woensdag, juni 28, 2006

 

Op welke beurs beleggen?

Een poosje geleden schreef ik een artikel over hoe je op basis van praktische criteria kunt bepalen welke beurs voor u als belegger het meest geschikt is om op te beleggen. De meesten beleggen op de Amsterdamse beurs, wat vooral is ingegeven door enerzijds gewoonte en anderzijds de gedachte dat men de bedrijven op de Amsterdamse beurs goed denkt te kennen. Het eerste criterium dat vorige week werd behandeld was de kosten. Vandaag kijken we waar we de meeste keuze hebben.
Als we naar een supermarkt gaan, willen we als het even kan uitgebreid kunnen kiezen tussen allerlei verschillende merken. Daarnaast is het in een supermarkt vooral belangrijk dat alle “sectoren” vertegenwoordigd zijn. Een supermarkt zonder afdeling groenten heeft zeer waarschijnlijk geen bestaansrecht, hoeveel keuze ze er misschien ook hebben als het gaat om vleeswaren.
Als we op basis van praktische criteria gaan bepalen op welke beurs we het beste kunnen gaan beleggen zijn een paar zaken belangrijk. Ten eerste moet er genoeg keuze zijn en ten tweede moeten zoveel mogelijk bedrijfssectoren op de beurs vertegenwoordigd zijn. Op de Amsterdamse beurs is duidelijk een gebrek aan keuze. Er staan slechts 141 bedrijven genoteerd, waarvan tientallen met een dagelijkse omzet die zeer laag is (wat extra risico met zich meebrengt). Evident hierbij is dat op de Amsterdamse beurs slechts een beperkt aantal bedrijfssectoren is vertegenwoordigd.
Op de Amerikaanse beurs staan per eind mei 2006 maar liefst 6796 aandelen genoteerd en van ongeveer 3700 aandelen worden dagelijks meer dan 100.000 stuks verhandeld. De bedrijven die op de beurs genoteerd staan, zijn onderverdeeld in 31 sectoren, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in totaal 239 subsectoren.

Om u een voorbeeld te geven. De sector Internet is onderverdeeld in drie subsectoren, te weten Internet Information Providers (Yahoo, Google), Internet Service Providers en Internet Software & Services (EBAY). Het grote voordeel van een beurs waar alle bedrijfssectoren zijn vertegenwoordigd is dat het mogelijk is om te profiteren van bepaalde economische ontwikkelingen.
Als bijvoorbeeld de energie- en grondstoffenprijzen stijgen, dan is dat voor bepaalde sectoren nadelig (bijv. transport), maar voor andere sectoren zoals energie- en grondstoffenwinning juist zeer voordelig. Maar als je belegt op een beurs waar bijvoorbeeld geen goudaandelen genoteerd staan, dan wordt het een moeilijk verhaal om te profiteren van een stijgende goudprijs.
Als u echt serieus wilt zijn met beleggen, dan is het uitermate belangrijk om dit te doen op een beurs waar alle bedrijfssectoren in voldoende mate vertegenwoordigd zijn. Met StockTradingExpert zijn we al jaren zeer serieus bezig met beleggen en daarom beleggen we al jaren op de Amerikaanse beurs.


Jack Hoogland
www.stocktradingexpert.com

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?