vrijdag, april 28, 2006

 

Prijzenslag in beurs sector

Enkele jaren geleden (nog voor de Internet crisis) had ik een aardig gesprek met één van de initiatiefnemers van wat later Alex zou worden.
Eén van de stellingen in ons gesprek/discussie was toen dat op termijn de kosten om posities op de beurs in te nemen naar bijna nul zouden gaan.
Toendertijd koste iedere transactie nog tenminste 42 gulden en de stelling dat het veel goedkoper zou gaan worden was toen op zijn minst revolutionair te noemen.
Ondertussen zien we dat de minimale kosten al teruggebracht zijn naar ongeveer 10 euro en zien we dat beleggen in Amerika via enkele brokers nog veel goedkoper is geworden.
Recent heeft ABNAMRO haar direct beleggen tarieven zo sterk verlaagd dat de bank zelfs heel even goedkoper was dan de prijsvechters Binck en Alex en daarmee de goedkoopste Nederlandse bank/broker was. ABNAMRO legt de concurrentie het vuur aan de schenen, waarna gisteren Alex ook weer een nieuwe ronde van prijsverlagingen aankondigde. "De goedkoopste" is nu geen reclame-uiting van waarde meer, want voor je het weet ben je dat als bank/broker al niet meer. Alex zegt daarom nu al dat ze veel meer biedt dan alleen lage tarieven. Dat feit is zeker waar. In die zin staan de Online Brokers wat dichter bij de particuliere belegger. Ook dát is wat waard, al laat ABNAMRO ook op dat vlak zien dat ze de achterstand hard aan het inhalen is.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


donderdag, april 27, 2006

 

AFM jaarverslag

Een verslag met in totaal 168 pagina's waarvan er bij de eerste 10 al minstens 5 leeg waren. Dat schiet dus lekker op.
Ook de AFM heeft intern te maken met de compliance regeling, waardoor haar medewerkers sterk beperkt worden in het zelf mogen beleggen of handelen in financiële producten. Het nadeel daarvan is dan weer dat er bij de AFM dus veel mensen rondlopen die alles te zeggen hebben over beleggen en de financiële markt, maar zelf nog nooit als belegger actief zijn geweest. Daarbij zijn de medewerkers zelf ook nooit zelf ondernemer geweest, waardoor er dus een toezichthouder gaat ontstaan die steeds verder van de markt af komt te staan. Dit is ten nadele van zowel de consumenten alsmede ten nadele van de ondernemers in de financiële sector.


De AFM is er in haar jaarverslag verbaasd over dat consumenten zeer positief over hun financiële dienstverlener zijn, ondanks dat de AFM vindt dat er aan de voorlichting naar de consument toe nog wel wat schort. Volgens de AFM zullen de consumenten minder positief worden als ze in de toekomst meer en transparantere informatie over en van die dienstverleners krijgen...
Zegt dit wat over de AFM, of zegt het wat over de consumenten?

De AFM zet behoorlijk zwaar in op het voldoen aan alle regels en het introduceren van nieuwe regels. Je vraagt je af of het is om de consument te geven waarom deze vraagt, of om al het werk dat de AFM naar zich toe trekt te kunnen legitimaliseren. De consument legt de zo dure financiële bijsluiter namelijk bijna altijd naast zich neer. Het kost de ondernemers giga veel geld, maar de behoefte bij de consument is er blijkbaar niet. De AFM gaat lekker door met steeds meer regels te introduceren zonder dat aan de consument gevraagd wordt wat deze nu eigenlijk wil... Consument, wat is dat nu weer? Niet de AFM deed consumentenonderzoek, maar externe partijen. De consument blijkt de AFM ook amper te kennen. Ook daar de vraag, aan wie ligt dat, aan de consument, of aan de AFM die vooral bezig is om perfecte maar vrijwel niet te handhaven regels te verzinnen en in te voeren.
Veelzeggend is dan ook het feit dat de financiële sector de kosten die de AFM maakt totaal niet vindt opwegen tegen de effectiviteit van de AFM. Zeg daarbij niet dat de financiële sector de AFM weg zou willen hebben, want zowel het aantal opgelegde sacties als de hoogste van de boetes worden door de sector als veel te laag beschouwd! Ook de financiële sector wil een schone markt zonder oplichters. Het is echter sterk de vraag of de manier waarop de AFM werkt wel is waar zowel de sector als de consument op zit te wachten. Bij alle grote fraudes van de afgelopen jaren was de AFM te laat.

Is het dan allemaal slecht wat de AFM doet? Neen. Gelukkig is het nu wel zo dat de AFM meer naar buiten treedt. Het is echter nog wel zo dat er dan medegedeeld wordt hoe of het volgens de AFM zit. Men zoekt de bevestiging van wat ze al denken. Als die bevestiging niet komt, dan houden ze vast aan wat ze al dachten. Het feit echter dat er soms al discussies plaatsvinden is positief. Het mag echter duidelijk zijn dat ik geen fan ben van hoe de AFM is opgezet en hoe ze werkt. Ze is naar mijn idee een typisch voorbeeld van een vergrijzende samenleving die middels regel op regel op regel ieder risico wil uitsluiten en daarmee het ondernemersschap zo duur maakt dat het vrijwel onmogelijk wordt om nieuwe initiatieven te starten. Het zal er steeds meer toe leiden dat consumenten goedkopere buitenlandse producten gaan zoeken die minder toezicht kennen maar door de lagere kosten heel veel meer rendement voor de consument opleveren omdat ze de enorme overhead niet kennen die Nederlandse aanbieders kennen. De AFM treft daarmee niet alleen de ondernemers, maar uiteindelijk ook de consument, die in eigen land gewoon veel te veel moet betalen en steeds vaker in zee zal gaan met niet onder toezicht staande buitenlandse aanbieders.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, april 25, 2006

 

TomTom goed op weg

De omzetverwachting over 2006 is door TomTom naar boven toe bijgesteld van 1,0-1,1 miljard tot 1,1-1,3 miljard. De markt voor navigatiesystemen in Europa is volgens het bedrijf 8 miljoen stuks, terwijl eerder uitgegaan werd van 7 miljoen.
De winst over het eerste kwartaal was 31 miljoen euro.
Een jaar geleden was het 14 miljoen, waarmee duidelijk is dat puur gekeken naar de winst het goed gaat.
Kijken we naar de omzet, dan liep die op van 66 miljoen naar 256 miljoen. Van die hoek uit bezien is de winst dus behoorlijk achtergebleven. De prijsdruk begint al aan de marges te knabbelen. We zien dat terug in de gemiddelde verkoopprijs. Deze liep terug van 430 euro een jaar geleden tot nu net boven de 300 euro.

