vrijdag, oktober 24, 2008

 

Greenspan ziet het licht

Greenspan had het gisteren in de haering in het house of representatives over een financiële tsunami die eens per 100 jaar voorkomt. Ik denk dat hij de klassiekers beter hoort te kennen. Immers had hij het gewoon over de Kondratieff cycle. Hij was het juist die deze cycle wilde overslaan en gelukkig moet hij nog bij leven zijn fout daar in erkennen. Waar hij echter de nadruk op legde, was het feit dat hij verwacht had dat banken voorzichtiger zouden zijn en hun eigen voortbestaan nooit en te nimmer op het spel zouden zetten. Greenspan zelf heeft echter keer op keer aan banken het signaal gegeven dat ze 'alles' konden doen. Als de nood aan de man kwam, dan zou de FED te hulp schieten. Ondanks de crisis is dat tot op de dag van vandaag zo.
Met zijn analyse van 'eens per 100 jaar', geeft Greenspan wel aan dat zeer ernstig is. Hij voorziet dan ook veel ontslagrondes en het verschuiven van de crisis van banken naar de echte economie. Tijdens zijn zittingsperiode deed hij alles om dalingen en recessie te voorkomen. Dat zou, zo schreven we indertijd in de Beursbox nieuwsbrief ook, de uiteindelijke crisis alleen maar erger maken. Helaas komt dat nu dus uit. Nu Greenspan 'gewoon burger' is, is hij volledig omgeslagen en zegt hij onomwonden dat de kans op zware economische tijden enorm groot is. Ik weet niet goed wat ik er van moet denken. Liever had ik gehad dat hij indertijd zijn logisch verstand had gebruikt. Het is nu, aan de rand van de vulkaan, misschien wat laat voor berouw. Hoe dan ook schieten wij er niets meer mee op. De grootste verliezers zijn immers de particuliere beleggers samen en in combinatie met 'de belastingbetaler'.

Labels: , ,


donderdag, oktober 23, 2008

 

Teakhoutbelegging een zeker verlies

Opnieuw is de verkoper van teakhoutplantages kassiewijle gegaan. PBMG BV, Terra Vitalis International BV en Terra Vitalis BV zijn nu failliet verklaard. De eerste vroeg, ten behoeve van deelnemingen in de plantage's van Terra Vitalis, maar liefst meer dan 43% administratiekosten. De verkooporganisatie is nu dus door de rechter op 14 oktober failliet verklaard.

Volgens EJ van Toor, bestuurder van de Stichting Terra Vitalis, is de belegging van deelnemers niet in gevaar. De 57% van de ingelegde gelden die in de plantage's zijn gestopt, daar wordt nog mee gewerkt. Hun uiteindelijke investering is dus volgens EJ van Toor niet in gevaar.

Toch is het vreemd dat beleggers een belegging doen, waarbij met slechts 57% daadwerkelijk in de deelneming wordt belegd. Zo moet de opbrengst uit de plantage bijna 100% zijn voor er eindelijk geld verdiend gaat worden.

Konden beleggers gewaarschuwd zijn?
Na alle eerdere schandalen in deze sector verbaasd het mij enorm dat de mannen toch 100 miljoen wisten op te halen. Dat is een enorme prestatie. Ze moesten namelijk ook nog eens de slechte naam van de sector overwinnen. Dan toch nog 100 miljoen halen, dan ben je een goede marketeer.

In het prospectus staat overigens op bladzijde 4 in grote letters aangegeven dat maar liefst 43% aan kosten op zou gaan... Ik denk niet dat veel beleggers een serieuze reactie van een rechter gaan verkrijgen als ze om schadeloosstelling komen verzoeken. Dit is vergelijkbaar met de woekerpremies van de verzekeraars, alleen die hielden de kosten verborgen. Hier maakten de ondernemers er geen enkel geheim van dat ze beleggers zouden plukken. Ben je minder een dief als je je diefstal openlijk aankondigd? Je bent wel een sukkel als je vervolgens als investeerder je geld aan zulke mensen geeft.

