woensdag, december 24, 2014

 

Je visie op goud was onjuist

Ik kreeg deze week het verwijt van een bezoeker dat mijn visie op goud onjuist was. De bezoeker was teleurgesteld dat goud was gezakt van een hoogste koers rond de $1900 in 2011 naar $1200 nu. Ik kan me dat voorstellen. Ik had het ook liever anders gezien, maar de markt besloot dat het zo moest zijn.
Waar het echter vooral fout ging bij die koper van goud, was het feit dat er door hem was gespeculeerd op een goudstijging.
Dat terwijl ik altijd heb aangegeven dat goud een soort brandverzekering is. Mocht de brand uitbreken, namelijk klappen van de ballon rondom de euro of dollar, dan zal het bezit van goud zich uitkeren. De brand is echter nog niet uitgebroken. Wat wel jammer is, en die mening deel is, is dat de waarde van goud fors minder is dan deze eind 2011 was.
Het is een moment opname. De goudprijs kan bij een volgende momentopname $1000 zijn of $1500. Zolang de brand rondom de euro en/of dollar nog niet is uitgebroken, is alles mogelijk.
Wat ook nog kan, is dat de brand uitbreekt rondom de papieren goudhandel. Voor iedere echter ounce goud, gaan er namelijk 100 papieren gouden ounces rond. Ook die ballon kan een keer klappen.
Vanaf dat moment is de kans groot dat de nu ontevreden goudbezitter helemaal niet meer zo ontevreden is.
Maar het is de vraag of je echt blij wordt van je verzekering.
Ik heb namelijk nog nooit iemand zien juichen bij het afbranden van zijn huis alleen maar omdat er een brandverzekering was afgesloten.
In die zin is goud kopen op zijn best een doekje voor het bloeden.
Maar heb je geen goud als de pleuris uitbreekt, dan doet het pas echt zeer. die mening ben ik nog altijd toegedaan. Ik heb dan ook nog altijd liever goud dan euro's als spaargeld.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl


vrijdag, december 19, 2014

 

Waar veranderingen vandaan komen

 Herman Wijffels gaf het recent op de TU van Delft al aan. Nog nooit zijn fundamentele veranderingen voortgekomen vanuit de heersende elite.
We zien nu dat er nog maar op één plek mensen rijker worden, namelijk de rijkste 1% wordt nog altijd rijker. Die hebben dus geen enkele reden om grote veranderingen te willen inzetten.
Als er veranderingen komen, dan moet dat komen vanuit de hoek waar het niet langer vol te houden is.
Nu kunnen we stellen dat vanuit het volk de kans op leiders uit hun midden die hen gaan leiden kleiner is. In Venezuela leidt een voormalige buschauffeur het land. Hij doet dat niet bijster goed, zodat de ellende er alleen maar groter wordt.
Het gevaar is dan ook dat grote veranderingen van onder uit ook betekenen dat er grote fouten gemaakt gaan worden.
Mijn hoop is dat de rijksten in gaan zien dat de huidige situatie van de 99% zo is, dat het bestel niet houdbaar is. Uiteindelijk gaat de 1% ook verliezen als op een gegeven moment de 99% het niet langer gaat pikken.
Maar willen we echte veranderingen, dan zullen wij, u en ik, ook moeten veranderen. We zullen meer moeten opkomen voor veranderingen.
En dat kunnen we alleen maar voor elkaar krijgen als we met onze voeten gaan stemmen.
Weg bij slechte banken, weg uit slecht geld.
Weigeren nog langer mee te spelen in een spel dat vanuit de kern oneerlijk is.
Wat er voor nodig is, is leiding en helderheid.
Wát moet er veranderen en hoe kunnen u en ik dat daadwerkelijk gaan doen?
op www.nieuwgeld.eu ziet u daarover al verschillende mogelijkheden. Ook Herman Wijffels ziet nu dat lokale initiatieven terecht steeds meer opkomen.Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

vrijdag, september 19, 2014

 

Profiteren van de beweging

Ik verwacht een bepaalde richting van de beurs, maar hoe kan ik daar het beste van profiteren?
We gaan even de optiekennis vergroten. In onze ogen VERPLICHTE STOF voor serieuze beleggers, dus zet u schrap.

U wilt van een beursbeweging profiteren en het eerste dat u zich wat ons betreft moet afvragen is:
"Hoeveel risico wil ik lopen en hoeveel geld mag het me maximaal kosten..."

U ziet, een wat negatieve benadering, want u zet in op de beweging om er geld aan te verdienen. Toch is het zeer verstandig om vooraf, dus voor u uw geld inzet, te bepalen waar uw grenzen liggen. Immers, als de positie eenmaal ingenomen is, zult u veel minder rationeel gaan denken.

De meeste beleggers zullen, als ze een bepaalde beweging verwachten en met opties daarvan willen profiteren, denken aan het kopen van een put of een call optie.
Maximale kans op winst en u weet wat uw maximale verlies kan zijn... Dat is dus duidelijk en meestal wordt er verder niet over nagedacht. Het is dus, en nu ben ik even openhartig, in mijn ogen vooral de kortzichtige kant om het te bekijken en waarom ik dat zo vind leg ik hieronder uit.

Veel beleggers realiseren zich namelijk niet, dat opties kopen in feite niet alleen inhoudt, dat ze gelijk moeten krijgen, maar dat dit gelijk krijgen ook vrij snel moet komen. Immers, er zit tijd en verwachtingswaarde in de koers van de optie en naarmate de tijd verstrijkt loopt deze premie eruit. Vooral in de laatste weken van de looptijd loopt de premie er bijzonder hard uit.
U kan dan wel gelijk krijgen met uw verwachting van een richting van de beurs, maar er dan toch op verliezen als u er een optie op kocht.
Een optie kopen houdt dus in dat u in grote lijnen alleen ook financieel gezien gelijk krijgt als uw verwachting direct uitkomt. Uw kans op succes is darmee dus niet zo heel groot, want laten we eerlijk zijn, hoe vaak heeft u, als u een positie echt ingenomen heeft, ook precies gelijk?
U bent heus de enige niet die zich vaak vertwijfeld afvraagt waarom de beweging net afgelopen is nadat u er net op ingezet heeft.

