maandag, september 26, 2005

 

Pensioenen in Engeland

Recent schreef ik al over het feit dat het niet goed gaat met de pensioenen. Nu moet ik erbij zeggen, het is een probleem in heel de wereld behalve in Nederland en nog één ander land dat haar pensioenen volledig gefinancierd heeft. Zelfs in Nederland is het allemaal zo zeker niet, maar dat maakt alleen maar duidelijk dat de problemen in andere landen alleen maar groter zijn.
Vanochtend was op BBC te zien hoe ernstig het in Engeland met de bedrijfspensioenen gesteld is. Slechts 5% van de bedrijfspensioenfondsen zijn daar in staat hun toekomstige verplichtingen na te komen. De Engelse regering heeft dus een enorm probleem want uiteindelijk zullen die pensioenbetalers straks wel een pensioen willen genieten. De bedrijven laten zich failliet verklaren en wie gaat dan die mensen alsnog van een pensioen voorzien?
Er is nu een voorstel gedaan om iedereen die in Engeland woont een WAO te verstrekken als ze een bepaalde leeftijd behaald hebben. Die leeftijd zal waarschijnlijk hoger dan 65 liggen.
In Engeland wordt dit model, dat we in Nederland al sinds Drees kennen, door de werkenden niet erg positief bezien. Immers wordt het daar vooral gezien als een model waarbij de mensen die nooit hebben bijgedragen aan het vullen van de pensioenpot, nu toch wel recht krijgen op pensioen. Deels is dit een argument dat racistisch van achtergrond is. Er leven immers enorm veel buitenlanders in Engeland, vooral vanuit de Commenwealth naar Engeland gekomen en massaal werkloos. Deels ook een reactie op het feit dat er nu eenmaal een flink deel van de (arme)bevolking, zowel allochtoon als autochtoon al lange tijd geen enkele moeite meer doet om 'bij' te blijven. Een situatie die ook in Nederland en België zeer bekend is. U hoeft er slechts een wandeling door het centrum van de stad voor te maken. De beroepswerklozen, zelfs personen die goed geleerd hebben, die er bewust voor kiezen op de karige uitkering te leven en waarbij velen door stelen, bedelen en zwart werken hun inkomen aanvullen.
In Engeland is er bij werkenden grote weerzin het model Drees in te voeren. Het saamhorigheid principe wordt vooral door hen niet erg onderschreven.
Als we op dit moment in Nederland een referendum zouden houden, vrees ik dat de uitkomst niet veel anders dan in Engeland zou zijn.


Ik kan u ondertussen alleen maar aanraden zelf ook 'iets' te doen aan uw pensioenvoorziening. Daarbij moeten we maar hopen dat ons huidige geld straks ook nog wat waard is. Immers kan je wel 1.000.000 euro op de bank hebben staan, maar als dan een hyperinflatie uitbreekt, dan is 1.000.000 euro snel niet eens meer genoeg om er een brood van te kopen. Hoogbejaarde Duitsers kunnen u daar nog alles over vertellen, maar als u naar Argentinië gaat kunnen ze u er ook hele verhalen over vertellen. Daar is deze situatie nog slechts enkele jaren geleden voorgekomen. Alleen wie onroerend goed, landerijen, bedrijven, aandelen of geld in het buitenland had, heeft nu nog vermogen. Wie alleen maar geld op de bank had is daar nu arm.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?