donderdag, maart 31, 2005

 

Het aflopen van de opties


In de voorbeelden van vorige artikelen werd vaak prachtig getoond hoe een verwachting prachtig uitkwam en de optie veel geld opleverde. Dit zijn de prachtige verhalen die u het meeste hoort. Wat echter niet verteld wordt is dat gemiddeld bijna 75% van de uitgezette opties uiteindelijk waardeloos zal verlopen.

U leest het goed.

Drie kwart van de verhandelde opties zal uiteindelijk niets waard zijn.


Zie voor het plaatje: http://www.beursbox.nl/plaatjes/waardeloosverlopendeopties.jpg

De koers van de AEX was bij schrijven 368. Zo rond de 70% van de uitstaande opties zou daarmee in februari waardeloos verlopen als we op deze stand ook gaan expireren.

Later meer over waarom dit een belangrijk gegeven voor u is.


Tom Lassing
www.beursbox.nl


woensdag, maart 30, 2005

 

Grafieken voor MarktAnalyse


Grafieken van MarktMeterXP, Door: Patrick Witteveen
Een belegger loopt het beleggers-risico. Iedereen gebruikt technieken om dat te verminderen. Onafhankelijk van de gebruikte techniek: voor iedereen geldt dat op enig moment er een punt komt waarop hij koopt of verkoopt.

Op dat moment wordt er een hele nieuwe factor van belang. Namelijk het fenomeen van de markt waar vraag en aanbod bij elkaar komt en prijzen verschillende hoeveelheden wordt vastgesteld.

Om inzicht daarin te krijgen kun je met een MarktAnalyse kijken naar het totaalbeeld van de marktsituatie: de context waarbinnen je opereert .......

Gesteund door je eigen risicoverkleinende techniek zul je daar je handelingen moeten doen.

Dit is een serie artikelen met een bespreking van MarktMeterXP. MarktMeterXP is een Excel-programma waarmee u met een continue internet verbinding dicht op de markt van AEX en AMX fondsen kunt zitten. Bezoek ook de VERNIEUWDE website: www.MarktMeter.com.

In deze aflevering: Grafieken

In de eerste afleveringen zijn afleidingen en indicatoren gemaakt bij individuele fondsen. Alle individuele fondsen samen geven een marktbeeld. Deze individuele informatie is geaggregeerd in categorieën en tellingen voor de indicatoren en tellingen over de prijs-analyses.

Maar het blijven cijfers en een plaatje zegt meer dan 1000 woorden.. Daarom heeft MarktMeterXP vier grafieken: MarketIndicators, Scatter, Candle, SectorIndicators,

MarketIndicators

Van de AEX en de AMX hebben we tellingen van de Trend en de TradingFactor in diverse categorieën. Om in te kunnen schatten wat het betekend dat er 3 fondsen extreem stijgen zet je het af tegen het aantal fondsen dat er is. Oftewel: we drukken het uit in procenten. Juist die percentages zijn geschikt om in bar-grafieken snel inzicht te geven. Op tabblad MarktetIndicators staan dan ook 2 grafieken met de procentuele verdelingen: TradingVolume en Trend. In beiden staan kolommen voor de AEX-verdeling en de AMX-verdeling. U ziet in een oogopslag de situatie van de markt.

Scatter

Tot nu toe zijn de kengetallen Trend en TradingFactor nog niet samengekomen. Dat doet de grafiek Scatter wel. Per individueel fonds wordt een puntcombinatie gemaakt:

fonds X (TradingFactor,Trend).

De grafiek Scatter zet per markt (AEX, AMX) alle fondsen met de puntcombinaties bij elkaar. Zo ontstaat een “puntenwolk” van alle fondsen. De bedoeling is om te kijken of er in die puntenwolk een beeld te vormen.

Bijvoorbeeld: alle fondsen hebben een handelsfactor beneden de 1, op 2 fondsen na, en die beide een hoge handelsfactor hebben.

Op die manier zie je snel de toestand op een markt en signaleer je opvallende fondsen.

Candle

De candle-grafiek vat prijsanalyses samen. Het is een grafiek die de Band (High-Low) weergeeft en die laat zien hoe de huidige koers zich verhoudt tot de openingskoers. Het bijzondere is wel dat al deze koersen zijn verrekend met de slotkoers (Close). Op die manier krijg je direct inzicht in de nominale prijzen en prijsverschillen. Anders gezegd: er staat een maat van directe winst of verlies.

Bijkomend voordeel is dat de grafiek nu automatisch rond de 0 euro zweeft: op die manier zie je €0.10 verschil van een fonds dat €40 kost even goed als de €0.10 beweging van een fonds dat €20 kost.

Door het gebruik van kleur vallen stijgers en dalers sneller op: de candle geeft de openingskoers aan met een witte kleur, het uiteinde is rood als de huidige koers lager is, groen als hij hoger is. Een blauwe lijn geeft de afstand Hoog-Laag aan.

SectorIndicators

De laatste grafiek is een variant op de MarketIndicator. Alleen hebben we nu geen AEX- of AMX-markt, maar worden de grafieken gemaakt van de Sectoren. De samenstelling van Sectoren wordt in de volgende aflevering verder toegelicht.

De ervaring leert dat een tijdens het gebruik van MarktMeterXP een gevoel voor de markt ontstaat, en je beter in staat bent een actuele situatie in te schatten.

Bezoek ook de VERNIEUWDE website: www.MarktMeter.com. Download daar de laatste versie. MarktMeterXP kunt u gratis een maand gebruiken. U kunt zelf elke dag historische data opbouwen. Mist u een dag dan is dat geen ramp: Maandelijks worden de koersen bijgewerkt en beschikbaar gesteld. Zowel in een los bestand (MaandData) als in de nieuwe maandversie.

donderdag, maart 24, 2005

 

De prijs / premie van de optie


We gaan in dit artikel kijken naar hoe de prijs van opties (de premie) is opgebouwd.

Daarvoor is het belangrijk te weten dat opties op een bepaalde manier kunnen noteren. We ontkomen er niet aan om zo nu en dan vaktermen te gebruiken. Het is belangrijk dat u die ook kent.

