woensdag, juli 02, 2008

 

Wat als de bank failliet gaat

Gisteren had ik het over 20.000 euro per rekening, per bank... Ik heb zelf echter geen rekeningen die op meerdere namen staan. Het houdt echter in, dat als u samen met uw partner een rekening hebt, het ongeveer het dubbele kan zijn. Niet helemaal, maar voor het gemak stellen we het maar even zo.
Hoe zit het echter met uw aandelen die u bij de bank aanhoudt?
Vroeger was het zo dat alleen de aandelen op nummer die aan u toegewezen waren als uw aandelen aangemerkt konden worden. Alle aandelen die u had, maar waarvan u de nummers niet kende, waren bij het faillissement van de bank niet van u. Deze oneerlijke situatie duurde maar liefst tot 1977!
In 1977 werd de Wge ingevoerd. Dat was een enorme kostenbesparing omdat vanaf dat moment de fysieke stukken niet meer aangehouden en apart op nummer geadministreerd hoefden te worden. De banken lieten de stukken registreren bij Necigef, die alle aandelen in depot hield en de mutaties kon verwerken, zonder dat er een enkel fysiek aandeel van plaats hoefde te wisselen.
Onder de werking vallen aandelen, obligaties warrants, maar pertinent niet daaronder vallen producten als opties en turbo's! Ook spaardeposito's vallen niet zomaar onder de Wge. Om dat te corrigeren zijn door veel banken aparte bewaarbedrijven opgericht, maar de details daarvan zult u bij uw eigen bank moeten opvragen.
Zou u vanuit dat soort, niet onder de Wge vallende, producten geld verliezen, dan is eventueel nogmaals een bedrag per rekeninghouder van 20.000 euro terug te krijgen.
Dat klinkt mooi, maar gelooft u me, bij een faillissement van de bank is iedere klant verliezer. Soms moet u letterlijk jaren op een deel van uw eigen geld wachten. Al die jaren verliest u de rente en of het anders te halen rendement op dat geld. (Daar 90% van de particuliere beleggers geld verliest, is dit niet zo'n sterk argument. Voor de meeste beleggers zou het wel goed zijn als ze drie jaar niet aan hun eigen geld mogen komen, maar dat is een andere discussie).
Meer info op: http://www.beursbox.nl/laatste-nieuws/meer-dan-20.000-euro-per-rekening.html


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , , ,
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?