woensdag, mei 03, 2006

 

VANGNETCONSTRUCTIE 610

“Bingo!”

In het voorgaande bericht heb ik via een “winstwaarschuwing” laten weten dat de bovengenoemde constructie wel eens heel snel op een zodanige winst zou kunnen komen, dat het moment van cashen maar beter niet langer uitgesteld kan worden.

Welnu het is nu zover.

De huidige winst is gelijk of hoger dan de “troostprijs” van € 1.229,-- per setje, waar u normaliter tot 20 oktober ’06 op zou hebben moeten wachten.

Degenen die vroegtijdig de (gratis ?) sluitkoop van de Puts okt 320 op 0,10 op “doorlopend” hadden ingelegd, zitten al met de champagne op tafel, aangezien er vorige week al op die prijs gehandeld is.
Degenen die wat minder alert zijn geweest, kunnen alsnog dezelfde order inleggen en vervolgens de bijbehorende gekochte Put 380 snel sluiten. (Of aanhouden voor de doemdenkers)
De Put 320 doet, op dit moment, namelijk weer (heel) even 0,15 á 0,20

Waar het (gratis ?) op 0,10 sluiten van de Puts 320 al is gelukt, is het rendement als volgt:
Winst op geschreven Puts 320 10 x (2,10 – 0,10) = € 2.000,--
Verlies op gekochte Put 380 (€ 785 - € 155) = 630,--
Totale bruto winst in 4 maanden = € 1.370,--
€ 1.370,-- minus kosten ad € 41,-- = netto/ netto + € 1.329,--

€ 1.329,-- gedeeld door 1% van de inleg ad € 9.940,-- = 13,37 % in 4 maanden.
Per maand 13,37 : 4 = 3.3425 %, hetgeen overeenkomt met 40 % op jaarbasis.
Dit afgezet tegen een oorspronkelijke winstprognose van 14,83 % op jaarbasis, voor het geval de gehele strategie eveneens zou mislukken en tot de vervaldatum zou zijn aangehouden, een alleszins acceptabel resultaat.
Per saldo zal immers een gemiddelde belegger met een winst van 40 % op jaarbasis, (voor een mislukte strategie !) niet ontevreden zijn.

Wanneer men de strategie wél zou laten uitlopen, blijft er uiteraard de kans op de hoofdprijs van ruim € 7.000,-- bestaan. Hiervoor moet de AEX tot 20 okt ’06 dan uiteraard wel tot 320 dalen!
Een gevreesde beursgoeroe had dit weliswaar met grote stelligheid, aan de hand van verkreukelde vooroorlogse grafieken voorspeld, maar boze tongen beweren dat zijn verbale behendigheid al 25 jaar omgekeerd evenredig is aan de juistheid van zijn voorspellingen, wat op zich ook al een topprestatie is. Of deze boodschappers naar aanleiding van dit gegeven contrair gehandeld hebben en zich dus alsnog wentelen in weelde blijft een open vraag.

De eventuele kans op de hoofdprijs kan men dan toch maar beter trachten te bereiken door een soortgelijke Vangnetconstructie (of andere trendneutrale “rustige strategie”) op te zetten, met weer opnieuw een reële kans op de troostprijs en tussentijdse toevalswinsten.
Uiteraard wederom met een ingebouwd luxe-probleem als het opnieuw mislukt...

Het aardige van de, diverse verschillende, trendneutrale “rustige strategieën” is, dat je hiermee praktisch ook dezelfde geprognosticeerde rendementen kan halen als met de “normale” TARBO- Quick en Slow strategieën. Dit terwijl je niets behoeft te voorspellen en het juist een pre is om geen mening over de markt te hebben. De markt mag het zelf zeggen, die heeft immers wél gelijk.

Bovendien blijft voor de TARBO-cursisten alsnog de mogelijkheid aanwezig om het rendement van zo’n rustige strategie op geheel trendneutrale wijze nog verder op te krikken.
Een cursist wist een voorgaande (eveneens mislukte) Vangnetconstructie, met een troostprijs van slechts € 330,-- op te krikken tot een winst op de afloopdatum van € 8.250,--
Je moet er echter wel aardigheid in hebben om met zo’n strategie circa 8 á 10 maanden bezig te zijn.

Kan me voorstellen dat iemand kiest voor wat kortere snelle acties.
Uiteraard kun je, liefst op aparte rekeningen, ook een paar verschillende strategieën tegelijkertijd doen.

Voor degenen die meer over trendneutraal beleggen in het algemeen willen weten, wordt het artikel van Tom Lassing op Beursblogger aanbevolen hetwelk ook te vinden is op de site www.tarbo.nl

Happy trading,

Jan Breestraat
Docent 100 % Trendneutrale beurssystemen


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?