Ter aanvulling en verbetering op eerdere publicaties; de Stichting Terra Vitalis is dus niet failliet. Haar bestuurder E.J. van Toor laat met nadruk weten dat de stichting nog een gezonde bedrijfsvoering kent en nog gewoon toezicht op de plantage's houdt. Hoewel er maar met 57% van het door beleggers ingelegde geld daadwerkelijk iets gedaan werd richting Teakhout, is dit deel van heel de opzet nog altijd actief en volgens de bestuurder E.J. van Toor een gezonde onderneming. Als de bomen gewoon volgens plan blijven groeien en de houtprijs zich volgens plan blijft ontwikkelen, dan zou er niets aan de hand zijn.
Ik neem aan dat beleggers binnenkort van de Stichting wel nadere informatie gaan krijgen over de stand van zaken. In tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, is de investering die door Stichting Terra Vitalis gedaan werd dus niet verloren gegaan door de faillissementen van de drie BV's.

Het blijft wel de vraag hoe die BV's onderuit kunnen gaan als ze voor zichzelf en voor marketing 43 miljoen aan geld ophaalden... Hoe krijg je het voor elkaar om er 43 miljoen doorheen te jagen?

Labels:


zaterdag, oktober 18, 2008

 

Even over de rijkste bankiers

Ik raad u aan eerst dit artikel te lezen voor u hieronder verder leest.

Waar ik me namelijk nu grote zorgen over maak, is wat de internationale bankiers, die achter de meeste banken zitten, gaan doen als regeringen de nationalisaties daadwerkelijk inzetten.
De machtsbasis van de rijkste bankiers ter wereld is hun enorme familierijkdom. Dat bezit is deels goud, onroerend goed, deels enorme hoeveelheden cash maar vooral bezittingen in banken, tegenwoordig ook verzekeraars maar ook in mediabedrijven en energie bedrijven.
Geen Westerse regering die zonder hun kapitaal kan. In het begin van de crisis, tot en met de overname van Fortis België wisten deze schatrijke bankiers hun machtsbasis daarom enorm te vergroten. In dollar en beursgenoteerde waarde liep hun vermogen misschien wel achteruit, maar ze hebben nu veel meer bezittingen in banken en verzekeraars als ooit tevoren. Procentueel is hun bezit in banken en verzekeraars waarschijnlijk in een paar maanden tijd verdubbeld. De goudmanipulatie is zonder hen niet mogelijk.
De crisis was tot op heden dus strategisch één grote zegen voor de rijkste bankiers ter wereld.

Ze zitten nu legaal in zowel de banken als de verzekeraars.

Hun banken en verzekeraars kregen honderden miljarden aan steun en sommige van hun banken mochten tegen bodemprijzen andere in zwaar weer gekomen banken en verzekeraars opkopen. Dat alles terwijl ze tot enkele maanden geleden in Amerika van verzekeringen af moesten blijven. Na bankieren is verzekeren de meest winstgevende business in de economie. Ze hebben nu de grootste verzekeraars en hypotheekverstrekkers in Amerika ingelijfd.
Nu dat de nationalisaties van de kern bankactiviteiten dichterbij komen, kan een overenthousiaste premier of president ineens ook een greep doen richting de banken en bankkluizen van de rijkste bankiers zelf.

Zelfs Putin heeft de laatste jaren netjes zijn schuld afgelost en durfde niet tegen de bankiers in opstand te komen. Zelfs Chavez heeft lange tijd getwijfeld of hij wel oorlog met hen zou willen. Toen hij zag dat zijn pogingen om tot een vergelijk te komen toch niet werkten, heeft hij zijn nationalisaties alsnog doorgezet. Hij heeft dus uiteindelijk voor die oorlog gekozen en kwam daardoor met Venezuela al enkele jaren geleden in een crisis waar wij nu een jaar mee te maken hebben. Ik denk dat de man een nutcase is, maar ik zie steeds meer in dat hij geen andere keuze had en dat hij, als hij zijn gekte en machtsmisbruik in bedwang kan houden, een zegen voor Venezuela kan zijn.