Daarmee is de gekochte optie dus lang niet altijd de beste weg. Banken en brokers hebben het wel steeds over een maximaal verlies, maar net iets te vaak het maximale verlies oplopen kost u vreselijk veel geld en tast uw voor beleggen beschikbare vermogen enorm aan. Daarnaast, ieder verlies moet u eerst goedmaken om weer over winst te kunnen spreken en alleen daarom is het slimmer om liever vooral achter elkaar winsten te maken.
Stel even dat u de weg van alleen maar gekochte opties toch kiest, dan is het verstandig om niet alleen een koers stop loss voor uzelf aan te houden, maar ook een tijd stop loss. Als de beweging die u verwacht er bijvoorbeeld niet binnen x dagen is, dan afscheid nemen, of de investering in de positie verminderen door er net achter een optie op te schrijven. (Schrijven is het recht van de optie aan een ander verkopen en er een premie voor ontvangen. U gaat dan echter wel een verplichting aan.)

Hier een voorbeeld om dit duidelijk te maken:
AEX op 415, u verwacht een stijging naar tenminste 420. (Ik werk hier even met volkomen fictieve standen en premies)
U koopt voor 3,50 de optie 415 die nog een looptijd van tenminste zeven weken heeft.
De verwachte stijging is na een dag of vijf niet gekomen, de koers van de optie is terug naar 3,00 de AEX staat nog altijd 415.

In mijn ogen heeft u nu twee reële opties.
1. Verkoop de call optie. Jammer helaas. Beweging kwam niet, afscheid nemen voor de waarde er dramatisch uit gaat lopen. Een klein verlies is geen ramp, wachten op een beter moment geeft u weer volledige vrijheid.
2. Schrijf er een call boven zodat de investering teruggebracht is en u enige tijd "koopt" zonder dat het u direct geld gaat kosten.

Wat houdt de tweede mogelijkheid in:
U schrijft nu bijvoorbeeld voor 1,20 euro de call optie 420.
Uw investering is nu teruggebracht naar 2,30 (de betaalde 3,50 minus de ontvangen 1,20) echter uw maximale winst is nu ook heel beperkt, namelijk slechts 5 euro, minus de investering die u al deed, namelijk 2,30.
Als nu de beweging richting of tot boven de 420 alsnog komt kunt u kijken of u de geschreven positie wilt gaan sluiten, of dat u nu tevreden bent met de maximale winst. Komt de beweging nog steeds niet, dan kunt u overwegen om de 415 te verkopen en de 420 ongedekt aan te houden, waarbij u er op hoopt dat de beurs niet alsnog de 420 gaat halen. Expireert de beurs onder de 420, dan heeft u uw verlies op de 415 (want daar kreeg u nog waarschijnlijk een aardige koers voor, mogelijk (vrijwel) volledig kunnen compenseren met de geschreven 420. Zou de beurs echter wel een stijging inzetten, dan kunt u op ieder gewenst moment, en eerlijk gezegd liefst voor de 420 ook echt gehaald wordt, alsnog weer een call ter afdekking kopen.
De geschreven optie kan overigens ook nog doorgerold worden, dus aan mogelijke oplossingen voor een eventueel probleem geen gebrek. (Doorrollen komt in een later artikel nog ter sprake)

Wat echter ook had kunnen worden gedaan, bij de verwachting dat de AEX van 415 naar 420 zou stijgen, is simpelweg een put optie schrijven, eventueel afgedekt met een daaronder gekochte put.
Stel even, u schrijft de 410 put voor 1,50.
Als de AEX boven de 410 blijft (uw verwachting is dat de beurs zal stijgen) en de AEX expireert ook boven de 410, dan is de ontvangen 1,50 aan premie na de expiratie geheel voor u.
Nu is het risico het feit dat de beurs volledig onderuit kan gaan. Om dat risico af te dekken kunt u ook een put 400 of 405 kopen.
U heeft dan respectievelijk 1000 of 500 euro maximaal risico. De kosten voor die put gaan van uw maximale winst af. Zeker als u in staat bent met meerdere opties te werken zijn de transactiekosten tegenwoordig zo laag dat deze uw bewegingsvrijheid niet beperken.

Zou, bij de Putoptie variant, uw verwachting van een stijging uitkomen, dan is de winst bij expiratie binnen. Krijgt u geen gelijk, dan kunt u, als het even heeft geduurd, door het verlies aan tijdpremie, mogelijk kostenneutraal de positie sluiten.
Het voordeel van deze manier van beleggen, dus met gebruik van de geschreven posities, is het feit dat u uw risico veel meer in de hand heeft.
Het vergt wel echte kennis van opties. Dat laatste is wel eens pijnlijk voor beleggers, want als je al vijf jaar aan het beleggen bent, dan durf je niet snel te vragen wat nu precies "schrijven" is en hoeveel risico in echt geld nu precies gelopen wordt met een bepaalde positie. Ik kan u alleen maar aanraden boven die schroom te staan en dus wel te vragen tot u het antwoord weet.

Koopt u een call (wat het meeste wordt gedaan) en de verwachte beweging blijft uit, of u krijgt zelfs simpelweg ongelijk, dan is het veel te vaak uiteindelijk een total loss die resteert. Er daar een paar van achter elkaar hebben zorgt voor een enorm gat in uw beschikbare vermogen. U bent aan het gokken en het is steeds alles of niets.
Door te werken met de geschreven opties bent u veel meer een ondernemende belegger die kansen kan blijven afwegen. U heeft veel meer mogelijkheden om ook bij het ongelijk krijgen goed uit de markt te komen. U kunt ingenomen posities beschermen, verdedigen en vanuit die posities weer offensief uithalen als u de kans weer ziet. Dit alles met als onderliggend uitgangspunt de bescherming van uw vermogen.

Denkt u er aan, bij geschreven opties moet u een margin aanhouden. De margin voor een ongedekte geschreven at the money index optie ligt normaal gesproken tussen de 5000 en 7500 euro. Dat geld wordt dus door uw bank even vastgezet zolang u een ongedekte verplichting aan bent gegaan.
Bij een goede bank is de margin bij een gedekte positie slechts zo groot als het nog openstaande risico.