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Venezuala

Hugo Chavez is opnieuw ten strijde getrokken tegen olieconcerns. Recent leek de kou uit de lucht, maar blijkbaar levert het hem allemaal nog niet genoeg geld op. Chavez kan de oliemaatschappijen rekken, totdat ze er geen winst meer in zien. Hij loopt dan de kans dat hij heel de olie-industrie wel moet nationaliseren. Met die drastische stap is uiteindelijk een land nog nooit beter geworden.
Voor Chavez zijn er twee redenen om opnieuw ten strijde tegen de oliemaatschappijen te trekken. De eerst is dat die stap hem populair maakt in eigen land. Daarnaast heeft hij gewoon meer geld nodig want hij brengt het land richting faillissement. Op dit moment is er door zijn stappen al meer dan 20% van de olieproductie capaciteit verloren gegaan. Als de oliemaatschappijen tegelijk zouden vertrekken zou Venezuela in volkomen wanorde achterblijven en zou er op dat moment een burgeroorlog uitbreken.
Chavez zijn geluk is dat de maatschappijen zeer verdeeld zijn omdat ze de olie wel heel erg hard nodig hebben. Als er één zou vertrekken dan is het nu nog altijd zo dat een andere de plek wel zou willen innemen. Zodra die situatie veranderd, zit Chavez echt in de problemen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Berkshire Hathaway

Het gaat niet alleen koerstechnisch slecht met dit bedrijf. Nu ja, slechts gaat het allemaal niet, maar het had wel beter gekund. De koers is nu al 150 dollar gezakt voor het B aandeel. Daarnaast is vlaggeschip Geico nu een rechtszaak begonnen tegen een concurrent die in een commercial de draak stak met het symbool van Geico. Blijkbaar was het een erg effectieve advertentie, want Geico heeft een 15 pagina lange klacht ingediend en eist nu een enorme schadevergoeding vanwege schade aan haar trademark.
Een week geleden werd bekend dat Berkshire de sportkledingmaker Russell zal kopen voor 600 miljoen dollar. Dat was een premie van 35% ten opzichte van de koers een dag eerder. Beleggers zijn vaak wat huiverig bij de overnemer en dat is dus hier ook zo. Aan verloren beurswaarde van het aandeel Berkshire gemeten heeft Russell nog tien keer die 600 miljoen dollar gekost.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, april 24, 2006

 

Gazprom lonkt naar Nederland

Het Russische Gazprom, dat grotendeels onder controle van de Russische overheid staat, heeft interesse in belangen in de Nederlandse gasmarkt. We krijgen nu dezelfde vraag te beanwoorden als waar Amerika voor stond, toen een Chinees bedrijf probeerde een strategisch belangrijk bedrijf over te nemen. Immers zijn we al erg afhankelijk van Russisch gas, maar als we dan ook nog in de eigen markt bediend gaan worden door de Russen, welke vuist kan Nederland/Europa dan nog maken tegen Rusland. Immers, bij een ongewenste reactie uit Europa knijpen ze in de gastoevoer. Die gastoevoer staat straks tot aan uw huis onder toezicht van de Russen.
- Mijn persoonlijke mening is dat Europa en vooral Nederland en België dat probleem niet te lijf moeten gaan door handelsbeperkingen, maar dat ze het te lijf moeten gaan door nu eindelijk eens actief en snel alternatieven op olie en gas te stimuleren. Laat die Russen maar komen. Als wij die 'handelsstaat' zijn die we zo graag voorhouden te zijn, dan komen we tijdig met alternatieven en mogen de Russen die gasbedrijven wel hebben.
Onze mening die we over het energievraagstuk hebben, en de oplossingen die we voor ogen hebben, worden besproken in www.globalenergynewsletter.nl


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Natuur of onafhankelijkheid

Eerder in deze nieuwsbrief schreef ik al over de afhankelijkheid van Russisch aardgas. Over 25 jaar is het Nederlandse aardgas volledig op. Daarna moeten we hopen dat we nog rijk genoeg zijn om het Russische aardgas te kunnen betalen.
Op dit moment zien we steeds meer boeren stoppen met hun bedrijf omdat er geen markt meer voor hun producten is. Wie is er bijvoorbeeld over vijf jaar nog suikerbieten aan het telen? We horen nog maar weinig over de Europese boterberg, maar nog altijd produceren de Europese boeren veel te veel voor onze markt en vooral Frankrijk wordt rijk van de subsidies die het land vanuit Europa aan haar boeren laat uitkeren. Heel bewust worden gewassen en beesten gekweekt die de maximale subsidie opleveren, terwijl iedereen weet dat het producten zijn die slechts door de shredder gaan en Europa enorm veel geld kosten.
En dat alles terwijl er wel degelijk een product is dat echt winstgevend geteeld kan worden en waarmee Europa haar onafhankelijk kan bewerkstelligen.

De boeren die nu subsidies krijgen, kunnen tegen dezelfde vergoeding immers bio-brandstof gaan verbouwen. Ik schreef al vaker over Dynamotive, het Canadese bedrijf dat biodiesel maakt uit onder andere houtpulp. Bio brandstof kan echter ook uit heel veel andere gewassen gewonnen worden. Er zijn zelfs oliehoudende wieren en algen. Toch geen gek idee in ons waterrijke landje. Op de lange termijn zou Europa wel eens dubbel geholpen kunnen worden met de omschakeling naar Bio brandstof.
Immers blijft het boerenbedrijf dan bestaan. Een goede zaak, want het boerenbedrijf weet 'iets uit niets' te creëren. Ze voegen echt iets toe aan de samenleving (tenminste, als ze niet vervolgens Europa leegtrekken met subsidies op producten die we al teveel hebben).
Daarnaast zal Europa op de lange termijn onafhankelijker worden van olie en gas leverende landen.

Waarom doen we er nu nog niets aan?
Goede vraag.
Er zijn twee belangrijke redenen.
1. De overheid drijft op de accijncen op olie en gas. Ze wil haar melkkoe nog niet opgeven.
2. De Olie en gasproducerende bedrijven hebben veel macht. Ze staan het de Nederlandse overheid simpelweg niet toe om op te grootschalige schaal haar belangen te schaden. Die bedrijven hebben er namelijk baat bij dat we nog zeker 15 jaar afhankelijk blijven van olie en gas. Te vroeg overstappen op alternatieven zou hun enorme investeringen in infrastructuur als olie en gasleidingen teniet kunnen doen.

De derde reden is dat niemand bereid is en/of in staat is het benodigde kapitaal bijeen te brengen. De grote bedrijven hebben hun belang in de huidige stand van zaken, immers, ook de banken hebben belangen in de oliemaatschappijen. De overheid kan niets, want ze wordt min of meer netjes gedwongen zich naar de wens van de grote bedrijven te gedragen en particulieren hebben de draagkracht en/of de organisatiegraad niet om honderden miljoenen bijeen te brengen om dit serieus op te pakken.
Vooralsnog blijft het dus bij het bewust worden van de particulieren en het prikkelen van de politiek.
Canada, dat zelf de grootste olievoorraad te wereld heeft, is daarom verrassend genoeg voorloper in het onderzoek naar biobrandstof. Ze is als land niet afhankelijk van import en daarmee staat de druk er daar minder op.
Wij zien in Europa de koopkracht afnemen en als we niet snel de investeringen in onderzoek gaan doen is er straks ook geen geld meer om zelfs het onderzoek te doen. Gas en olie worden alleen maar duurder en de economische kracht van Europa wordt wereldwijd gezien steeds kleiner. Het is absoluut kortzichtigheid als we niet tijdig serieus onderzoek gaan doen naar alternatieven op olie en gas.
Daarbij werkt het feit overigens ook niet mee dat bio brandstof ten koste gaat van gronden die we nu aan de landbouw ontrekken en toevoegen aan 'de natuur'.
Dit feit maakt dat alternatief Nederland, dat fundamenteel blij is met duurzame brandstoffen, in een spagaat komt. Dit omdat ze ook voor 'meer natuur' is. Vanuit die hoek dus ook geen steun voor bio brandstof, want het onderwerp splijt de gelederen in de groene hoek. Er zitten fanatici in die groene hoek en niemand heeft zin om de weg van Pim Fortuyn op te gaan omdat zo'n rakker met het wapen in de hand zijn gelijk zal proberen te halen.
Er is daarom één ding waar Europa absoluut geen gebrek aan hebben. Namelijk kortzichtigheid. In alle gelederen van de samenleving is dat ruimschoots aanwezig. Helaas kunnen we daar geen huizen mee verwarmen en auto's laten rijden. Nu niet en nooit niet.