Als de internationale bankiers zich door nationalisaties in hun persoonlijke rijkdom bedreigt gaan voelen, hoe zullen ze dan handelen?
Ze hoeven niet direct extreem bang te zijn. Immers de rijkste bankiersfamilies hebben waarschijnlijk meer dan de helft van alle goud in handen. Ook de goudvoorraden in Fort Knox zijn ondertussen grotendeels van hen, niet van de Amerikaanse regering. Zelfs een herintroductie van de goudstandaard zou hen dus niet snel van de basis van hun rijkdom en macht af kunnen helpen. Wel zouden verdere nationalisaties hun net verworven bankbezittingen weer afnemen.
Nemen ze in dat geval hun verlies of gooien ze liever de wereld in een enorme crisis dan dat ze vrijwillig een deel van hun rijkdom af gaan staan? De toekomst zal het leren.

Labels: , ,


dinsdag, oktober 14, 2008

 

Margin calls

Een deel van de gekte omlaag, die we vorige zagen, zat hem er in dat banken en brokers vorige week massaal hun bestanden aan het schonen waren. Iedereen die op basis van het aandelenbezit extra posities had ingenomen werd vorige week gevraagd bij te storten. Wie geen geld had, werd geconfronteerd met het zonder pardon verkopen van de posities door de banken en brokers.
Zo hoorde ik het verhaal van één van de rijkere Amerikaanse eigenaren/directeuren. Hij had voor meer dan 2 miljard dollar aan eigen aandelen in bezit. Het laatste jaar had hij luid en duidelijk aangegeven dat hij vol achter zijn bedrijf stond en had dan ook een positie ingenomen zo groot, dat hij de grootste individuele aandeelhouder werd.

Afgelopen week is 90% van die positie geliquideerd door zijn bank.
Hij had op basis van zijn aandelenbezit steeds meer aandelen gekocht. Dat was makkelijk toen de koers maar bleef stijgen, maar in de daling pakt zoiets helemaal verkeerd uit.
Hij verloor vorige week vrijwel zijn hele positie in het bedrijf, puur door de margin call. De koers van het aandeel daalde uiteindelijk bijna 75%.
Het aandeel daalde vooral vorige week vreselijk hard. Niemand wist toen nog waarom. Nu bleek het dus de liquidatie van de positie van de grootste aandeelhouder te zijn geweest.
Afgelopen vrijdag kochten de Insider abonnees van BeursAccent het aandeel. Enkele abonnees namen gisteren hier hun 50% winst op. Ze kochten nog iets gunstiger dan BeursAccent in en namen de windfall profit.

Tom Lassing

Labels: ,


vrijdag, oktober 10, 2008

 

