dinsdag, maart 22, 2005

 

Categorieën en tellingen begrijpen


Beleggen binnen een context met MarktMeterXP

Door: Patrick Witteveen

Een belegger loopt het beleggers-risico. Iedereen gebruikt technieken om dat te verminderen. Onafhankelijk van de gebruikte techniek: voor iedereen geldt dat op enig moment er een punt komt waarop hij koopt of verkoopt

Op dat moment wordt er een hele nieuwe factor van belang. Namelijk het fenomeen van de markt waar vraag en aanbod bij elkaar komt en prijzen verschillende hoeveelheden wordt vastgesteld.

Om inzicht daarin te krijgen kun je kijken wat de diverse prijzen en verschillen tussen de soorten prijzen inhouden. Ook moet je een volume-maatstaf hebben. Samen geeft dat een totaalbeeld van de marktsituatie: de context waarbinnen je opereert ....... Gesteund door je eigen risicoverkleinende techniek zul je daar je handelingen moeten doen.

De komende tijd verschijnen hier een aantal afleveringen met een bespreking van MarktMeterXP. MarktMeterXP is een Excel-programma waarmee u in combinatie met een continue internet verbinding dicht op de markt van AEX en AMX fondsen kunt zitten en gevoel voor, en inzicht in de daghandel kunt opbouwen.

In deze aflevering: Categorieën en tellingen begrijpen.

In de eerste afleveringen zijn afleidingen en indicatoren gemaakt bij individuele fondsen. Alle individuele fondsen samen geven een marktbeeld. Dus moeten we een aggregatie hebben die een uitspraak doet over de HELE markt.
MarktMeterXP hanteert daarvoor categorieën en tellingen voor de indicatoren Tradingfactor en Trend, en tellingen over de prijs-analyses Nightspread, Standard, en Moving average.

Tellingen over de prijs-analyses

Met tellingen over de prijsanalyses kun je zien hoe de markt is verdeeld over het aantal criteria, of wel Skewed (engels voor: verdeeldheid) is.
Zo krijgt u een verdeling over het aantal fondsen dat een negatief verschil laat zien en een positief. U ziet eenvoudig hoeveel fondsen gestegen zijn.

Daarnaast telt MarktMeterXP het aantal fondsen dat hoger uitkomt dan het gemiddelde en hoeveel procent dat is van het totaal aantal fondsen. Daarmee zie je of en in welke mate een klein aantal fondsen de markt “dragen” of juist verantwoordelijk zijn voor een daling.

Met deze twee eenvoudige tellingen krijg je snel een marktbeeld. Je kunt nu de tellingen van Nightspread en Standard en Moving average ook onderling vergelijken. Dan zie je een beweging van de financiële wereld na sluiting van de beurs, de huidige marktstand en de mate waarin de markt afwijkt van het lange termijn gemiddelde. Op die manier krijg je inzicht in de bewegingen van het sentiment van de markt.

Categorieën en tellingen van de Tradingfactor

De tradingfactor is een getal dat door zijn manier van berekenen geen bovengrens kent. Het kan dus (sporadisch) voorkomen dat een factor tussen de 10 en 20 uitkomt.


Daarom maakt MarktMeterXP gebruik van categorieën met als laatste trap een categorie zonder bovengrens.


De indeling:

Little: 0 t/m 0.75,

Normal: 0.75 t/m 1.25,

Significant: 1.25 t/m 2,

en Extreme: 2 en verder.

Elke categorie heeft zijn eigen kleurcode, die ook in de individuele tradingfactoren terug komt. De indeling is arbitrair, maar door u zelf aan te passen. In de praktijk werken deze vuistregels effectief. U ziet aan de telling per categorie direct hoe druk de markt als geheel is en of er uitschieters in handelsvolume zijn: kortom dat er wat bijzonders aan de hand is.

Categorieën en tellingen van de Trend

De Trend is een percentage. Door zijn manier van berekenen kan dit getal alleen maar tussen 0 en 100 liggen. Daarom is de volgende indeling gemaakt.

Decreasing: 0 t/m 25 %

Normal: 25 t/m 50 %

Increasing: 50 t/m 75%

Extreme: 75 t/m 100 %

Elke categorie heeft zijn eigen kleurcode, die ook in de individuele Trend terug komt. De indeling is arbitrair, maar door u zelf aan te passen. In de praktijk werken deze vuistregels effectief. U ziet aan de telling per categorie direct of de markt als geheel stijgt of daalt, en hoeveel fondsen afwijken van de rest van de markt.

Alle tellingen vindt u op het tabblad “Market”, direct onder de kolom waarop de telling van toepassing is.

De ervaring leert dat een tijdens het gebruik van MarktMeter een gevoel voor de markt ontstaat, en je beter in staat bent een actuele situatie in te schatten.

Meer weten over MarktMeterXP? Bezoek dan de website www.MarktMeter.nl.

Direct met MarktMeterXP aan de slag? Download dan de laatste versie van www.MarktMeter.nl. MarktMeterXP kunt u gratis een maand gebruiken. U kunt zelf elke dag historische data opbouwen. Maandelijks worden de koersen bijgewerkt en beschikbaar gesteld in een versie die dan weer een maand geldig is.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?