1. In the money, hetgeen wilt zeggen dat de uitoefenprijs binnen de huidige koers van de onderliggende waarde valt.

2. At the money, als de koers en de uitoefenprijs nagenoeg gelijk aan elkaar zijn.

3. Out of the money, wat wil zeggen dat de uitoefenprijs buiten de huidige koers van de onderliggende waarde valt.

Mogelijk dat het staatje hieronder het snel duidelijk maakt. Ga er even vanuit dat de koers 100 is.

Uitoefenprijs

Uitoefenprijs t.o.v. koers

Call Opties

Put Opties

90

Uitoefenprijs <>

In the money

Out of the money

100

Uitoefenprijs = koers

At the money

At the money

110

Uitoefenprijs > koers

Out of the money

In the money

Vraag:

Ik heb een Put indexoptie met uitoefenprijs 330.

De stand van de index is nu 340. Is deze optie

  1. In the money
  2. At the money
  3. Out of the money?

Als een optie 'in the money' staat, dan bestaat de premie waarvoor de optie verhandeld wordt vooral uit intrinsieke waarde. Een beweging van de onderliggende waarde wordt, hoe dieper een optie in the money staat, steeds meer tot Ă©Ă©n op Ă©Ă©n overgenomen door de optie. De optie is daarmee een pseudo aandeel geworden. Dit is zeker het geval als de optie 'Far in the money', dus diep intrinsiek staat.

Opties 'at the money' en opties 'out of the money' kennen geen intrinsieke waarde in de premie maar alleen nog tijd- en verwachtingswaarde. Hoe langer de optie nog loopt des te meer tijd- en verwachtingswaarde zal er in de premie zitten. Uiteraard speelt hierbij ook de uitoefenprijs een rol.

De hoogte van de premie is daarbij ook sterk afhankelijk van de bewegelijkheid van de onderliggende waarde. Een index of aandeel dat amper beweegt geeft beleggers een stuk zekerheid. Er zit dan weinig onzekerheidspremie in de koers.

Bij een index of aandeel dat wild heen en weer beweegt is er veel meer risico. De volatiliteit (bewegelijkheid) is dan enorm en dat vertaalt zich in een hoge (risico)premie.

Tom Lassing
www.optiespecialist.com

dinsdag, maart 22, 2005

 

Categorieën en tellingen begrijpen


Beleggen binnen een context met MarktMeterXP

Door: Patrick Witteveen

Een belegger loopt het beleggers-risico. Iedereen gebruikt technieken om dat te verminderen. Onafhankelijk van de gebruikte techniek: voor iedereen geldt dat op enig moment er een punt komt waarop hij koopt of verkoopt

Op dat moment wordt er een hele nieuwe factor van belang. Namelijk het fenomeen van de markt waar vraag en aanbod bij elkaar komt en prijzen verschillende hoeveelheden wordt vastgesteld.

Om inzicht daarin te krijgen kun je kijken wat de diverse prijzen en verschillen tussen de soorten prijzen inhouden. Ook moet je een volume-maatstaf hebben. Samen geeft dat een totaalbeeld van de marktsituatie: de context waarbinnen je opereert ....... Gesteund door je eigen risicoverkleinende techniek zul je daar je handelingen moeten doen.

De komende tijd verschijnen hier een aantal afleveringen met een bespreking van MarktMeterXP. MarktMeterXP is een Excel-programma waarmee u in combinatie met een continue internet verbinding dicht op de markt van AEX en AMX fondsen kunt zitten en gevoel voor, en inzicht in de daghandel kunt opbouwen.

In deze aflevering: Categorieën en tellingen begrijpen.

In de eerste afleveringen zijn afleidingen en indicatoren gemaakt bij individuele fondsen. Alle individuele fondsen samen geven een marktbeeld. Dus moeten we een aggregatie hebben die een uitspraak doet over de HELE markt.
MarktMeterXP hanteert daarvoor categorieën en tellingen voor de indicatoren Tradingfactor en Trend, en tellingen over de prijs-analyses Nightspread, Standard, en Moving average.

Tellingen over de prijs-analyses

Met tellingen over de prijsanalyses kun je zien hoe de markt is verdeeld over het aantal criteria, of wel Skewed (engels voor: verdeeldheid) is.
Zo krijgt u een verdeling over het aantal fondsen dat een negatief verschil laat zien en een positief. U ziet eenvoudig hoeveel fondsen gestegen zijn.

Daarnaast telt MarktMeterXP het aantal fondsen dat hoger uitkomt dan het gemiddelde en hoeveel procent dat is van het totaal aantal fondsen. Daarmee zie je of en in welke mate een klein aantal fondsen de markt “dragen” of juist verantwoordelijk zijn voor een daling.

Met deze twee eenvoudige tellingen krijg je snel een marktbeeld. Je kunt nu de tellingen van Nightspread en Standard en Moving average ook onderling vergelijken. Dan zie je een beweging van de financiële wereld na sluiting van de beurs, de huidige marktstand en de mate waarin de markt afwijkt van het lange termijn gemiddelde. Op die manier krijg je inzicht in de bewegingen van het sentiment van de markt.

Categorieën en tellingen van de Tradingfactor

De tradingfactor is een getal dat door zijn manier van berekenen geen bovengrens kent. Het kan dus (sporadisch) voorkomen dat een factor tussen de 10 en 20 uitkomt.


Daarom maakt MarktMeterXP gebruik van categorieën met als laatste trap een categorie zonder bovengrens.


De indeling:

Little: 0 t/m 0.75,

Normal: 0.75 t/m 1.25,

Significant: 1.25 t/m 2,

en Extreme: 2 en verder.

Elke categorie heeft zijn eigen kleurcode, die ook in de individuele tradingfactoren terug komt. De indeling is arbitrair, maar door u zelf aan te passen. In de praktijk werken deze vuistregels effectief. U ziet aan de telling per categorie direct hoe druk de markt als geheel is en of er uitschieters in handelsvolume zijn: kortom dat er wat bijzonders aan de hand is.