Het is de vraag of we op tijd zullen gaan inzien dat er geen alternatieven zijn. Immers willen we er qua levensstandaard niet op achteruit, raakt olie en gas op en worden die producten naarmate ze schaarser worden veel duurder. Over 25 jaar heeft Europa geen fossiele energie voorraden meer, zeker niet als we niet tijdig ook alternatieve energiebronnen gaan gebruiken. Juist door dat te doen zullen we langer kunnen genieten van onze olie en gasvoorraden die we nu nog wel hebben.
Als we over 25 jaar onze bossen moeten gaan kappen om aan brandhout te komen, dan verliezen we pas echt. Ik hoop dat dit op tijd bij zowel rechts als links door gaat dringen.


Tom Lassing

www.globalenergynewsletter.nl

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


vrijdag, april 21, 2006

 

Voortaan beleggen we SLIM in kwaliteitsaandelen

(Jack Hoogland)


Al vanaf 2003 is STE Quality Trading een strategie waarop men kan bouwen. We beleggen met deze strategie in niet al te volatiele aandelen van bedrijven die ieder jaar een gedegen winstgroei realiseren, daarbij tot vorige maand mikkend op een jaarrendement van tussen de 10 en 15 procent. Een strategie voor de rustige belegger dus. De belangrijkste eis die we aan te selecteren aandelen stellen is dat het bedrijf heeft bewezen een jaarlijkse winstgroei van minimaal 10% te realiseren én dat de verwachte winstgroei voor 2006 en 2007 ook minimaal 10% is. Degelijkheid troef dus en daarin veranderen we helemaal niets.
We hebben echter in de timing (dus het moment van aankopen) een zodanig belangrijke verbetering aangebracht dat we voor de komende periode verwachten dat deze strategie zelfs beter zal presteren dan het zo succesvolle STE Momentum Trading.
Hierdoor hebben we "beleggen in kwaliteitsaandelen" veranderd in "slim beleggen in kwaliteitsaandelen" en dat hebben onze abonnees reeds afgelopen maand gemerkt aan de verbetering in het rendement.
Voortaan beleggen we dus slim in kwaliteitsaandelen. Profiteer mee en meldt u hier aan voor een proefabonnement.
 

In Japan geen twijfel

Als ik naar de AEX kijk en ik kijk vervolgens hoe het er in Nederland en Europa economisch bij staat, dan bekruipt een gevoel van twijwel mij. Twijfel over het feit of deze AEX index stand vol te houden is. Immers, onze economie zit op slot. In Frankrijk is nu wel duidelijk geworden dat verworven rechten niet losgelaten worden, ondanks dat die rechten de kansen op termijn beperken. Liever houdt men vast aan het oude, ondanks dat het pertinent niet werkt.
Dat is ook de gang van zaken in Nederland. Kan in zo'n economie, die amper groeit, de beurs jaren achtereen prachtige resultaten boeken zonder dat er een flinke correctie op volgt?
In Japan heb ik die twijfel niet. Die economie heeft net 16 jaar baisse achter zich gelaten en in die zestien jaar hebben Japanners heel wat stokpaardjes los moeten laten. Dat ging daar ook niet van harte en daarom duurde het zestien jaar. Voor sommige veranderingen was het nodig dat een hele generatie uit de economie verdween. De mensen die het tien tot twintig jaar geleden voor het zeggen hadden in het hogere- en middenkader zijn nu met pensioen en verdwenen. Een nieuwe generatie heeft het roer overgenomen. Een generatie die zich realiseert dat nog eens zestien jaar baisse het land helemaal zal uithollen. Een generatie die zich realiseert dat een baan voor het leven niet meer bestaat.
Hoeveel tijd zal een land als Frankrijk nodig hebben? Zelfs haar jeugd geeft al blijk niet van plan te zijn om ook maar welke verandering dan ook te accepteren. Zelfs niet nu al 30% werkloos is en uitzichtloosheid en toenemende criminaliteit de levens van hen en hun slachtoffers verder verpesten. zelfs de jeugd is al helemaal gericht op alle risico's mijden.
Dat is dan ook de reden dat ik in Japan zonder twijfel aan het beleggen ben, terwijl ik in Europa op mijn tenen rondloop, uit angst dat de beursgrond onder mijn voeten zal wegzakken.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


donderdag, april 20, 2006

 

Handel in ADR noteringen

Terwijl de Amerikaanse indices gisteren amper wonnen gingen de ADR noteringen gisteren gemiddeld met een klein procent hoger. Vooral Energie ADR aandelen wisten fors te winnen. Een aandeel dat we een dag eerder aan de insiders van Global energy Newsletter als tip doorgaven wist gisteren bijna 5% te winnen. Een ander aandeel, waarvan we al veel eerder aan alle abonnees bericht verstuurden wist gisteren weer 3,3% te winnen.
De handel in ADR noteringen is niet altijd zonder extra risico. De bedrijven hoeven niet aan alle Amerikaanse noterings- en boekhoudingseisen te voldoen en je moet als belegger wel goed je huiswerk blijven doen. DAN nog kan het misgaan, zie Enron en Worldcom, dus huiswerk maken is ook maar goed tot een bepaald punt. Toch moet je als belegger alert zijn bij ADR noteringen. Misschien wel juist omdat het nu zo goed gaat.


