maandag, februari 27, 2006

 

Protectionisme

De grootste bedreiging voor economische groei is protectionisme.
We zien de afgelopen dagen steeds meer bewijzen dat de wereld richting protectionisme aan het gaan is, een heel enge beweging.
Het Italiaanse Enel had haar oog laten vallen op de Franse energie onderneming Suez. Om te voorkomen dat een Franse energie onderneming zou worden overgenomen door een buitenlands bedrijf, is in Frankrijk heel snel een fusie aangekondigd tussen Suez en het staatsbedrijf Gaz de France.
Energie is momenteel HET onderwerp in de wereld en zeker Frankrijk wil niet afhankelijk worden van buitenlandse partijen en zeker niet een Italiaans energiebedrijf. De Europesche Unie heeft een voorlopige toestemming gegeven voor deze stap. Als nu Italië haar energiebedrijven ook snel gaat bundelen, dan kan de gebundelde kracht alsnog een bod doen. Dat dit bedrijfsmatig rampzalig is mag duidelijk zijn.
In Amerika is de overname van het toezicht en explatatie op de havens een hot item. Amerikanen gruwelen van het idee dat een Arabisch bedrijf haar belangrijkste havens gaat beheren. Ook hier de hang naar bescherming en nationalisme.
Ondertussen is China wel heel open. Vandaag werd bekend dat Sinopec mag fuseren of eventueel een joint venture mag vormen met BP. China wil wel een controlerend belang in Sinopec houden, maar staat verder achter de fusie of joint venture. Het is echter opvallend dat juist daar waar ze in de wereld willen groeien, ze wel open staan voor samenwerkingen, terwijl Europa en Amerika alleen maar verdedigingswallen op aan het werpen zijn. Naar mijn idee een teken aan de wand.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Power failure

In Zuid Afrika zien we momenteel de eerste grote energie problemen ontstaan. Het uitvallen van de stroom is daar nu een dagelijkse realiteit. De reden is simpel, er is te weinig capaciteit om aan de vraag te kunnen voldoen. De centrales raken overbelast met als gevolg dat alles uitvalt.
In dit geval is het nog een puur Zuid Afrikaans probleem, maar het is een teken aan de wand. Het zal Zuid-Afrikanen er heel bewust van maken dat ze ook zelf (privé of als onderneming) wat moeten doen om hun elektriciteit veilig te stellen.
We zien nu ook in Nederland wel grappen over 'iedereen zijn eigen windmolen', maar ik kan u verzekeren dat die opmerking in Zuid Afrika nu heel anders klinkt. Immers blijkt de overheid daar niet in staat de groei bij te houden. Tandartsen, winkeliers, allemaal leiden ze enorme schade door de stroomuitval. Nu we de eindigheid van olie akelig duidelijk beginnen in te zien, wordt het tijd ernstig na te denken over de toekomst. Vanuit de politiek wordt echter 'de toekomst' gezien als de eerstvolgende kamerverkiezingen en die zijn over een jaar. Het toekomstbeeld van de politiek is daarmee beperkt tot dat jaar.
Bedrijvan als RDS hebben al veel meer visie, maar die werken over heel de wereld. Europa en zeker Nederland, moeten niet denken dat ze in de toekomst net zo belangrijk zullen zijn. Europa komt economisch gezien steeds meer in een uithoek te liggen. Ook particulieren in Nederland en België zullen zich zorgen moeten gaan maken over hun energie. Niet voor morgen en niet voor overmorgen, maar het is wel de vraag of u over tien jaar nog een auto kunt betalen die op benzine loopt. Misschien kunt u de auto nog betalen, maar de benzine waarop de auto loopt niet meer. De impact die een vier keer zo dure energie op ons leven gaat krijgen is nog amper te bevatten. Het wordt tijd dat energie een onderwerp is waar we ons net zo mee gaan bezighouden als dat we ons bezighouden met ons inkomen. U hebt immers geld nodig, maar ook energie.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


vrijdag, februari 24, 2006

 

Momentum Trading

Rendement richting 90% (Jack Hoogland)
Februari was tot nu toe een saaie beursmaand, maar niet voor onze Momentum Trading strategie. Met deze strategie selecteren we aandelen die hot zijn en ondanks het landerige beursklimaat noteerden de door ons geselecteerde aandelen per saldo fraaie koersstijgingen. Toen afgelopen dinsdag de korte beurstrend draaide was dat voor ons het sein om winst te nemen, waardoor het totale rendement is opgelopen van 82% eind januari naar bijna 90% nu.
Meedoen met deze strategie is heel gemakkelijk. We houden een portefeuille aan van maximaal 15 aandelen. Als abonnee krijgt u iedere morgen een overzichtelijke update met daarin de koop- en verkoopsignalen voor die dag alsmede een overzicht van de in bezit zijnde aandelen. U kunt volstaan met het inleggen van uw aan- en verkooporders zodat u per dag minder dan vijf minuten aan beleggen besteedt. Meldt u zich hier aan voor een abonnement en profiteer snel mee van deze unieke en bewezen manier van beleggen.


 

Vrije handel of protectionisme

In Amerika is nu grote ophef over het feit dat de grote havens door een firma uit Dubai gerund gaan worden. Amerika is voor vrije handel, zolang Amerika de touwtjes in handen heeft. Nu Amerika arm begint te worden, gaat het pijn doen dat buitenlandse bedrijven taken overnemen. Zeker een Arabisch bedrijf over de havens laten gaan is koren op de molen van de protectionisten.


Ik las gisteren een visie vanuit RDS over de handel de aankomende 20 jaar. Ze houden daar onder ander rekening met de volgende scenario's:
1. Wereldhandel waarbij er steeds meer vrijheid van handelen komt, de meest ideale situatie voor economische wereldgroei.
2. Protectionisme, waarbij de wereld in blokken verdeeld gaat worden. Ten opzichte van de vrije handel zou het 40% minder groei betekenen.

Amerika, maar ook de Arabische wereld en zeker ook Frankrijk, zijn de weg aan het gaan van bescherming en uitsluiten producten van anderen. Frankrijk is bijvoorbeeld vóór het kunnen overnemen van buitenlandse bedrijven, maar wil uitsluiten dat het andersom ook werkt. Uiteindelijk kost zo'n instelling een stuk welvaart, want tot nu toe is steeds gebleken dat handelsbeperkingen ten koste gaan van economische groei. We zien het nu ook gebeuren in Venezuela, dat zich afzet van Amerika (en andersom) en snel aan welvaart verliest. Het is potentieel één van de rijkste landen ter wereld, maar het gaat snel bergafwaarts door de sturing die de politiek aan de handel wil geven.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Numico financieel doorgelicht

Afgelopen dagen is er even heel goed gekeken naar de financiële gegevens van Numico. De resultaten geven in onze ogen een alarmerend beeld.
Numico heeft een resultaat behaald van 200 miljoen op een omzet van 2 miljard. Zo op het oog is dat een prima resultaat en beleggers en analisten zijn dan over het algemeen ook tevreden. We gaan hier bij Beursbox echter toch liever eens net even verder kijken dan onze neus lang is. We gaan daar zoeken waar de directie van Numico ons liever niet ziet komen... De financiële spelonken van het beursgenoteerde bedrijf Numico.
Een jaar geleden behaalde Numico een omzet van 1,7 miljard, op een balanstotaal van 1,5 miljard.
Afgelopen jaar behaalde Numico een omzet van 2 miljard, maar het balanstotaal was maar liefst 3,6 miljard.
De balansverlenging van bijna twee miljard leverde slechts een operationeel resultaat van 56 miljoen op. Netto komt dit dan vervolgens uit op slechts 36 miljoen. Dit is niet echt een aandeelhouderswaarde creëren.
Naast de operationele zaken is er dan ook een waarde die beleggers de onderneming toedichten.
Er staan 200 miljoen aandelen uit, tegen een koers van 37 euro. Het Eigen Vermogen van Numico is 700 miljoen. Doet u de berekening maar, maar het mag duidelijk zijn dat gezien het bovenstaande de ballon al behoorlijk vol hete lucht zit.
De aankomende jaren moet 60% van de cash gebruikt worden om de schuldenlast te doen dalen. Ondanks dat willen beleggers 10x de intrinsieke prijs betalen.
Een kleine rekensom :
360 cash in
200 cash out aflossing
60 cash out rente
40 cash out belasting
Mogelijk maximaal dividend voor de komende vijf jaar : 0,30 per aandeel
Dividendrendement: minder dan 1%.

Doe daarbij het feit dat het Eigen Vermogen en de Goodwill vrijwel één op één lopen en het mag in mijn ogen duidelijk zijn dat Numico een aandeel is waar u als particuliere belegger geen geld in zou moeten investeren.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Een optiestrategie

Ik kreeg een vraag van een lezer die toch graag ongedekt puts wil gaan schrijven op individuele aandelen. Als hij dan moet leveren, dan is de gedachte om direct calls te gaan schrijven. Is dat een slimme strategie?