Categorieën en tellingen van de Trend

De Trend is een percentage. Door zijn manier van berekenen kan dit getal alleen maar tussen 0 en 100 liggen. Daarom is de volgende indeling gemaakt.

Decreasing: 0 t/m 25 %

Normal: 25 t/m 50 %

Increasing: 50 t/m 75%

Extreme: 75 t/m 100 %

Elke categorie heeft zijn eigen kleurcode, die ook in de individuele Trend terug komt. De indeling is arbitrair, maar door u zelf aan te passen. In de praktijk werken deze vuistregels effectief. U ziet aan de telling per categorie direct of de markt als geheel stijgt of daalt, en hoeveel fondsen afwijken van de rest van de markt.

Alle tellingen vindt u op het tabblad “Market”, direct onder de kolom waarop de telling van toepassing is.

De ervaring leert dat een tijdens het gebruik van MarktMeter een gevoel voor de markt ontstaat, en je beter in staat bent een actuele situatie in te schatten.

Meer weten over MarktMeterXP? Bezoek dan de website www.MarktMeter.nl.

Direct met MarktMeterXP aan de slag? Download dan de laatste versie van www.MarktMeter.nl. MarktMeterXP kunt u gratis een maand gebruiken. U kunt zelf elke dag historische data opbouwen. Maandelijks worden de koersen bijgewerkt en beschikbaar gesteld in een versie die dan weer een maand geldig is.

zondag, maart 20, 2005

 

HOE VERKOOP IK BOVEN DE MARKTPRIJS


Hierbij even een eerste bijdrage van mijn hand om te delen met de andere BeursBox lezers.
Ik heb me al vaker afgevraagd hoe het kan dat een index in de buurt van een 'wenselijke' waarde terecht komt op de expiratiedag. In de ideale markt kan immers geen individuele partij de prijs bepalen. Vrijdagochtend aanschouwde ik echter met eigen ogen hoe een een handige handelaar de prijs op de borden kan vervormen (in dit geval van Versatel).
Waarschijnlijk kent u dit 'foefje' al, maar ik zat er met open mond naar te kijken.

HANDLEIDING: HOE VERKOOP IK EEN GROTE PARTIJ AANDELEN BOVEN DE MARKTPRIJS

Ik wilde vrijdagochtend een order plaatsen voor Versatel. Op de site van Alex keek ik in de diepte van het boek. Het aantal aangeboden stukken (plm. 1 miljoen tussen 1,74 en 1,79) was drie keer zo groot als de vraag (tussen 1,68 en 1,73), reden dus om even te wachten. Je zou immers verwachten dat de koers gaat zakken.

De biedprijs was 1,73 tegen vraagprijs 1,74. Een paar kleine ordertjes op 1,74 werden uitgevoerd. Er kwam een order door op 1,73 (een bestens verkoper, neem ik aan). Nog geen seconde later werd er een order van 100 stukken op 1,74 uitgevoerd. Honderd stuks?

Er werd weer een tijdje gehandeld op 1,74, tot er opnieuw een order op 1,73 doorkwam. Onmiddellijk erna, opnieuw 100 stukken uitgevoerd op 1,74. Dit patroon herhaalde zich een aantal keren: steeds een piepklein ordertje op de laatprijs zodra er een order gedaan werd op de biedprijs.
Na enige tijd sprong de bied-laat dan ook naar 1,74-1,75.

Vervolgens kijk je naar de top vijf stijgers en dalers, en -voila- daar staat met stip op 5, Versatel op 1,75 (+2,3%). Instroom van kopers
gegarandeerd. Niet veel later (en na nog een aantal keer hetzelfde foefje op 1,75!) werden de grote uitstaande orders (600.000 stuks) op
1,75 gedaan ...

Het hoort wellicht allemaal bij het spel, maar ik voelde me toch genomen. Zelfs met mijn ordertje dat uiteindelijk op 1,73 erdoor ging.

Vriendelijke groet,
Marco van Zwetselaar

vrijdag, maart 18, 2005

 

Bodemvorming olie aandelen


Olie aandelen geven tekenen van bodemvorming
Zoals ik vorige week al in mijn nieuwsbrief schreef (zie www.stocktradingexpert.com) hebben de koersen van olie-aandelen de afgelopen weken een logische correctie ondergaan, terwijl de olieprijs blijft stijgen. Van een aantal oliefondsen zijn de winstverwachtingen de afgelopen maanden keer op keer verhoogd, terwijl de beste analisten nog een stuk positiever zijn dan de consensus. Daarom hebben we deze toppers onder de olie-aandelen met STE Top-Analyst Trading op onze watchlist gezet. De laatste dagen zagen we de eerste tekenen van bodemvorming voor deze aandelen, en als het een beetje wil stappen we volgende week in met als doel om te profiteren van een forse koersstijging.
Met STE Top-Analyst Trading hebben we met deze manier van werken 35% winst behaald in een jaar waarin de Nasdaq per saldo niet van zijn plaats is gekomen. Meeprofiteren van deze unieke strategie? Klik dan hier en meldt u nu aan voor een abonnement.

Jack Hoogland

donderdag, maart 17, 2005

 

Een out- / underperformer met een Revenu-eis identificeren


Door: Patrick Witteveen

Een belegger loopt het beleggers-risico. Iedereen gebruikt technieken om dat te verminderen. Onafhankelijk van de gebruikte techniek: voor iedereen geldt dat op enig moment er een punt komt waarop hij koopt of verkoopt.

Op dat moment wordt er een hele nieuwe factor van belang. Namelijk het fenomeen van de markt waar vraag en aanbod bij elkaar komt en prijzen verschillende hoeveelheden wordt vastgesteld.

Om inzicht daarin te krijgen kun je kijken naar het totaalbeeld van de marktsituatie: de context waarbinnen je opereert ....... Gesteund door je eigen risicoverkleinende techniek zul je daar je handelingen moeten doen.

In deze aflevering : Een out- / underperformer met een Revenu-eis identificeren.

We kunnen nu aan de trend-percentages de prijsontwikkeling zien (zie aflevering 1), en aan de hand van de handelsfactoren de handelsactiviteit binnen fondsen duiden (aflevering 2). Dit zijn krachtige middelen om inzicht in een fonds te krijgen. Daarom nu een stap verder: Een revenu-eis.