ADR noteringen zijn noteringen van buitenlandse bedrijven op de Amerikaanse beurzen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Akzo Nobel

Het aandeel wint vanochtend 5% op de verrassend goede cijfers van Coatings en Chemicals. Akzo gaat die onderdelen naar de beurs brengen. Het is nu wel duidelijk waarom.
Beleggers in Akzo Nobel maken nu al de winst op dit verhaal. De beursgang zal, gezien de prachtige cijfers, tegen een hoge waardering gaan plaatsvinden. Akzo gaat op de top van de markt cachen. Het klinkt niet aardig, maar naar mijn idee gaat het er wel op neerkomen. Heel slim van ze, dat is het juiste ondernemersschap. Of het voor beleggers ook de juiste belegging zal zijn, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


woensdag, april 19, 2006

 

Werken met derivaten

Beleggen begint vaak met beleggen in aandelen. Dat is simpel te bevatten en het risico lijkt hanteerbaar. Gaandeweg zal u als belegger gaan beseffen dat derivaten, zoals opties, turbo's/speeders en misschien zelfs futures, een rol in uw portefeuille kunnen spelen. Ze zijn soms een goed alternatief op aandelen omdat er minder kapitaal nodig is, of kunnen dienen als afdekking als u even onzeker over de beursrichting bent. Optiebeleggers kunnen zelfs er voor kiezen opties te schrijven om winst te hebben van de premie die ze ervoor verkrijgen. Wie schrijft blijft, is een bekend en erg waar gezegde.
Het leren werken met die derivaten is een ander verhaal. Veelal kost het behoorlijk wat leergeld voor een belegger echt door heeft hoe het nu echt werkt.
Ik heb een paar mogelijkheden voor u om het beleggen met derivaten onder de knie te krijgen:

  1. Mijn gratis turbo/speeders cursus, die u vindt op http://www.turbospecialist.nl/
  2. Een miniseminar en/of volledige cursus van Francois Franken http://www.beursbox.nl/affiliate/seminar.html
  3. De DVD "Introductie Succesvol beleggen" van Bert van Arkel, eventueel in combinatie met zijn seminar. http://www.beursbox.nl/dvdvanarkel.html.

Soms lijkt een cursus volgen zo duur, maar één mislukte trade omdat u het product toch niet zo goed doorzag als u dacht, is vaak duurder. Liever leert u eerst gedegen beleggen waarna u de stomme fouten met een gerust hart aan anderen over kunt laten.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


donderdag, april 13, 2006

 

VNU past aandeelhoudersvergadering aan

De agenda van de aandeelhoudersvergadering van 18 april is ingrijpend veranderd.
In plaats van een reeks aan onderwerpen zal er nu slechts één onderwerp op de agenda staan, namelijk het overnamebod.
De oorspronkelijke onderwerpen worden verplaatst naar 13 juni. Op die datum zal de eigenlijke aandeelhoudersvergadering alsbog plaatsvinden.
Met de aanpassing komt VNU tegemoet aan de wens van aandeelhouders dat het overnamebod helder en duidelijk doorgesproken wordt. Ik denk dat het een goed besluit is. Wat ik niet begrijp is dat er nog altijd mensen zijn die hardop durven zeggen dat ze al langdurig aandeelhouder VNU zijn. De onderneming faalde, het topmanagement faalde, maar als aandeelhouder ben je ook geen licht als je heel de rit omlaag bent blijven zitten.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


woensdag, april 12, 2006

 

Turbo beleggen, het beste van twee werelden

De ene beleggingswereld is die van de optiebeleggers. Opties zijn een prima middel om de beurs mee te bespelen, alleen kan de tijd- en verwachtingswaardepremie nogal tegen u werken. Het vervelende van de tijdverwachtingswaarde is namelijk het feit dat ze er hard uitloopt zolang u de gekochte optie in bezit heeft.
De andere wereld is de futurehandel. De dagelijkse afrekening en het onbeperkte risico houden in dat u letterlijk huis en haard kunt kwijtraken als er op de beurs ineens iets ernstigs gebeurd. Die wetenschap slaapt toch ook niet al te prettig.

Dat alles is de reden dat Turbo's ontworpen zijn!

Nog amper tijd en verwachtingswaarde die er heel snel uit kan lopen en de stop loss op de Turbo houdt in dat u altijd weet wat u maximaal zou kunnen verliezen als uw visie totaal niet is uitgekomen.

Niet voor niets was de Turbo het beste financiële product van 2005!


TurboPortefeuille: een toprendement!
Op basis van de uitgebrachte en gepubliceerde adviezen in BeursBulletin blijkt dat u met Turbo’s een aanzienlijk hoger rendement kunt behalen dan alleen met aandelen. Zeker als er sprake is van een trendmatige markt. Reden voor BeursBulletin om een portefeuille in te richten met Turbo’s. Als actieve belegger slaat u hiermee twee vliegen in een klap. Niet alleen kunt u beleggen in het beste financiële product van 2005, maar u profiteert ook van de bewezen succesvolle beleggingsstrategie van het analistenteam van BeursBulletin.

Een zeer hoog rendement zonder het risico dat u méér dan uw inleg kwijtraakt.

Klik hier voor een proefabonnement!

De BeursBulletin TurboPortefeuille belegt uitsluitend in ABN Amro Turbocertificaten. De uitgangspunten bij de portefeuille zijn als volgt:

* Het startkapitaal is € 5.000. Bij een koopadvies wordt voor € 1.000 Turbo’s gekocht.
* Een positie wordt gesloten wanneer het koersdoel is bereikt. De positie wordt eerder gesloten wanneer het stoploss-niveau wordt bereikt of de analisten van BeursBulletin hier aanleiding toe zien.

Voor deze portefeuille worden de volgende waarden actief gevolgd:

Aandelen Hagemeyer Vedior CECE
ABN Amro Heineken VNU DAX Xetra
Aegon ING Wolters Kluwer Dow Jones
Ahold Intel Yahoo EuroStoxx 50
Akzo Nobel KPN Nasdaq 100
Apple LogicaCMG Goederen Nikkei 225
ASML Nokia Brent Oil S&P 500
Buhrmann Numico Goud
Cisco Systems Philips Palladium Valuta
Corus Reed Elsevier Platinum Euro/Dollar
DSM Royal Dutch Shell Zilver Euro/Yen
eBay SBM Offshore
Fortis TNT Indices
Getronics TomTom AEX
Google Unilever CAC-40


U dient er rekening mee te houden dat het risico bij Turbo’s hoger is dan bij aandelen. Wij streven naar beperkte verliezen door het strikt naleven van onze eigen stop-loss. Deze zal in de meeste gevallen strikter zijn dan de stop-loss van de Turbo’s die ABN Amro hanteert. Het verwachte rendement is zeer hoog echter zonder risico dat u méér dan uw inleg kwijtraakt.


Geef u hier op voor onze turbo service en profiteer van zowel onze kennis als de mogelijkheden van Turbo's.


 

Ge?nstitutionaliseerd bedrog

De best betaalde CEO in Amerika is de CEO van Capital One Financial. Hij wist het voor elkaar te krijgen om in 2005 in totaal 250 miljoen dollar naar zijn privé rekening over te laten maken.
Dat is ongeveer 1 miljoen dollar voor iedere werkdag!
Hij verdient daarmee meer PER DAG dan menig klein beursgenoteerd bedrijf per jaar netto weet te verdienen.
Dat de Amerikaanse CEO's vorig jaar gemiddeld slechts een loonsverhoging van 25% wisten te bewerkstelligen lacht hij om. Hij is de persoon die het 'systeem' van graaiende CEO's het beste weet te bespelen.
Deze uitwas, want dat is de beloning van CEO's, is simpelweg het gevolg van waar onze Westerse 'beschaving' zich bevindt. Aan het einde van iedere beschaving gaat deze ten onder aan fraude en bedrog. We kunnen het wel blijven ontkennen, maar we naderen met rasse schreden het einde van de hegemonie van de Westerse democratische beschaving.
In tegenstelling tot wat vroeger gedacht werd, wordt democratie niet beter naarmate ze ouder wordt. Ze blijkt namelijk te institutionaliseren en wordt daarmee zo star dat de verkeerde mensen op de cruciale plekken komen.
Kijk naar wat voor personen vroeger president van Amerika werden. Daar zaten briljante personen tussen die buiten hun politieke loopbaan al serieus iets voor de samenleving betekend hadden. Kijk naar nu. Aan de macht zijn beroepspolitici, die met geld en toestemming van de grote internationals hun posities via airtime kunnen kopen. Vervolgens worden alle belangrijke posten door vriendjes ingenomen.