Beleggers die opties te moeilijk vinden raad ik met klem aan te bedenken of ze wel zelfstandig op de beurs in opties actief willen zijn. Opties zijn namelijk niet moeilijk, het is gewoon even leren, weten en toepassen. Als een belegger slechts calls koopt omdat dit het enige is wat er van opties begrepen wordt, dan kan ik al voorspellen dat die belegger met 90% zekerheid uiteindelijk de markt zwaar teleurgesteld gaat verlaten. Het is geld, veel geld, dus neemt u het allemaal bloedserieus.

www.optiecursus.com

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

 

De waarde van Technische Analyse (TA)

Eerder deze week was er een presentatie van US Option Traders in mijn zaal in Best. Er kwam ter sprake dat er weer eens sceptisch in de pers was gedaan over TA. Was dat terecht?
- Naar mijn idee zit de waarde van iedere analyse of analyse methode in het feit dat de analyse u bewust kan maken van het speelveld waarin u zich als belegger bevindt. Hoe u vervolgens met die bewustwording omgaat, maakt het verschil uit tussen succesvol of minder succesvol beleggen.

Beleggers die de heilige graal zoeken en een perfect Technische Analyse systeem zoeken, zullen hun hele leven vergeefs zoeken. Ook ik weet dat er beleggers zijn die vele jaren achter elkaar fantastische winsten konden en kunnen maken. Toch garandeer ik u, ook voor die belegger komt er een keer het moment dat het systeem (even) niet meer werkt. Zelfs de beste belegger ter wereld, Warren Buffett heeft enkele jaren gekend waarin er aan zijn verstand werd getwijfeld. Eind jaren negentig wilde hij niets weten van Internet en Technologie en hij miste daarmee de grootste beurshype ooit.
Zijn ster was daardoor eind 1999 zeer ernstig verbleekt.
Het is dat 99,99% van de beleggers, analisten en beheerder vervolgens tijdens de daling volledig de mist ingingen waardoor Warren Buffett weer boven kwam drijven. Zijn methode, die overigens helemaal geen gebruik maakt van Technische Analyse, won het omdat alle andere beleggers geen geduld hadden.
Het ongeduld van beleggers is naar mijn idee de grootste reden van slechte beursresultaten.
When in doubt, stay out... Hoe kijkt u terug op de periode 1999-2003, of 2008-2014? Was u zeker van uw idee over de beurs? Had u er altijd vertrouwen in? Maar ondertussen zat u tijdens uw twijfel momenten wel steeds in de markt... toch?

Het juiste moment zoeken
Er zijn Technische Analyse signalen waarvan we de waarde nog steeds enorm hoog inschatten. En toch gaan we beleggen terwijl de indicatoren niet volledig gunstig staan. Toch nemen we geen verlies als de visie niet uitkomt. Toch vergeten we disciplinair winst te nemen als het na een tijdje goed te zijn gegaan ineens wat minder gaat. "Het trekt wel weer bij" of ik sta toch nog op winst". Prachtige excuses om vooral maar niet met cash geld op de bank te blijven zitten, want alleen rente trekken, je zou er toch niet aan moeten denken. Prachtige winsten gaan verloren omdat het nooit genoeg is, of omdat de hoop op een omslag beleggers tegenhoudt de verliezen te beperken.

"Ik maakte prachtige winsten, maar verloor het met enkele zeperds die ik achteraf had kunnen voorkomen als ik niet steeds meer risico was gaan gokken en vooral mijn discipline had weten vol te houden"

U was niet de enige als u dit bekend overkomt. Ik hoor het regelmatig en zelfs mij overkomt het wel eens.
Massaal laten we ons dagelijks gekmaken door... banken maar vooral onszelf... om te gaan handelen. Geef vooral niet de schuld aan een ander, niemand wordt immers gedwongen te gaan handelen op de beurs. U MOET niets. U WILT blijkbaar erg graag zelf. NU moet de winst gemaakt worden, want NU moet er geld verdiend worden op de beurs. Ook als de signalen onzuiver zijn, dan maar de markt in met wat meer risico.
De TA is niet slechter, de handelingen van de belegger worden slechter.

Ik zou hier een poll van moeten maken... Hoe lang mag van u een "slechte beurstijd" duren? Een maand, een half jaar, een jaar of misschien wel 10 jaar?
Met enige regelmaat vraag ik dit ook aan beleggers. Het antwoord is feitelijk dat ze misschien nog wel eens een maand uit de markt willen zijn, maar dan hebben ze toch wel de maximale rusttijd gehad.
Toch is het helemaal zo gek niet als een beurs één tot twee jaar oninteressant is voor bepaalde strategieën. Dat kan gebeuren. Het beste is om dat met die methode te wachten tot je tijd er weer is. In wezen zoals Warren het eind jaren negentig heeft voorgedaan. Natuurlijk miste hij toen de grootste beursstijging ooit, maar niemand kan ontkennen dat zijn methode er wel voor heeft gezord dat hij wel geld heeft terwijl 99% van de andere beleggers in 2000 en in 2008 enorme kapitalen verloor omdat ze (deels) in de markt bleven.

Wat is TA waard?
De waarde van Technische Analyse is in mijn ogen enorm groot, net zoals de waarde van een Boeing 747 enorm groot is. Als je diezelfde 747 door een onvolwassen, slecht op de hoogte zijnde, ongeduldige, slechts op speculatieve winst gerichte piloot laat besturen, dan gebeurd er precies hetzelfde als met de portefeuille van zo'n zelfde belegger. Die crasht namelijk. De waarde van die Boeing is en blijft heel hoog als je het toestel op de grond laat staan totdat er een gekwalificeerde piloot voor is gevonden. De waarde van TA is ook groot, zoals er een gekwalificeerde belegger voor is gevonden. Wie afgeeft op TA als zijnde "niets waard", die geeft in feite aan dat hij/zij daar niet gekwalificeerd voor is.
Prima, niets mis mee. Echter niet TA is dan waardeloos, maar die persoon herkent er door eigen diskwalificatie de waarde er niet in. Ik voel me niet geroepen als TA goeroe die persoon het licht te laten zien. Als die persoon er klaar voor is zal hij/zij vanzelf het lichtknopje wel vinden.

