donderdag, januari 29, 2009

 

Obama neemt eerst horde

Het stimuleringsplan van Obama, waar de 'slechte bank' deel van lijkt uit te maken, heeft een eerste horde genomen. Wat echter helaas nog altijd duidelijk was, is dat in het huis van afgevaardigden de splitsing tussen democraten en republikeinen nog gewoon intact is. Politiek gezien heeft Amerika nog altijd niet besloten de schouders er onder te zetten. In Washington loopt men dus nog altijd met oogkleppen op.
Nu wil ik niet zeggen dat het plan van Obama het juiste plan is, maar het is wel het plan waar ze het mee moeten doen. Wat politiek Amerika nu echter zegt, is dat iedereen die republikein is, kan blijven zeggen dat het zijn plan niet is en dus niet mee zal werken.
Het plan gaat nu naar de Senaat en ook daar zullen we waarschijnlijk gaan zien dat Amerika nog heel erg verdeeld is en de crisis waarin ze zitten nog altijd aan het ontkennen is.
Ik denk dat er in het 'slechte bank' verhaal één enorme fout gemaakt wordt. De gedachte is om de 'slechte bank' in handen van de staat te geven, terwijl de bankiers de 'goede banken' mogen behouden. Ik denk dat dit een foute gedachte is. Als bankiers hun geld waard zijn, laat ze dat dan bewijzen in de slechte bank, en breng de goede banken richting het publiek en maak er staatsbanken van. Het is veel minder moeilijk om een goede bank te leiden, dan om een slechte bank te leiden. Het plan van Obama zegt niet meer dan dat de banken hun troep aan de staat geven en zelf weer winst mogen maken. Degene die de kosten dus mag ophoesten is de staatsburger, die vervolgens ook opdraait voor de winsten die de goede banken over hun rug gaan maken. De rijke bankiers lachen zich rot om deze briljante zet.
Ik ben dus ook tegen het plan, maar als ik republikein was, dan zou ik me terdege realiseren dat deze puinhoop er vooral dankzij het falen van de republikeinse partij is gekomen. Simpelweg 'ney' zeggen tegen het enige plan dat er nu ligt, is dan flink boter op je hoofd hebben.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , , ,


maandag, januari 12, 2009

 

Kameraad Bush

In Oude Pekela, waar ooit het leven stond in het teken van de communistische internationale, heeft een kleine groep getrouwen spiritistische technieken aangewend om contact te zoeken met een in zijn tijd gevreesd en aanbeden leider van de voormalige Sovjet Unie. Uit de dans van de tafelpoten is door de nijvere ex-communisten de volgende brief van Joseph Stalin aan George Bush samengesteld.

De teerling is geworpen Kameraad George Bush,

Ter gelegenheid van je afscheid als president van de Verenigde staten van Amerika wil ik je danken voor de goede diensten die je de internationale arbeidsbeweging de afgelopen acht jaren hebt bewezen. Niemand is tot nu toe in staat geweest het kapitalistische rijk van het kwaad zoveel schade toe te brengen als jij gedaan hebt. Dank zij jou komt een "New World Order" snel naderbij.

Toen je als president aantrad was je faam je in mijn gedeelte van het hiernamaals (voor ons een eeuwig heden) al vooruitgesneld. Om te begrijpen waar ik verkeer George zal ik je een korte beschrijving geven van mijn situatie.

Jean Paul Sartre had gelijk, na onze dood komen we in een afgesloten ruimte waarin we permanent moeten verkeren met een vaste groep andere overledenen. Een nieuw element is dat er regelmatig nieuws beschikbaar komt als dat geacht wordt de ontvanger van het nieuws te kwetsen of pijn te doen. Daarom krijgen sommige hier geplaatsten en ik zelf regelmatig nieuws over de VS. Lange tijd was het zo dat alle heilsberichten over jouw land mij veel verdriet deden. Echter sinds jij bent aangetreden is mijn hart vaak vervuld van jubel en vreugde.

De manier waarop je de verkiezingen naar je hand wist te zet-ten zal ik evenals de schendingen van internationale verdra-gen, het inperken van democratische rechten en de voorbereiding van een politiestaat met het department of homeland securities en de USA patriot act hier verder niet belichten. De "bevrijdingsoorlogen" waren economisch en qua naamgeving een vondst. Alles was een balsem op de ziel van een rechtge-aarde maar moedeloos geworden Marxist. Dank George.

