donderdag, april 27, 2006

 

AFM jaarverslag

Een verslag met in totaal 168 pagina's waarvan er bij de eerste 10 al minstens 5 leeg waren. Dat schiet dus lekker op.
Ook de AFM heeft intern te maken met de compliance regeling, waardoor haar medewerkers sterk beperkt worden in het zelf mogen beleggen of handelen in financiële producten. Het nadeel daarvan is dan weer dat er bij de AFM dus veel mensen rondlopen die alles te zeggen hebben over beleggen en de financiële markt, maar zelf nog nooit als belegger actief zijn geweest. Daarbij zijn de medewerkers zelf ook nooit zelf ondernemer geweest, waardoor er dus een toezichthouder gaat ontstaan die steeds verder van de markt af komt te staan. Dit is ten nadele van zowel de consumenten alsmede ten nadele van de ondernemers in de financiële sector.


De AFM is er in haar jaarverslag verbaasd over dat consumenten zeer positief over hun financiële dienstverlener zijn, ondanks dat de AFM vindt dat er aan de voorlichting naar de consument toe nog wel wat schort. Volgens de AFM zullen de consumenten minder positief worden als ze in de toekomst meer en transparantere informatie over en van die dienstverleners krijgen...
Zegt dit wat over de AFM, of zegt het wat over de consumenten?

De AFM zet behoorlijk zwaar in op het voldoen aan alle regels en het introduceren van nieuwe regels. Je vraagt je af of het is om de consument te geven waarom deze vraagt, of om al het werk dat de AFM naar zich toe trekt te kunnen legitimaliseren. De consument legt de zo dure financiële bijsluiter namelijk bijna altijd naast zich neer. Het kost de ondernemers giga veel geld, maar de behoefte bij de consument is er blijkbaar niet. De AFM gaat lekker door met steeds meer regels te introduceren zonder dat aan de consument gevraagd wordt wat deze nu eigenlijk wil... Consument, wat is dat nu weer? Niet de AFM deed consumentenonderzoek, maar externe partijen. De consument blijkt de AFM ook amper te kennen. Ook daar de vraag, aan wie ligt dat, aan de consument, of aan de AFM die vooral bezig is om perfecte maar vrijwel niet te handhaven regels te verzinnen en in te voeren.
Veelzeggend is dan ook het feit dat de financiële sector de kosten die de AFM maakt totaal niet vindt opwegen tegen de effectiviteit van de AFM. Zeg daarbij niet dat de financiële sector de AFM weg zou willen hebben, want zowel het aantal opgelegde sacties als de hoogste van de boetes worden door de sector als veel te laag beschouwd! Ook de financiële sector wil een schone markt zonder oplichters. Het is echter sterk de vraag of de manier waarop de AFM werkt wel is waar zowel de sector als de consument op zit te wachten. Bij alle grote fraudes van de afgelopen jaren was de AFM te laat.

Is het dan allemaal slecht wat de AFM doet? Neen. Gelukkig is het nu wel zo dat de AFM meer naar buiten treedt. Het is echter nog wel zo dat er dan medegedeeld wordt hoe of het volgens de AFM zit. Men zoekt de bevestiging van wat ze al denken. Als die bevestiging niet komt, dan houden ze vast aan wat ze al dachten. Het feit echter dat er soms al discussies plaatsvinden is positief. Het mag echter duidelijk zijn dat ik geen fan ben van hoe de AFM is opgezet en hoe ze werkt. Ze is naar mijn idee een typisch voorbeeld van een vergrijzende samenleving die middels regel op regel op regel ieder risico wil uitsluiten en daarmee het ondernemersschap zo duur maakt dat het vrijwel onmogelijk wordt om nieuwe initiatieven te starten. Het zal er steeds meer toe leiden dat consumenten goedkopere buitenlandse producten gaan zoeken die minder toezicht kennen maar door de lagere kosten heel veel meer rendement voor de consument opleveren omdat ze de enorme overhead niet kennen die Nederlandse aanbieders kennen. De AFM treft daarmee niet alleen de ondernemers, maar uiteindelijk ook de consument, die in eigen land gewoon veel te veel moet betalen en steeds vaker in zee zal gaan met niet onder toezicht staande buitenlandse aanbieders.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?