Is TA nodig om goed te kunnen beleggen?
Neen. Warren Buffett bewijst dat wel. Wat echter ook gebleken is, is dat de methode van Warren Buffett niet zomaar gekopieerd kan worden. Je leert veel van de man, vooral op het gebied van discipline, maar je moet dan als belegger ook de stap durven maken om hele bedrijven over de nemen, te herorganiseren en te gebruiken als beleggingsobjekt. Voor 99,99% van de particuliere beleggers een onhaalbare zaak. Die zijn dan misschien in de praktijk toch snel beter af met de indicatieve TA die een waarde heeft voor iedereen die deze waarde op haar waarde weet te schatten.


Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

vrijdag, juli 04, 2014

 

Laat je niet foppen

Ik kreeg deze mail toegestuurd. Hij is erg mooi opgesteld.
Geachte bestuurder,

U hebt een beschikking en vervolgens twee aanmaningen ontvangen voor het overtreden van een verkeersvoorschrift.
Het openstaande bedrag is niet (volledig) op de rekening van het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB) bijgeschreven. Daarom zullen wij de bank opdracht geven beslag te leggen op uw rekening
per maandag 30 juni 2014. Alleen persoonlijk bij het BKR zelf kunt u inzage krijgen op de informatie die het BKR over u ontvangt.
Het beslag leggen op uw rekening betekent dat de toegang tot uw rekening geblokkeerd word met ingang
van 30 juni 2014 voor een periode van vier weken.

Betalen
U kunt direct online betalen met gebruik van Ukash prepaid of 3V voucher via onze website. U dientop de onderstaande
link te klikken en verdere instructies te volgen.

Online prepaidcode/voucher aanschaffen en betalen

Let op: na dat u uw Ukash of 3V prepaid credit heeft gekocht dient u de ontvangen 19-cijferige nummercode te kopiëren
en te plakken op de betaalwebsite om de betaling af te ronden.

Het volledige bedrag van EUR149,99 (incl. kosten) moet uiterlijk 26 juni 2014 betaald worden. Doet
u dit niet, dan wordt u per 30 juni 2014 geregistreerd bij de BKR.
Voorkom beslag legging van uw rekening.

Hoogachtend,
Centraal Justitieel Incassobureau

- De bedoeling is nu dat ontvangers zo stom zijn om inderdaad geld over te maken naar de link.
U website er achter is niet van justitie, maar is een .co domein. www.x.co... Dit is de site van een URL verkleiner. Ga je naar de bedoelde pagina op deze site, dan kom je op deze site: http://snelnaar.pixub.com/cjib.htm
Op die site keurig het gekopieerde logo van justitie. Verder moet je dan via een tweetal online betaalmethodes betalen... Blijkbaar vertrouwen ze er op dat ze niet gepakt kunnen worden. Het lijkt me toch voor justitie niet zo moeilijk om deze betaalaccounts afgesloten te krijgen en de daders bekend te krijgen. Immers moet de rekening bij iemand op naam zijn gesteld en er moeten tegenrekeningen op bestaan. In het buitenland ongetwijfeld, maar zelfs dan moet er toch wat aan te doen zijn.
Ik heb uiteraard eea aan valse-email@fraudehelpdesk.nl doorgegeven. Het is een bij hen al bekende vorm van fraude.

Heeft u het fraude E-boek al? Daarin vele voorbeelden van online fraudes. Het voorkomt dat u snel het slachtoffer van een oplichting zal worden. U kan het hier gratis downloaden.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

 

FATCA gericht op Amerikanen, maar raakt anderen

FATCA, ik schreef er al vaker over, is een Amerikaanse wet speciaal gericht op Amerikanen en dan met name Amerikanen die in het buitenland wonen danwel in het buitenland beleggen/investeren. Als je zaken doet met Amerikanen, dan vindt de Amerikaanse overheid dat je er informatie over moet verstrekken aan de Amerikaanse overheid. In Europa hebben we privacywetten, maar daar zit Amerika niet mee. Haar wetten staan daar boven vindt ze. Weiger je als bedrijf, dan krijg je in Amerika hoge boetes. Zelfs Europa is al akkoord gegaan met extreem veel zaken en ze geeft zelfs de geldtransacties via Swift van Europeanen met Amerika door. Amerika staat steeds vaker op haar strepen en eist actieve trouw van ieder land dat ooit door haar 'bevrijdt' is. Ondertussen is duidelijk dat we er met Amerika een nieuw soort overheerser bij hebben gekregen. Vraag maar aan Irak hoe vreedzaam die overheerser kan zijn. Europa werkt keurig mee. We zijn immers banger van Rusland dan van Amerika. Daarbij zijn we te zwak om op eigen benen te staan. Dat laatste komt vooral omdat we meewerken aan het grote geldbedrog dat Amerika aan het uitvoeren is.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

donderdag, juni 26, 2014

 

Help mijn stichting heeft geld

Naar aanleiding van een eerder artikel kreeg ik de noodkreet dat een stichting vanuit ook een nalatenschap een flinke som geld heeft verkregen en dat geld moet natuurlijk goed beheerd worden.
De stichting steunt een zeker goed doel en vanuit het beheerde geld worden mensen en initiatieven gesteund die achter hetzelfde goede doel staan.
Wat nu toe doen met de enkele honderdduizenden euro's?
Meer lezen »

maandag, juni 17, 2013

 

Koffers uit de veiling

Schiphol houdt nog wel eens een koffertje over. Reizigers vergeten de koffer, of de luchtvaartmaatschappij vergat de koffer... of welke reden dan ook.
Uiteraard wordt geprobeerd de eigenaar te vinden, maar soms lukt dat niet of soms schrijft de eigenaar de koffer liever af omdat het laten opsturen of het ophalen simpelweg te duur of te veel moeite is.
Dus de koffer blijft over.
Ze nu en dan is er een veiling van die overgebleven koffers.
Wat je dan overneemt, is in feite een verhaal.
Iemand ging op vakantie of zakenreis en nam mee...
Nu denk je dat je de hele inhoud krijgt, maar dat is niet zo. Waardevolle spullen zijn er op de één of andere manier al uitgehaald. Geld, sieraden en drugs zal je niet meer aantreffen. Waar dat allemaal gebleven is, ik heb geen idee. Ik hoop maar dat het geen illegaal handeltje is geworden.
Wat overblijft is de koffer met vaak kleding en boeken.
"Toevallig" is er ook weinig aan interessante apparatuur in de koffers aanwezig.
Kortom, meuk blijft er over.
Waarom je het interessant zou vinden de meuk van een ander te willen hebben gaat mijn verstand te boven. Hopen op toch een wonder? Kleine kans, want de koffers zijn door verschillende scanners gehaald en menig medewerker van luchtvaartmaatschappij, douane en uiteindelijk Schiphol is al aan het graaien geweest.
De veiling is beter dan vernietigen, maar ze kunnen ze ook gewoon weggeven aan het leger des heils of een vergelijkbare stichting.

maandag, april 22, 2013

 

A gold bull’s broken confidence?

