donderdag, maart 17, 2005

 

Een out- / underperformer met een Revenu-eis identificeren


Door: Patrick Witteveen

Een belegger loopt het beleggers-risico. Iedereen gebruikt technieken om dat te verminderen. Onafhankelijk van de gebruikte techniek: voor iedereen geldt dat op enig moment er een punt komt waarop hij koopt of verkoopt.

Op dat moment wordt er een hele nieuwe factor van belang. Namelijk het fenomeen van de markt waar vraag en aanbod bij elkaar komt en prijzen verschillende hoeveelheden wordt vastgesteld.

Om inzicht daarin te krijgen kun je kijken naar het totaalbeeld van de marktsituatie: de context waarbinnen je opereert ....... Gesteund door je eigen risicoverkleinende techniek zul je daar je handelingen moeten doen.

In deze aflevering : Een out- / underperformer met een Revenu-eis identificeren.

We kunnen nu aan de trend-percentages de prijsontwikkeling zien (zie aflevering 1), en aan de hand van de handelsfactoren de handelsactiviteit binnen fondsen duiden (aflevering 2). Dit zijn krachtige middelen om inzicht in een fonds te krijgen. Daarom nu een stap verder: Een revenu-eis.

Twee reden voor een revenu-eis

De eerste overwegingen om een revenu-eis te formuleren is de fiscale achtergrond. De staat gaat uit van een fictief rendement van 4 procent per jaar en belast dat met 30%. Of u die 4 procent nu wel of niet maakt. Daarom is het nuttig te weten of een fonds dat fictieve rendement op basis van koersontwikkeling wel haalt. Van dividenden zien we hier af.

De tweede overwegingen om een revenu-eis te formuleren is de vraag of een fonds voor loopt of juist achter blijft bij een gemiddelde van de markt. Bij vooroplopen zien we een outperformer, bij achterlopen een underperformer.

Een gemiddelde?

Er zijn er meer, en er zijn een aantal voorkeuzes geprogrammeerd. Standaard zijn daarbij het percentages van de AEX, de ongewogen AEX (het ongewogen gemiddelde van de aex-fondsen), de AMX en de ongewogen AMX (ongewogen gemiddelde van de amx-fondsen).

Daarnaast is er de “Null”: het rendementspercentage staat dan op 0. Bij deze stand ziet u of de fondsen de slotkoersen van de vorige dag hebben kunnen vasthouden.
Als laatste keuze is er “Target”. Dit getal kunt u zelf invullen met een rendementspercentage. Als u MarktMeterXP download, is dit al ingevuld met een berekening: 0,04/360 of te wel

de vermogensrendementsheffing verdeeld over 360 dagen om de rendementseis per dag te weten.

Berekening

Op basis van de slotkoers Close berekent MarktMeterXP op basis van de gevraagde rendements-eis. Vervolgens is het verschil met de huidige koers (Last) uit te rekenen in euro’s en in procenten.

Deze berekeningen vind u terug in tabblad Market, kolommen AP tot en met AS, voor zowel alle AEX fondsen en AMX fondsen.

Meer weten over MarktMeterXP? Bezoek dan de website www.MarktMeter.nl.

Direct met MarktMeterXP aan de slag? Download dan de laatste versie van www.MarktMeter.nl. MarktMeterXP kunt u gratis een maand gebruiken. U kunt zelf elke dag historische data opbouwen. Maandelijks worden de koersen bijgewerkt en beschikbaar gesteld in een versie die dan weer een maand geldig is.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?