donderdag, juli 07, 2005

 

De impact van aanslagen en de olieprijs

Gisteren en eergisteren schreef ik weer over het feit dat de olieprijs en de beurs grotendeels los van elkaar staan.
Die bewering is niet juist, want er zijn wel degelijk connecties, maar de bewering is wel veel juister dan de beweringen die we in de koppen van de krant vrijwel iedere dag tegenkomen.
Daar is namelijk de krantenkop keer op keer dat een hoge olieprijs er de oorzaak van is dat de beurs omlaag ging. Dat terwijl we ondertussen eerder deze week op een indexhigh van de afgelopen drie jaar kwamen te staan, terwijl tegelijk de olie op een all time high stond.
Een dalende olieprijs brengt volgens de perswijsheid de beurs omhoog. Een stijgende olieprijs is slecht voor de beurs. Echter dat is niet wat we zien.

Keer op keer worden deze persbeweringen als onjuist bewezen, maar journalisten kunnen zo'n makkelijke kop maar niet weerstaan.

Gisteren zagen we de olieprijs fors dalen op het moment dat ook de beurs onderuit ging. Had dat met elkaar te maken? Zo ja, dan zou het vanuit de pers gezien niet kloppen, immers een dalende olieprijs is heel gunstig voor de beurs. De beurs daalde al voordat duidelijk werd dat er in London aanslagen waren gepleegd. De connectie van de daling met die aanslagen is wel algemeen aanvaard, want de daling was op de geruchten dat het een aanslag betrof. Uiteindelijk waren het echter niet de aanslagen die de beurs deden dalen, maar waren het beleggers die snel winst namen omdat ze bang waren dat andere beleggers wel eens zouden kunnen gaan verkopen vanwege een mogelijke aanslag in London. Nadat het eenmaal bekend was dat het echt om een aanslag ging, ging de beurs weer omhoog.
De ervaringen bij een aanslag zijn dat we tussen nu en drie weken weer boven de 390 zullen staan.

Immers dat gebeurde bij vorige aanslagen ook, binnen drie weken was het punt van waaruit we omlaag gingen, weer ingehaald.

Ik kreeg gisteren over de invloed van de olieprijs een inhoudelijk heel sterke reactie van een gewaardeerd lezer.
Hij wees er terecht op dat er op termijn wel degelijk een invloed tussen olie en stand van de beursindex is. Immers, de olieprijs raakt de economie en uiteindelijk moeten we die invloed merken op de beurs.
Ik zou dus eigenlijk het woord "direct" moeten toevoegen.... De olieprijs heeft geen DIRECT gevolg voor de beurs....

Hoe zeer ik het er ook mee eens ben, soms heeft de olieprijs aantoonbaar juist wel een direct gevolg voor de beurs. Immers een orkaan in de Golf van Mexico kan beleggers kopschuw maken en ze doen besluiten de beurs even te verlaten, we zagen dat immers eergisteren. In dat geval heeft de stijgende olieprijs dus eigenlijk een keer mogelijk wel een direct en redelijk aantoonbaar gevolg voor de beurs. Als we dan de dag erna procenten op de beurs dalen terwijl olie ook op dat moment drie dollar daalt, dan mag duidelijk zijn dat de eerdere connectie snel verdwenen is.

Is er dan op langere termijn invloed?

De eerste vraag die ik dan stel is, wat is lange termijn? (Ja, hier komt een val waar u in gaat trappen... ik schrijf hier niet voor niets, u kent me)
Mag ik stellen dat twee jaar een lange termijn is?
Is hier een belegger die met droge ogen durft te beweren dat een korte termijn belegging bij hem/haar standaard twee jaar duurt? Neen toch. Twee jaar is al een behoorlijk lange termijn... Als u in uw portefeuille kijkt, dan zult u daar hoogstwaarschijnlijk weinig posities tegenkomen die u twee jaar geleden ook al had. De horizon voor beleggers is doorgaand veel korter dan twee jaar, vaak is ze namelijk minder dan drie maanden.

Twee jaar geleden stond de AEX onder de 300 punten, nu op 380 (gisteren 390)
Twee jaar geleden stond olie onder de $30 toen ik dit schreef was het $58,80 (eerder op de dag $61,50)

Over die 'lange termijn' gemeten had de hogere olieprijs dus duidelijk geen negatieve invloed op de beurs.

Nu zijn er, mede door de internet crisis, meerdere momenten mogelijk om een periode uit te zetten. Mogelijk was de 390 een top, en zeker was de AEX onder 300 een laag moment. (Niet het laagste, dat was 220.) Gaan we rekenen vanaf april 2000, dan komt er een ander beeld naar voren. Gaan we rekenen vanaf twee jaar daar weer voor, dan hebben we weer een andere beeld. Kortom, wat is lange termijn en waar zit die invloed dan?

De hoge olieprijs heeft op termijn een impact voor de economie, het lijkt me toe dat we het daar allemaal roerend mee eens zijn. Ik durf echter niet te beweren dat er een aantoonbaar verband aanwezig is tussen de hoogte van de olieprijs en de stand van de beursindex, waarbij een hogere olieprijs ook een lagere beurs zou betekenen.

Herman Twaalhoven toonde in zijn column wel aan dat via RDS veel indexpunten gewonnen waren, maar dit waren positieve impulsen vanuit een hogere olie.... precies het tegenovergestelde als dat we economisch gezien zouden verwachten.

Kortom, een interessante materie, waarbij we het allemaal denken te weten en wat we denken te weten ook logisch kunnen verklaren, maar waarbij beurscijfers een raar beeld geven. Immers, de oliefondsen maken ook deel uit van de beurs... en niet een gering deel. Echter, zelfs zonder de oliefondsen waren de beurzen gaan stijgen. Minder extreem, maar toch.


Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?