- Stel even, u hebt een zeer goede reden om te verwachten dat een aandeel als RDS over 1,5 jaar flink hoger zal staan dan nu. Dat kan vanuit een analyse als de OK-Score, maar welke analyse u gebruikte is nu even niet van belang.
Feit is, wat er ondertussen ook gaat gebeuren, over 1,5 jaar zullen beleggers naar uw mening massaal doorhebben wat u nu al doorheeft, RDS staat dan flink hoger.
U kunt daarop besluiten put opties te gaan schrijven, want vanuit uw analyse bezien zou het de richting 1,5 jaar naar de toekomst toe goed moeten gaan met RDS.
Het feit wil nu echter dat er toch onverwachts weer een schandaal boven water komt, (zoiets zal je net zien) een bezitting in Rusland bevat water in plaats van olie.
Het aandeel zakt op de berichten in de kranten 30%.
U moet dan vrijwel zeker per direct de aandelen afnemen voor de volle prijs, terwijl de beurskoers op dat moment 30% lager ligt. U heeft op deze aankoop dan al direct een verlies van 30% minus de eerder voor de geschreven put optie ontvangen premie. Hoe dan ook komt u uit op een fors verlies.
Stel even, u bent niet uit het veld geslagen en schrijft nu direct calls, een paar euro boven de beurskoers.
De aandelen herstellen snel, want die Russische oliebron vol water is toch achteraf bezien voor een reus als RDS niet zo belangrijk voor de cijfers.
De koers van het aandeel herstelt volledig, maar u niet. Immers, u moet door dit onverwacht snelle herstel op 5% winst de aandelen al weer leveren.

Op die manier loopt u grote kans steeds achter de feiten aan te blijven lopen. Dat terwijl over 1,5 jaar bezien uw analyse nog altijd volledig kan uitkomen. Had u de aandelen, of kaal de call opties, gekocht en strak blijven zitten, dan had u onderweg op verlies gestaan, maar uiteindelijk winst gehad, terwijl uw actieve handelen u direct een verlies opleverden.

De aandelen kopen, met put optie als stop loss bescherming en een korte call er net boven geschreven, die u iedere twee of drie maanden opnieuw opzet, zou meer opleveren. Zou het aandeel ineenstorten, dan heeft u de put ter bescherming. Die was gefinancierd met de geschreven call. Zou het aandeel te snel stijgen en de call 'in the money brengen, dan rolt u de geschreven call door. Minder risico voor u en toch grote kans op flinke winst. Ondertussen moet u dan bij een stijgende koers wel wat investeren om ook de put wat hoger neer te zetten. Echter daarmee klikt u wel uw winst vast. U heeft uw eigen klikfondsje opgezet.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


donderdag, februari 23, 2006

 

Ongedekt opties schrijven

Deze week is er veel discussie over het al dan niet ongedekt schrijven van opties. Zoals u mogelijk weet heb ik in mijn verleden wel eens wat met opties gedaan en vanuit die hoek mag dan ook van mij verwacht worden dat ik er wel e.e.a. over kan uitleggen.
Om het even voor iedereen begrijpelijk te houden wil ik eerst even uitleggen wat schrijven van opties inhoudt.
In feite is het verkopen van iets dat u niet heeft. U komt als belegger (schrijver) op -1 te staan. Om de positie in de toekomst weer glad te strijken moet u ooit weer kopen. Daarmee komt de positie weer op nul. Als de optie verloopt komt de positie ook weer op nul. Immers, opties hebben een bepaalde looptijd. Het zal aan de restwaarde van die optie liggen of u bij het aflopen van die optie nog verplichtingen hebt.
Bij opties schrijven houdt het in dat u een plicht aangaat. U neemt de plicht op u, de geschreven positie te voldoen als de andere partij (de koper) u daarom vraagt.
Dit is dus een heel ander verhaal als een optie kopen, waarbij u 'een recht' koopt. Het recht de optie uit te oefenen. Tegenover dat recht staat dus de plicht van de schrijver. Als het u al boven de pet gaat, dan nu even zo houden. Ik kom binnenkort met een E-book over opties.

Aan de hand van enkele voorbeelden wil ik de risico's van schrijven even duidelijk maken.
Uitgangspunt is een AEX die op 460 staat. U hebt de verwachting dat de beurs verder gaat stijgen. U kan dan, kort door de bocht, een call kopen, of een put schrijven om daar van te profiteren.
Stel even u schrijft de Put juni 440 die u nog 7,40 zal opleveren.
Dit houdt in, als de AEX per de derde vrijdag in juni boven de 440 expireert, dan heeft u de verkregen 740 euro aan premie definitief in handen.
Dat lijkt dus mooi meegenomen. U opent de positie en u krijgt direct 740 euro op uw rekening bijgeschreven.
Ter afdekking van de verplichting vraagt u bank een margin, zodat de bank weet dat u, tot op zekere hoogte, aan uw verplichtingen kunt voldoen. Die margin is een geldbedrag ter afdekking dat op uw rekening moet staan en geblokkeerd zal worden.
Waar ontstaan de problemen?
Stel even, er vindt na beurssluiting in Amsterdam iets plaats waardoor wereldwijd de beurzen fors dalen. Over-night zien we de beurzen 5% dalen. De AEX opent de volgende dag op 437.
De geschreven optie juni 440, die u gisteren 740 opleverde doet nu ineens bijvoorbeeld 1500 euro (zeer ruwe schatting, waarschijnlijk nog aan de lage kant).
Het is nu de vraag of u wel in staat bent om die 1500 euro op te hoesten. Immers had u er rekening mee gehouden dat u de premie zou mogen houden, maar ineens staat u zwaar in het rood. Uw geldmachine vanuit het schrijven van opties, is in één nacht uw molensteen geworden. Hoe kunt u hier vanaf komen, want u wilt natuurlijk liever niet 1500 euro willen gaan betalen voor iets waar u eerder slechts 740 euro voor verkregen hebt.
De meeste beleggers bevriezen op zo'n moment. Ze gaan 'als een hert op de snelweg' naar de koplampen, in dit geval het scorebord van de beurs kijken, wachtend tot de aanstormende beurs ze gaat vermorzelen en hopende dat dit niet gaat gebeuren.
Mocht vanaf dit punt de beurs verder dalen, dan zal de aangegane verplichting steeds duurder gaan worden. De bank gaat vragen de rekening aan te vullen. Als dat niet tijdig gebeurt zal de positie door de bank gesloten gaan worden tegen de dan geldende koers. Dit is de gevreesde 'Margin Call', iets dat in de beursdaling van 2000 en 2001 de daling alleen maar verder deed versnellen.
Een in feite geringe koersdaling van 5% leidt tot de eerste margin calls die weer, vanwege het extra aanbod, leidt tot een verdere daling waarmee de kale schrijvers al heel snel heel zwaar in de problemen komen. Dit gaat steeds sneller waarbij schrijvers hun posities moeten afdekken, doorrollen of sluiten. Daar de meesten als het 'bevroren hert' gaan wachten op de margin call van de bank wordt het vaak een gedwongen sluiting van de posities, met enorme verliezen tot gevolg. (Als de beschikbare financiële ruimte op de rekening niet toereikend is zal de bank het handelen enorm beperken. U mag dan alleen nog maar sluiten en niet nieuw openen)
In het verleden zijn over-night koersdalingen van 10% met enige regelmaat voorgekomen. Iedere zoveel jaar zien we er wel één, soms zelfs meerdere keren in een jaar.
U kan dat risico afdekken door 'gedekt' posities te schrijven. Dit verlaagt uw margin, en beperkt het genomen risico.
Ik geef een voorbeeld:
U schreef de put juni 440 voor 740, maar kocht ook de put juni 420 voor 410 euro. Uw opbrengst is nu 740 verkregen premie minus 410 voor de gekochte positie = bruto 330 euro opbrengst. Uw maximale verlies dat u kunt oplopen is nu 'slechts' 2000 euro per positie, min de verkregen premie van 330 euro. (verschil tussen 420 en 440 is 20 punten. Eén punt staat voor 100 euro)
Zelfs al zou de beurs 80% dalen, dan nog ben u nu tot dat maximale verlies afgedekt. Nog altijd een fors bedrag, maar u weet hoeveel risico u loopt en als het goed is houdt u er rekening mee dat het zou kunnen gebeuren.
Op die manier beleggen is heel bewust beleggen. U kan de opbrengst mogelijk verbeteren door met time spreads te werken. Door bijvoorbeeld lang te schrijven en kort te kopen of andersom. U moet dan steeds tijdig een volgende serie oppakken. Er is hierin heel veel mogelijk, maar Alex constateerde al dat veel te veel beleggers nu totaal niet meer aan afdekken doen.
Een forse beursdaling is al enige tijd niet meer voorgevallen en beleggers raken er mee vertrouwd dat de beurs amper van haar plaats komt.
Afdekken wordt als 'zonde van het geld' gezien.
Het is de klassieke de manier om enorm onderuit te gaan.