Kijk naar de Europese landen. Is het niet grijs alom? "Nietszeggend en zonder enig charisma is enorm populair in de politiek". Natuurlijk mogen er wat clowns omheen dwarrelen, maar de mannen met de echte macht, dat zijn de mannen die 'grijs' als beste kenmerk hebben. Overal zitten hun vriendjes. Het maakt niet uit hoe ze in eerdere posities faalden, eenmaal opgenomen in het machtscentrum wordt goed voor je gezorgd.
De Westerse democratie zal, net als vele beschavingen voor haar, ten onder gaan aan de klassieke patronen. De CEO's kunnen er niets aan doen, ze zijn slechts de willige pion van iets dat voorbestemd is. Voorbestemd omdat het in de genen van de mensen blijkbaar nu eenmaal zo geprogrammeerd is. We staan het ook allemaal toe hoor! Immers is er nergens een aandeelhoudersvergadering waar men massaal tegen het extreme beloningsbeleid stemt. Er is nergens in het Westen een land waar men structureel minder regels gaat hanteren. Neen, steeds meer en meer regelgeving. We roepen wel dat we minder willen, maar kijk alleen al naar de AFM. Het aantal nieuwe regels is voor hen zelf nog amper bij te houden. Vraag eens na bij de AFM hoe hun organisatie aan het groeien is. Het is één van de snelst groeiende ondernemingen van Nederland! Hun toegevoegde waarde? Is bedrog minder geworden? Allerminst. Het aantal bedrijven dat via list en bedrog geld probeert te verdienen neemt ondanks alle regelgeving nog altijd toe. ABNAMRO heeft het afgelopen jaar nog nooit zoveel schandalen bekend moeten maken. Echter was het niet één keer de toezichthoudende AFM die het ontdekte!

Alles moet geregeld worden, alle risico's moeten uitgesloten worden. Ondertussen gaat het grote bedrog, waarmee de echt interessante bedragen gemoeid zijn, vrijwel ongestoord door. De mensen die het grote bedrog toepassen hebben immers hun machtbasis ook in de toezichthoudende organisaties zitten. Heel subtiel worden de inspanningen van de controlerende instituten vooral gericht tegen nieuwe en kleine (onmachtige) ondernemingen.
Zelfs de belasting in Nederland wordt nu zo opgezet dat grote internationaal opererende ondernemingen nog slechts 10% vennootschapsbelasting hoeven te betalen, terwijl lokale (MKB) bedrijven nog altijd 29% moeten betalen. We staan erbij en kijken ernaar. Nergens signalen dat we dat feit onacceptabel oneerlijk vinden, nergens serieus protest tegen deze oneerlijke praktijken die lokale ondernemingen behoorlijk op verlies zet tegenover internationaal opererende ondernemingen.
Het is legale staatsdiefstal die wordt ingezet tegen de lokale ondernemers. Dit kan toch niet waar zijn? Het is het toch! Hoe lang houden lokale ondernemingen het nog vol? Vragen we de KvK, dan zien we dat de lokale bedrijven het gemiddeld al heel erg zwaar hebben. Den Haag blijft er blind voor. Die hebben uiteindelijk alleen oog voor de Internationaal opererende ondernemingen. Daar zit het machtscentrum dat het voor het zeggen heeft in ons land. Daar richt de politiek zich uiteindelijk dan ook op. Die partijen moeten alle steun krijgen. U dacht toch niet dat Wim Kok vanwege zijn kennis van ondernemen als commissaris aan het werk kon gaan? Als hij ergens geen verstand van had, dan was het van ondernemen. Hij werd met zijn leukbetaalde commissariaten beloond voor jarenlange inspanning voor die bedrijven. Zelfs Wim Kok was en is uiteindelijk deel geworden van het machtscentrum! Zijn standpunten bij de loonsverhogingen bij ING maakten dat wel duidelijk. Wiegel, die flink faalde als commissaris, is niet anders. Heel de politiek is onderdeel van het grote spel om het grote geld. Welke politicus komt na de politieke loopbaan niet op prachtige, door vriendjes beschikbaar gestelde, prachtige posities? Men zorgt goed voor elkaar. De onafhankelijke controle op handelen bestaat al lang niet meer. Vriendjes vallen vriendjes immers niet af.

Het wordt de eeuw van China, niet omdat China zo goed is, maar omdat wij vervallen tot een economie waar ge?nstitutionaliseerd bedrog wedijvert met dure regelgeving om al het andere bedrog en alle nieuwe initiatieven tegen te gaan. Nieuwe initiatieven worden namelijk te vaak in de kiem gesmoord door een overvloed aan 'beschermende' regels. Instituten die nieuw initiatief moeten ondersteunen, worden handig door bestaande machtstructuren bespeeld. Die instituten zorgen er uiteindelijk door vertragingstechnieken voor dat nieuwe initiatieven geen voet aan de grond krijgen en subsidies afvloeien naar bestaande marktpartijen. Als zo'n nieuw initiatief dan toch wel interessant was, dan zal een bestaande marktpartij dat uiteindelijk gaan opzetten.

Alleen een schokkende gebeurtenis met bijvoorbeeld een wel heel extreme vorm van bedrog kan dit patroon misschien nog doorbreken. Wat vinden we echter tegenwoordig nog extreem? Niets toch? De kans dat we op tijd wakker worden is daarom klein. De verkeerde politici zijn aan de macht. Onze schuldenberg wordt alleen maar hoger en ook dat feit helpt pertinent niet. De top van ons internationale bedrijfsleven is na de fraudes van eind jaren negentig gewoon blijven zitten. Vrijwel allemaal komen ze er straffeloos mee weg en zitten nog op hun plekken. Die mannen denken toch onderhand terecht dat ze onkwetsbaar zijn!
Het ziet er gewoon niet best uit voor het Westen. De logische natuurlijke weg is dat China en Azië de aankomende vijftig jaar het roer zullen overnamen tot ze op hun beurt in de verre toekomst weer ten onder zullen gaan aan precies dezelfde oorzaken. China maakte het al eens mee, sterker nog, in heel de geschiedenis maakte China het al meerdere keren mee.
Het is niet het einde van de wereld voor Europa en Amerika. Het houdt alleen in dat andere delen van de wereld rijker en machtiger zullen worden. Dat is even wennen, maar Groot Brittannië verloor haar leidende rol ook al weer bijna een eeuw geleden. Dat feit alleen heeft de gemiddelde Engelsman uiteindelijk niet armer gemaakt.Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

De aanhouder wint, ook bij beleggen

Afgelopen maand las ik een prachtige boekje, geschreven door meester belegger Joel Greenblatt. Het heet "The little book that beats the market" en hij vertelt in dit boekje over een formule waarbij je aandelen selecteert op basis van a) de prijs en b) de kwaliteit van het bedrijf.
De redelijk eenvoudig te volgen formule die hij beschrijft heeft over de laatste 17 jaar gemiddeld 31% per jaar opgebracht en heeft daarmee de indices ruimschoots verslagen. Het is een principe dat iedere belegger ter wereld zelf kan toepassen. Hij hoeft alleen maar strikt de formule te volgen. Hoe simpel kan het leven zijn?