BullionVault’s CEO, Paul Tustain, reflects on the week. Dear BullionVault user, My personal gold valuation has lost about 14% since 2nd April. Gold is by far my largest investment holding, so I am taking a hit. Markets overshoot, and they correct … both ways. I don’t forget that the dizzy top of 6th September 2011 was followed by a $400 per ounce reverse in 3 weeks. Neither do I forget that currencies with large debt overhangs, run by governments which have extreme fiscal problems, will tumble into unpredictable and spectacular failure sooner or later. That’s neither a unique nor brilliant insight and very large numbers of people agree with me. We shouldn’t be too surprised when a few of them sell during counter-trend phases of a complicated journey. Here’s a thought which reminds me to keep my cool:- The significant majority of the tiny number who eventually succeed in holding onto their wealth through a failure of their currency will be those who acted as the storm gathered and bought gold. By the end they will have been through the mill, having endured countless hours of anguished doubt. But when the market tests them, with temporary movements against them, they will be resolute, provided of course they have the fundamental confidence in their own judgement of the process of their national economic unravelling. This is what it takes to be a successful investor through the failure of a money system. I believe I am still on the right side of the long term decline of Sterling, even if I also believe that market commentators will, for a while, be right as gold bears. In time I expect the upturn to be as sharp as this setback. Were I to sell before that upturn I don’t trust myself to switch fast depreciating Sterling back into gold at suddenly much higher prices. It would be just too painful. Markets don’t offer smooth passage. They pitch up after each trough and slump over every crest. It gets rough from time to time, so you batten down the hatches, point her steadfastly to the wind, and trust she’ll take the beating. She will, if you hold your course. In the meantime here are some BullionVault statistics from the last few days, which I think offer a useful reminder about how markets work. Remember, first of all, that for all those people who sold in a bit of a panic, someone bought... Monday and Tuesday were our strongest 48 hour period for new customers this year. Since Friday the gross value of customer bullion sales increased markedly. About 1% of gold we look after was sold back to the main market. That was characterised by a few large sellers. Holders of 99% of BullionVault inventory were not panicked. Those who did sell have mostly not withdrawn their cash from the BullionVault system. To me that suggests they may be intending to buy back into gold sooner rather than later. We normally have about 230 deposits a day (300 on a Monday) and about 100 withdrawals a day (120 on a Monday). Mondays are usually higher because they include weekend activity. On Monday we had 723 deposits versus 284 withdrawals. On Tuesday we had 732 deposits versus 150 withdrawals. Monday was a record day for business transacted, beating the previous peak of September 2011. Regards, Paul Tustain, Director www.BullionVault.com

dinsdag, februari 05, 2013

 

Pas op met de kranten

De kranten hebben het moeilijk. Het is duur om journalisten in dienst te hebben en het aantal betalende abonnees neemt enorm af omdat jongeren geen kranten meer lezen. Het verdienmodel van kranten staat dus op springen en een kat in het nauw maakt rare sprongen.
De kranten zijn hun content naar Internet aan het verhuizen. Ze zetten daartoe veel gegevens open online.
Dan lijkt het erop alsof deze gegevens vrij gebruikt mogen worden, maar dat is niet zomaar waar.
Je mag de teksten niet zomaar 1 op 1 overnemen.
Kranten hebben een nieuwe inkomstenbron gevonden. Ze zoeken naar sites die de fout maken om dus wel te veel teksten over te nemen. Die sites krijgen enorme claims aan de broek.
De vraag is of zo'n claim wel aan de juiste partij gericht is.
Het is zo dat er op teksten een copyright rust. In het verleden (voor Internet) was het zo dat je op een bepaalde manier mocht verwijzen. Een aantal woorden mocht je opnemen en dan moest je verwijzen naar de echte tekst. Dat werkte behoorlijk onhandig en menig hoogleraar heeft behoorlijk wat moeite moeten doen om de stukken die door studenten ingeleverd werden te controleren op plagiaat.
De schandalen van de laatste tijd maken duidelijk dat er heel wat fraude mogelijk was. Iets dat nu anders ligt, omdat we stukken tekst nu kunnen vinden en zoeken via zoekmachines.
Zo doet de krant het ook. Ze pakken een zin of een stuk tekst en zetten deze in Google.
Komt nu die in precies overeen met een zin op je site, dan gaan ze kijken of dat toeval is, of dat er sprake is van (illegaal) kopiëren.
Ondanks een link naar de juiste site mag je niet zomaar teksten overnemen.
Het probleem ontstaat bij sites die content van derden overnemen. Wie is dan de 'schuldige'.

Wie kan je aanklagen?

Denk aan sites die RSS feeds inladen, of aan forums waar commentaren van bezoekers staan.
Plaatst zo'n bezoeker zo'n krantentekst, wie is dan fout, de plaatser, of de partij die het mogelijk maakte om het te plaatsen? Daarbij is het ook nog via Google te vinden. Zou Google dan ook niet schuldig kunnen zijn?
Hoe dan ook negeer als webmaster de kranten vooral, ze zijn niet geïnteresseerd in vernieuwing. Ze houden vast aan de copyright wetten van ruim een eeuw geleden en maken zich bijzonder ongeliefd bij de Internet community.
Zie hier een mooi voorbeeld: http://boinnk.nl/blog/51800/een-vette-grote-claim-aan-de-broek-van-onze-eerlijke-en-oprechte-kranten-in-nederland/
Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

donderdag, januari 31, 2013

 