Op dit moment hou ik zelf geen geschreven posities meer aan. Niet gedekt en niet ongedekt. De reden is dat in mijn ogen de premies te laag zijn en de kans op een toenemende bewegelijkheid van de beurs te groot is.
Zodra de beurs weer gaat bewegen neemt de volatiliteit weer toe. Dit houdt in dat de premies van opties op dat moment ook weer toenemen. Immers neemt de kans bij een toenemende bewegelijkheid toe dat extreme uitslagen gaan voorkomen. Die toegenomen kans zien we terug in hogere premies voor de opties. Op het moment dat de bewegelijkheid toeneemt wil je als optiebelegger niet in geschreven posities zitten. Het is veel interessanter om aan het eind van een zeer bewegelijke periode opties te gaan schrijven. Kortom, het is nu fundamenteel niet de tijd voor geschreven opties, zeker niet voor ongedekte opties. Zoveel risico zou je als belegger niet moeten willen lopen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


woensdag, februari 22, 2006

 

Alex Optie Strategie

Gisteren heb ik naar aanleiding van mijn stukje over Alex een verhelderend gesprek met René Frijters van Alex gehad.
Mijn suggestie gisteren dat de margin stap door de Rabobank zou zijn gestuurd is onjuist. De stap is puur vanuit Alex zelf genomen en op basis van daadwerkelijk in het bestand aangetroffen risico's. René Frijters hecht eraan te benadrukken dat het echt allemaal is gedaan met de intentie is de consument te beschermen. De redenen vanuit Alex zal ik hieronder uiteenzetten.
Wat is het geval?
- Daar waar ik zelf altijd met een strategie werk en er vanuit ga dat anderen dat ook doen, ziet Alex hoe hun klanten dáádwerkelijk beleggen. Wat ze opviel is dat steeds meer klanten 'kaal' schort gaan op opties in de index en op aandelen. Om het in de woorden van René te zeggen: "men schrijft kale Put opties dat het een lieve lust is".
Daarbij is het van groot belang te weten dat de bewegelijkheid (volatiliteit) van de beurs historisch laag is. Dat feit houdt weer in dat ook de verkregen premies historisch gezien extreem laag zijn. Om dus nog een leuke opbrengst via het schrijven van opties te verkrijgen, nemen beleggers veel grotere risico's dan ze vroeger deden, toen de premies nog hoog waren.
Wat is het gevaar?
- De volatiliteit is nu 5%. Dat is extreem laag. Enkele jaren geleden was het meer dan 25%. Beleggers vergeten daarbij dat index koers bewegingen van meer dan 5% op één dag vroeger vrij regelmatig voorkwamen. Nu lijkt het wel alsof dat soort bewegingen niet meer bestaan, zo lang is het al geleden dat de beurs een keer fors reageerde.
Stel nu dat er een correctie van 5 tot 10% komt, dan wil de volgende ochtend iedere belegger tegelijk naar de uitgang. Echter zullen beleggers die met maximale margin werken erachter komen dat hun geschreven put opties ineens schreeuwend duur zijn geworden. Zo duur dat het op de rekening beschikbare vermogen ontoereikend zal zijn.
Moet Alex, als belangrijkste beleggingsbank voor particuliere beleggers, wachten tot het een keer zover komt, of heeft ze een maatschappelijke rol te vervullen, daar waar het gaat over het risico dat haar klanten daadwerkelijk kunnen nemen. Alex heeft er bewust voor gekozen om, uit bescherming van de klanten, om deze voor haar commercieel gezien impopulaire maatregel te nemen. Gaat het namelijk een keer mis op de beurs, dan heeft Alex er in ieder geval alles aan gedaan om haar klanten daartegen te beschermen.
Het punt is namelijk, als u een margin call krijgt en u uw tekorten niet snel genoeg aanvult, dan worden uw posities gesloten. Als dan blijkt dat u niet genoeg geld op uw rekening heeft, dan heeft u ineens een schuld aan de bank. Toch vervelend als ze na een beursval ineens uw inboedel komen ophalen.
Alex is het met me eens, de schrijvers van opties zijn de beleggers die er meer dan gemiddeld verstand van hebben. Alex 'ziet' die kennis over de materie echter niet terug in de risico's die de schrijvende klanten op dit moment nemen. De realiteit is namelijk dat een flink percentage van de schrijvende klanten in de problemen zou zitten als aankomende nacht de beurs met meer dan 5% zou dalen. Dat risico moeten beleggers niet willen nemen, maar nemen ze dus wel.
- Had heel deze stap van Alex beter uitgelegd moeten worden? Ja, op dat vlak had het achteraf beter gekund. Die hand wil Alex zeker in eigen boezem steken.
Volgens Alex zouden banken op het gebied van risicobeheersing niet met elkaar moeten concurreren. In theorie zijn beleggers rationeel, maar in de praktijk blijkt dat het genomen risico blijkbaar niet goed bij klanten in beeld is. Als er ter afdekking van de risico's ook nog gekochte posities in portefeuille zouden zijn, dan was het tot daar aan toe. Helaas is dat echter niet het geval.
Alex heeft overigens haar maatregel wel iets aangepast. De verhoging naar 7,5% zal niet in één keer, maar in stappen van steeds 0,5% worden genomen. Op dit moment is de margin daarom 5,5%. Iedere week wordt het verhoogd totdat 7,5% gehaald is.
- Persoonlijk blijf ik het bijzonder jammer vinden dat Alex deze stap zo heeft genomen. Strategiebeleggers die de risico's wel in de gaten houden zijn er de dupe van. Blijkbaar zijn er te weinig van dat soort beleggers. Ik moet toegeven, het is goed dat Alex, die vanuit haar bestand echt kan zien hoe het er daadwerkelijk voorstaat, nu ingrijpt voor het te laat is. Een impopulaire maatregel, maar beleggers die het niet aanstaat kunnen nu nog terecht bij andere banken. Beleggers nemen liever de waarschuwing die Alex met de maatregel doet uitgaan zeer serieus.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, februari 21, 2006

 

Alex dupeert bedreven optiebeleggers


Alex heeft de margin op opties verhoogd van 5% naar 7,5%. Dit houdt in dat beleggers veel meer vermogen moeten aanhouden en dat daarmee optiestrategieën met gebruikmaking van geschreven opties minder interessant worden.
Volgens Alex is de reden dat de beurs veel gestegen is en de kans op een forse daling toegenomen is. Alex wil met deze stap, volgens eigen zeggen, de consument beschermen.
Naar mijn idee een drogreden. Als Alex echt de consument zo nodig wil beschermen, dan moet ze heel het productenpallet niet voeren. Immers iedere transactie kan verlies opleveren. Juist het schrijven van opties is een actie die vooral door bedreven beleggers wordt ingezet. Alex legt echter de grote gokkers, die alleen maar call opties kopen, geen strobreed in de weg. Als het Alex echt om de klant te doen was, dan zou ze daar paal en perk aan stellen.
De enige reden die ik kan bedenken is dat Alex haar eigen risico wil minimaliseren. De Rabobank leiding is heel erg bang voor beleggen op de beurs en zal de soepeler regels bij Alex aan de Rabo normen hebben willen aanpassen. Daarbij is de Rabobank zelf ook een grote speler op de optiemarkt en wel aan de schrijverskant. Door het schrijven voor particulieren iets minder gunstig te maken kan de Rabo de stoorzenders (de particulieren die ook schrijven) op de optiemarkt dwars zitten. Beleggers die veel opties schrijven zouden naar mijn idee op zoek moeten naar betere alternatieven bij andere banken.
Ik sta open voor suggesties voor optieschrijvende beleggers en ben bereid deze te publiceren. Mailt u naar redactie@beursbox.nl


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


vrijdag, februari 17, 2006

 

AEX beurs analyse

Gisteren geen lange zwarte candle in de Japanse Candle grafiek. De stijging kan dus nog altijd voortduren. Gezien het feit dat bijvoorbeeld in KPN nu een 25% belang is opgebouwd door een Amerikaanse belegger heb ik sterk het vermoeden dat ik nu wel weet waar de stijging van de AEX vandaan komt en welke argumenten er aan ten grondslag liggen. Immers heeft het er alle schijn van dat we een verdere daling van de dollar gaan zien. Bush zou namelijk met een devaluatie van de dollar zijn begrotingsproblemen flink kunnen oplossen. De rest van de wereld betaalt dan de luxe die Amerika zich permitteerd en blijft permitteren. Amerikaanse beleggers kopen nu Euro bezittingen om extra te profiteren van de dalende dollar. Die Amerikaanse steun zal ons niet kunnen behoeden voor af en toe een correctie, maar de stijgende lijn voor de AEX kan daarmee wel verder doorgaan dan dat we ons eerst konden voorstellen. Amsterdam is maar een klein beursje als er blijvende Amerikaanse aandacht voor deze beurs is.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Japan toch weer omlaag

Vanochtend een bijzonder bittere pil in Japan. De economie groeide afgelopen jaar met 5,5% en dat was net iets meer dan geraamd. Dat is dus prachtig, want dat is wat ik al anderhalf jaar zeg. Toch is de beurs vandaag 2% lager. De redenen voor de daling zijn de volgende: enkele onroerend goed fondsen hebben last van de 'oververhitting' van hun deel van de economie. Daarnaast kwamen enkele bedrijven met tegenvallende resultaten en werd vanuit futures markt een sell off ingezet, die dan later weer in de geldmarkt gevoeld werd. Het mag dus allemaal nog steeds niet in Japan, terwijl fundamenteel de kaarten daar gunstig liggen. De economie groeit netjes, de vooruitzichten zijn goed. Het heeft alleen na 16 jaar zwabberen wat meer tijd nodig om beleggers vertrouwen in de beurs te geven.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Welk type belegger bent u?

