dinsdag, maart 08, 2005

 

De ontwikkeling van handelsvolumes


De ontwikkeling van handelsvolumes interpreteren met MarktMeterXP

Door: Patrick Witteveen

Een belegger loopt het beleggers-risico. Iedereen gebruikt technieken om dat te verminderen. Onafhankelijk van de gebruikte techniek: voor iedereen geldt dat op enig moment er een punt komt waarop hij koopt of verkoopt.

Op dat moment wordt er een hele nieuwe factor van belang. Namelijk het fenomeen van de markt waar vraag en aanbod bij elkaar komt en prijzen verschillende hoeveelheden wordt vastgesteld.

Om inzicht daarin te krijgen kun je kijken wat de diverse prijzen en verschillen tussen de soorten prijzen inhouden. Ook moet je een volume-maatstaf hebben. Samen geeft dat een totaalbeeld van de marktsituatie: de context waarbinnen je opereert ....... Gesteund door je eigen risicoverkleinende techniek zul je daar je handelingen moeten doen.

In deze aflevering : De ontwikkeling van handelsvolumes goed duiden

Net zo belangrijk als kennis van de diverse prijsontwikkelingen (zie de tweede aflevering) is de wetenschap hoe actief collega-beleggers zijn. Anders gezegd: het is van belang om te weten of er meer of minder handel is dan je zou mogen verwachten.
Immers: hoge volumes en zakkende prijzen is een signaal dat veel mensen uit het aandeel stappen. De vraag is of u op dat moment in of juist ook uit zou moeten stappen.

Om dit bewegingen van het handelsvolume aantoonbaar te maken maakt MarktMeterXP een aantal tussenstappen om tot een uitspraak te komen.

Cumulatief Volume

Dataleveranciers leveren zonder uitzondering het volume van een fonds als een cumulatief getal: het aantal tot dan toe verhandelde aandelen. Om tot een maatstaf te komen, moet je dus een cumulatief getal hebben om te kunnen vergelijken.

MA Volume

Vergelijken van de huidige situatie doe je door een meting uit het verleden te nemen. De meting die je neemt is bepalend, dus wil je een betrouwbaarheid in dat cijfer. Verder heb je een cijfer nodig dat actueel genoeg is: lange termijn gemiddelde van de handelsvolumes.

Dit is dus een Moving Average van de handelsvolumes. De berekening kennen we al van de prijsanalyses: het gemiddelde van een vast aantal waarnemingen van de laatste x tijd.

Actuele tijd

Norm

Als MarktMeter het MA volume berekent heeft, moet het nog worden omgezet in een cumulatief cijfer voor het actuele moment in de dag, of te wel het MA Volume verdelen over de tijd. De uitkomst is het NormVolume.

Aannames:

Bij het verdelen van een getal over de tijd moet je een aanname doen. Namelijk de veronderstelling hoe de daghandel normaal verloopt. In de eerste versies kenden maar een mogelijkheid: de lineaire verdeling: per tijdseenheid even veel handel.

Dit is een patroon dat niet realistisch is. De huidige versie MarktMeterXP 4.0 heeft een oplossing. Het zelf definiëren van een daghandelspatroon. Meer daarover in de aflevering: “Het model naar eigen smaak inrichten (Moving Averages, TradePatterns, Categorieën Datafeed)”

Trading Factor: De laatste Stap

Nu we twee cumulatieve grootheden hebben voor het handelsvolume, moeten we ze met elkaar in verband brengen.
De meest eenvoudige en logische bewerking is de deling van het NormVolume door het cumulatieve volume van de dataleverancier. Zo ontstaat de TradingFactor (handelsfactor).

In de praktijk zijn daarin grote uitslagen mogelijk. Heel gemakkelijk treffen we tradingfactoren van 2 en 3 aan, uitschieters naar 8 tot 10 behoren tot de mogelijkheden. Een signaal dat ik niet zou willen missen........

Alle besproken Volumemaatstaven zijn in de Marktmeter te vinden op het tabblad “Market” in de kolommen “R” tot en met “X”

Daar staan nog twee andere kolommen: “Gap” of te wel het verschil van wat je zou moeten hebben en hoeveel handel er nu is, en een “Volume at 17:30”; een verwachting van de totale handel bij gelijkblijvende volumeontwikkeling.

Meer weten over MarktMeterXP? Bezoek dan de website www.MarktMeter.nl.

Direct met MarktMeterXP aan de slag? Download dan de laatste versie van www.MarktMeter.nl. MarktMeterXP kunt u gratis een maand gebruiken. U kunt zelf elke dag historische data opbouwen. Maandelijks worden de koersen bijgewerkt en beschikbaar gesteld in een versie die dan weer een maand geldig is.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?