Twee reden voor een revenu-eis

De eerste overwegingen om een revenu-eis te formuleren is de fiscale achtergrond. De staat gaat uit van een fictief rendement van 4 procent per jaar en belast dat met 30%. Of u die 4 procent nu wel of niet maakt. Daarom is het nuttig te weten of een fonds dat fictieve rendement op basis van koersontwikkeling wel haalt. Van dividenden zien we hier af.

De tweede overwegingen om een revenu-eis te formuleren is de vraag of een fonds voor loopt of juist achter blijft bij een gemiddelde van de markt. Bij vooroplopen zien we een outperformer, bij achterlopen een underperformer.

Een gemiddelde?

Er zijn er meer, en er zijn een aantal voorkeuzes geprogrammeerd. Standaard zijn daarbij het percentages van de AEX, de ongewogen AEX (het ongewogen gemiddelde van de aex-fondsen), de AMX en de ongewogen AMX (ongewogen gemiddelde van de amx-fondsen).

Daarnaast is er de “Null”: het rendementspercentage staat dan op 0. Bij deze stand ziet u of de fondsen de slotkoersen van de vorige dag hebben kunnen vasthouden.
Als laatste keuze is er “Target”. Dit getal kunt u zelf invullen met een rendementspercentage. Als u MarktMeterXP download, is dit al ingevuld met een berekening: 0,04/360 of te wel

de vermogensrendementsheffing verdeeld over 360 dagen om de rendementseis per dag te weten.

Berekening

Op basis van de slotkoers Close berekent MarktMeterXP op basis van de gevraagde rendements-eis. Vervolgens is het verschil met de huidige koers (Last) uit te rekenen in euro’s en in procenten.

Deze berekeningen vind u terug in tabblad Market, kolommen AP tot en met AS, voor zowel alle AEX fondsen en AMX fondsen.

Meer weten over MarktMeterXP? Bezoek dan de website www.MarktMeter.nl.

Direct met MarktMeterXP aan de slag? Download dan de laatste versie van www.MarktMeter.nl. MarktMeterXP kunt u gratis een maand gebruiken. U kunt zelf elke dag historische data opbouwen. Maandelijks worden de koersen bijgewerkt en beschikbaar gesteld in een versie die dan weer een maand geldig is.

 

Het schrijven van opties


Tom Lassing , www.beursbox.nl

Nu weet u al vanuit het voorbeeld van het huis dat in het eerste artikel verkocht werd dat opties gekocht kunnen worden, maar dat ze ook geschreven kunnen worden. Immers, de eigenaar van het huis schreef de optie, die de potentiële koper van het huis kon kopen.
Nu heeft een koper van een optie het recht om de optie uit te oefenen. Er is niets verplicht voor die persoon. De schrijver echter, gaat een verplichting aan.

Bij het schrijven van een call optie heeft de schrijver de plicht om de onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde prijs, binnen een vooraf bepaalde tijd te verkopen als de koper van de call optie daar om verzoekt.

Bij het schrijven van een put optie heeft de schrijver de plicht om de onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde prijs, binnen een vooraf bepaalde periode te kopen als de koper van de put optie daarom verzoekt. Vooral het schrijven van opties is in het begin nogal ingewikkeld. Het is namelijk in feite precies andersom denken.

Voorbeeld 1
Het schrijven van een call optie
Stel even u hebt 500 aandelen RD in bezit. U wilt die wel verkopen tegen 44 euro. De huidige koers is 42 euro, dus op dit moment zal verkopen tegen 44 euro niet lukken.
U kunt dan wel besluiten een call optie met uitoefenprijs 44 te schrijven. U krijgt daar dan, via de optiebeurs, van de koper van de optie de premie binnen. Stel even dat de optie die u schrijft 100 euro oplevert.
Het is nu mogelijk dat binnen de looptijd van de optie de aandelenkoers tot boven de 44 stijgt. U loopt dan kans dat de optie uitgeoefend gaat worden. In dat geval moet u de aandelen leveren voor 44 euro. De premie die u voor de geschreven optie ontving blijft van u. U heeft dan dus 44 euro + 1 euro per aandeel ontvangen. Het kan ook zijn dat de koers van de aandelen binnen de looptijd van de optie niet boven de 44 euro komt. In dat geval zal de geschreven optie waardeloos aflopen en is na de looptijd van de optie de ontvangen premie definitief voor u. U hebt de aandelen nog + u ontving 1 euro per aandeel via de geschreven cal optie.

Voorbeeld 2
Het schrijven van een put optie
Stel even, u wilt 500 aandelen UNI kopen, maar niet tegen de huidige koers van 51 euro, maar wel tegen een koers van 45 euro. U kunt dan besluiten een put optie te schrijven met als uitoefenprijs 45 euro. U hebt dan de plicht om de aandelen UNI tegen 45 af te nemen als de koper van de put optie, via de optiebeurs, daar om vraagt. Voor het verstrekken van dat recht heeft u een premie ontvangen. Stel nu dat de koers van UNI tijdens de looptijd van de optie nooit onder de 45 is gekomen, dan loopt de optie waardeloos af. Immers, de eigenaar van de aandelen gaat die niet tegen 45 euro aan u verkopen als de aandelen op de beurs nog 50 euro doen. Zodra de optie is verlopen is de door u al eerder ontvangen premie definitief voor u. Zou UNI wel onder de 45 komen en dalen tot 40, dan bent u verplicht de aandelen af te nemen tegen 45 euro. Echter, de eerder ontvangen premie is dan ook wel definitief voor u. U hebt uw aandelen tegen de door u gewenste koers + u heeft ontvangen premie.


Koper Verkoper
Call Recht op koop Betaalt premie Plicht tot verkoop Ontvangt premie
Put Recht tot verkoop Betaalt premie Plicht tot koop Ontvangt premie


dinsdag, maart 15, 2005

 

De weg omlaag


Met olie op een hoogtepunt en het cijferseizoen dat nu over het hoogtepunt heen begint te raken, wordt het tijd rekening te gaan houden met een oude beurswijsheid. Go away in may....
Maar het is pas maart?