Een les in veilig beleggen

De woorden 'veilig' en 'beleggen' gaan maar moeilijk samen, want met beleggen lopen we altijd een zeker risico. Het is de kunst van het beleggen, om kansen en risico's goed af te wegen. Beleggen brengt spanning, maar regelmatig ook een des te grotere teleurstelling. Wat dan? Aan een spaarrekening valt weinig lol te beleven, en van die pakweg twee procent rente worden we ook niet rijk. Ik wil u als trouwe lezer van Beursbox vandaag wijzen op een beleggingsvorm, waar vaak te snel aan voorbij gegaan wordt. Ik heb afgelopen week mijn abonnees gewezen op negen aandelen die gemiddeld zo'n 8% per jaar opbrengen, een vast (maandelijks!) inkomen genereren en extra veilig zijn omdat het cumulatief preferente aandelen zijn. En nog mooier… we betalen geen bronbelasting, want de uitkeringen worden aangemerkt als rente. Bent u nog bij de les? Ik heb een rapport geschreven waarin de negen ondernemingen achter deze aandelen aan bod komen. U belegt in bedrijven waarvan u het wel en wee kunt volgen, maar ondertussen zijn ze wel bij wet verplicht u altijd het volledige dividend te betalen. Dat is nou eenmaal het mooie van cumulatief preferent. En oh ja… lossen ze het aandeel af, dan moeten ze wel de nominale waarde aan u betalen. Een mooi vangnet dus, dat eigenlijk niet mag onderbreken in uw portefeuille. Wie zich nu aanmeldt, ontvangt morgen (zaterdag dus) meer nieuws hierover in mijn gratis nieuwsbrief. De les in veilig beleggen gaat morgen verder. Iets om in het weekend eens rustig door te lezen. Schrijf u hier in Mogelijk gemaakt door: www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

zaterdag, mei 05, 2012

 

BESCHERMEN VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE VOLGENS DE 4 W METHODE

Door Hans Bannink
Al 15 jaar beleg ik op de beurs. In het begin had ik wel eens winst wat mij aanspoorde om verder te gaan beleggen met….. u raad het al: VERLIES. Ik volgde de beurs volgens het kuddegedrag model. Ik liep mee met de tendens die de markt had. Ik had geen enkele notie van weerstandsniveaus, stop loss momenten. Sterker nog technische- en fundamentele analyse was mij ook volkomen vreemd. Ook had ik geen kennis van cycles en wist ook niets van een bollinger bands, fibonacci, en moving average, keltner channels, hurst cycles, kop-schouderpatronen, rsi, stijgende en dalende trend. En zo kan ik nog wel doorgaan. In het land van beleggen barst het van toetsingscriteria die een indicatie zijn voor hoe in de markt te bewegen. In de loop der jaren werd ik door verschillende mensen geattendeerd op al deze instrumenten. Het hielp mij echter niet om echt winst te maken, laat staan gestructureerd winst te maken. Uiteindelijk ben ik zelf gaan kijken wat voor mij belangrijk is bij beleggen. Uitgangspunt is de beurswijsheid: laat je winst oplopen en beperk je verlies. Maar hoe doe je dat dan vroeg ik mij af. Ik kan wel gaan beleggen met allerlei instrumenten zoals ik hierboven beschreef, echter ik haal er niet de winst uit die ik wil. Dat proces heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van mijn eigen filosofie: Weet Wanneer je Wat op Welk moment moet doen bij stijgende, gelijkblijvende en dalende koersen en houd je er ook aan. Deze criteria geconcretiseerd krijgen was een zeer lastig proces. Waar het om gaat is dat ik van te voren precies weet wanneer ik moet gaan ingrijpen en zelfs ook al weet wat ik na dit ingrijpen vervolgens weer moet doen. Stukken verkopen om verlies te beperken of winst binnen te halen is stap 1. Daarna moet ik ook weten wat ik dan weer moet doen. Middels het werken met de iron condor op de AEX weet ik nu precies wanneer ik moet ingrijpen in mijn posities en weet ik tevens ook welke posities ik daarna moet innemen. Concreet houd dit het volgende in: Wanneer op de ironcondor bijvoorbeeld de put positie op verlies staat dan moet ik altijd in staat zijn om terug te rollen zonder verlies. Wat ik dan vervolgens doe is de putspread naar een andere positie terugrollen. Welk moment bepaal ik aan de hand van een door mijzelf bepaald stoploss moment die voldoet aan meerdere criteria. Kortom ik Weet dus van tevoren wanneer ik moet ingrijpen. Daarnaast geldt de 4 W methode ook voor wat te doen bij oplopende winst en bij zijwaarts bewegende koersen. Belangrijk uitgangspunt in het werken volgens de 4 W methode is dat ik rust in mijn portefeuille heb. Ik hoef niet meer steeds te wikken en te wegen of ik moet ingrijpen. Ook hoef ik niet meer lang na te denken wat ik moet doen als ik heb ingegrepen, dat staat namelijk ook al vast. Bijkomend voordeel is dat ik niet meer allerlei onderzoeken hoef te doen op mogelijke marktontwikkelingen en analyses hoef te volgen van allerlei beurskenners. Ze kunnen hun waarde hebben, maar ik hoef mij er niet meer door te laten bepalen. Het enige wat voor mij telt is: als de beurs een bepaalde beweging maakt (omhoog, gelijk of omlaag) dan weet ik van te voren al wat ik moet doen. Voor mijn nachtrust is dat bijzonder prettig. En bovenal, daar gaat het uiteindelijk om, elk jaar kan ik een mooie winst van gemiddeld meer dan 25% bijschrijven op mijn rekening. Het werken volgens de 4W methode zou voor iedere belegger een goed hulpmiddel zijn. Er is veel meer rust in de portefeuille en je komt niet meer zo snel voor verrassingen te staan. Bovendien zie je aankomen of je moet ingrijpen of niet. Waar het om gaat is dat je als belegger van te voren moet Weten Wanneer je Wat op Welk moment moet doen.