(Door Jack Hoogland)


Met StockTradingExpert bieden we vier services aan, zodat er altijd minstens één winstgevende service is die past bij de wijze van beleggen die het beste bij u past. Of u nu graag in kwaliteitsaandelen belegt, liever zeer aanvallend belegt, of dat u ook wilt profiteren van dalende koersen, U vindt een beleggingsstrategie waar u zich goed bij voelt.
U kunt zeer gemakkelijk uitvinden welke STE-service (en dus welke manier van beleggen) het beste bij u past door de StockTradingExpert beleggerstest te doen. Binnen een halve minuut hebt u een antwoord. Klik daarom hier en doe de test! 

Uitzendsector

Randstad kwam gisteren met uitstekende cijfers, waarna de koers flink steeg. Het aandeel is in enkele maanden van 30 tot boven de 48 gestegen. Bedenk u echter, 'het bezit van de zaeck is het eind van het vermaeck'. De mooie cijfers zouden voor mij, als ik aandeelhouder Randstad was geweest, eerder reden zijn de winst te nemen dan om bij te kopen. Je moet immers het ijzer smeden als het heet is en aandelen Randstad zijn nu behoorlijk hot.
Durf op dat moment de winst te pakken of leg een trailing stop loss in. Ook Vedior profiteerde mee van de mooie cijfers. Het aandeel is nu op het niveau van de top in 2002 gekomen. Een trailing stop loss van 1 euro onder de hoogste koers is naar mijn idee geen slecht idee. Een harde stop loss op 15,9 kan natuurlijk ook.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Gokaandelen

Op de internationale beurzen zijn enkele 'echte' gokaandelen genoteerde, zoals Partypoker en 888.
Ik sprak gisteren iemand die zich beroepsmatig aan het verdiepen is in de waardering van die aandelen. Wat hem opviel is dat er een behoorlijk verschil is tussen wat bedrijven willen betalen voor een bestand met actieve gokkers en wat aandeelhouders bereid zijn te betalen voor een beursgenoteerd bedrijf met actieve gokkers.
Let wel, we praten hier over hetzelfde, behalve dan dat een bestand met gokkers in feite een bedrijf is dat niet beursgenoteerd is.
Een bestand met gokkers kan bijvoorbeeld 1000 euro per actieve gokker opleveren als zo'n initiatief opgekocht wordt door een ander.
Beleggers echter zijn bereid om omgerekend 30.000 euro te betalen voor een gokker in een beursgenoteerde gokonderneming.
Het geringe aantal echte beursgenoteerde 'gokaandelen' zorgt er dus voor dat er belachelijke waardering zijn ontstaan. Het is wel duidelijk waarom de laatste twee jaar zoveel nieuwe noteringen van gokfondsen zijn ontstaan. Immers, breng nieuwe aandelen uit en je kan als bedrijf 30x meer overnemen dan dat je zonder nieuw uitgegeven aandelen kan doen.
Daarnaast is het een prima manier voor de initiatiefnemers om te cashen. Vandaag werd weer bekend dat enkele congresleden in Amerika opnieuw een pging willen doen om online gaming illegaal te verklaren. Allemaal redenen om vooral niet in gokaandelen te stappen. Het is prachtig gegaan, maar het is nu interessanter om een bestand met gokkers op te bouwen en dat bestand aan een beursgenoteerde onderneming te verkopen. Laat je dan echter wel in echt geld uitbetalen, want aandelen met een verkooprestrictie verkrijgen, dat is teveel risico.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Elsevier en OK-Score

Bij de halfjaar resultaten van 2005 verdween Elsevier uit de OK-score lijst. Dat gebeurde niet voor niets. Toen al signaleerde de OK-Score ongewenste veranderingen.
We zijn nu een half jaar verder en ook de beleggers beginnen nu langzaam het idee te krijgen dat er inderdaad wat mis is. Gisteren zagen we een hoogste koers van Elsevier op 11,88 en een laagste koers op 11,38. Procentueel een enorm verschil.
Waar zitten nu de problemen bij Elsevier, wat valt op aan de cijfers? Als u de cijfers erbij pakt moet u zeker eens kijken naar de liquiditeitspositie en de
quick and acid-ratio. Cash & vorderingen is 3 miljard en crediteuren + bank + belasting = 4,6 miljard. Er is dus een permanent bankkrediet nodig om de korte schulden blijvend te kunnen betalen.
In plaats van te saneren en de cash-flow te gebruiken om de schuldenlast terug te brengen wordt er een inkoopprogramma gestart om de eigen aandelen in te kopen. Het lijkt erop of de hebzicht het weer wint van het gezonden verstand. Door het inkoopprogramma proberen de topmanagers hun optieprogramma nog te redden terwijl het bedrijf financieel wordt uitgehold. Aandeelhouders doen er niets aan, of kunnen er blijkbaar niets aan doen.
Andere opmerkelijke zaken zijn :
Goodwill is inmiddels 2/3 deel van de balans waarop volgens IFRS niet meer wordt afgeschreven.
Schuldpositie is bijna 10,5 miljard waarvan bijna 9 miljard voor de goodwill.
De vraag roept zich daarbij op wanneer er een impairement zal komen omdat een balans van 13 miljard veel te lang is voor een omzet van 7,5 miljard.
Ik denk dat een VEB of de grote aandeelhouders als pensioenfondsen hier een lading munitie hebben om er de eerstvolgende keer een heel levendige
aandeelhoudervergadering van te kunnen maken. Als u aandeelhouder bent, of u wilt u naar uw pensioenfonds of VEB actief opstellen, stuurt u dan de
hele nieuwsbrief gerust even naar deze instanties door.
Over de OK-Score is ook weer nieuws te melden! Per 1 maart aanstaande kunt u volgens de OK-Score gaan beleggen via een beleggersgiro. Meer informatie hierover kunt u vrijblijvend opvragen door invulling van dit online formulier.

Namens Willem Okkerse, Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


dinsdag, februari 14, 2006

 

Aardgasbuffers

In de zoutkoepels onder Groningen gaat Heymans in opdracht van Nuon en de Gasunie een aantal aardgasbuffers bouwen. De vier buffers moeten ieder 500.000 kubieke meter gas gaan bevatten. Met de buffers denken de gasbedrijven beter in staat te zijn de fluctuaties tussen vraag en aanbod op te vangen. De buffers moeten in 2009 in gebruik genomen worden.
De vraag die ik me daarbij toch stel is waarom de bedrijven in zo'n laat stadium nog aan de aanleg van deze buffers gaan beginnen. De aardgas voorraad zal hoogstwaarschijnlijk uiterlijk 2030 uitgeput zijn. Dat houdt in dat al de huidige investeringen er binnen twintig jaar uit moeten komen. Dat op zich is lang genoeg, maar toch heb ik het idee dat ze er na die twintig jaar wel andere dingen mee willen doen. Om dat op dat moment lucratief te maken moeten de investeringen al in de rijke tijd (nu) gedaan zijn. Dat de opdracht van de zoutkoepels en de discussie over een nieuwe kerncentrale op hetzelfde moment komen lijkt haast teveel toeval. Ik heb het idee dat beide zaken niet zover uiteenlopen als dat men nu wil doen geloven.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Hoe rijk is Nederland?