- Ja, het is pas maart, maar in 1997 werd in maart al een topje gevormd waar beleggers indertijd maar beter rekening mee gehouden hadden. In 1998 kregen we de gevoelige tik pas in April. In 1999 kenden we ook in maart al een stuk correctie. We moeten dus al in maart rekening gaan houden met die beurswijsheid.

Waarom ga ik terug tot deze jaren?

- In mijn ogen zijn we voor een deel terug in een beurs die begint te lijken op die jaren. Nu is iedere vergelijking natuurlijk in de grond onmogelijk, omdat zoveel parameters nu anders zijn, maar in de kern heb ik het gevoel dat we, net als toen, de onderliggende economische waarheid aan het verdoezelen zijn.
Toen was het vooral negeren van het feit dat er lucht gecreëerd werd, nu is het vooral een economisch herstel verwachten terwijl de economie al op de top van de golf is. De beurs loopt maar door, terwijl de wereld zich zou moeten opmaken voor komende slechtere tijden.

Onder de 370 acht ik de kans aanwezig dat we verder kunnen dalen. Immers is dan een eerste serieuze steun gebroken, staan we 2,5% onder het hoogste punt en zullen de eerste twijfels over de afgelopen stijging van de beurs zich aftekenen. De stieren, dat wil zeggen, de beleggers die de beurs steeds hoger zetten, zullen dan ook hun posities gaan afdekken want een correctie van die omvang doet pijn.
Zekerheid dat de daling doorzet is er natuurlijk nooit, maar ik heb express gewacht tot een flinke daling om te voorkomen dat teveel kans gelopen wordt op een valse beweging omlaag.
Dat is dan ook de reden dat ik u aangeef te wachten tot een slot onder de 370 EN een opening de volgende dag die ook onder de 370 blijft. Daarna valt er in te zetten met een te kopen put optie op de AEX.
Zo zou er dan gedacht kunnen worden aan bijvoorbeeld een Put april 360 of een Put april 365.

Welke is voor u het meest interessant? Kijkt u even naar de optiemaximalisator die u vindt op of via de volgende sites:
www.beursbox.nl
www.beursonline.nl

Stop loss op uw ingenomen positie is 372 voor de AEX. Een slot daar weer boven houdt in dat u de ingezette positie toch weer (helaas met verlies) zult moeten afstoten.

Tom Lassing
www.beursbox.nl

vrijdag, maart 11, 2005

 

Beleggen is oorlog


Uit een mail naar een mede belegger:

Beste.... ik overzag uw portefeuille...
Wat ik er in zie is een belegger die de beurs vooral als speculatief medium heeft gebruikt. Hoe vervelend dat ook klinkt, maar die beleggers hebben we nodig om het systeem van genoeg geld te voorzien.... Nu de beurs weer wat aantrekt zien we dit steeds meer en ik ben er vanuit de Optiespecialist service blij mee. Immers kunnen we met de service meer winst maken als meer mensen gaan gokken en daarbij grote risico's nemen.
Als u werkelijk al uw ingenomen posities goed bij kunt houden en serieus bewaken en tijdig in kunt grijpen, dan petje af. Met zoveel posities zou ik zelf al snel door de bomen het bos niet meer zien.

Heb ik tips voor u om uw portefeuille te schonen en u in te laten zien dat het anders zou moeten?
Wat u zou moeten hebben is een notitie van de prijs of koers waartegen u per positie de stop loss gaat hanteren.
Zo mis ik ook de prijs waarop u de trailing stop loss gaat inleggen. tevens mis ik de prijs waartegen u zeker winst zult nemen.

Kortom, u moet bewaken en als een goed huisvader over uw geld waken. Als belegger weet u dat niet alles winst gaat opleveren. Hoeveel verlies kunt u aan. Stel even dat u nu kans loopt op 50% van de posities een verlies op te lopen. Houdt u dan uw vermogen intact, of komt het voortbestaan van uw portefeuille als geheel in gevaar. Dat laatste mag niet, want daarmee is uw leven als belegger in gevaar.
Ik mag graag zelf de beurs als oorlogsslagveld zien. Uw positie is een ingenomen door een peleton euro's. Uw optie en aandelen portefeuille ieder een divisie aan euro's. Uw bezittingen zijn uw complete leger.
Iedere geĂŻnvesteerde euro is een individuele soldaat.

Als generaal moet u in staat zijn om verliezen te incasseren. U hoeft bij verlies op de beurs geen overlijdensbriefjes naar nabestaanden te schrijven, maar als u niet het vervelende gevoel heeft van een verlies, dan mist u de drive om deze te voorkomen.
Soms moet een peleton opgeofferd worden om de divisie vooruit te krijgen. Wat ik echter nu denk te zien in uw portefeuille is vergelijkbaar met de Russische veldtocht door Napoleon.
Zie hier nog maar eens uit te komen zonder uw optie en aandelen devisies bijzonder zwaar op de proef te stellen. Het gaat me er niet om dat u de posities moet elimineren, maar u moet voorkomen dat ze uiteindelijk gedecimeerd worden.
Uw uitstapmomenten moet u VOOR positie inname al bepaald hebben. Tijdens de gevechten (Beurshandel) is er zoveel rook dat u het overzicht gaat verliezen. U moet dan steun vinden in vooral bepaalde richtpunten. Die rook op het beursslagveld is uw eigen angst en hebzucht. Dat zijn slechte raadgevers. Die kunt u uitschakelen door te werken met de richtpunten en daar ook naar te handelen.

Tom Lassing
www.beursbox.nl

donderdag, maart 10, 2005

 

De wereld van Opties (4)


Put opties geven bij kopen het recht om de onderliggende waarde binnen een vooraf bepaalde periode tegen een vooraf bepaalde prijs te mogen verkopen.
U koopt dan dus een recht en geen plicht.

