zondag, oktober 18, 2009

 

Goudprijs

Ik wil vandaag even terug naar 17 juli 2009. Ik schreef toen een artikel over goud. Zowel Robert Prechter als Theodoor Gilissen schreven toen dat goud naar $650 zou gaan.
Ondertussen weten we dat ze er volledig naast zaten, maar dat schreef ik toen ook al. Wat echter van belang is, is dat Prechter in feite wel gelijk zou hebben als Amerika met echt geld zou werken.
Nog even terug naar dat artikel op 17 juli:

Goud naar $650
17/7 07:19
Ook Robert Prechter heeft aangegeven dat wat hem betreft goud naar $650 kan... Dat was voor Theodoor Gilissen reden om te roepen, 'Zie je wel, we zijn niet gek', maar Robert Prechter had wel heel andere redenen om die lagere goudprijs te verwachten.
Volgens Robert Prechter gaan namelijk binnenkort heel veel vooral Amerikaanse schuldenaren failliet en zal daarmee veel nu nog openstaande schuld vernietigd worden. Als die vernietigde schuld zullen dan de nu nog slechts op papier bestaande dollars vernietigen. Volgens Prechter zal het dan fors afnemende aantal dollars op dat moment de vraag naar dollar en de populariteit van dollars enorm doen toenemen, hetgeen een flink stijgende dollarkoers ten opzichte van andere valuta zal inhouden.
Zijn reden voor de lagere goudprijs is gelegen in het feit dat de belangrijkste kopers van goud dat in andere valuta dan de dollar doen. Als de dollar duurder wordt, dan zou goud goedkoper moeten worden om goud in euro's berekend dezelfde prijs te laten houden...
Kortom zoals Prechter het voor ogen heeft, zou bij zijn scenario goud niet goedkoper in Euro's worden. Daar wij uiteindelijk in een euro land leven en we dus goud kopen en verkopen in uiteindelijk euro's, zou die dramatische daling van de goudprijs in het scenario van Prechter voor ons niets uitmaken.
Gilissen denkt misschien wel dat Prechter hetzelfde zegt, maar hun motivaties zijn totaal anders. Daar waar Gilissen in feite tegen ons zegt dat we goud moeten verkopen, daar zegt Prechter dat goud voor iedereen buiten Amerika juist een heel veilige belegging is.
Soms moet je even door de tekst heen lezen om te kunnen lezen wat er staat.


- Prechter had gelijk, in Euro's zijn we er op vooruitgegaan door goud te bezitten. Echter, als de dollar neerwaarts doorbreekt, dan kan dat beeld wel eens kunnen gaan veranderen. Dat is een punt waar we op moeten letten. We zouden de dollar dus misschien moeten afdekken. Prechter ging er indertijd vanuit dat dollars schaarser zouden worden. Dat bleek niet zo te zijn, omdat Bernanke enorme hoeveelheden dollars heeft bijgedrukt. Hier is dus sprake van een theoretisch gelijk hebben, maar in de praktijk er volledig naast zitten. Prechter kon zich niet indenken dat 'zijn' Amerika, het land waarop hij zo trots is, in feite de methode Zimbabwe aan het hanteren is. Hij is niet de enige Amerikaan die in feite zijn ogen voor de akelige waarheid gesloten hield.
Dan kijken we naar Gilissen... Die zat er gewoon volledig naast. Zowel theoretisch als in de praktijk. De vraag roept zich op, is dat een verkeerd gokje, of hadden ze bij Gilissen echt geen flauw benul? Het geeft toch enige twijfel over hun kennis van de (goud)markt waarop ze de analyse schreven. Was hun analist iemand die er serieus een studie van gemaakt had, of was het die ochtend toevallig een analist die dit keer maar eens iets over goud moest gaan krabbelen?


Goudrekening openen? Doe het hier.
Meer (Nederlandse) informatie erover ontvangen? Dat kan hier.

Labels: , , , ,
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?