In november 2003 schreef Wim Boonstra, die werkzaam is voor de Rabobank, een rapport waarin duidelijk werd dat Nederland fors aan het verarmen is. Dit ondanks een jaarlijks overschot op de handelsbalans!
Vooral slechte investeringen van Nederlandse bedrijven in het buitenland, denk aan Numico en Ahold, maar ook slechte beleggingen van particulieren en instellingen, hebben een gat geslagen. Wisselkoersmutaties en de verkoop van Nederlandse bezittingen aan buitenlandse bedrijven en particulieren hebben al in 2003 een overschot doen omslaan in een tekort van 55 miljard euro. Dit was niet zo zeer een eenmalige zaak, maar lijkt toch echt trendmatig het geval te zijn, waardoor Nederland nu al, voor de echte vergrijzing begonnen is, snel aan het verarmen is.
Leest u het rapport hier: http://www.rabobankgroep.nl/download/0324wbo.pdf


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Wet Financiële Markten uitgesteld

Deze wet gaat niet per 1 juli van kracht, maar zal pas op zijn vroegst per 1 januari 2007 van kracht worden. De nieuwe wet moet het toezicht op banken en verzekeraars efficiënter maken. Voor deze banken en verzekeraars moeten vervolgens ook de administratieve lasten lager worden.
Marktpartijen hadden hun twijfel laten weten over de haalbaarheid van 1 juli. De minister heeft daarop geen risico willen nemen en heeft de wet een half jaar doorgeschoven. Gezien de recente stunts van ANAMRO mag duidelijk zijn dat er aan het huidige toezicht nog wel wat te verbeteren valt. De stunt van ING die ik gisteren publiceerde valt onder een andere wet, namelijk het 'Besluit Marktmisbruik'.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Syria wijst de dollar de deur

Vandaag werd bekend dat Syrië alle handel met het buitenland vanaf nu in Euro's zal afhandelen. Dit is voor Amerika het scenario dat ze vooral willen voorkomen, want als meer landen dit voorbeeld gaan volgen zal het snel gedaan zijn met de heerschappij van Amerika. (Zie mijn artikel van afgelopen vrijdag hierover) http://www.beursbox.nl/2006/02/het-amerikaanse-rijk.html
Syrië geeft als reden voor haar stap de onvriendelijke houding van Amerika met daarbij de dreiging dat haar buitenlandse (dollar) bezittingen door Amerika geblokkeerd gaan worden. Met de Euro is dat gevaar veel kleiner omdat die monetaire unie uit veel meer landen bestaat, die het vaak oneens met elkaar zin, en daarnaast is er altijd wel een bank als ABNAMRO te vinden die ondanks Amerikaanse boycot toch zaken wil doen.
De keuze van Syrië voor de Euro is op zich niet onlogisch. Op dit moment is het het beste alternatief voor de dollar. China zou graag haar Yuan als wereldmunt zien, maar dan verruilen we slechts de munt van één land voor de munt van een ander land. Op het moment dat de Yuan de wereldmunt is, dan zal China de wereld dicteren hoe ze het wil hebben. Het altijd verdeelde Europa zal veel minder haar stempel op andere landen kunnen drukken, zelfs als ze het toch hoofddoel van haar beleid zou maken.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, februari 13, 2006

 

ING staat er gekleurd op


De ING bank doet op 15 december het bericht uit dat ze het de WPA taxaties op Kendrion gaat verlagen. Het koersdoel wordt verlaagd van 1,80 naar 1,50. Het advies blijft hold. Kendrion noteert op dat moment 0,6% lager op 1,55.
Het is duidelijk dat de bank minder positief is over Kendrion. Hoewel de ING geen verkoopadvies geeft is de teneur duidelijk negatief. Zeker gezien het koersdoel is het waanzin dat hier een hold aangehouden wordt. Immers is het koersdoel al gehaald!
Des te opmerkelijker het feit dat tegelijkertijd ING koper is van deze aandelen!
Gelijk met deze negatieve analyse is namelijk het belang van ING van 6,14% gestegen naar 12,72%.

Nu ziet u in de praktijk de waarde van de ING analisten en hoe vervolgens deze bank ook uw belangen voor ogen heeft. Het blijft schandelijk dat dit bedrog nog altijd mag voortduren.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

De staatsschuld

In Amerika is het begrotingstekort weer een nieuw record dat het vorige record bijna kleineerde. Het staat nu op 8,2 biljoen dollar. Het handelstekort van de VS is nu 725 miljard. Per Amerikaan is er ondertussen een schuld ontstaan van 27.000 dollar. Als er daar dus een baby geboren wordt, dan staat die bij de geboorte als $27K rood.
Wetende dat gemiddeld genomen iedere Amerikaan ook een schuld heeft, is duidelijk dat ze daar volledig op geleend geld leven. Geld dat Amerika van de rest van Amerika leent. U las al afgelopen vrijdag dat Amerika dat kan doen omdat andere landen de dollar nodig hebben. Een dollar die Amerika maar al te graag op papier laat drukken en dan voor veel vreemde valuta gekocht kan worden bij de Amerikaanse overheid. Dit is wat die mallemolen in stand houdt. Gezien de opstelling van Amerika in de wereld (waaronder Kyoto, maar uiteraard ook Irak) en het feit dat de Amerikaan niet van plan lijkt zijn verspillende levenswijze te veranderen is het niet zo vreemd dat de rest van de wereld het onderhand wel gehad heeft met zulke Amerikanen.
Zelfs zonder Irak zou juist Bush als klassiek voorbeeld van de verspillende Amerikaan op weinig sympathie hoeven rekenen in de rest van de wereld.
Het voordeel voor Amerika is het feit dat nog altijd de olie in dollars wordt afgerekend. Kijken we echter naar Europa, dan zien we dat procentueel de staatschuld van de meeste Europese landen niet veel afwijkt van die van Amerika. Ook wij leven op geleend geld. Het verschil met Amerika is echter dat wij gemiddeld genomen nog wel genoeg eigen geld hebben om die staatsschuld teniet te doen. Wij hebben echter niet het geluk van een valuta die we overal ter wereld kunnen uitzetten tegen de papierwaarde, terwijl we de officiële waarde terugkrijgen.
Als Europa zijn we in de wereld niet veel beter dan Amerika. Dat feit moeten we ook onder ogen zien als we vlaggen verbrand zien worden in landen die het minder goed hebben als dat wij het in fort Europa hebben. De frustratie van de rest van de wereld zien we tot uiting komen in die vlagverbrandingen is islamitische landen. Hoewel wij ons onderhand net zo voelen over Amerika als dat de gemiddelde Arabier zich voelt, ziet die ons als een Europese Amerikaan. Willen wij serieus ons anders opstellen dan Amerika, dan zouden we dat voor de rest van de wereld in daden moeten tonen door echt iets aan onze staatsschuld te doen. Als wij dat offer zouden brengen, dan zouden we met meer recht mogen oordelen over andere landen, waaronder over Amerika.
Juist het feit dat 'Links' de staatsschuld wel zou willen verhogen is voor het arme deel van de wereld een zeer 'Rechts' standpunt. Het is een signaal dat we als Europa niet zouden moeten afgeven, hoe zeer die staatschuld ons ook wel lekker uitkomt. We leven er immers prima van, maar wie betaalt uiteindelijk onze luxe?

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


vrijdag, februari 10, 2006

 

Momentum beleggen én risico beperken

(door Jack Hoogland)
Aandelen die hot zijn kopen en zoveel mogelijk op tijd weer verkopen. Dat is wat we doen met onze Momentum Trading strategie. We houden een portefeuille aan van maximaal 15 posities. In een stijgende beurs is onze portefeuille volledig belegd, maar zodra de beurstrend draait verkopen we al onze aandelen. Zodoende zitten we nooit met een volledig belegde portefeuille in een dalende beurs. Het gevolg van deze strategie is dat we sinds de start van deze strategie een rendement hebben behaald van ruim 81%, en daarmee hebben we de belangrijke indices de afgelopen jaren allemaal verslagen.
Een momentum trading strategie is normaal gezien geschikt voor de offensief ingestelde belegger, maar eigenlijk doen we veel meer dan bij bijvoorbeeld een "buy-en-hold" strategie aan risicobeperking. Ofwel, we beleggen dan wel offensief maar hechten tegelijk een groot belang aan een goede verdediging.
Bent u een offensief ingestelde belegger die tegelijk zijn verdediging niet graag uit het oog verliest? Profiteer dan mee en meldt u hier aan voor een abonnement. 

Het Amerikaanse rijk


Het is al vaker geschreven, we zitten in de tweede helft van het Amerikaanse rijk. Haar hoogtepunt lag waarschijnlijk niet eens zo heel lang geleden. In feite zo recent nog als 2003. Toch is het altijd een discussie waar nu precies een land 'een rijk' werd, en waar dan precies het hoogtepunt van de macht lag. Amerika is al sinds 1900 een rijk land, maar werd pas in 1945 'een rijk'.
Vooralsnog denk ik dat het hoogtepunt van het rijk lag rond begin 2003. Wat echter de omslag veroorzaakte was niet één oorzaak. Het was een serie van oorzaken die haar oorsprong uiteindelijk zou vinden in de actie tegen Saddam Hoessein.
Hoe graag zouden we toch echt willen weten wat de reden was dat Bush juist deze man ten val wilde brengen, terwijl hij aantoonbaar niets met de aanslagen in New York te maken had.
Was het simpelweg een familie kwestie waarbij de zoon wilde afmaken wat de vader niet was gelukt? Was het het ongefundeerde geloof dat Saddam toch te maken had met de aanslagen, was het de onbewezen angst dat Saddam kernwapens wilde ontwikkelen?
Over dit alles is al veel debat geweest, maar de echte reden, die leest u hieronder pas.

Saddam Hoessein wilde het fundament onder het Amerikaanse rijk wegnemen en dat was voor Bush onbespreekbaar.