Voorbeeld
U hebt 500 aandelen Unilever (UNI) in bezit maar u bent er niet gerust op dat de beurs tijdens uw vakantie op het huidige niveau blijft. Bij een forse daling van de beurs zult u dat ook in de waarde van uw aandelen UNI voelen en daar wilt u zich tegen verzekeren, zonder dat u bijvoorbeeld uw recht op dividend gaat verspelen en zonder dat u een mogelijke verdere stijging van de waarde van de aandelen misloopt.

U koopt daarom 5 put opties (iedere optie vertegenwoordigd 100 aandelen) die u het recht geven om de aandelen UNI tegen een bepaalde koers te mogen verkopen.
Zou dus tijdens uw vakantie de koers van UNI enorm onderuit gaan, dan kunt u uw recht uitoefenen en de aandelen tegen de vooraf bepaalde uitoefenprijs verkopen.
Zie de prijs die u voor de put optie betaald dan als een soort brandverzekering die u de mogelijkheid geeft om rustig op vakantie te gaan.

Natuurlijk kunt u ook put opties kopen zonder dat u de aandelen in bezit heeft. De reden om dat te doen is puur het feit dat u het idee heeft dat Unilever (in dit voorbeeld) gaat dalen en daar wilt u van profiteren.
Uw winst is dan na uw aankoop de waardestijging van de opties. U kunt die winst verzilveren door de optie weer te verkopen. U houdt uiteraard wel de expiratiedatum in de gaten. Immers, een optie is maar een beperkte tijd geldig. Als u de aandelen niet heeft is het niet erg zinvol om de optie uit te oefenen. U hebt immers geen aandelen om te verkopen.

Probeert u de volgende vraag te beantwoorden zonder de bovenliggende tekst in te zien.
Vraag:
Een gekochte put optie geeft:

  1. De plicht om de onderliggende waarde binnen een vooraf bepaalde periode tegen een vooraf bepaalde prijs te moeten verkopen.
  2. Het recht om de onderliggende waarde binnen een vooraf bepaalde periode tegen een vooraf bepaalde prijs te mogen verkopen.
  3. Het recht om de onderliggende waarde binnen een vooraf bepaalde periode tegen een vooraf bepaalde prijs te mogen kopen.
  4. De plicht om de onderliggende waarde binnen een vooraf bepaalde periode tegen een vooraf bepaalde prijs te moeten verkopen.
Tom Lassing
www.optiespecialist.com

dinsdag, maart 08, 2005

 

De ontwikkeling van handelsvolumes


De ontwikkeling van handelsvolumes interpreteren met MarktMeterXP

Door: Patrick Witteveen

Een belegger loopt het beleggers-risico. Iedereen gebruikt technieken om dat te verminderen. Onafhankelijk van de gebruikte techniek: voor iedereen geldt dat op enig moment er een punt komt waarop hij koopt of verkoopt.

Op dat moment wordt er een hele nieuwe factor van belang. Namelijk het fenomeen van de markt waar vraag en aanbod bij elkaar komt en prijzen verschillende hoeveelheden wordt vastgesteld.

Om inzicht daarin te krijgen kun je kijken wat de diverse prijzen en verschillen tussen de soorten prijzen inhouden. Ook moet je een volume-maatstaf hebben. Samen geeft dat een totaalbeeld van de marktsituatie: de context waarbinnen je opereert ....... Gesteund door je eigen risicoverkleinende techniek zul je daar je handelingen moeten doen.

In deze aflevering : De ontwikkeling van handelsvolumes goed duiden

Net zo belangrijk als kennis van de diverse prijsontwikkelingen (zie de tweede aflevering) is de wetenschap hoe actief collega-beleggers zijn. Anders gezegd: het is van belang om te weten of er meer of minder handel is dan je zou mogen verwachten.
Immers: hoge volumes en zakkende prijzen is een signaal dat veel mensen uit het aandeel stappen. De vraag is of u op dat moment in of juist ook uit zou moeten stappen.

Om dit bewegingen van het handelsvolume aantoonbaar te maken maakt MarktMeterXP een aantal tussenstappen om tot een uitspraak te komen.

Cumulatief Volume

Dataleveranciers leveren zonder uitzondering het volume van een fonds als een cumulatief getal: het aantal tot dan toe verhandelde aandelen. Om tot een maatstaf te komen, moet je dus een cumulatief getal hebben om te kunnen vergelijken.

MA Volume

Vergelijken van de huidige situatie doe je door een meting uit het verleden te nemen. De meting die je neemt is bepalend, dus wil je een betrouwbaarheid in dat cijfer. Verder heb je een cijfer nodig dat actueel genoeg is: lange termijn gemiddelde van de handelsvolumes.

Dit is dus een Moving Average van de handelsvolumes. De berekening kennen we al van de prijsanalyses: het gemiddelde van een vast aantal waarnemingen van de laatste x tijd.

Actuele tijd

Norm

Als MarktMeter het MA volume berekent heeft, moet het nog worden omgezet in een cumulatief cijfer voor het actuele moment in de dag, of te wel het MA Volume verdelen over de tijd. De uitkomst is het NormVolume.

Aannames:

Bij het verdelen van een getal over de tijd moet je een aanname doen. Namelijk de veronderstelling hoe de daghandel normaal verloopt. In de eerste versies kenden maar een mogelijkheid: de lineaire verdeling: per tijdseenheid even veel handel.

Dit is een patroon dat niet realistisch is. De huidige versie MarktMeterXP 4.0 heeft een oplossing. Het zelf definiëren van een daghandelspatroon. Meer daarover in de aflevering: “Het model naar eigen smaak inrichten (Moving Averages, TradePatterns, Categorieën Datafeed)”

Trading Factor: De laatste Stap

Nu we twee cumulatieve grootheden hebben voor het handelsvolume, moeten we ze met elkaar in verband brengen.
De meest eenvoudige en logische bewerking is de deling van het NormVolume door het cumulatieve volume van de dataleverancier. Zo ontstaat de TradingFactor (handelsfactor).

In de praktijk zijn daarin grote uitslagen mogelijk. Heel gemakkelijk treffen we tradingfactoren van 2 en 3 aan, uitschieters naar 8 tot 10 behoren tot de mogelijkheden. Een signaal dat ik niet zou willen missen........

