woensdag, maart 26, 2008

 

Derivaten bom

Collega Maarten Verheyen van www.groeilanden.nl heeft gisteren een mooi artikel geschreven over de enorme derivatenbom die bij verschillende wereldwijd opererende banken in de kluizen ligt. Een ontluisterend verhaal en de enige reden dat heel het financieel bestel nog niet in elkaar is geklapt, is het feit dat we met zijn allen het vertrouwen nog niet kwijt zijn.
Maarten heeft gelijk met zijn artikel, maar ik wil er bij aantekenen dat de soep niet zo heet gegeten wordt als dat deze wordt opgediend. Een deel van die derivaten betreft namelijk ook de afdekkingen die boeren doen op hun volgende oogst en die mijnen doen op hun komende jaarproductie.
Die derivatenpositie die ze in bezit hebben is dus niet 100% lucht. Ook is niet alles subprime wat er in de kluizen ligt, al mag wel getwijfeld worden over de waarderinggrondslagen die de ratingsbureaus gebruikt hebben.
Het is zonder enige twijfel zo, dat hier een enorm probleem ligt, dat binnen de perken gehouden moet gaan worden. Helaas is weer gebleken dat 'de markt' op zichzelf niet te vertrouwen is. De zelfregulering waar veel liberalen altijd op hopen, die bestaat niet. De realiteit is dat de huidige CEO's alleen maar gaan voor eigen gewin en korte termijn gewin voor het bedrijf waar ze hooguit een paar jaar zullen werken. Verder zijn ze gewoon niet op de hoogte van de risico's die hun bedrijf neemt. Ze komen ergens werken maar begrijpen de basis van de handel niet eens. De banken hebben dus massaal buitenproportionele risico's genomen en de realiteit is dat er nu een derivatenbom in de kluizen ligt. Een bom die kan afgaan als de markt er ineens niet meer in wil geloven dat deze posities nog glad te strijken zijn.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , ,
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?