Maar wacht eens even!
Als iedereen van zo'n formule af weet, dan kan de formule toch automatisch op de schroothoop omdat die zichzelf als het ware opblaast?
Op deze prachtige vraag heeft Greenblatt een al even prachtig antwoord. Hoewel ontzettend veel beleggers ervan weten én zijn reputatie kennen, zijn er toch maar heel weinig die zijn formule effectief toepassen.
De reden: de formule werkt niet ieder jaar. Nee, soms zelfs werkt het twee jaar achter elkaar niet! Het enige wat beleggers moeten doen is vertrouwen houden in de periode dat de formule niet werkt, want het gemiddelde rendement is tenslotte 31%.

Dit is echter het cruciale probleem bij 99% van de beleggers. Gedurende de twee jaar dat de formule niet werkt haken de meesten af. Ze hebben het geduld niet om rustig te blijven en op de ingeslagen weg verder te gaan en zoeken naar andere mogelijkheden. Maar aangezien er bij iedere manier van beleggen perioden zijn waarin de strategie gewoon niet werkt, blijven ze rond hoppen van de ene veelbelovende strategie naar de andere.

De aanhouder wint dus...
Bij bijvoorbeeld onze Momentum Trading strategie heb ik dezelfde ervaring. De winnaars zijn zijn in dit geval de abonnees die na hun eerste kwartaalabonnement hebben verlengd en het volgen van de strategie als een lange termijn project beschouwen, daarbij accepterend dat ook bij Momentum Trading het rendement niet in maandelijkse gelijke porties naar binnen wordt geschept.

Want net als bij iedere beleggingsservice hielden ook bij Momentum Trading relatief veel mensen het na één kwartaal voor gezien. Persoonlijk kan ik het begrijpen, want tijdens zo'n mindere periode is het heel moeilijk om rustig te blijven en vertrouwen te hebben dat de situatie gaat verbeteren. Toch zullen de afgehaakte abonnees bijna allemaal moeten toegeven dat ze achteraf gezien beter waren doorgegaan op de ingeslagen weg, want na regen kwam zonneschijn en zodoende hebben we met Momentum Trading tot nu toe ruim 100% rendement behaald. En bij Momentum Trading hoeft met niet zoals bij bovengenoemde formule twee jaar te wachten op rendement, want we hebben ieder jaar met winst afgesloten.

Eerlijkheidshalve moet ik u wel bekennen dat ik op dit vlak makkelijk praten heb. Als aanbieder van een beleggingsservice heb ik het grote voordeel dat ik in mindere perioden geen keus heb en wel móet verder gaan op de ingeslagen weg. Ik kan niet zomaar even overstappen op een andere veelbelovende service, want het is tenslotte mijn strategie!

Toch is het belangrijk dat we als beleggers erkennen dat dit een zwak punt in onze psyche is, want alleen dan kunnen we er ook iets aan doen.....
Oh ja, en u kunt u hier aanmelden voor een abonnement op STE Momentum Trading. We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar drie jaar bewezen rendement is een goede basis om in een toekomstige mindere periode het vertrouwen te behouden en door te gaan op de ingeslagen weg. De aanhouder wint ook bij STE Momentum Trading...


Jack Hoogland


dinsdag, april 11, 2006

 

Olie zorgen

Zoals ik al vaker schreef, Amerika is behoorlijk aan het hamsteren daar waar het olie betreft. Is dat toeval, of wil Bush bij zijn volgende oorlog genoeg voorraad hebben om niet halverwege zijn oorlog droog te komen te staan?
De olieprijs steeg gisteren naar $68 op geruchten.
Geruchten als zou de VS de nucleaire installaties van Iran aan willen vallen. Als dat zou gebeuren, dan houdt het in dat de Iraanse olie per direct van de wereldmarkt verdwijnt. Daarbij zullen dan landen als Syrië, Koeweit, Saoudie Arabië en Indonesië hun olieuitvoer richting Amerika en Europa fors verminderen. Bij oorlogshandelingen rondom Iran is het helemaal de vraag of er nog wel olie uit het Midden Oosten kan komen. Amerika is al maanden geleden gaan hamsteren, maar Europa niet. Voor de Arabische landen is echter Europa één pot nat met Amerika. Wij mogen dat wel heel anders voelen, maar zo wordt het toch echt niet gezien in het Midden Oosten.
Wat gaat Venezuela doen bij zo'n actie van Amerika? Als ook die olie ineens voor het Westen onbereikbaar wordt, dan is er echt een probleem. Of die geruchten waar zijn? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat de olie en benzine voorraden van Amerika op het hoogste punt in vele jaren staan. Net zo hoog als de vorige keer dat Amerika een oorlog begon.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

De Beste Broker

Ik zal maar met de deur in huis vallen, die is er niet. Het is namelijk zo dat 'de beste' voor iedereen een andere kan zijn. Mijn mooiste voorbeeld daarvoor is InterActive Brokers, die waarschijnlijk de goedkoopste broker ter wereld is. Dat is dus prachtig. U kan ook op heel veel beurzen handelen, dus alles in huis om 'de beste' genoemd te mogen worden. Helaas blijkt dan als je de rekening hebt, dat handelen op de OTC markt niet mogelijk is. Tevens is er een behoorlijke leercurve voor je zonder zorgen kunt gaan handelen en geld naar de rekening krijgen is vooral in het begin een flinke opgave en alles is in alle talen, zolang het vooral maar Engels is.
Dan de Nederlandse Online Brokers Alex en Binck. Voordeel is zeer prettige manier om te kunnen handelen, maar de kosten liggen een stuk hoger dan bij InterActive Brokers en vervolgens blijk je dan beperkt in Amerika te kunnen handelen. Vooral kleine fondsen kan pas in gehandeld worden als ze in het systeem staan. Dat kan soms wel enkele dagen duren. De OTC markt is ook bij hen niet te bespelen. Opties in Amerika is ook niet mogelijk. Zeker voor wie actief in Amerika is, geen beste keuze.
De Amerikaanse Online brokers dan. De kosten zijn lang niet overal even laag. E*Trade bijvoorbeeld vraagt 20 dollar per transactie. Dat is een niveau waarvoor ABNAMRO en RaboBank zich op hun lokale markten begin jaren negentig niet voor schaamden. Dat was voor er concurrentie op die markt ontstond en voor de VEB Bottom Line de markt openbrak. Echter kan je tegen die hoge kosten wel op simpele wijze in zowel opties in Amerika alsmede in OTC fondsen handelen. Het nadeel is, je kan als belegger dan alleen in Amerikaanse waarden handelen. TD Ameritrade is met 10 dollar per transactie een stuk schappelijker. Ik vind zelf echter hun systeem net iets minder uitgebreid en vriendelijk dan E*trade. Of dat opweegt tegen 100% hogere kosten...
Soms wel.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, april 10, 2006

