dinsdag, maart 01, 2005

 

Prijsverschillen effectief interpreteren met MarktMeterXP


Door: Patrick Witteveen

Een belegger loopt het beleggerrisico. Iedereen gebruikt technieken omdat te verminderen. Onafhankelijk van de gebruikte techniek: voor iedereen geldt dat op enig moment er een punt komt waarop hij koopt of verkoopt.
Op dat moment wordt er een hele nieuwe factor van belang. Namelijk het fenomeen van de markt waar vraag en aanbod bij elkaar komt en prijzen verschillende hoeveelheden wordt vastgesteld.
Om inzicht daarin te krijgen kun je kijken wat de diverse prijzen en verschillen tussen de soorten prijzen inhouden. Ook moet je een volume-maatstaf hebben. Samen geeft dat een totaalbeeld van de marktsituatie: de context waarbinnen je opereert ....... Gesteund door je eigen risicoverkleinende techniek zul je daar je handelingen moeten doen.

In deze aflevering : Prijsverschillen effectief interpreteren

Veel media geven u informatie over de ontwikkelingen op de beurs. Er is echter veel meer informatie uit de cijfers te halen dan dat op het eerste gezicht lijkt. Hier neem ik u mee naar een aantal verschilanalyses die we uiteindelijk kunnen combineren en een gestandaardiseerde maatstaf voor elk fonds kunnen nemen: de Trend

Standard
Van vroeger uit liet men een eenvoudig overzicht zien. De sluiting van vorige dag (Close) werd daarbij vergeleken met de laatste stand (Last) van de koers. Om de prijsverschillen wat duidelijker te krijgen drukt men het vaak uit in procenten. Ook MarktMeter geeft u dat inzicht.

Nightspread
De financiële wereld staat niet stil. Als bij ons de handel sluit, gaat men elders in de wereld verder, vaak met fondsen en valuta die we ook lokaal verhandelen. Dus als we de openingskoers (Open) vergelijken met de slotkoers van de vorige dag (Close) hebben we inzichtelijk wat de ontwikkelingen zijn geweest. Hebben we ook nog een dataleverancier die pre-openingskoersen geeft, dan zit er in dit verschil ook nog eens de verwachtingen voor die dag.

MA Price
Uit de technische analyse is er een eenvoudige indicator: het Moving average (voortschrijdend gemiddelde). Het voortschrijdend gemiddelde bereken je door een gemiddelde te nemen van een vast aantal waarnemingen van de laatste x tijd. Doordat er in de berekening een tijdsfactor zit, is het een indicator met een tijdsvertraging. Het effect is dat als een koers boven het gemiddelde zit, je spreekt over een stijgende trend (en omgekeerd een dalende trend). In MarktmeterXP is er voor elk fonds een gemiddelde berekend en een verschil (Gap) berekend. Een positief getal geeft een stijgende trend aan.

Band (Volatile)
Prijzen varieren over de handelsdag. Anders gezegd: ze zijn volatiel. Niet iedereen kan overweg met de statistisch bepaalde volatiliteitsmaatstaf ß (Beta) die bij een fonds hoort. Het kan ook eenvoudiger. Neem de hoogste stand (High) minus de laagste (Low) stand van die dag: dit is de nominale Band in euro’s.
Volatiliteit (Volatile) tussen fondsen onderling kan door het verschil uit te drukken in een percentage van de openingskoers (Open).

Momentum
Als ik wil weten of we te maken hebben met een hoge of lage koers dan moet ik dit afmeten aan een andere koers. Het verschil tussen de huidige koers (Last) en de laagste koers (Low) drukt in euro’s uit hoe ver een fonds verwijdert is van zijn dieptepunt van de dag: anders gezegd hoe beter het is.

Trend
De verschillen Band en Momentum hebben een overeenkomst. De verschillen in euro’s zijn beiden berekend met als kleinste getal: Low. Daarom kun je Momentum uitdrukken in procenten van de Band. Is het percentage dicht bij 100, dan is de koers dicht bij het hoogste punt van de dag, en kun je spreken over een opwaartse trend. Het omgekeerde geld voor een percentage dicht bij 0: we zitten dan dicht bij het laagste punt van de dag.
Het geeft een genormaliseerd percentage met een voordeel dat je fondsen onderling kunt vergelijken.

Alle besproken prijsmaatstaven zijn in de Marktmeter te vinden op het tabblad “Market” in de kolommen “AB” tot en met “AI”

Meer weten over MarktMeterXP? Bezoek dan de website www.MarktMeter.nl.
Direct met MarktMeterXP aan de slag? Download dan de laatste versie van www.MarktMeter.nl. MarktMeterXP kunt u gratis een maand gebruiken. U kunt zelf elke dag historische data opbouwen. Maandelijks worden de koersen bijgewerkt en beschikbaar gesteld in een versie die dan weer een maand geldig is.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?