Gisteren had ik het ook al over het fundament en dat herinnerde een lezeres aan een artikel van Krassimir Petrov dat het had over de fundamenten onder het Amerikaanse rijk.
Het kenmerk van 'een rijk' is dat het belasting kan opleggen aan andere landen. Het Romeinse rijk, het Engelse rijk, altijd was het dat één land was dat andere landen kon onderdrukken en de winsten naar haarzelf toe kon trekken.
Amerika onderdrukt toch niemand zult u zeggen?
Toch wel, maar op een relatief vriendelijke manier. Laten we wel zijn, de Romeinen waren ook lang niet altijd onvriendelijk, de Engelsen ook niet. De manier waarop Amerika 'onderdrukt' is dat ze eist dat de wereld olie in dollars koopt. Dit houdt vervolgens in dat alle landen ter wereld de dollar moeten aanhouden, want zonder dollar geen olie.
Amerika bepaalt echter sinds 1970 hoeveel de dollar waard is. Ze kan dollars drukken zoveel ze wil. Amerika heeft via deze weg de wereldeconomie dus in haar greep. Zodra 'de wereld' zou besluiten dat de euro de munt gaat worden waarmee olie betaald moet worden is Amerika haar greep op de wereld kwijt. De dollar zou door niemand meer aangehouden worden, want ze heeft een intrinsieke waarde van nog geen 0,005 per dollar. Het Amerikaanse rijk zou vrijwel per direct ophouden te bestaan.
Nu terug naar Hoessein. Weet u misschien nog wat die na 2002 (de invoering van de euro) ging roepen?
Hij riep dat Irak voortaan de euro zou accepteren voor haar olie.
Waarom hielp Engeland onvoorwaardelijk het grotere Amerika...?
Simpel, het heeft de euro niet. Engeland zou dus niet profiteren van zo'n stap! Duitsland en Frankrijk zagen de stap wel zitten en zagen er dan ook geen gat in om Amerika te helpen haar rol als wereldleider te bevestigen.
Weet u wat Iran nu aan het roepen is, buiten dat ze nucleair materiaal willen hebben?
Iran zegt ook bereid te zijn andere valuta te willen gaan accepteren voor haar olie.
Voor Amerika is het niet alleen onacceptabel dat dat zou gebeuren. Heel haar voortbestaan als rijk land en als wereldrijk hangt er vanaf. Als Iran dat voornemen doorzet is het niet de vraag of het gevolgen heeft, het is slechts de vraag welke gevolgen het zal hebben.
Petrov geeft een paar scenario's.

  1. Amerika laat de oliebeurshandel met Iran saboteren en maakt het op die manier onmogelijk olietransacties in andere valuta uit te voeren.
  2. Amerika laat de oppositie in Iran een couppoging doen.
  3. Amerika gaat (evt als 1 en 2 mislukt zijn) onderhandelen met Iran.
  4. Amerika probeert een VN resolutie te bewerkstelligen.
  5. Amerika doet een aanval op Iran, eventueel met gebruik van atoomwapens.
  6. Amerika trekt ten oorlog tegen heel de Arabische wereld en neemt heel openlijk de olievelden over.
  7. Amerika gaat als de wiedeweerga het alternatief op olie ontwikkelen en probeert daar de wereld weer mee klem te zetten.

Die laatste optie heeft Petrov niet gegeven, maar die geef ik naar aanleiding van onder andere de speech van Bush en de actie van Iran tegen Denemarken dat het verst is in het ontwikkelen van het alternatief op olie. Al die stappen die we nu de politiek zien nemen zijn geen toeval. De wereld is er in enkele maanden tijd heel erg onveilig op geworden en vrijwel niemand die het door heeft.


Tom Lassing

Meer weten over de laatste ontwikkeling op energie gebied? Wilt u besparen, beleggen of zelf energie gaan opwekken? Dat alles zit verwerkt in deze Nederlandstalige service: Global Energy Newsletter.

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


donderdag, februari 09, 2006

 

Beleggen met margin


Beleggen op Margin, dat maakt ineens heel veel mogelijk.
Als u aandelen koopt, dan kan de bank u een stukje extra krediet geven waarbij de aandelen als onderpand dienen. Tussen de 60 en 70% is meestal wel mogelijk.
Dit houdt in dat uw 100.000 euro ineens 160.000 euro beschikbaar vermogen wordt.
In een stijgende beurs is het fantastisch enhoelanger de beursstijging duurt, des te populairder wordt beleggen met margin.
Als u echter op maximale margin werkt en de beurs zakt ineens fors weg, dan krijgt u een telefoontje van uw bank.
Of u even per spoedbetaling een storting wil doen, want anders gaan ze posities liquideren.
In 2000 zijn de meeste beleggers die echt volledig onderuit gingen vooral door de margin fors geraakt. Bij een dalende beurs neemt de waarde van de aandelen af en daarmee is uw onderpand niet meer genoeg waard. Banken geven u maar al te graag margin wat het is voor hen altijd winnen.
Ten eerste heeft u meer financiële armslag en gaat u dus meer omzetten. Ten tweede ontvangt de bank rente en ten derde, mocht het misgaan, dan grijpt de bank altijd op zo'n moment in dat ze nog volledig hun geld terug kunnen halen, maar loopt u tegen het feit op dat er dan voor u weinig meer over is. Het gaat allemaal sneller dan u denkt, want zodra u een margintekort heeft kunt u alleen nog maar liquideren en niets meer opbouwen.
Ik raad daarom in principe af om met margin te beleggen. Alleen als u veel ervaring heeft of slechts gering met margin werkt, danwel kort met margin werkt is het te overwegen.

Overigens is de bedoelde margin hier wat anders dan de margin die wordt aangehouden als u opties schrijft. Ook dat is margin en die kan u opbreken, maar die margin heeft u altijd mee te maken als u opties schrijft. Met margin beleggen in aandelen is een eigen vrije keuze. U kan immers ook besluit niet uw volledige vermogen in posities te steken.
Ik werk zelf vrijwel nooit met margin op aandelen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Het gaat weer goed met Unilever


Eindelijk laat Unilever weer een oprecht positieve mededeling te doen. De autonome groei was maar liefst 5%. In het vierde kwartaal werd een winst behaald van 736 miljoen euro. Een jaar geleden was dat nog een verlies van 105 miljoen. Unilever kwam overigens uit op een omzet van meer dan 10 miljard in het vierde kwartaal. Het lek lijkt dus boven water te zijn en daarmee zou fundamenteel een belegging in dit fonds weer kunnen. Waar ik dan aan denk is bijvoorbeeld het kopen van een call optie met een looptijd van tenminste 1,5 jaar en een uitoefenprijs die nu out off the money is. Uw investering is relatief gering en als Unilever het herstel weet door te zetten, dan is de kans groot dat we dat in de beurskoers terug gaan zien. Overigens wil Unilever ter waarde van 500 miljoen euro eigen aandelen terugkopen. In mijn ogen hadden ze dat geld beter kunnen gebruiken om de raltie met beleggers te herstellen. Immers zijn er heel wat beleggers die fors verloren hebben op de omwisseltruc van Unilever. Die was indertijd nodig om het bedrijf te laten overleven, maar nu dat het gelukt is zou een tegemoetkoming aan de slachtoffers van die actie geen slechte zaak geweest zijn. De rechter gaat zich er nog over buigen, dus mogelijk dat Unilever later alsnog schadeplichtig is, maar zelfs zonder een uitspraak van de rechter zou Unilever beter uit zichzelf de relatie verbeteren.
Het bedrijf maakte bekend de diepvriesvoedseldivisie, goed voor 2 miljard jaaromzet, te willen verkopen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Denemarken