Alle besproken Volumemaatstaven zijn in de Marktmeter te vinden op het tabblad “Market” in de kolommen “R” tot en met “X”

Daar staan nog twee andere kolommen: “Gap” of te wel het verschil van wat je zou moeten hebben en hoeveel handel er nu is, en een “Volume at 17:30”; een verwachting van de totale handel bij gelijkblijvende volumeontwikkeling.

Meer weten over MarktMeterXP? Bezoek dan de website www.MarktMeter.nl.

Direct met MarktMeterXP aan de slag? Download dan de laatste versie van www.MarktMeter.nl. MarktMeterXP kunt u gratis een maand gebruiken. U kunt zelf elke dag historische data opbouwen. Maandelijks worden de koersen bijgewerkt en beschikbaar gesteld in een versie die dan weer een maand geldig is.

maandag, maart 07, 2005

 

Inzetten op 'de' daling


Hoe u zou kunnen inzetten op een trendmatige verzwakking van de beurs. Gaat u daarop nu al inzetten, of bouwt u zekerheden in?

Ik schreef al vaker, het is weer 1999. Natuurlijk houdt het feest een keer op, maar de overdrijving kan nog wel tot in 2006 voortduren. Nog altijd zijn er analisten die zonder tranen in hun ogen durven te beweren dat de beurzen goedkoop zijn. Voor de korte termijn echter overheerst de opvatting dat de onvermijdelijke correctie ieder moment kan komen. Dat is bijna een garantie dat de grote klap nog niet komt.
Ja, de beurzen zijn ondergewaardeerd als de economie gaat aantrekken. Dat is wat de optimisten ons graag voorspiegelen. De kans daarop is in mijn ogen klein, want we zijn naar mijn idee al te laat in de economische cycle.
Er is dus in mijn ogen geen sprake van een onderwaardering, maar eerder van een overwaardering. Echter 'zien' we dat nog niet omdat de economie in deze fase van de cycle nog wel groeit. We laten ons verblinden door die groei, die reëel is, maar veel te laag voor de fase waarin we ons bevinden. Volgens de economische gegevens bevinden we ons sinds 2001 weer in herstel. We zijn dus al 4 jaar bezig met herstel.... een golf duurt normaal gesproken 8 jaar. We zijn daarmee al op de helft... Ik zie echter geen krachtig herstel. Nu niet en in de afgelopen vier jaar niet. Ik zie eerder al jaren voortmodderen. Als dit de top van de golf is, dan ben ik daarmee niet tevreden. In mijn ogen zijn daarom de beurswaarderingen veel te hoog.
Vandaag ook het bericht dat in 2004 in alle provincies de werkloosheid is toegenomen. Geen goed teken midden in ons economisch herstel.

Blijft het de vraag wanneer de klap komt. Daarvoor verwijs ik u graag naar de AEX analyse van 7 mrt 2005, die u op www.beursbox.nl kunt nalezen. Deze stond ook in die beursbox Nieuwsbrief van die dag.


Tom Lassing
Beursbox.nl

donderdag, maart 03, 2005

 

De wereld van Opties (3)


Call opties

Call opties geven de koper het recht om de onderliggende waarde binnen een vooraf bepaalde periode tegen een vooraf bepaalde prijs te mogen afnemen.
Het is dus een recht als u zo'n optie koopt en geen plicht.

Voorbeeld:
U bent bijzonder hoopvol over Koninklijke Olie (RD). U verwacht dus een flinke stijging.
Nu kunt u de aandelen kopen, maar die doen 42 euro per stuk en met 1000 aandelen bent u dan al aan het beleggen met 42.000 euro.
Het alternatief is om dan call opties RD te kopen. De prijs is afhankelijk van de resterende looptijd en de uiteindelijke uitoefenprijs.
Een optie met een nog resterende looptijd van bijvoorbeeld twee maanden en een uitoefenprijs van 44 zou bijvoorbeeld nog maar 1,00 euro per stuk kunnen kosten. U wilt werken met 10 opties, want als onderliggende waarde heeft u dan de 1000 aandelen.
Nu ziet u, de optie kost slechts 1,00... Daar echter de optie per 100 aandelen gaat moet u die prijs vermenigvuldigen met 100. Per optie komt het dus op 100 euro. (ex kosten)
U wilt er 10, dus 10 x 100 euro komt uit op 1000 euro waarbij u dan de kosten nog moet rekenen.

In plaats van met 42000 euro, waarbij dan nog kosten komen kunt u nu ook werken met 1000 euro met de bijkomende kosten.
Dat kan dus heel interessant zijn, want hiermee komen we op de hefboom van opties.

Zou nu uw verwachting uitkomen en de koers van RD gaat flink omhoog, dan kan deze opzet procentueel een enorm rendement opleveren.

Stel even, binnen de looptijd van de optie gaat RD omhoog naar 46 euro per stuk.
Met een uitoefenprijs van 44 euro zou dat een intrinsieke waarde geven van 2,00 euro per optie.
(U mag immers de aandelen kopen tegen 44 euro, terwijl ze op de beurs 46 waard zijn)
U kocht echter in dit voorbeeld de opties voor 1,00 en bruto maakt u in dat geval een procentueel gigantische winst van 100%.
Had u de aandelen gekocht, dan had u een koerswinst van 2000 euro gehaald. Alleen had u 42.000 euro ingezet om 2000 te winnen. Procentueel is dat 'slechts' een paar procent.

In dit voorbeeld kwam de winst op de koers van RD keurig op tijd en binnen de looptijd van de opties. Prachtig, maar in de praktijk zult u ervaren dat deze ideale situatie lang niet altijd voor zal komen.
Daarover in een vervolg artikel zeker nog veel meer.

