maandag, april 24, 2006

 

Natuur of onafhankelijkheid

Eerder in deze nieuwsbrief schreef ik al over de afhankelijkheid van Russisch aardgas. Over 25 jaar is het Nederlandse aardgas volledig op. Daarna moeten we hopen dat we nog rijk genoeg zijn om het Russische aardgas te kunnen betalen.
Op dit moment zien we steeds meer boeren stoppen met hun bedrijf omdat er geen markt meer voor hun producten is. Wie is er bijvoorbeeld over vijf jaar nog suikerbieten aan het telen? We horen nog maar weinig over de Europese boterberg, maar nog altijd produceren de Europese boeren veel te veel voor onze markt en vooral Frankrijk wordt rijk van de subsidies die het land vanuit Europa aan haar boeren laat uitkeren. Heel bewust worden gewassen en beesten gekweekt die de maximale subsidie opleveren, terwijl iedereen weet dat het producten zijn die slechts door de shredder gaan en Europa enorm veel geld kosten.
En dat alles terwijl er wel degelijk een product is dat echt winstgevend geteeld kan worden en waarmee Europa haar onafhankelijk kan bewerkstelligen.

De boeren die nu subsidies krijgen, kunnen tegen dezelfde vergoeding immers bio-brandstof gaan verbouwen. Ik schreef al vaker over Dynamotive, het Canadese bedrijf dat biodiesel maakt uit onder andere houtpulp. Bio brandstof kan echter ook uit heel veel andere gewassen gewonnen worden. Er zijn zelfs oliehoudende wieren en algen. Toch geen gek idee in ons waterrijke landje. Op de lange termijn zou Europa wel eens dubbel geholpen kunnen worden met de omschakeling naar Bio brandstof.
Immers blijft het boerenbedrijf dan bestaan. Een goede zaak, want het boerenbedrijf weet 'iets uit niets' te creëren. Ze voegen echt iets toe aan de samenleving (tenminste, als ze niet vervolgens Europa leegtrekken met subsidies op producten die we al teveel hebben).
Daarnaast zal Europa op de lange termijn onafhankelijker worden van olie en gas leverende landen.

Waarom doen we er nu nog niets aan?
Goede vraag.
Er zijn twee belangrijke redenen.
1. De overheid drijft op de accijncen op olie en gas. Ze wil haar melkkoe nog niet opgeven.
2. De Olie en gasproducerende bedrijven hebben veel macht. Ze staan het de Nederlandse overheid simpelweg niet toe om op te grootschalige schaal haar belangen te schaden. Die bedrijven hebben er namelijk baat bij dat we nog zeker 15 jaar afhankelijk blijven van olie en gas. Te vroeg overstappen op alternatieven zou hun enorme investeringen in infrastructuur als olie en gasleidingen teniet kunnen doen.

De derde reden is dat niemand bereid is en/of in staat is het benodigde kapitaal bijeen te brengen. De grote bedrijven hebben hun belang in de huidige stand van zaken, immers, ook de banken hebben belangen in de oliemaatschappijen. De overheid kan niets, want ze wordt min of meer netjes gedwongen zich naar de wens van de grote bedrijven te gedragen en particulieren hebben de draagkracht en/of de organisatiegraad niet om honderden miljoenen bijeen te brengen om dit serieus op te pakken.
Vooralsnog blijft het dus bij het bewust worden van de particulieren en het prikkelen van de politiek.
Canada, dat zelf de grootste olievoorraad te wereld heeft, is daarom verrassend genoeg voorloper in het onderzoek naar biobrandstof. Ze is als land niet afhankelijk van import en daarmee staat de druk er daar minder op.
Wij zien in Europa de koopkracht afnemen en als we niet snel de investeringen in onderzoek gaan doen is er straks ook geen geld meer om zelfs het onderzoek te doen. Gas en olie worden alleen maar duurder en de economische kracht van Europa wordt wereldwijd gezien steeds kleiner. Het is absoluut kortzichtigheid als we niet tijdig serieus onderzoek gaan doen naar alternatieven op olie en gas.
Daarbij werkt het feit overigens ook niet mee dat bio brandstof ten koste gaat van gronden die we nu aan de landbouw ontrekken en toevoegen aan 'de natuur'.
Dit feit maakt dat alternatief Nederland, dat fundamenteel blij is met duurzame brandstoffen, in een spagaat komt. Dit omdat ze ook voor 'meer natuur' is. Vanuit die hoek dus ook geen steun voor bio brandstof, want het onderwerp splijt de gelederen in de groene hoek. Er zitten fanatici in die groene hoek en niemand heeft zin om de weg van Pim Fortuyn op te gaan omdat zo'n rakker met het wapen in de hand zijn gelijk zal proberen te halen.
Er is daarom één ding waar Europa absoluut geen gebrek aan hebben. Namelijk kortzichtigheid. In alle gelederen van de samenleving is dat ruimschoots aanwezig. Helaas kunnen we daar geen huizen mee verwarmen en auto's laten rijden. Nu niet en nooit niet.

Het is de vraag of we op tijd zullen gaan inzien dat er geen alternatieven zijn. Immers willen we er qua levensstandaard niet op achteruit, raakt olie en gas op en worden die producten naarmate ze schaarser worden veel duurder. Over 25 jaar heeft Europa geen fossiele energie voorraden meer, zeker niet als we niet tijdig ook alternatieve energiebronnen gaan gebruiken. Juist door dat te doen zullen we langer kunnen genieten van onze olie en gasvoorraden die we nu nog wel hebben.
Als we over 25 jaar onze bossen moeten gaan kappen om aan brandhout te komen, dan verliezen we pas echt. Ik hoop dat dit op tijd bij zowel rechts als links door gaat dringen.


Tom Lassing

www.globalenergynewsletter.nl

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?