Naar aanleiding van een eerder artikel in mijn nieuwsbrief heb ik gisteren wat vragen gehad over de reden waarom juist Iran zo boos zou zijn op Denemarken, buiten de al dan niet oprechte boosheid over de spotprenten.
Laat het duidelijk zijn, de mensen die nu zelfs de Chileense ambassade in brand staken omdat ze boos zijn op Denemarken denken echt boos te zijn. Ze hebben de spotprenten zelf in de meeste gevallen niet gezien, maar de machthebbers en imans in hun land zeggen dat het heel erg is en dus zijn ze heel boos.
De algehele onvrede jegens het Westen en vooral tegen Amerika zorgt ervoor dat je nu in het Midden Oosten weinig moeite hoeft te doen om menigtes helemaal gek te krijgen als het het Westen betreft.
Daar gaat het echter de machthebbers in het Midden Oosten niet om.
Heel deze ophef is slechts een rookgordijn, opgetrokken om de echte reden van de ruzie tussen Denemarken en de Arabische wereld niet in de wereldpers te krijgen.
De reden dat juist Denemarken het haasje is, lijkt immers opmerkelijk. Spotprenten zijn niet van september 2005. Dus dat feit is het echt niet. Zulke spotprenten, ook met de profeet er in, waren er al in de jaren zeventig ten tijde van de oliecrises. Ze waren er ook tijdens de Iraanse revolutie en de daarop volgende gijzelaarsactie die 444 dagen duurde.
In Jordanië was er een krant die duidelijk wilde maken wat er nu echt aan de hand was, maar die redacteuren zijn ontslagen. De machthebbers in het Midden Oosten willen niet dat mensen zien dat het eigenlijk helemaal nergens over gaat. De woede van de mensen moet juist aangewakkerd worden want vooral Denemarken moet economisch zo hard mogelijk geraakt worden.
Denemarken is als land juist bekend om zijn onafhankelijke standpunten en zijn vriendelijkheid voor andere culturen. Als er één Westers land is dat vriendelijk is voor de moslimwereld, dan is het Denemarken. Toch is het heel bewust dat Denemarken geraakt moet worden, want dat land heeft de sleutel in handen waarmee de Opec over enkele jaren tot een tandenloze tijger gemaakt gaat worden. Alleen al de dreiging van dat feit is een nachtmerrie voor de machthebbers in het Midden Oosten.
De Arabische landen stellen economisch, buiten hun olierijkdommen en wat beleggingen die ze ermee gedaan hebben, niets voor. Alle Arabische landen bij elkaar hebben een BNP dat gelijk is aan België en Nederland bij elkaar geteld.
Als een land als Denemarken dus aan hun inkomen morrelt door een alternatief voor olie te ontwikkelen, dan is dat bijzonder slecht nieuws voor de machthebbers van de olielanden.
De enige legale manier om die economische ramp nog tegen te gaan is Denemarken nu in een enorme economische crisis te storten zodat er geen geld meer is voor verder onderzoek dat de Opec kan schaden.
De eerste slagen in een economische oorlog tussen het Midden Oosten en Europa worden nu uitgevochten. Het Midden Oosten staat nu al met de rug tegen de muur, want Europa heeft op één troef na, haar handen vol met troeven. De enige troef die het Midden Oosten nu nog heeft is olie. De volgende stap die de Arabische wereld gaat nemen is Europa een oliecrisis voorhouden. Officieel vanwege enkele spotprentjes die een half jaar geleden zijn geplaatst. Hoe waanzinniger moet het nog worden? Het gaat echter niet om spotprentjes, maar om het feit dat Denemarken de enige pijler onder de economie van de Arabische wereld aan het omzagen is.
U gaat de aankomende weken, maanden en jaren nog enorm veel over Denemarken horen. Denemarken zal namelijk haar Lego imago zien verbleken en wordt een toonaangevend energie land. U hoort hier ook van mij nog heel veel over de aankomende tijd. Wij gaan als beleggers de kans krijgen hier vanaf vrijwel het begin in mee te doen. U hoort hier dus nog heel veel meer van.
De belangen zijn groot, ik verwacht dat, hoe dan ook, de ruzie tussen de Arabische wereld en Europa uit de hand gaat lopen. De Arabische leiders moeten wel. Hun dagen zijn geteld als Denemarken niet gestopt kan worden.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


woensdag, februari 08, 2006

 

Reden van de boycot van Denemarken

Iran heeft alle handel met Denemarken stilgelegd. Het heeft echter niets met de spotprenten te maken. Iran heeft op een cruciaal moment een zwakke plek van het Westen ontdekt en ze exploiteert deze zwakte ten volle. Daarnaast heeft Iran een appeltje te schillen met Denemarken waarover ik u binnenkort veel meer ga vertellen. Het heeft alles met olie te maken.
Iran voelt de bui al hangen voor wat betreft de reactie van het Westen met betrekking tot de verrijking van Iranees uranium. Daar komt binnenkort een blokkade van, maar door nu Denemarken zogenaamd vanwege de spotprenten te boycotten heeft een boycot van het Westen van Iran straks een geloofstintje gekregen, net wat Iran wil. Is een toekomstige blokkade van Iran vanwege de verrijkingsperikelen, of neemt het brute Westen straks wraak op het zielige Islamitische Iran vanwege haar geloof en de Iranese overtuiging dat het Westen de Islam belachelijk maakt? Ik weet al welke kaart Iran straks speelt. Opvallend is vooral het feit dat vrijwel niemand in de moslimwereld ooit ook maar één van die tekeningen gezien heeft! Het is simpelweg een politiek spelletje waarbij onwetende burgers worden misbruikt door geloofsfanaten.
Hier speelt op hoog politiek niveau heel veel meer dan een paar onbenullige tekeningen. Ik ga u dat binnenkort volledig uiteenzetten, inclusief de manier om geld te verdienen aan de ECHTE reden waarom Iran het land Denemarken dwars wil zitten.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

-------
908.100 gedoneerde maaltijden in Europa in 2005
Hoeveel doneerde u er? In Afriks hebben ze ook buiten de feestdagen periode honger. Uw donatie is nu ook nodig! Beursbox doneert maandelijks twee maaltijden via www.nourishthechildren.be.


 

Beleggen in China

Waarom blijven de beurzen van China zo achter en hoe kunt u toch redelijk veilig in China beleggen.
De reden waarom beleggen in China niet wil lukken is vrij simpel. Het is daar zoals de Internet business was in 1998 en 1999.
Alles is goed, alles kan, als het maar goedkoop of gratis is. Alles, letterlijk alles kan worden nagemaakt. Het idee van een 'intellectueel eigendom op een idee' bestaat in China niet.
Stel dus dat iemand in China een aardig idee heeft, dan kan deze er zeker van zijn dat niet één of twee anderen hem nadoen, maar honderden zo niet duizenden hem of haar gaan nadoen. Geld lenen is geen probleem, als je alleen al zegt dat je een idee hebt, dan is dat voldoende voor een lening.
Het mag dan ook geen verrassing zijn dat slechts weinig Chinese bedrijven structureel winstgevend zijn. Immers, het jaar nadat ze winst gerapporteerd hebben gaan anderen het concept kopiëren. Ze krijgen er van banken en investeerders gratis geld voor en zolang de groei van de economie rond de 10% ligt kan iedereen een grijpstuiver verdienen. Er komt steeds meer geld in dit systeem, dus per saldo kan iedereen nu winnen.
Structureel is er echter iets mis. Dat structurele probleem komt pas boven water als de economie een jaar 'slechts' 5% groeit. Dat moment kunnen we op wachten. Immers moeten leningen een keer terug komen en de geschiedenis leert ons daarbij dat economische groei lang kan aanhouden, maar dat de correctie een keer komt. Als ze dan komt, dan is ze veel harder dan we van een dipje in de groei van 10% naar 5% zouden verwachten.
Voor veel beleggers die in China hun toekomst zagen is het al enige tijd een vrij mager verhaal. Mijn advies is dan ook om slechts in die bedrijven te investeren die een boekhouding voeren zoals in het Westen. Daarbij raad ik u aan slechts in de beste bedrijven die u kunt vinden te beleggen. Bedrijven die jaren achtereen winst weten te rapporteren. Het moeten vooral bedrijven zijn die niet makkelijk te kopiëren zijn.
Waar vindt u de aandelen van dit soort bedrijven? Heel simpel, in Amerika via de ADR notering. Dit is een manier waarop buitenlandse bedrijven ook op de Amerikaanse beurs genoteerd kunnen staan. Het voordeel voor de bedrijven is een exposure in de belangrijkse beleggingsmarkt ter wereld, namelijk de Amerikaanse. Nog altijd is meer dan de helft van het wereldwijd belegde vermogen in Amerika te vinden.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


maandag, februari 06, 2006

 

Bedriegelijk Pennystock Aanbevelingen

Eind jaren negentig werd bekend op welke wijze onder andere de maffia haar greep op de beurs had verkregen. Wat ze indertijd deden was iets wat we 'pump and dump' zijn gaan noemen. Daarbij werd een aandeel rustig, maar groot ingekocht. Door die gestage aankopen werd langzaam een mooi technisch beeld opgebouwd, met toenemende volumes. Precies zoals beleggers graag zien. Als dan het aandeel rustig een mooie stijging had laten zien werd het groot bij beleggers aangekondigd, waarna de lucht er door de enorme vraag flink ingepompt werd. Het mag duidelijk zijn dat de koers van een pennystock dan door de enorme vraag omhoog vliegt, waarna de eerste kopers hun stukken verkochten en binnenliepen.
Het was in de tijd dat nog wat na te gaan waar de aanbevelingen vandaan kwamen. Beleggers en toezichthoudende autoriteiten waren nog zeer na?ef. Zelfs de maffia was achteraf bezien nog vrij na?ef. Immers, ze waren uiteindelijk te traceren.
Heel deze praktijk wordt nog dagelijks toegepast, maar veel grootschaliger. Het werkt nu als een computervirus. Een aanbeveling wordt nu als spam en vergelijkbaar met een virus de wereld ingeslingerd. Letterlijk honderden miljoenen mails gaan de deur uit met dezelfde aanbieding voor een klein pennystock. Het is hetzelfde spelletje, alleen nu op een manier verzonden die niet terugwijst naar één persoon of organisatie. Nu zult u denken: 'dan hoef je toch alleen te kijken wie grootaandeelhouder van het besproken aandeel is', maar daar is nu ook aan gedacht. Door nu slechts relatief weinig aandelen te kopen valt de aanbeveler niet op. Het spel met de rustige opbouw wordt niet meer gespeeld. Het is nu slechts iedere week een nieuwe aanbeveling, blind de markt in. Het is nu geen grote klapper in één keer meer, maar iedere week steeds een kleintje. Immers zijn er zat beleggers die de verleiding niet kunnen weerstaan en in zo'n spammail tuinen. Er staan duizenden pennystocks genoteerd op beurzen over heel de wereld, dus 'op' raakt de voorraad nooit.
U bent gewaarschuwd.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Extreem kortlopende opties