Tom Lassing
www.beursbox.nl

woensdag, maart 02, 2005

 

Financiën start consultatie Bfd


Financiën start consultatie Besluit financiële dienstverlening
Het ministerie van Financiën heeft het concept Besluit financiële dienstverlening (Bfd) aan de Tweede Kamer voorgelegd en is via haar website een consultatie gestart over het Bfd. In deze consultatie kunnen marktpartijen en andere belanghebbenden reageren op het conceptbesluit.
In het conceptbesluit is lagere regelgeving, onder het wetsvoorstel Wet financiële dienstverlening (Wfd), neergelegd. Reacties op het conceptbesluit dienen voor maandag 21 maart 2005 bij het ministerie te zijn ingeleverd.Wet financiële dienstverlening
De Wet financiële dienstverlening (Wfd) introduceert een nieuw wettelijk kader met regels voor financiële dienstverleners over hoe zich tegenover de consument te gedragen. De Wfd legt vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlening moet voldoen. Bijvoorbeeld wat betreft informatieverstrekking, zoals niet-misleidende reclame, en zorgvuldige advisering. Ten tweede legt de Wfd vast aan welke kwaliteitskenmerken een financiële dienstverlener zelf moet voldoen. Een financiële dienstverlener moet o.a. deskundig en betrouwbaar zijn. De Wfd geldt voor alle financiële dienstverleners: aanbieders, bemiddelaars en specifieke adviseurs, en voor alle financiële producten: betaal- en spaarrekeningen, elektronisch geld, hypotheken, consumptief krediet, effecten, beleggingsobjecten, verzekeringen en combinaties van deze producten, zoals bijvoorbeeld een beleggingshypotheek. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de naleving van de Wfd.

dinsdag, maart 01, 2005

 

Prijsverschillen effectief interpreteren met MarktMeterXP


Door: Patrick Witteveen

Een belegger loopt het beleggerrisico. Iedereen gebruikt technieken omdat te verminderen. Onafhankelijk van de gebruikte techniek: voor iedereen geldt dat op enig moment er een punt komt waarop hij koopt of verkoopt.
Op dat moment wordt er een hele nieuwe factor van belang. Namelijk het fenomeen van de markt waar vraag en aanbod bij elkaar komt en prijzen verschillende hoeveelheden wordt vastgesteld.
Om inzicht daarin te krijgen kun je kijken wat de diverse prijzen en verschillen tussen de soorten prijzen inhouden. Ook moet je een volume-maatstaf hebben. Samen geeft dat een totaalbeeld van de marktsituatie: de context waarbinnen je opereert ....... Gesteund door je eigen risicoverkleinende techniek zul je daar je handelingen moeten doen.

In deze aflevering : Prijsverschillen effectief interpreteren

Veel media geven u informatie over de ontwikkelingen op de beurs. Er is echter veel meer informatie uit de cijfers te halen dan dat op het eerste gezicht lijkt. Hier neem ik u mee naar een aantal verschilanalyses die we uiteindelijk kunnen combineren en een gestandaardiseerde maatstaf voor elk fonds kunnen nemen: de Trend

Standard
Van vroeger uit liet men een eenvoudig overzicht zien. De sluiting van vorige dag (Close) werd daarbij vergeleken met de laatste stand (Last) van de koers. Om de prijsverschillen wat duidelijker te krijgen drukt men het vaak uit in procenten. Ook MarktMeter geeft u dat inzicht.

Nightspread
De financiële wereld staat niet stil. Als bij ons de handel sluit, gaat men elders in de wereld verder, vaak met fondsen en valuta die we ook lokaal verhandelen. Dus als we de openingskoers (Open) vergelijken met de slotkoers van de vorige dag (Close) hebben we inzichtelijk wat de ontwikkelingen zijn geweest. Hebben we ook nog een dataleverancier die pre-openingskoersen geeft, dan zit er in dit verschil ook nog eens de verwachtingen voor die dag.

MA Price
Uit de technische analyse is er een eenvoudige indicator: het Moving average (voortschrijdend gemiddelde). Het voortschrijdend gemiddelde bereken je door een gemiddelde te nemen van een vast aantal waarnemingen van de laatste x tijd. Doordat er in de berekening een tijdsfactor zit, is het een indicator met een tijdsvertraging. Het effect is dat als een koers boven het gemiddelde zit, je spreekt over een stijgende trend (en omgekeerd een dalende trend). In MarktmeterXP is er voor elk fonds een gemiddelde berekend en een verschil (Gap) berekend. Een positief getal geeft een stijgende trend aan.

Band (Volatile)
Prijzen varieren over de handelsdag. Anders gezegd: ze zijn volatiel. Niet iedereen kan overweg met de statistisch bepaalde volatiliteitsmaatstaf ß (Beta) die bij een fonds hoort. Het kan ook eenvoudiger. Neem de hoogste stand (High) minus de laagste (Low) stand van die dag: dit is de nominale Band in euro’s.
Volatiliteit (Volatile) tussen fondsen onderling kan door het verschil uit te drukken in een percentage van de openingskoers (Open).

Momentum
Als ik wil weten of we te maken hebben met een hoge of lage koers dan moet ik dit afmeten aan een andere koers. Het verschil tussen de huidige koers (Last) en de laagste koers (Low) drukt in euro’s uit hoe ver een fonds verwijdert is van zijn dieptepunt van de dag: anders gezegd hoe beter het is.

Trend
De verschillen Band en Momentum hebben een overeenkomst. De verschillen in euro’s zijn beiden berekend met als kleinste getal: Low. Daarom kun je Momentum uitdrukken in procenten van de Band. Is het percentage dicht bij 100, dan is de koers dicht bij het hoogste punt van de dag, en kun je spreken over een opwaartse trend. Het omgekeerde geld voor een percentage dicht bij 0: we zitten dan dicht bij het laagste punt van de dag.
Het geeft een genormaliseerd percentage met een voordeel dat je fondsen onderling kunt vergelijken.

Alle besproken prijsmaatstaven zijn in de Marktmeter te vinden op het tabblad “Market” in de kolommen “AB” tot en met “AI”

Meer weten over MarktMeterXP? Bezoek dan de website www.MarktMeter.nl.
Direct met MarktMeterXP aan de slag? Download dan de laatste versie van www.MarktMeter.nl. MarktMeterXP kunt u gratis een maand gebruiken. U kunt zelf elke dag historische data opbouwen. Maandelijks worden de koersen bijgewerkt en beschikbaar gesteld in een versie die dan weer een maand geldig is.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?