donderdag, februari 17, 2005

 

De wereld van Opties


Een introductie in de wereld van Opties door Tom Lassing www.beursbox.nl
De bedoeling is om de aankomende tijd een reeks artikelen te plaatsen voor de belegger die nog (vrijwel) onbekend is met opties.
Opties zijn een prachtig middel om uw beleggingen mee te verrijken, maar de kracht ervan wordt vaak niet begrepen.
Met deze artikelen hopen we inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van opties. Het is echter geenszins de bedoeling dat deze artikelenreeks een vervanging wordt van een goede optiecursus. Met nadruk wil ik hier aangeven dat het volgen van een optiecursus u snel heel veel kan leren over opties en dat het de investering zeker waard is. Immers, Ă©Ă©n keer onderuit op de beurs is duurder dan een cursus....

Wat is een optie?
In feite is het een recht om iets te kopen of verkopen.
Ik leg het principe van het werken met opties even uit aan de hand van een heel speciaal en niet bestaand woningplan.
Stel even, u ziet naast een nog te ontwikkelen stuk land een mooi huis in een fraaie wijk en u vraagt aan de eigenaar of u er een optie op mag nemen, zodat u in alle rust de aankomende 4 weken kunt nagaan of u genoeg geld bijeen kunt krijgen om dat specifieke huis te kunnen kopen en om te onderzoeken wat of er met dat braakliggende stuk terrein naast het huis gaat gebeuren. De eigenaar gaat akkoord, maar op de volgende voorwaarden, namelijk:
* Daar onduidelijk is wanneer de besluitvorming over het stuk land naast de woning rond komt wil de eigenaar u wel een optie op zijn huis verkopen. U hebt een maand de tijd om het huis tegen 500.000 te kopen. U betaalt de eigenaar van het huis voor de verkregen optie 1000 euro.
Onduidelijk is vooraf of de besluitvorming over het te ontwikkelen stuk grond al binnen die maand (de looptijd van uw optie) rondkomt. Er kan een chemische fabriek komen, maar het kan ook een luxe golfterrein worden.
Gedurende de looptijd van die optie kan er dus van alles gebeuren, maar het kan ook zo maar zijn dat er nog niets gebeurd.
Stel even dat binnen de maand blijkt dat de Tokkies naast het huis dat u op het oog heeft komen wonen, dan zal het huis naar alle waarschijnlijkheid flink in waarde gaan dalen, zelfs als het golfterrein er komt. In dat geval laat u uw optie om het huis tegen een bepaalde prijs te mogen kopen gewoon verlopen.
De eigenaar van het huis heeft dan de door u betaalde 1000 euro definitief binnen. Dat is zijn 'winst' aan deze transactie. De eigenaar van de onderliggende waarde van de optie, in dit geval de woning die u de optie tegen 1000 euro verkocht, heet in vakjargon 'de schrijver' van de optie.
Zouden echter de huidige buren blijven wonen (gezin van onbesproken gedrag) en het besluit valt binnen de maand dat de luxe golfbaan aangelegd gaat worden, dan is de kans groot dat het huis vanwege de omgeving veel meer waard gaat worden. Uw optie is nu ineens interessant geworden. Misschien heeft u zelf helemaal geen trek meer in dat huis, maar kunt u deze optie op dat huis wel verzilveren.
Immers, uw optie stelt dat u het huis voor 500.000 euro mocht kopen, maar door de recente aanpassingen in de omgeving is de taxatie van de waarde ineens verhoogd naar 700.000 euro.
Uw optie is nu in feite dus 200.000 euro waard.
Nu kunt u vier dingen doen:
1. U besluit het huis toch niet meer kopen en u laat de optie verlopen... Niet slim, maar als u onwetend bent van de andere mogelijkheden zult u hier mogelijk voor kiezen. U heeft immers het recht om iets te doen, niet de plicht.
2. U oefent de optie uit en koopt het huis tegen 500.000. Daar u er zelf niet in wilt wonen zet u het huis vervolgens zelf weer te koop voor 700.000. Nadeel is, u moet 6% overdrachtsbelasting betalen, heeft een dubbele hypotheek en de makelaar die u in de hand neemt vraagt ook nog eens 1,5% commissie.
3. U verkoopt deze optie tegen een prijs van bijvoorbeeld 190.000 euro aan iemand die het huis ook wel wil kopen. Als er veel potentiële kopers zijn, kunt u misschien zelfs nog meer dan de echte waarde krijgen en kunt u mogelijk wel 210.000 euro vragen en krijgen voor uw optie. U ziet, deze optie is dus nu op eigen kracht verhandelbaar, zonder dat u de onderliggende waarde (het huis) bezit.
4. U koopt het huis tegen 500.000 euro en gaat er in wonen.
De derde optie zou voor een belegger fantastisch zijn. Immers hoeft u niet zelf het huis te kopen en heeft toch geprofiteerd van de waardestijging van de onderliggende waarde.
Dit puur als voorbeeld van hoe opties werken. Het principe is gelijk aan opties zoals we ze op de beurs tegenkomen.

Vraag:
1. De woning-eigenaar verkocht een optie op zijn huis. We noemen hem:
a. De verkoper van de optie
b. De koper van de optie
c. De uitbrenger van de optie
d. De schrijver van de optie

2. Als koper van een optie gaat u het volgende aan:
a. Een plicht
b. Een recht

3. Als schrijver van een optie gaat u het volgende aan:
a. Een plicht
b. Een recht

De antwoorden op deze vragen vindt u op www.beursbox.nl/optieantwoorden.html<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?