Je voorganger Clinton zei het al: "it's the economy stupid" en dat ben je niet vergeten. Immers, wie de economie verziekt, verwoest het land en zijn systemen. De huidige oorlogen kosten de VS jaarlijks ca $ 1000,- mld, dat is tenminste een basis om op door te werken. Je trok als minister van financiën een voormalige ceo van Goldman Sachs aan en je handhaafde de orakelende bellenblazer Greenspan als hoeder van de munt. Na zijn vertrek liet je hem opvolgen door Ben Bernancke die vanwege zijn bereidheid geld over het land uit te strooien vanuit de lucht ook wel "helicopter Ben" wordt genoemd. Wist je overigens hooggewaardeerde dat Goldman Sachs in ons deel van het hiernamaals ook wel liefkozend "the evil empire" wordt genoemd?

Je voorbereidingen voor een totale collaps van de economie mogen al zorgvuldig en briljant worden genoemd. De uitwerking van je plannen is van een morbide schoonheid die degene die daarvoor gevoelig is in vervoering kan brengen.

Binnenslands was je grote verdienste de vernietiging van de sociale structuren; de "verelendung" van mijn leermeester Karl Marx heb je op onnavolgbare wijze talloze nieuwe impulsen gegeven. Je gaf belasting terug aan de rijken en je zorgde via je paladijnen Greenspan en Paulson voor een nieuwe en ditmaal echt grote kredietbubble. Je dwong zelfs de banken onder het motto "iedere Amerikaan moet een eigen huis kunnen hebben" hypotheken te geven aan mensen die dat absoluut niet konden betalen. Zelfs als de Amerikaanse banken niet zouden zijn begonnen met het in omloop brengen van verpakte schulden (CDO's) en het verzekeren van onverzekerbare schuldrisico's (CDS) dan nog zouden die rommelhypotheken tot een ernstige crisis geleid hebben. Nu mocht er door de toegenomen explosiviteit van het mengsel zelfs gerekend worden op een boeiend knaleffect. En...George het aardige is dat de drijvende krachten van jullie systeem "greed and fear" zo'n prachtige rol hebben gespeeld. Zoveel toegepast historisch materialisme is bijna teveel voor mijn gevoelige Slavische ziel.
De rol van Paulson in de recente ontwikkelingen is niet te veronachtzamen. Het zou zomaar gekund hebben dat het hele plan zou zijn mislukt. Als hij de treurige moed zou hebben gehad transparantie te eisen t.a.v. risico's en leverage en daarnaast "off balance" boekhouding zou hebben verboden dan was alles een stuk minder vanzelfsprekend geworden. Ik spreek dan nog niet eens van de eis derivaten op reguliere markten te verhandelen in plaats van interbancair en niet zelden "off balance". Dat had onze plannen ernstig kunnen schaden George. Geprezen zij dus de naam van Hank!

Ik geraakte bijna in een coma van het lachen (bij wijze van spreken want in mijn deel van het hiernamaals is bewustzijn helaas verplicht) toen ik zag hoe gemakkelijk het congres en de media meegingen met een aantal maatregelen en voorstellen. Die dekselse Hank presteerde het de bevoegdheden van de Federal Agencies te beperken en die van de FED uit te brei-den. Verder werd er niet voorgesteld de transparantie op te voeren maar werd er juist een extra laag van geheimhoudings-mogelijkheden aan de trukendoos van de FED toegevoegd. Wat een vindingrijkheid! Tenslotte werd meer zelfregulering aanbevolen. Toen ik dat las had ik het even niet meer George.

Ondertussen ben je er in geslaagd de middenklasse in de VS te decimeren. Er heeft een gigantische transfer van welvaart van de burgerij naar een paar grote financiële instellingen plaatsgevonden. Vele Amerikanen hebben nu een negatief eigen vermogen en hun toekomstperspectief is verdwenen. Je verschraalde met vooruitziende blik de "social security" , het openbaar onderwijs, "medicare" en "medicaid". Als dat de verelendung niet bevordert wat dan wel mijn medestrijder.

