel gemakkelijk weer nieuwe verliezen kunnen ontstaan. Bij de voorgaande crashes is dat ook gebeurd en er is geen enkele reden om aan te nemen dat bij de volgende crash het kapitaal nu ineens wél in stand zal blijven.
Pensioenfondsen die nota bene onbeperkte mogelijkheden hebben om te investeren in 's werelds beste hard-en software en door de wol geverfde vakmensen, zouden gezien hun maatschappelijke functie toch, al genereren ze eens een jaar geen winst, minstens voor de pensioengerechtigden, in financiële zin, de voeten droog moeten kunnen houden.

Wanneer ze op hun disfunctioneren worden aangesproken, is steevast het antwoord dat ze bij een crash wel de peilloze diepte mee in moeten ! Wanneer ze op zo'n moment zouden uitstappen zou immers de beurs nog veel sneller doen instorten.
Met deze stelling hebben ze grootste gelijk van de wereld, maar bekennen daarmee tevens dat ze een portfolio opgebouwd hebben die op voorhand bij noodsituatie onbestuurbaar is. Een reus op lemen voeten, die als hij eenmaal gaat wankelen op geen enkele manier meer is te redden. Let wel, we praten hier over pensioengelden . . .

De kern van het probleem is hun prehistorische beleggingsaanpak, die uit niets anders bestaat dan uit "kopen en hopen".
Eerst hoopt men op een stijging van de nieuw aangekochte stukken, maar dat ontaardt dikwijls al snel in een hoop dat ze niet nog verder zullen dalen. De lucht moet, in zulke perioden, toch wel onderhand verduisterd raken van het aantal schietgebedjes.
Tenslotte is dikwijls het zonder verlies verkopen al helemaal niet meer mogelijk en hoopt men alleen nog maar dat de instorting niet zo erg zal zijn als de vorige keer. Die vorige keer kwamen ze er immers ook helemaal niet meer uit en werd dit met chocoladeletters in de kranten breed uitgemeten . . .

Ergo, dit kan zo nog decennia's lang doorgaan en zal steeds hetzelfde patroon blijven geven.

Kan het dan anno 2009 niet anders ?
Jazeker, sterker nog, het kan al sinds jaar en dag anders.
Ik zal het geheim hier niet verklappen, maar citeer slechts een vakkundig vermogensbeheerder die een tussentijds verslag schreef terwijl hij zich midden in een ernstige crash bevond:

Het verslag midden in deze, voor vele anderen, financiële horrorfilm luidde als volgt:
Na wederom (!) een maand van kelderende aandelenkoersen, waarin sommige aandelen ruim de helft minder waard werden, kunnen we constateren dat onze beschermende optiestrategieën goed hebben gewerkt en de daling in onze portefeuille beperkt is gebleven. Dit kon gebeuren omdat wij onze aandelen (zoals bij ons gebruikelijk) op een goed niveau hadden afgedekt d.m.v. put-opties, waardoor het vermogen tijdens de beursdaling goed beschermd is gebleven. Vervolgens hebben wij (door een ruiling binnen de optieseries) winst op deze sterk gestegen put-opties kunnen nemen, zonder de bescherming te verminderen. Dit (oude) beproefde concept resulteerde in de volgende wijzigingen:

Bij het aandeel X hebben wij rond een koers van 128, kortlopende call-opties geschreven. Deze call-opties hebben een uitoefenprijs van 130. Als het aandeel X onder de koers van 130 blijft dan is de premie volledig verdiend en zo niet, dan zijn we de aandelen op een leuke koers kwijtgeraakt.

Op een koers van 70 hebben wij bij het aandeel I de bijbehorende put-opties 125 met een winst van 45 per optie verkocht. Tezamen met de op dit aandeel geschreven call-opties 145 en 150 is hiermee de klap die het aandeel I heeft gemaakt voor een groot deel opgevangen. Om verdere dalingen op te vangen hebben we een langlopende put 90 gekocht. Mocht het aandeel echter gaan herstellen richting 100, dan zal hiervan met de nieuwe positie worden geprofiteerd.

Bij het aandeel H zijn de put-opties 90 met winst omgeruild voor de put-opties 70.

De put-opties op het aandeel A met de uitoefenprijzen van 95 en 100 zijn met forse winst verkocht. Hiervoor in de plaats zijn langlopende put-opties 70 aangekocht.

Ook het aandeel K was een forse daler. Rond de koers van 46 hebben we winst genomen op de put-opties 80 en daarvoor in de plaats langlopende puts 60 aangekocht.

Voor alle hierboven genoemde aandelen geldt dat bij en herstel van de koersen flink verdiend kan worden, terwijl ze aan de onderkant goed gedekt blijven.

Het verslag gaat vervolgens verder met de opsomming van een aantal Amerikaanse aandelen die eveneens dramatisch waren gedaald. Ook hier was de schade in de portefeuille verwaarloosbaar laag en waar door diverse ruilingen, binnen de optie-series, de winstkans bij een beursherstel een stuk groter gemaakt werden.

Deze column is niet bedoeld om de hierboven genoemde mutaties diepgaand te analyseren, maar om een indruk te geven hoe je eigelijk op een doodsimpele manier redelijk veilig kunt beleggen en dat daarbij een herstel van koersen niet alleen een kwestie is om eerder geleden verliezen goed te maken, maar om een grotere kans op nieuwe winsten te creëren.

Ik behoef u niet uit te leggen dat dit een totaal andere insteek is, dan bij het alleen maar "kopen en hopen" ,waar een herstel van de koersen alleen maar een vermindering van het geleden verlies inhoudt. Het leuke van deze techniek is dat je gerust in zeer slechte aandelen mag beleggen, op voorwaarde dat er maar voldoende (waaronder zeer langlopende) opties voorhanden zijn.

Het blijft een raadsel waarom de enorme keuze in derivaten door instellingen als pensioenfondsen, kennelijk niet of nauwelijks aangewend worden om het kapitaal in stand te houden.
Als het motief zou zijn dat dit allemaal te moeilijk is voor de beleggingsspecialisten die bij de pensioenfondsen werken, hoop ik met dit ca 11 jaar oude verslag aangetoond te hebben dat het eigenlijk doodsimpel is. Een handige schoolverlater zou hier al een eind mee zou komen als hij even wegwijs gemaakt zou worden. Het zou een hoop toekomstige pensioengaten kunnen voorkomen.

Jan Breestraat oktober 2009
Docent trendneutrale beurstechnieken
www.tarbo.nl

This page is powered by Blogger. Isn't yours?