woensdag, maart 30, 2005

 

Grafieken voor MarktAnalyse


Grafieken van MarktMeterXP, Door: Patrick Witteveen
Een belegger loopt het beleggers-risico. Iedereen gebruikt technieken om dat te verminderen. Onafhankelijk van de gebruikte techniek: voor iedereen geldt dat op enig moment er een punt komt waarop hij koopt of verkoopt.

Op dat moment wordt er een hele nieuwe factor van belang. Namelijk het fenomeen van de markt waar vraag en aanbod bij elkaar komt en prijzen verschillende hoeveelheden wordt vastgesteld.

Om inzicht daarin te krijgen kun je met een MarktAnalyse kijken naar het totaalbeeld van de marktsituatie: de context waarbinnen je opereert .......

Gesteund door je eigen risicoverkleinende techniek zul je daar je handelingen moeten doen.

Dit is een serie artikelen met een bespreking van MarktMeterXP. MarktMeterXP is een Excel-programma waarmee u met een continue internet verbinding dicht op de markt van AEX en AMX fondsen kunt zitten. Bezoek ook de VERNIEUWDE website: www.MarktMeter.com.

In deze aflevering: Grafieken

In de eerste afleveringen zijn afleidingen en indicatoren gemaakt bij individuele fondsen. Alle individuele fondsen samen geven een marktbeeld. Deze individuele informatie is geaggregeerd in categorieën en tellingen voor de indicatoren en tellingen over de prijs-analyses.

Maar het blijven cijfers en een plaatje zegt meer dan 1000 woorden.. Daarom heeft MarktMeterXP vier grafieken: MarketIndicators, Scatter, Candle, SectorIndicators,

MarketIndicators

Van de AEX en de AMX hebben we tellingen van de Trend en de TradingFactor in diverse categorieën. Om in te kunnen schatten wat het betekend dat er 3 fondsen extreem stijgen zet je het af tegen het aantal fondsen dat er is. Oftewel: we drukken het uit in procenten. Juist die percentages zijn geschikt om in bar-grafieken snel inzicht te geven. Op tabblad MarktetIndicators staan dan ook 2 grafieken met de procentuele verdelingen: TradingVolume en Trend. In beiden staan kolommen voor de AEX-verdeling en de AMX-verdeling. U ziet in een oogopslag de situatie van de markt.

Scatter

Tot nu toe zijn de kengetallen Trend en TradingFactor nog niet samengekomen. Dat doet de grafiek Scatter wel. Per individueel fonds wordt een puntcombinatie gemaakt:

fonds X (TradingFactor,Trend).

De grafiek Scatter zet per markt (AEX, AMX) alle fondsen met de puntcombinaties bij elkaar. Zo ontstaat een “puntenwolk” van alle fondsen. De bedoeling is om te kijken of er in die puntenwolk een beeld te vormen.

Bijvoorbeeld: alle fondsen hebben een handelsfactor beneden de 1, op 2 fondsen na, en die beide een hoge handelsfactor hebben.

Op die manier zie je snel de toestand op een markt en signaleer je opvallende fondsen.

Candle

De candle-grafiek vat prijsanalyses samen. Het is een grafiek die de Band (High-Low) weergeeft en die laat zien hoe de huidige koers zich verhoudt tot de openingskoers. Het bijzondere is wel dat al deze koersen zijn verrekend met de slotkoers (Close). Op die manier krijg je direct inzicht in de nominale prijzen en prijsverschillen. Anders gezegd: er staat een maat van directe winst of verlies.

Bijkomend voordeel is dat de grafiek nu automatisch rond de 0 euro zweeft: op die manier zie je €0.10 verschil van een fonds dat €40 kost even goed als de €0.10 beweging van een fonds dat €20 kost.

Door het gebruik van kleur vallen stijgers en dalers sneller op: de candle geeft de openingskoers aan met een witte kleur, het uiteinde is rood als de huidige koers lager is, groen als hij hoger is. Een blauwe lijn geeft de afstand Hoog-Laag aan.

SectorIndicators

De laatste grafiek is een variant op de MarketIndicator. Alleen hebben we nu geen AEX- of AMX-markt, maar worden de grafieken gemaakt van de Sectoren. De samenstelling van Sectoren wordt in de volgende aflevering verder toegelicht.

De ervaring leert dat een tijdens het gebruik van MarktMeterXP een gevoel voor de markt ontstaat, en je beter in staat bent een actuele situatie in te schatten.

Bezoek ook de VERNIEUWDE website: www.MarktMeter.com. Download daar de laatste versie. MarktMeterXP kunt u gratis een maand gebruiken. U kunt zelf elke dag historische data opbouwen. Mist u een dag dan is dat geen ramp: Maandelijks worden de koersen bijgewerkt en beschikbaar gesteld. Zowel in een los bestand (MaandData) als in de nieuwe maandversie.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?