De reële economie begint nu in te storten en de werkloosheid groeit snel. De automotive industrie staat er slecht voor. Heel goed overigens om daar zoveel mogelijk steungelden in te ste-ken. Het is een bodemloze put en de resultaten zullen nihil zijn. Dat is beter dan geld te besteden aan innovatie, infrastructuur, gezondheid en scholing. Dat zou n.l wel eens echt kunnen hel-pen en zelfs uitgangspunten voor een opleving van de econo-mie opleveren. Ik houd wat dat betreft mijn hart vast als ik de teksten van jouw opvolger tot mij door laat dringen. Hij kan be-ter nog een rondje belastingverlaging geven, want dat wordt gebruikt voor afbouw van schulden en tenminste niet besteed in de economie. Veel geld, liefst nutteloos en ongedekt, uitge-ven heeft nog een voordeel; het zorgt ervoor dat binnen enkele jaren de geloofwaardigheid van de Amerikaanse staat en de dollar ter discussie zullen komen. De houdbaarheid van "stimu-leringsmaatregelen" staat of valt nu eenmaal met de financierbaarheid er van. Gelukkig heb jij al flinke schulden gekweekt.

De macht van de vakbonden heb jij door gericht verhinderen dat werknemers voor hun eigen rechten kunnen opkomen ge-broken. De export van het betere soort arbeidsplaatsen door outsourcing heeft dat proces versterkt. De opkomst van een nieuw proletariaat is, ere wie ere toekomt George, één van de grote verworvenheden van jouw regeringsperioden. Jij hebt de klassenstrijd misschien zelfs nieuw leven ingeblazen. En dat in Amerika, wat een strategisch genie. Het maakt me nederig.

In navolging van Kennedy zou ik trots en naar waarheid willen parafraseren: "ik ben een Georgier"

Ten slotte je wijze van besturen. Je slimme gebruik van Presi-dential Directives en Executive orders is tekenend voor de wij-ze waarop je vermogen democratische controles te ontwijken is doorontwikkeld. Je kon daardoor doen wat je wilde, zelfs wet-ten kon je per decreet herschrijven. Geen president heeft zoveel PD's en EO's over de natie uitgestort, het land zal er nog lang de gevolgen van ondervinden. Jonathan Swift zei al:

"honesty has no defence against superior cunning"

Voor mij is het spel gespeeld, ik zit hier in mijn speciale ruimte met Lucretia Borgia en Saddam Hussein. Marilyn Monroe zal uit onze ruimte worden overgeplaatst om ruimte te maken voor jou. We wachten je komst vol ongeduld af.
En wees voorbereid George: l 'enfer c'est les autres.

Je medestrijder tegen het perfide monopoliekapitaal en eerbiedige bewonderaar,
Joseph Stalin

mvrgr jan a

www.Invest4you.nl

Labels: , , , ,


vrijdag, januari 09, 2009

 

KPN lanceert in Frankrijk

Als Mobile Virtuel Network Operator is KPN nu al actief in Frankrijk. Het houdt in dat het bedrijf op het netwerk van een ander als aanbieder van telecomproducten actief is.
Via die weg heeft KPN nu in Frankrijk het product Simyo gelanceerd. In feite een nieuwe aanbieder in Frankrijk met ook een nieuwe online distributiemodel.
Klanten kunnen in Frankrijk altijd en overal naar toe voor 19 cent per minuut bellen. Geen voordeeluren, maar altijd dezelfde kosten, waar je ook naar toe belt. Een helder model en nu mag KPN in Frankrijk bewijzen dat het ook een slim model is.
Later dit jaar zal KPN verdere activiteiten in Frankrijk bekend gaan maken.

Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , ,


donderdag, januari 08, 2009

 

Heeft u al een stevige tent?