Het beursbedrijf Euronext probeert de Amsterdamse optiehandel te interesseren voor opties met een looptijd van slechts een week. De introductie van deze extreem kortlopende indexopties volgt waarschijnlijk in het tweede kwartaal van dit jaar.
Met de nieuwe opties richt derivatenbeurs Euronext.liffe zich op zeer speculatieve beleggers met een extreem korte tijdshorizon.
- Deze nieuwe opties maken het makkelijker om te gokken op een beweging. Het is wel duidelijk waarvoor ze dus dienen... namelijk het betere casinowerk. Euronext heeft belang bij veel handel en veel handel is nu eenmaal vaak ook speculatieve handel.
Als belegger zie ik hier niet zo enorm veel meerwaarde. Het zou kunnen dat ze soms lekker uitkomen omdat ze waarschijnlijk in de tussenuitoefenprijs waardes gaan zitten, dus een uitoefenprijs 446, 447, 448, maar het doel is hier vooral speculatieve handel uitlokken. Uiteindelijk zijn opties nooit bedoeld voor speculatieve handel. Als optietechneut doet het me pijn dat opties op die manier misbruikt worden. Er is zoveel moois mee mogelijk!


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

75% minder olie afhankelijkheid

Bush gaf in zijn speech van vorige week aan dat Amerika verslaafd is aan olie. Amerika zou haar afhankelijkheid van Olie uit het instabiele Midden Oosten tegen het jaar 2025 met 75% teruggebracht moeten hebben.
Dit klinkt als een mooi doel, maar de woorden krijgen een lading mee die er eigenlijk niet hoort.
Immers is het nu net alsof die Midden Oosten Olie en die staten daar zo negatief voor Amerika zijn. Die speech stond bol van de vooroordelen richting het Midden Oosten. Die vooroordelen hebben is tot daaraan toe, maar in combinatie met de olie was het pure 'Bush demagogie'.
Er is namelijk een heel ander probleem met die olie.
Rond 2025 is namelijk het grootste deel van de daar aanwezige olie simpelweg op.
Bush kan dus nu wel zo sturen op een negatieve klank van die regio, maar het simpele feit is er slechts dat Amerika een probleem heeft als het haar afhankelijkheid van olie in het algemeen niet rond 2025 met 75% terug heeft gebracht. Waarom zet Bush in op de negatieve klank van de regio? Is dat beter dan de Amerikanen simpelweg te zeggen dat de olie op zal raken?


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


donderdag, februari 02, 2006

 

Handelen in Amerikaanse opties

Ik heb gisteren even naast elkaar gelegd welke kosten er voor het handelen Amerikaanse opties in rekening gebracht worden. ABNAMRO vraagt 35 + 10 Euro. Bij E*trade was ik 28 dollar kwijt. InterActive brokers kent voor kleine beleggers een maandelijkse fee van 10 euro, maar de transactie zou nog geen 5 euro gekost hebben. Ik heb daarop toch nog maar weer eens geprobeerd bij IB een rekening te openen. Als u bij IB een rekening opent, zet u dan bij de affiliatecode even het nummer 12604. Voor u het zich afvraagt, Neen, het is niet mijn nummer. Het is het nummer van Jack Hoogland, die ik via deze weg een mazzeltje wil toeschuiven.

------

Deze zomer een exclusieve villa op Kreta?
Ideaal voor wie rust en luxe zoekt!
Een volledig ingerichte Villa, met airco, privé zwembad en auto is zo geregeld.
Mailt u mij op tom@lassing.nl als u hier serieuze interesse in heeft. Ik breng u in contact met de juiste personen op Kreta. Uiteraard krijgt u dan vooraf toegang tot de site alwaar u de beschikbare villa's kunt bewonderen.Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Goudkoorts

Nu de goudmijnen over het algemeen al erg hoog gewaardeerd worden, gaan beleggers op zoek naar andere mogelijkheden. Eén van die mogelijkheden is zoeken naar juniors. De aandelenkoers van het bedrijf waarnaar ik mijn zoontje vernoemd heb is de afgelopen twee dagen weer in beweging gekomen. Het aandeel ging van C$0,17 naar C$0,265 met gisteren intraday een top op 0,32 op het bericht dat ze weer zijn gaan boren naar goud.
Ze weten nog niets, maar puur het bericht van de boring maakte dat ik enkele tienduizenden keren 9 cent meer waard ben geworden. Wetende dat de grote namen nu al duur zijn geworden is zo'n klein berijf als Romarco ineens speculatief interessant geworden. Het kan hard gaan. Tien jaar geleden sprong het aandeel in korte tijd van ook bijna niets naar C$8,00. Ik verkocht toen een flink deel van mijn bezit en kocht er de auto van die ik nu nog rij. Het zou me dus niet slecht uitkomen als we de aankomende zomer weer zo'n grap gaan meemaken.

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


 

Speculatief beleggen is weer in

Aan de manier waarop de koersen verlopen denk ik te kunnen uitmaken dat de speculanten de markt weer betreden hebben. Speculanten, zoals particulieren die denken snel geld te kunnen verdienen.
Ik denk het te kunnen zien aan wat er bijvoorbeeld met Google gebeurd. Niemand wil de boot missen, maar bij het minste of geringste springen beleggers massaal van boord.
Google wist gisteren uiteindelijk nog boven de $400 te sluiten, maar het was al wel een verlies van ruim 7%. Ik zie Google de aankomende dagen en weken ook wel weer boven de $450 komen, dus ruimte zat voor beleggers die gokjes willen wagen.
Ik zie het ook in een aandeel als Berkshire Hathaway, het fonds waarvan Warren Buffett CEO is. In slechte beurstijden zien we beleggers naar de kwaliteit verhuizen. In goede beurstijden EN als beleggers vooral willen inzetten op snelle winsten, zien we dit aandeel achterblijven. Op dit moment is het B aandeel terug naar 2915 dollar. Gisteren verloor het 17 dollar terwijl de Amerikaanse indices terrein wonnen. Beleggers nemen de winst in kwaliteit en gooien het terug in gokjes.
Romarco Minerals, het Canadese goudzoekersaandeel waar ik mijn zoontje naar vernoemd heb, won gisteren flink. In slechts enkele dagen ging het aandeel van C$0,17 naar C$0,265 met intraday zelfs een koers van C$0,32. Romarco is een junior in de goudzoekerssector. De goudmijnen zijn nu al aan de prijs, beleggers gaan nu weer gokken op mooie boorresultaten van juniors. Wie nu een nieuwe goudader weet te vinden zal met een goudprijs van $571 een goede markt voor die ader vinden. Zo'n junior kan dan in enkele weken van centen terugkomen naar dollars. Romarco zie ik niet voor deze zomer met echte resultaten komen, maar de beweging zit er al wel leuk in. Beleggers moeten immers vooruitlopen. Het vervelende bij juniors is dat je vooraf nooit weet of je in het juiste aandeel vooruitloopt. Ik heb zelf nog altijd tienduizenden aandelen in dit fonds, dus het mag duidelijk zijn welke hoop ik heb.
Zenuwachtigheid zag ik gisteren ook in de uranium sector. Cameco Corp. maakte bekend Zircatec over de te nemen hetgeen door beleggers werd beloond met een verlies van 7,6%. Met deze aankoop zit Cameco nu in de volledige Canadese markt, vanaf het ontginnen, tot het leveren van de energie. Voor u nu naar uw broker rent, Cameco had bij het bekendmaken van de overname een K/W van 89. Weet dus dat dit aandeel op deze koers zeer speculatief is. Na de daling van gisteren is de KW nog altijd 83. In navolging van Cameco gingen ook veelandere aandelen in deze sector omlaag. Onterecht naar mijn idee, want ik verwacht de aankomende tijd nog flinke winsten in deze sector. Goedkoop is ze echter niet.
Het mooie aan een beurs waarin speculanten actief zijn is het feit dat er beweging is. We hebben nu enkele jaren van weinig bewegelijkheid achter de rug en eindelijk is er weer vuur op de beurs. Veel nieuwe beleggers zullen zich er op moeten instellen, want het is nu wel weer echt werken. De winst van vandaag kan het verlies van morgen zijn. Het aantal daytraders zal daarom de aankomende tijd weer enorm gaan toenemen. Ik zou bijna zeggen... heerlijk... Immers is het schaken van de laatste vier jaar vreselijk saai en slecht voor de handel.

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl


This page is powered by Blogger. Isn't yours?