 

Hoe schrijf je een goed fantasie verhaal

Door Benny Bourgois
Om te beginnen ben je een dromer en heb je de wilskracht om een prestatie te leveren. Een dik boek schrijven doe je immers niet zo maar even. Stel, je hebt een prachtig idee. Je neemt een blok papier en zet je gedachten neer. 'Zo, nu schrijven maar', denk je zo. Niets is minder waar. Je mag dan wel een prachtig verhaal/idee hebben, best denk je ook na over een boodschap dat je fantasieverhaal bij de lezer nalaat. De beste boeken, films, moet je even op letten, brengen altijd een boodschap na. De films van Disney bijvoorbeeld.
Maar... Als je dan die boodschap kunt verwerken in je verhaal, sta je al ergens. Een ander punt zijn of is sterke personage/s. Een figuur met karakter, een humorist, iemand die het telkens beter weet, is zeker aan te raden. Wat mij opvalt is dat vele auteurs een personage creëren waarvan de karaktertrekken, een samensmelting is van mensen uit zijn/haar omgeving. Meestal zijn dat de mensen die uitspringen uit de omgeving van de auteur. Een volgende stap is nadenken over hoe ik mijn verhaal schrijf. Schrijf ik het in de toekomst, verleden tijd, hededaagse tijd. Het gemakkelijkste om schrijven is de verleden tijd. Al vind ik het persoonlijk leuker te schrijven over een story in de toekomst. Het fantaseren, gekoppeld aan hedendaagse wetenschap is een poosje erg in trek geweest. Voeg daaraan een tikkeltje humor in een boek voor kinderen van 12 tot 16 en je hebt een bestaand concept. Nog goed om aan te denken is op voorhand weten of je gewoon schrijven gaat, en ondertussen fantaseert, of schrijven met uitkomsten in het begin die ontplooien naar het einde toe. Omgekeerd gaat echter ook. Als je over deze stappen gaat nadenken, en je hebt de wilskracht om gedurende een lange periode voor je computer te zitten, dan kom je al heel ver. Let echter wel dat alles in je fantasieverhaal klopt. Als je bijvoorbeeld op pagina tien van je boek spreekt over Axel die 20 jaar is, dan kan hij op pagina 14 geen 25 jaar zijn. Of je moet ervoor zorgen dat door het één of ander fictiegedoe, de leeftijd te accepteren valt. Ook kan een blauwe smurf plots geen rode smurf zijn. Als er mensen zijn die graag wat inspiratie opdoen, dan kunnen die mij persoonlijk contacteren via mijn website http://www.bennybourgois.be. Wat ook leuk en tegenwoordig in trek is, is een goede website. Een website die qua context bij je boek aansluit, een eigen boektrailer die daarbij past, contactgegevens en informatie over de auteur. En eens je verhaal helemaal klaar is, en je hebt de helse verbeteringsklus achter de rug, laat het dan even lezen door je familie, vrienden en dichte kring. Er komen altijd foutjes aan het licht, je hoort meteen de reacties over je concept, en kan zelf dan oordelen of je klaar bent een uitgeverij te contacteren. Uiteraard kan je je verhaal ook helemaal zelf uitgeven. Aan de auteur om na te denken welke risico's hij of zij nemen wil. Benny Mogelijk gemaakt door: www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

vrijdag, maart 09, 2012

 

Duitsland en Zwitserland eisen hun goud terug

Ze beginnen zich nu serieus zorgen te maken in Zwitserland en Duitsland. Hun bij de FED in bewaring gegeven goud is zoek.
In feite weet officieel alleen de FED nog waar het goud is, als het er nog is. De FED houdt echter haar kaken strak op elkaar.
Die situatie is voor zowel Duitsland als Zwitserland toch wat zorgelijk.
Eerdere voorzichtige vragen over de lokatie en het bestaan van het goud werden door de FED afgehouden. Men geeft gewoon niet thuis.
In Zwitserland komt er nu daadwerkelijk een referendum waarin wordt gestemd over het terug naar Zwitserland halen van het goud.
Dat kan de FED voor een enorm probleem plaatsen, want zeg nu zelf, als je al sinds de jaren vijftig geen openbare controle meer toegestaan hebt en voor het laatst in de jaren zeventig een paar senaatsleden kort hebt rondgeleid in, wat je zelf aangaf een goudkluis was, dan is de kans groot dat je wat te verbergen hebt.
De FED heeft ongetwijfeld nog goud, maar net als de commerciële banken dat hebben gedaan is de kans groot dat ze er een administratieve puinhoop van gemaakt hebben. Wie heeft nog welk recht op het goud? Het is zo vaak uitgeleend , beleend, en vervolgens onder-uitgeleend en als onderpand verstrekt aan wie dat maar wilde hebben, dat mogelijk al heel lang niet meer duidelijk is wie nu eigenlijk echt de eigenaar is.
Als nu enkele Centrale Banken een greep uit de voorraad doen lopen we de kans dat heel dit kaartenhuis in elkaar gaat storten. De vraag is dan hoe groot het kaartenhuis is en welke bedrijven en economische activiteiten als basisfundament dit kaartenhuis hebben.
Er kan wel eens meer omvallen dat we in eerste instantie verwachten.
Een bank als JP Morgen zou wel eens slachtoffer kunnen worden, maar als die valt, wat valt er dan mee? Ze hebben onderling zo ontzettend veel garanties verstrekt, dat als de stenen op dominoday alles na elkaar kan omvallen.
De Zwitsers en Duisers hebben gelijk, maar wat gaan ze losmaken met hun belachelijke eis dat je je eigen goud terug vraagt? Blijkbaar had de FED niet gedacht dat die dag ooit nog zou komen.


Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: ,


woensdag, november 16, 2011

 

De allergoedkoopste zilveraandelen ter wereld

Door Jack Hoogland

In dit artikel vertelde ik vorige week al dat we onze TopAandelen jaarabonnees deze week een uniek extra rapport gaan toesturen. Een rapport met daarin twee al eerder geselecteerde zilveraandelen, die ik zelf ga bijkopen omdat dit volgens mij de allergoedkoopste zilveraandelen zijn die nu op de wereld te vinden zijn. Ik heb u in deze nieuwsbrief al vaker verteld waarom wij verwachten dat zilver minimaal naar $160 zal gaan. En als u dit artikel al eens hebt gelezen, dan weet u wat dat met de winst van een efficiente zilverproducent doet. Daarnaast sturen we onze jaarabonnees een speculatieve extra tip, waarvan wij niet gek opkijken als het een "ten-bagger" wordt, dus 1000% winst zal opleveren. Omdat we afgelopen weekend ontzettend veel mails hierover ontvingen, bieden we u de kans om dit unieke rapport ook als los nummer te bestellen. Leest u hier verder...

Labels: , , ,


woensdag, oktober 19, 2011

 

Wie wil er nog een apple?