Misschien een gekke vraag, maar vooral de middenklasse loopt de grootste kans om bij een economische crisis in een tentenkamp terecht te komen. Bij verlies aan inkomen verliezen ze hun huis, er zijn te weinig huurwoningen beschikbaar en van een mooie middenklasse woning is het dan rechtstreeks de tent in.
Vooral in Amerika nemen de tentenkampen al toe en ook in Oost Europa is het een nieuw fenomeen.
Geen pretje als buiten de sneeuw valt. Wel de realiteit voor ondertussen al duizenden gezinnen.
We lopen als middenklasse een enorm risico. Immers hebben we massaal huizen onder hypotheek en we hebben vooral bezittingen die alleen giraal bestaan. Bankrekeningen en eventueel een relatief kleine aandelenportefeuille.
Allemaal zaken die snel kunnen verdampen bij hyperinflatie of deflatie.
Allemaal zaken waarop de bank beslag legt op het moment dat u uw hypotheek niet meer kunt betalen.
Wat kunnen we er tegen doen? Beperkt kunt u zich wel beschermen. De geschiedenis leert ons namelijk dat fysiek goud in dat soort crisistijden steeds weer een oplossing biedt. Wie dus niet in landbouwgrond of boerderijen kan of wil beleggen (ook altijd goed voor een stuk bescherming in barre tijden, die doet er goed aan om toch ook fysiek goud te overwegen.
Ik heb zelf gekozen voor de opslag van mijn goud in Londen en Zurich. Ik doe dat via deze aanbieder: https://secure.goldmoney.com/?gmrefcode=beursbox
Een andere optie om veiligheid in te bouwen, is om alvast een stevige tent te kopen... Zou het economisch helemaal misgaan, dan moet u alleen nog hopen dat de bank u die tent nog wil gunnen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , , ,


dinsdag, januari 06, 2009

 

Waar is al dat geld naar toe

Door Frank D.

Diverse krantenberichten liegen er niet om: er zijn ongelofelijk veel miljarden in rook opgegaan in 2008. Nu blijft de vraag: Waar zijn al die miljarden naar toe? Op een beurs worden toch aandelen verkocht en gekocht. Er is dus enkel een verschuiving van bezit, het geld kan toch niet weg zijn? Toch wel: het is weg. Maar is het er ooit geweest?
Laten we eens alles van bij het begin bekijken:
Er wordt een nieuw bedrijf opgericht met als boekwaarde 100 000 €. Deze waarde wordt verdeeld over 100 aandelen met elk een waarde van 1000 €.
De tweede dag wordt dit bedrijf reeds naar de beurs gebracht. Men maakt er 1000 aandelen van met dezelfde waarde van 1000 €. De kapitalisatie is nu 1 000 000 € bij de opening van de beurs. Indien deze aandelen
Lees verder: http://forum.beursbox.nl/2009/01/04/waar-is-al-dat-geld-naar-toe-een-beursparadox/

Labels: , , , ,


 

Bernard Madoff overtreedt regels opnieuw

De meesteroplichter Madoff mocht van de rechter zijn voorarrest thuis uitzitten. Madoff heeft er dankbaar gebruik van gemaakt door familie en vrienden voor meer dan een miljoen dollar aan juwelen te geven.
Daarmee is hij in overtreding, want hij mag nu geen bezittingen meer weggeven. Als je 50 miljard dollar 'zoek' hebt gemaakt, dan is het voor je slachtoffers bijzonder zuur als je hoort dat mijnheer Kerstman aan het spelen is voor zijn familie en vrienden. Kerstman met geld dat hij gestolen heeft en dat hij nu niet in de vorm van juwelen etc. mag weggeven.
Het is een schande dat hij die kans heeft gekregen. De toezichthouder op zijn bail zal dan ook wel een reprimande gaan krijgen. Punt blijft echter dat het Madoff is die in de fout blijft gaan. Hoe is het toch mogelijk dat die man in staat blijft om aan zijn geld en bezittingen te komen?
De staatsaanklager heeft gisteren de rechter gevraagd om het huisarrest te staken en Madoff gewoon in een gevangenis onder te brengen. Het is niet zomaar gezegd dat dit ook gaat gebeuren. Hoewel rechters onafhankelijk horen te zijn, heeft Madoff machtige vrienden. Hij beloont namelijk ruimhartig en er zijn nu eenmaal mensen die daar gevoelig voor zijn en dan privileges toekennen die niet volgens de wet zijn. Zo heeft hij uiteindelijk ook heel de fraude op kunnen zetten.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?