vrijdag, september 29, 2006

 

Shell erkent winning problemen

Met de huidige reguliere winningsmethodes (een boor in de grond en pompen maar) kan Shell slechts zo'n 35% van de in de bron aanwezige olie oppompen.
Door nu enkele aanvullende technieken te gaan gebruiken, kan Shell dat percentage met 10% doen stijgen. Het probleem is echter dat deze aanvullende methodes veel energie verbruiken of erg duur zijn. Daarmee is hun economische haalbaarheid pas in beeld als de olieprijs blijft stijgen en goedkoop te vinden olie nog schaarser gaat worden. Shell is echter al wel aan het experimenteren, nu ook enkele van haar bronnen het einde van de economische haalbaarheid gaan halen.
Een methode om de productie te verhogen is om chemicaliën en water in de bron te spuiten. In het Midden Oosten wordt deze methode al veelvuldig gebruikt. De chemicaliën zijn echter vrij duur. Onbekend is of er milieurkwestie aan het gebruik van de chemicaliën kleven.
Stoom in de grond spuiten waardoor de aanwezige olie vloeibaarder wordt, is ook in gebruik. Het opwekken van de stoom kost 25% van de gewonnen energie. Deze methode veroorzaakt dus ook in de omgeving van de bron een enorme milieubelasting.
Kooldioxine inspuiten is nu in Texas in gebruik. Ook in de Noordzee wordt er door concurrenten van Shell mee gewerkt. Het blijft onduidelijk of hiermee de structuur van de bodem niet onherstelbaar beschadigd wordt, met verzakkingen van dien.
Een andere methode die Shell slechts gedeeltelijk in eigen huis heeft, is onder een hoek boren. Op zich kan Shell dat al wel, maar niet op een manier die bronnen een langere levensduur geeft. Concurrenten van Shell hebben al gepatenteerde methodes die bekend staan als kerstboomboring. Hou een kerstboom ondersteboven en wat je ziet is één stam, met takken die links en recht uitsteken. In oude bronnen is het gat recht omlaag al aanwezig. Als je vervolgens ergens vrij onderaan dat gat de kertboom techniek kan toepassen, dan kan je de effectiviteit van de bron ook enorm doen toenemen. Abonnees van Global Energy Newsletter hebben al eerder het bedrijf dat die techniek in huis heeft doorgekregen. Op termijn een prachtige methode om nu waardeloze bronnen een nieuw leven in te blazen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?