 

Nieuw product om beleggen te leren

Zoals u weet promoot ik van twee beleggingscoaches hun (mini)seminars. Beide aanbieders hebben een degelijk product waarmee u op een goede manier beleggen kunt leren. Eén van de twee is Francois Franken die de aankomende tijd met een ronde mini seminars door het land gaat.
Bert van Arkel is de ander en die heeft met ingang van vandaag zijn productenpallet uitgebreid met een informatieve DVD. U hoeft nu niet meer naar een mini-seminar om de introductie op zijn services te verkrijgen.
Meer informatie over de DVD treft u hier aan.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


vrijdag, april 07, 2006

 

Stoploss goed hanteren

Als belegger moet je je niet bezighouden met wat andere partijen zouden kunnen doen maar je moet je vooral bezighouden met de manier waarop je jezelf het beste in de markt zet.
De stoploss is een prachtig middel, maar gebruik het goed.

Er is de gewone stoploss met bestens order
De stoploss wordt geraakt, uw order wordt bestens direct verhandeld.
Deze stoploss order gaat wel naar de markt, maar ze komt pas in het boek als de koers geraakt is en u door te slappe handel niet gehandeld zou worden. In principe gaat deze order dus direct nadat de stoploss geraakt is en komt ze nooit in het boek.

Er is de stoploss met limiet
Bij het raken van het door u opgegeven stoploss niveau, wordt er een limiet order ingelegd voor de onderliggende waarde waar u de stoploss voor hebt ingelegd. De order wordt dus verder net zo afgehandeld als een normale limiet order en zal dan ook pas verhandeld worden bij het raken van de limietprijs en wanneer u dan ook vooraan ligt.
Anders gezegd, dit is een order die pas naar het boek gaat als de stoploss limiet geraakt is, maar vervolgens gaat de order alleen als uw handelslimiet, die u er bij neer had gelegd, geraakt wordt en uw order vooraan ligt voor orderexecutie. Die limiet kan u OP de stoploss leggen, maar er ook onder of boven! Uw daadwerkelijke order komt dus in het boek zodra de limiet geraakt wordt. Vanaf dit moment is uw order zichtbaar voor anderen!

De conditionele order
Hier moet u kijken hoe uw bank/broker er mee omgaat! U kan een stoploss voor bijvoorbeeld uw opties inleggen. Voorbeeld index opties. Stel u wilt van uw call opties af als de onderliggende waarde AEX een bepaalde stand raakt. De actie is dan de verkoop van de onderliggende stukken. Dit kan bestens of met limiet.

Wat u natuurlijk ook kunt gebruiken, in plaats van de stoploss, is een SMS koers alarm.


Extra tip 1: Leg uw order nooit op de ronde getallen!
Extra tip 2: Leg uw order altijd voorbij een technische steun! Andere beleggers kijken ook naar TA.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Akzo Nobel verkoop zonnecel onderdeel

Een jaar geleden werd het onderzoek naar een goed werkende zonnecel behoorlijk gefrustreerd doordat Koninklijke Olie haar strategie moest aanpassen. Het schandaal over de niet bestaande voorraden bracht RD ertoe haar strategieën te heroverwegen. De samenwerking met Akzo Nobel werd als non-strategic aangemerkt en vrijwel per direct gestaakt. Het gaat hier om de Helianthos Solar Cell.

Nu dat Akzo Nobel zelf ook een nieuw strategisch plan aan het uitzetten is, blijkt het project ook voor haar niet meer van strategisch belang te zijn.
Nuon is bereid gevonden het lelijke eendje over te nemen.

De techniek is overigens één van de toepassingen waar we als Global Energy Newsletter zeer positief over zijn. De techniek is er, de commerciële toepassing op dit moment via Helianthos nog niet. Toch kunnen we door het bestuderen van dit product al zien waar het in de toekomst heen gaat met zonne-energie. Alleen dat is al heel interessant.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Beleggen in Pink Sheets OTC

Er zijn wat vragen binnengekomen over de Pink Sheets. Niet alle banken en brokers willen er op handelen want het is een ongereguleerde beurs waar schandaal-aandelen als Enron en Worldcom verhandeld worden. Dan moet het wel heel erg met zo'n beurs gesteld zijn is dan de verwachting.
Allereerst even de feiten. Op de Pink Sheets zijn er veel minder regels voor beursgenoteerde bedrijven. In feite is het een ongereguleerde beurs.
Er hoeven geen jaarcijfers geleverd te worden en de CEO hoeft niet op zijn eigen vrijheid te beloven dat de wel gepubliceerde cijfers correct zijn.


Er is dus duidelijk sprake van een enorm lagere bescherming van de belegger.

Toch een kanttekening. Enron en Worldcom stonden niet op de Pink Sheets toen de schandalen ontstonden. Ze kwamen er pas op toen alles in het open kwam. De grote beursschandalen van eind jaren negentig en 2000/2001 zijn vrijwel allemaal ontstaan op de wel gereguleerde beurzen. Uw bescherming vanuit de regulering is dus aantoonbaar een wassen neus gebleken.

Op de Pink Sheets staat ook een aandeel als Heineken.
Oeps.
Wat zeg ik nu, is het top AEX Index fonds Heineken ook een schimmig Pink Sheet aandeel?
Neen, geen schimmig Pink Sheet aandeel, maar een prachtig Pink Sheets aandeel.

Feit is dus dat ook een bedrijf als Heineken op de Pink Sheets staat. Een bewuste keuze omdat je als Europees bedrijf dan niet aan de Amerikaanse boekhoudregels hoeft te voldoen en je toch in Amerika te verhandelen bent.

Ongereguleerd is dus lang niet altijd crimineel en vol bedrog. Echter bestaat die kans wel. Er zijn voorbeelden van criminelen die willens en wetens een aandeel op de Pink Sheets plaatsten om beleggers te bedotten. U moet daar rekening mee houden en ook echt onderzoek doen naar posities die u daar inneemt. Het bedrog is professioneel opgezet. Dat was Enron ook. Het valt niet uit te sluiten dat het op de Pink Sheets zo gaat, zoals het enkele jaren geleden op de gereguleerde beurs ging. Er zijn nu eenmaal mensen die het criminele element niet los willen laten en hun creativiteit alleen maar negatief willen botvieren.

Niet gereguleerd houdt niet in dat er geen regels zijn. Het zijn er echter veel minder. Dat is dan ook de reden dat er ook veel parels te vinden zijn van bedrijven die geld willen besparen omdat alle regels op de gereguleerde beurs vooral ook heel duur zijn. Dat kan tot wel 15% van de totale bedrijfskosten schelen!

Mijn advies, wees extra alert op aandelen die op de Pink Sheets (OTC) staan. Als u er wilt handelen, dan kunt u best de grootbanken of Amerikaanse brokers als E*trade en Ameritrade gebruiken.
Blijf echter alert, dat is het belangrijkste!


