zondag, maart 19, 2006

 

VANGNETCONSTRUCTIE 610 “ Winstwaarschuwing !?”

Zoals was toegezegd zouden de deelnemers aan de bovengenoemde, op deze site gepubliceerde, Vangnetconstructie op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Welnu het is weer zover.
Moest men de vorige keren beslissen of men ging voor de korte snelle winst, de troostprijs of de mogelijke hoofdprijs, nu nadert het punt dat de troostprijs (tijdelijk ?) overtroffen gaat worden.

Terwijl bij de vorige Vangnetten de deelnemers telkens gewaarschuwd werden voor de “toevalswinsten” die, bijna gewoontegetrouw, telkens vrij snel na het innemen van de positie de kop opstaken, nu moeten degenen die de “toevalswinsten” hebben gelaten voor wat ze waren, weer beslissen wat ze zullen doen als de toevalswinsten zodanig aangroeien dat ze de “troostprijs” ter waarde van € 1.229,-- gaan overtreffen.

Laat men ook deze keer weer de winst ter waarde van € 1.229,-- voorbij gaan, dan loopt men de kans om straks na de door diverse goeroes voorspelde beursdaling, ruim € 7.000,-- te moeten incasseren.
Wat moet je me al dat geld, daar komt alleen maar narigheid van en dan moet je daarna weer opnieuw een trendneutrale constructie gaan verzinnen.
Zo kom je nooit tot rust en krijg je nooit tijd dat geld eindelijk eens op te maken. Daarna blijft de geschiedenis zich alleen maar herhalen. Je blijft dan maar construeren en al met al begint het dan wel verdacht veel op werken te lijken.

Zoals gezegd is de kans op de hoofdprijs afhankelijk van een sterke daling van de AEX.
Komt die niet en je blijft tot 20 oktober ’06 doodstil zitten, dan incasseer je slechts die € 1.229,--

Deze winstwaarschuwing houdt dus eigenlijk in dat, als je niet uitgaat van een daling tot onder een AEX tot onder de 380, je de aankomende weken waarschijnlijk een reële kans zult krijgen om boven het bedrag van de troostprijs te cashen. Alles boven de € 1.229,-- is dus extra winst.
(Op een 10 maands investering van € 9.940,-- wat neer komt op 14,83 % op jaarbasis)

Aangezien er veel klachten over een broker binnenkwamen inzake het ongebreideld verhogen van de margins, kan het cashen tevens een mogelijkheid bieden om van broker te wisselen. Enkele deelnemers maakten deze switch echter ook al door de gehele portefeuille met inbegrip van alle posities van Vangnetten tot Kattenkoppen, Bergketens, Taluds en Continuclickers en andere redelijk veilige, maar nogal marginvragende, trendneutrale combinaties over te zetten.
Dit om te er voor zorgen dat de geprognotiseerde rendementen alsnog daadwerkelijk behaald kunnen worden.
Met normale margins krijg je met dit soort “rustige strategieën” ook mooie normale rendementen.
Wanneer er echter extreem hoge margins gevraagd worden, dan worden de methoden voor een eventuele verdediging ernstig beknot en wordt men gedwongen om vroegtijdig zeer veilige goedlopende opties terug te kopen, enkel en alleen om margin vrij te maken, teneinde de hoofdconstructie weer veilig te maken.
Zonde van het geld en jammer van het toegenomen risico, dus.

Men dient hier toch wel diep over te hebben nagedacht alvorens men een nieuwe soortgelijke trendneutrale constructies, voor bijvoorbeeld december ’06, gaat opzetten.
In dit artikel niet alleen een winst- maar ook nog een verlieswaarschuwing dus.
(De toevallige voorbijlezer zal hier het spoor wel helemaal bijster raken, denk ik zo)

Wat ik wil zeggen is, dat het niet leuk is om iets te doen waar van te voren bekend is dat men enerzijds minder rendement gaat behalen en bovendien minder mogelijkheden krijgt om de, zo zorgvuldig opgezette en weloverwogen, constructies tijdens de looptijd op een adequate manier bij te sturen.

Voor degenen die meer over trendneutraal beleggen in het algemeen willen weten, wordt het artikel van Tom Lassing op Beursblogger aanbevolen hetwelk ook te vinden is op de site www.tarbo.nl

De resultaten over de laatste 41 maanden kan men vinden op de site www.tipbelegger.nl bij colums.
De bijbehorende toelichting is daar ook te vinden evenals nog wat losse artikelen zoals “Beleggen zonder glazen bol”

Happy trading,

Jan Breestraat
Docent 100 % Trendneutrale beurssystemen
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?