Rusland

Wat is er gaande in Rusland? De Russische beurs is de laatste weken omlaag gedoken en heel het Russische monetaire systeem is in elkaar geklapt. Hoe kon dit gebeuren? Rusland was tot enkele maanden geleden monetair en militair onoverwinnelijk en had eindelijk met de gewonnen oorlog in Georgië ook militair gezien weer veel zelfvertrouwen gekregen.
We moeten even terug in de geschiedenis. In 2001 was Rusland vrijwel failliet. Het had een schuld van 16,6 miljard bij het door de rijke bankiers gerunde IMF. In enkele jaren, met name dankzij de prijsstijgingen van olie, kon Putin zijn schuld aan de internationale bankiers aflossen. Hij was nu niet meer van hen afhankelijk. Hij gaf ook aan dat Rusland nu op eigen kracht verder zou gaan. Dit was een mededeling die de rijke bankiers, die één wereldorde nastreven, liever niet hoorden. Die hebben liever invloed via geld.
Dat leek in Rusland niet meer mogelijk... Putin wist zelfs Yukos helemaal over te nemen. De familie Rothschild had flinke indirecte bezittingen in die onderneming. Putin leek definitief gewonnen te hebben toen hij ook Yukos nationaliseerde en delen snel doorverkocht.
Wat Putin echter over het hoofd gezien had, was dat de rijke bankiers in de open Russische markt toch weer posities konden opbouwen.
Wat ze vervolgens deden, en dat zagen we de afgelopen weken, is dat ze dat geld bij de eerste zwakte die Rusland liet zien, in een enorme vaart uit de Russische markt trokken. Zo kan iedere markt op haar knieën gedwongen worden, hetgeen dan ook in Rusland gebeurde. De Russische index daalde meer dan 60% en verschillende bedrijven die op basis van hun aandelenbezit leningen hadden uitstaan, staan nu op springen. De Internationale bankiers willen hun invloed in Rusland terug... Tegen elke prijs. Nu de bedrijven op de rand van faillissement staan, staan de internationale bankiers met hun miljarden klaar om Rusland 'te helpen'.
Putin mag een despoot zijn, hij is zo'n beetje de enige (naast Chavez, maar laten we even serieus blijven) die de bankiers het land uit wist te jagen. Nu is voor Rusland te hopen dat het geen tijdelijke vrijheid van de bankiers was.
Vooral Rusland zou nu als eerste land kunnen kiezen voor een nieuwe monetaire orde. Ze zijn al los van de bankiers, dus die horde is al genomen. Nu de volgende stap nog.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , ,


donderdag, oktober 09, 2008

 

Engeland heeft het begrepen, Amerika nog niet

In Engeland hebben de grootste banken, in ruil voor schuldenverlichting, een deel van hun aandelen bij de regering ingeleverd. Zo zou ook de rest van Europa moeten handelen. Uiteindelijke doel wat mij betreft het totaal verbieden van geldcreatie door commerciële banken. Het gedeeltelijk privatiseren van de omvallende banken is een eerste stap in de goede richting. Engeland heeft het begrepen. België heeft helaas deze week nog net een kapitale fout gemaakt.
In Amerika wordt nu al duidelijk dat de 700 miljard waarschijnlijk niet genoeg is. De vraag roept zich op, hoe lang de dollar nog en hoe lang de FED dan nog?
Zoals het er nu naar uitziet, is het slechts de vraag wanneer één van deze twee de deur gewezen gaat worden.
In mijn ogen zouden ze beide van het toneel moeten verdwijnen, hoe sneller hoe liever.
De Amerikaanse regering zal die stap niet nemen, hier zal druk vanuit de bevolking voor nodig zijn en die komt er niet zolang ze geen honger hebben. Er is in mijn ogen geen definitieve oplossing voor de crisis zonder of de dollar of de FED te laten verdwijnen en liefst beide. Ze handhaven houdt in dat het bestel verder zal verzieken en verzwakken totdat de positie alsnog onhoudbaar wordt. Bush heeft in Amerika al concentratiekampen (hij noemt het detentiecentra, maar de associatie met Nazi Duitsland is te groot om deze onvermeld te laten) laten bouwen waar lastige Amerikanen naar toe gesleept kunnen worden. Het zal zo lang niet meer duren tot de eerste dissidenten daar naar toe gebracht gaan worden. Amerika is nu in sneltreinvaart aan het glijden naar een staat die heel erg veel weg heeft van een Duitsland voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog of het Rusland van de jaren zestig. Het eerste kamp is nu nog Guantanimo Bay en is alleen nog voor buitenlandse terreur verdachten. De geleerde lessen worden, als het aan Bush en zijn maatjes ligt, waarschijnlijk binnenkort ook op Amerikanen zelf losgelaten. Kan een nieuwe president het verschil maken? Ik heb er weinig hoop op. McCain is de beoogde opvolger en Obama loopt vooral kans op een moordaanslag, waarna zijn running mate de Bush manier van werken snel zal aannemen.

