woensdag, april 20, 2005

 

De Vries Robbé schiet in eigen voet

Het kort geding dat De Vries Robbé Groep aanspande tegen de VEB lijkt meer op een klucht dan een serieuze zaak waarover George Toth wakker zou liggen.
De VEB constateerde in de dagvaardig van DVRG enkele ernstige fouten die alleen maar meer voeding geven aan de gedachte dat er binnen het bedrijf dingen gebeuren die zakelijk gezien niet in een beursgenoteerde onderneming plaats horen.
Zo wordt over een 29,5% belang van Toth gesproken, terwijl het op dat moment 28,5% was. Niet erg zegt u, dan de volgende: DVRG merkt in de dagvaarding op dat het belang van Toth nooit groter was dan 79%. De VEB haalde echter uit het prospectus van DVRG een percentage van 88,2%.
Foutje, moet kunnen, maar de derde fout is echt veel ernstiger. DVRG gaat er van uit dat de koers van het aandeel TIE aandeel op 31 dec 2004 0,50 was, terwijl in werkelijkheid het aandeel op 0,42 sloot.
Dit is van belang daar de converteerbare obligatielening geherwaardeerd is waardoor DVRG zo'n mooi resultaat kon publiceren. Blijkbaar heeft DVGR die herwaardering op verkeerde koersen laten plaatsvinden.
Ondertussen bleek de VEB de laatste in een rij publicaties te zijn die geen spaan heel laten van de gang van zaken van Toth. Waarom waren artikelen in Beleggers Belangen, op IEX, in BeleggingsExpress en in Quote geen probleem en dit artikel in VEB wel?
Al met al lijkt het er op dat hier kostbare tijd van rechters misbruikt wordt. Leek het eerst een lastige zaak te gaan worden voor de rechter, nu het een foutenfestijn van DVRG is geworden mag de uitspraak al wel vastliggen. Iedere rechter die na een dagvaarding met zoveel aantoonbare fouten de klager nog gelijk geeft neemt zijn eigen functie niet serieus. De advocaat die met zoveel fouten en onzin naar de rechter komt heeft blijkbaar zijn beste tijd ook wel gehad.

Tom Lassing
www.beursbox.nl<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?