maandag, mei 02, 2005

 

Deze waarderingsmethode veranderde alles

Dit artikel leert u iets zeer waardevol.

iets ZEER waardevol!

Ik durf zonder overdrijven stellen dat dit artikel uw kijk
op de beurs en de waardering van aandelen totaal zal
veranderen.

Waarom ik hier zo zeker van ben?

Deze methode heeft MIJN beleggingsfilosofie grondig door
mekaar geschud en betekende een totale ommekeer in de
resultaten die ik realiseer. In positieve zin!

De methode waarover u zo meteen meer zal leren, laat mij toe
om aandelen met potentieel makkelijk te ontdekken. En
misschien nog belangrijker, om verliezers links te laten
liggen.

Het gaat over de waarderingsmethode die ik al eens kort
aanhaalde in mijn vorige nieuwsbrief, namelijk:

"de waarde van een aandeel, obligatie of bedrijf
wordt bepaald door de inkomende en uitgaande kasstromen
-verdisconteerd tegen een geschikte rentevoet- die verwacht
kunnen worden gedurende de resterende levensduur van de
activa".

Alhoewel deze definitie voor velen misschien *moeilijk*
lijkt, is het dat in feite helemaal niet. Ik kan dit best
illustreren aan de hand van een kort voorbeeld.

Wat is bijvoorbeeld de waarde van een bedrijf dat nog 10
jaar lang 50.000 euro per jaar opbrengt, waarna het verkocht
wordt voor 150.000 euro.

Hoeveel zou je als belegger betalen om dit bedrijf VANDAAG
te kopen? We weten twee zaken:

1. we ontvangen tien jaar lang 50.000 euro per jaar
2. over tien jaar ontvangen we 150.000 euro

Over de totale levensduur van de investering, ontvangen we
dus 650.000 euro. Maar is dit de HUIDIGE waarde van deze
investering?

Natuurlijk niet. Dit zijn de toekomstige kasstromen die we
van deze activa mogen verwachten over de resterende
levensduur. We weten dat we over 10 jaar 150.000 euro
ontvangen. Maar 150.000 over tien jaar, is natuurlijk minder
waard dan hetzelfde bedrag nu meteen. Indien we de 150.000
euro vandaag reeds ontvangen, kunnen we deze som immers nog
tien jaar lang beleggen.

Maar u zal wel begrijpen dat 150.000 euro over tien jaar,
niet dezelfde waarde heeft dan 150.000 euro vandaag. We
moeten met andere woorden de 150.000 euro die we in de
toekomst ontvangen, verrekenen naar de huidige waarde.
Mensen die graag anderen impressioneren (nu doe ik het zelf)
met dure woorden, spreken dan van het "actualiseren van de
toekomstige waarde".

Om na te gaan hoeveel 150.000 euro over tien jaar vandaag
waard is, moeten we ons eigenlijk afvragen hoeveel geld we
vandaag moeten beleggen om over 10 jaar 150.000 euro te
bezitten.

Indien we tien jaar lang een rendement van 6% realiseren,
moeten we vandaag 83.759 euro beleggen om over tien jaar
150.000 euro te bezitten.

We hebben nu de eindwaarde (de verkoopprijs) verrekent naar
actuele koersen maar om de waardering te vervolledigen,
moeten we ook nog even de jaarlijkse opbrengsten van 50.000
euro verdisconteren naar actuele koersen.

Dit geeft voor de tien opéénvolgende jaren:

Jaar 1: 47.170 euro
Jaar 2: 44.500 euro
Jaar 3: 41.981 euro
Jaar 4: 39.605 euro
Jaar 5: 37.363 euro
Jaar 6: 35.248 euro
Jaar 7: 33.253 euro
Jaar 8: 31.371 euro
Jaar 9: 29.595 euro
Jaar 10: 27.920 euro

De winsten die dit bedrijf realiseert in de komende tien
jaar, verdisconteerd naar actuele prijzen: 368.004 euro.

De eindewaarde (verkoopprijs) verdisconteert naar actuele
prijzen: 83.759 euro

Totale waarde van de onderneming: 451.763 euro

De onderneming in dit voorbeeld, heeft dus volgens deze
waarderingsmethode een waarde van 451.763 euro.

In het bovenstaande voorbeeld, hanteerden we een
verrekeningsrente van slechts 6%. Indien de toekomstige
inkomsten met absolute zekerheid gerealiseerd worden, is dit
aanvaardbaar maar voor de meeste bedrijven is het beter om
te werken met een verrekeningsrente van 11% of meer. Op die
manier eisen we als belegger een hogere vergoeding voor de
onzekerheden over de toekomstige inkomsten.

Indien we in dit voorbeeld dezelfde rekeningoefening
herhalen met een verrekeningsrente van 11%, daalt de waarde
tot 347.289 euro.

Ik gebruik persoonlijk steeds een spreadsheet om me te
helpen bij deze berekeningen. Zo krijg ik Ă©Ă©n
oogopslag een goed beeld van de waarde van het bedrijf op
basis van de verwachtingen die ik heb voor de toekomstige
inkomsten.

En door de berekeningen om te draaien, krijg ik dan weer een
overzicht van de verwachtingen die beleggers incalculeren
in de huidige koers. Wanneer blijkt uit deze berekeningen
dat beleggers een groei verwachten die veel hoger ligt dan
in het verleden, is dat een ernstig signaal om zeer
voorzichtig met het aandeel om te springen.

Het verdisconteren van de vrije kasstromen, is dan ook een
waarderingsmethode waar we bij SMART Capital enorm veel
belang aan hechten. Terwijl andere belegges niet verder
kijken dan de K/W-verhouding om een aandeel te waarderen,
vormen wij ons een zo duidelijk mogelijk beeld van de
toekomstige kasstromen en berekenen aan de hand hiervan de
intrinsieke waarde van het bedrijf in kwestie.

Klik hier om SMART Capital wekelijks te ontvangen:
http://www.beleggingstips.com

vriendelijke groeten,Maarten Verheyen
Uitgever SMART Capital<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?