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , , , ,


woensdag, oktober 08, 2008

 

Hoe nu verder?

Op dit moment zien we dat vooral de familie Rotschild(t) in heel de wereld de banken tegen enorme kortingen overneemt van overheden die de schulden er dan eerst uitgehaald hebben. De familie Rothschild(t) (Een deel van de familie heeft een 't' aan de naam toegevoegd) is de rijkste van de handvol families die in wezen de wereld met hun enorme vermogens besturen. Hun machtbasis is in de crisis van 1907 wereldwijd gelegd, en werd verder vergroot in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Op dit moment zien we dat ze hun coup vervolmaken en eerder deze week hebben ze met de koop van Fortis ook in België hun slag geslagen.
Dit is niet de weg die we moeten lopen. De familie Rothschildt is geen oplossing, ze is het probleem. Met alle verkopen aan haar, belonen we juist de familie die in de kern de oorzaak van de problemen is! Het moet in de wereld niet veel gekker worden. Zien politici dit niet? Zijn ze zo ontzettend stekeblind, of zijn ze al lang geleden 'gekocht' door deze familie?
Beter zou zijn dat we de banken nationaliseren en in feite het eigendom naar het volk brengen. Daarbij moet het commerciële banken verboden worden om geld te verzinnen. Ze mogen alleen werken met geld dat ze echt hebben. Geen hefboom op hun onderpand meer. Geldcreatie mag alleen bij de overheid liggen. De goudstandaard zou wat mij betreft per direct weer ingevoerd moeten worden. Op die manier kunnen we ook gedag tegen het vergif inflatie zeggen.
Het is allemaal niet zo makkelijk als hierboven gesteld is, maar wat we nu in de wereld meemaken, is wat we krijgen als we doorgaan op de weg die we een eeuw geleden ingeslagen zijn. Het lijkt me toe dat duidelijk is dat die weg doodloopt.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , ,


dinsdag, oktober 07, 2008

 

Dollar versus euro

Ik schreef het al vaker, de dollar is niets meer waard, maar de Euro is het kleine broertje van de dollar en is in feite net zo weinig waard.
De wereld heeft dit de afgelopen weken eindelijk ook door gekregen en daarom zien we nu dat de dollar ten opzichte van de euro weer flink aantrekt. Wat is een eerlijke verhouding tussen dollar en euro? Misschien is dat stomtoevallig wel 1 op 1.
Normaal gesproken zou de 700 miljard van Bush tot een enorme zwakte van de dollar moeten leiden, maar de perikelen rondom Fortis en Hypo, in de STERKSTE Euro landen, laat zien hoe verrot de Euro in feite zelf is.
Als klein broertje van de dollar zijn we nu in Europa verhoudingsgewijs net zoveel geld aan het bij verzinnen.
Ik had zelf nog geen dollar bescherming op mijn posities in Amerika ingezet en op dit moment lijkt het ook waanzin dat te doen. De Euro valt immers net zo hard en misschien nog wel sneller door de mand.
Ik ben al maanden goud en zilver aan het kopen. Daar ga ik rustig mee door. Ik weet dat ze beide in dollars worden afgerekend, maar als de zaak uiteindelijk echt ploft, dan zal de echte waarde iedereen duidelijk worden. Die echte waarde is dat het metalen zijn die mensen nu eenmaal heel graag hebben. Terecht of onterecht, goud en zilver zijn relatief zeldzaam en blijven gewild. Degenen die dat ontkennen, hebben waarschijnlijk nooit goud of zilver gehad. Het feit dat ze nu relatief zwak presteren is in mijn ogen een 'spel' door de centrale banken. Immers, als goud en zilver nu hun echte waarde zouden noteren, dan waren munten van Europa en Amerika al volledig weggevaagd.
De centrale banken doen er nu dus alles aan om goud en zilver onder de duim te houden. Dat lukt ze, totdat het spel uit is. Wie dan dollars of euro's heeft, is het haasje.