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, april 04, 2006

 

Turbo beleggen in Japan

Gisteren terecht de vraag van een lezer waarom ik niet via Turbo's in Japanse waarden zou beleggen.
De reden voor mij is dat de transactie van vorige week mijn hypotheek aflossing betreft en ik mijn verzekeringsmaatschappij niet zo ver krijg dat ik zelf actief mag handelen met het opgebouwde vermogen. Daarnaast heb ik dan nog wat geld in beleggingsfondsen via ABNAMRO gestopt omdat ik dat deel van mijn portefeuille vooral rustig wil laten liggen. Heel bewust kies ik voor buy and hold in een door mij geselecteerde trend.
Dat hoeft u niet te weerhouden de Japanse markt ook via Turbo's te bespelen.
Zo zag ik al een Turbo die AFGELOPEN WEEK al met 50% gestegen was... En ik ben dan nog blij met 'slechts' ruim 2% in diezelfde periode op mijn aandelenfondsbelegging.
Weet echter dat het met de Turbo's heel hard kan gaan. De Nikkei was tot ruim een week geleden een knipperbol beurs. Ineens was daar de doorbraak en wie op dat moment het geluk van de Turbo-long belegging had, die is nu bijzonder happy. Fundamenteel ben ik koper in Japan, maar dat sluit tussentijdse dips pertinent niet uit. Houdt u rekening met het risico dat u kunt en wilt dragen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Beleggen in Venezuela

Nu dat de Nederlandse regering ook ruzie is gaan maken met Chavez zullen we nog gaan zien dat hij ons misschien gaat verlossen van die 'gaten in onze schatkist'. Als we aan de drugoverlast denken, dan kan het geen dag te vroeg zijn, maar als iemand 'ons' die rotsjes afneemt, dan gaan we ze ineens enorm missen.
Het geen geheim dat Venezuela naar de Antillen kijkt, zoals Argentinië naar de Falkland eilanden. Helemaal zonder angst zal de bevolking van de benedenwindse eilanden niet leven. Ze hebben er een haat liefde verhouding met Nederland, maar als de keuze Venezuela of Nederland is, dan zal vrijwel iedere bewoner maar wat graag de band met Nederland extra hecht aanhalen.
Ondertussen werd bekend dat ExxonMobile volledig uit Venezuela is vertrokken. Het Franse Total en het Italiaanse Eni zijn nu geconfronteerd met de confiscering van hun olievelden door de Venezuelaanse regering. De oliebedrijven waren niet bereid de extra belastingen en heffingen te betalen. Daarop zijn de olievelden hen afgenomen en heeft de belastingdienst van Venezuela de bankrekeningen laten bevriezen.
De beperking van de vrijhandel heeft in heel de geschiedenis nog nooit een land goedgedaan en Venezuela is dan ook op weg naar een economische ramp. Jammer dat zo'n mooi land aan politieke spelletjes ten onder zal gaan. Je ziet het aankomen, maar uiteindelijk willen ze het zelf. Chavez is enorm populair onder de bevolking. Ieder land krijgt de leider die het toekomt. Venezuela doet het zichzelf aan, daarbij overigens geholpen door Amerika, dat hier ook geen fris spelletje speelt.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Crystallex

Dat het niet ieder bedrijf in Venezuela slecht afgaat bewijst Crystallex (KRY).
Het aandeel werd vorig jaar door beleggers gedumpt nadat er twijfels waren over het eigendom van haar nieuwe mijn in Venezuela. De koers ging van 4,50 dollar terug naar 1,30 dollar. Dat was even zwaar slikken vor de aandeelhouders, waarvan ik er één was. Gelukkig heb ik mijn geloof in het bedrijf niet verloren, want nu staan we weer op 4,33 en is het opgelopen verlies weer goedgemaakt. Met mijn aankoop op 2,15 kan ik nu de helft van mijn bezit gaan verkopen en met de winst verder gaan. Of ik die helft nu al wil verkopen weet ik nog niet zo net. Goud is nu erg interessant en KRY gaat nu eerst de vorige top testen. Ik wil eerst wel eens afwachten of die test gaat lukken. Het zou toch zonde zijn nu de helft te verkopen als dan later de test blijkt te lukken.

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, april 03, 2006

 

Nieuwe beurs highs

In Amerika zagen S&P en Nasdaq het beste kwartaal sinds respectievelijk 1999 en 2000. De Nasdaq is afgelopen week zelfs door een belangrijke weerstand heen gebroken. Prachtig allemaal, maar Amerikaanse beleggers zullen nog altijd niet echt onder de indruk zijn van de rendementen die ze de laatste twee jaar in Amerika gehaald hebben. Tenminste, als ze in de indices belegd hebben. Die bleven fors achter terwijl verschillende sectoren het gigantisch deden. Denk aan energie, grondstoffen en edelmetalen. Er is heel wat kapitaal die kant opgegaan. Tevens is veel Amerikaanse kapitaal naar het buitenland gegaan, waaronder naar de Amsterdamse beurs. Niet voor niets zien we dat de Amerikaanse beleggers zich ineens roeren, nu ze van veel index beursfondsen 20% belangen in bezit hebben. De reden is naar mijn idee vooral de verwachte daling van de dollar. Voor Amerikanen is het dan interessant om Euro-posities te hebben.
Waar we attent op moeten zijn is of de Amerikaanse indices blijven aantrekken. Als dat zo is zullen Amerikanen mogelijk wat geld terug naar Amerika gaan halen. Een stijgende Amerikaanse beurs is dus verhoudingsgewijs ongunstig voor Europa.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Beleggen is weer populair

Het beursbedrijf Euronext heeft het aantal aandelentransacties op haar markten in maart 2006, op jaarbasis bezien, met 65,4% zien toenemen.
Er werden in totaal 20,2 miljoen transacties gedaan. Het mag dus duidelijk zijn dat dit voor het bedrijf Euronext een goede zaak is.
Ook de derivatenhandel van Euronext.liffe zag een toename van 32% op jaarbasis.
- Dit alles is een goede zaak voor de markt en een goede zaak voor beleggers die het de afgelopen jaren toch volgehouden hebben. Het is een minder goede zaak voor de nieuwe beleggers die nu in de markt komen. Kijken we naar vorige keren dat beleggen populair werd, dan was het binnen enkele jaren ook weer over en bleef voor de meeste nieuwelingen een flinke kater achter. Ik weet, ik breng weer een domper op de feestvreugde aan, maar de populariteit van de beurs is een achtbaan. Na een high komt er ook een low. Het is de kunst om als belegger in de markt te kunnen blijven als die low weer aan de beurt is. Niet als noodgedwongen langetermijn belegger, maar als belegger die weet te profiteren van de daling en op de low de stukken weet op te pakken. De vorige low was begin 2003. Weinig beleggers hebben toen fors ingekocht. De index stond toen 218.
Nu staan we vlak onder de 470 en beleggen is weer populair. Het zou eigenlijk net andersom moeten zijn.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


This page is powered by Blogger. Isn't yours?