www.beursbox.nl

Labels: , , ,


donderdag, oktober 02, 2008

 

Sasol is volgens EU maffia

Het Zuid-Afrikaanse Sasol heeft een enorme boete van de EU gekregen, omdat het volgens de EU de ringleider in een maffia achtige praktijk binnen de paraffine markt was.
Opmerkelijk in meerdere opzichten. Wat is hier gaande?
Vanaf 1992 tot 2002 is een aantal bedrijven illegaal gaan samenwerken in deze markt. Hier was Sasol toen niet bij betrokken, maar Shell wel, en Exxonmobil, MOL, Repsol, Schumann en Total wel.
Sasol kocht in 1995 een belang in een dochter van Schumann en dat belang werd in 2002 100%. Vanaf dat moment hielden de afspraken ook op.
Sasol wordt nu als hoofdschuldige aangewezen en Shell, dat als mede initiator veel schuldiger is, krijgt nu een heel lage boete, omdat Shell de zaak bij de EU bekendgemaakt heeft.
Het lijkt hier sterk op klasse justitie, waarbij de EU de eigen Europese bedrijven bijzonder voortrekt en de 'schuld', graag legt bij de huidige marktleider.
Sasol is verbijsterd over de boete en had er ook geen rekening mee gehouden dat die boete zo hoog zou uitpakken. Vooral omdat het kartel over was nadat ze 100% eigenaar was geworden. Is Shell daar zo boos over geworden dat ze haar eigen schandelijke gedrag maar snel bekende en daarmee de grootste straf kon ontlopen?

Labels: ,


woensdag, oktober 01, 2008

 

Marktwaarde en boekwaarde

Ik kreeg gisteren via twee wegen een goede uitleg over waarom veel financiële bedrijven in de problemen zijn gekomen.
Een heel belangrijke reden buiten de waardeloze leningen die ze aan elkaar verkochten is dat ze gedwongen worden hun onderliggende waarde constant bij te stellen naar de actuele marktwaarde. Stel even, een pakketje subprime hypotheken, die worden nu gewaardeerd op 20% van de oude waarde. Dat ondanks dat 75% van deze hypotheken nog altijd keurig betaald worden. De banken moeten echter de marktwaarde (20%) in de boeken opnemen en moeten door het verlies van 80% van de waarde nu hun eigen vermogen met spoed aanvullen. Dit moet omdat de huidige marktwaarde zo veel lager is. Ze hebben dus miljarden nodig, terwijl hun cash flow nog prima is. Immers 75% van de klanten betaalt keurig de rente en aflossing. In wezen zijn de banken en verzekeraars nog prima bedrijven die nog prima lopen en enorme inkomsten genereren.
In de geldmarkt echter hebben ze een groot probleem, want ze moeten miljarden aan nieuw geld aantrekken terwijl iedereen de hand op de knip houdt.
Veel van de problemem zouden dus weg zijn als sneeuw voor de zon, als:
1. De markt in die producten weer aantrekt en er reëlere prijzen worden gemaakt.
2. De regels kunnen worden aangepast zodat deze strikte regel die nu zo klemt ineens niet meer zal klemmen.
De regel is er echter niet voor niets... Ze is er gekomen omdat er ook om werd gevraagd. In de weg omhoog, toen alles meer en meer waard werd, wilden bedrijven graag sneller die meerwaarde in de boeken hebben, zodat ze sneller meer leningen konden uitzetten op de actuele waarde die ze graag snel in de boeken hadden staan.
Die hefboom is dus nu in volle vaart terug naar de bedrijven gekomen en slaat ze nu vol in het gezicht.
Zou de boekhoudregel veranderen, dan kunnen we ook op de beurs verrassingen gaan zien... Er zijn dus nog zat kansen in de markt, want de roep om aanpassing van de regel wordt luider.

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?