Het resultaat van het bedrijf Apple viel gisteren volgens de analisten tegen. Het aandeel, dat overigens niet erg hoog gewaardeerd wordt, verloor 6,7%. Bijna alle analisten hebben het aandeel op 'kopen' staan. De forse daling zal ze dus niet welkom zijn. De winst groeide 'slechts' 52%. De PEG ratio is 0,61. Dat is dus qua waardering zeer koopwaardig. Het nadeel voor dit aandeel is dat iedereen al positief is. Wie moet dit aandeel nu nog kopen?

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , ,


 
Ik kreeg naar aanleiding van mijn artikel nog even wat vragen over ESM. Het staat in ieder geval voor European Stability Machanism. Het zal in 2013 van kracht worden en de taken van de huidige 'tijdelijke' noodmechanismes overnemen. Die tijdelijk maatregelen zijn het AFSF en de EFSM. Al deze fondsen zijn er op gericht het Euroschip drijvende te houden door het rondpompen en desnoods confisqueren, en als dat niet meer lukt, 'verzinnen' van ondenkbaar grote hoeveelheden geld.


Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , ,


 

Wagenpark Spanje ouder dan 10 jaar

Spanjaarden besparen momenteel op de aankoop van een nieuwe auto. Het wagenpark in Spanje is ondertussen gemiddeld al 10 jaar oud. Programma's als "Wrak van de weg" kunnen binnenkort weer populair worden in Spanje.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , ,


 

Goudhandel in renminbi

Deze week is in Hong Kong de in de Chinese munt gevoerde goudhandel van start gegaan. Voortaan hoeft er in Hong Kong niet eerst naar Dollars overgestapt te worden.
De verwachtingen zijn hoog gespannen. Men verwacht dat veel Chinezen nu zullen besluiten hun goud via Hong Kong te verhandelen.
Het zou dan gaan om handel ter waarde van mogelijk wel 40 miljard Hong Kong dollar per dag. Die Hong Kong dollar doet momenteel ongeveer 10 eurocent.
Zal deze extra handel invloed hebben op de goudprijs zelf? De hoop is er dat de goudprijs voortaan meer tot stand gaat komen vanuit de echte handel in goud en niet vanuit de papieren handel. De toekomst zal het leren. Vooralsnog zien we geen ontploffing in de goudprijs.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , ,


dinsdag, juli 19, 2011

 

De goudkoers op recordhoogte

We hebben de top nog niet gezien in deze beweging, maar ik waarschuw toch alvast wel. Als namelijk op of voor 2 augustus een oplossing in Amerika bekendgemaakt wordt, dan kan er wel eens een forse en felle daling van de goudkoers gaan plaatsvinden. De huidige stijging van de goudprijs is immers puur het gevolg van angst.
Als die angst wegvalt, dan valt de basis van de huidige koerskracht ook even weg. Iedereen rent dan op dat moment naar de uitgang van wat in feite een niet zo heel grote markt is.
Overigens is het wel leuk om te zien hoe de wijsheid van de markt weer volkomen fout zat. Goud daalt namelijk normaal gesproken in de zomer. 'Iedereen' was het daarom eens, in de zomer zouden we een dip zien. Vervolgens stijgt de goudkoers juist nu tot een nieuwe recordhoogte om daarmee iedereen (mijzelf niet uitgezonderd) op het verkeerde been te zetten.

Ik heb zelf, vanwege die verwachte daling, mijn goud al een paar weken geleden verkocht. Dit omdat ik 19 augustus mijn huis te betalen heb. De verkoper wil euro's en geen goud. Domme zet, maar dat moet hij natuurlijk zelf weten. Als we op een goudkoers van toen 1050 euro 652 ounces goud overeen waren gekomen, dan had hij nu alsnog zijn vraagprijs gekregen... Nu mag ik afrekenen in euro's het ik in ieder geval voordeel bij de prijsstijging van zilver. Daar moet ik immers nog wat van verkopen.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , , ,


vrijdag, juli 15, 2011

 

2 augustus

Het artikel over 2 augustus is blijkbaar slecht gevonden en amper gelezen. Als ik 2 augustus noem, dan krijg ik heel wat vragen over wat er dan toch is op die dag. U MOET het echt weten, want het is belangrijk. Hier staat het artikel: http://www.beursbox.nl/laatste-nieuws/2-augustus-komt-ras-naderbij.html


Tom Lassing
www.beursbox.nl http://www.blogger.com/img/blank.gif
www.beursblogger.nl

Labels: , ,


 

Binckbank blaft maar bijt niet

Binckbank stuurt haar concurrenten met grote regelmaat brieven waarbij met een kort geding wordt gedreigd.
Dat is soms heel vermakelijk, zoals de openbare reactie van TradersOnly laat zien. U vindt de reactie van TradersOnly op deze site, onder "meest gelezen".

Binck blijkt voor Nederlandse klanten overigens een stuk duurder dan voor Belgische klanten. Wat daar nu de economische reden voor is?
http://www.blogger.com/img/blank.gif
Leest u ook zeker de laatste zin van de reactie... Binckbank vraagt totale openheid van anderen, maar wat doet ze zelf? Controleert u het maar op de site van Binckbank.

Hun arrogante gedrag van de marktleider gaat ze nog eens opbreken. Overigens blaft Binck wel, maar bijten doen ze nog altijd niet. Niet naar TradersOnly en niet naar alle andere brokers die bestookt worden met brieven van de advocaat van Binckbank.


Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , ,


woensdag, juli 13, 2011

 

Er komen gouden tijden aan!

Vorige week kon u in dit artikel lezen hoe frustrerend de zijwaartse beurs van de afgelopen vijf maanden is geweest voor WoensdagTraders. En over hoe belangrijk het is om vooral bij beleggen andersom te denken. Ik besteed minimaal 20 uur per week aan lezen. Wat mij daarbij opviel is dat zowat alle experts de afgelopen maanden als zeer frustrerend hebben ervaren. Gewoon omdat er zóveel onder de oppervlakte aan het borrelen was, terwijl de beurs zich gedroeg alsof er in de wereld nauwelijks iets gebeurt. Het was alsof de beurs zich in een ander universum bevond en in een andere realiteit leefde! Die tijden lijken nu voorbij te zijn. De komende maanden tot zelfs jaren zal de beurs naar onze overtuiging forse bewegingen vertonen. Maandenlange perioden van pessimisme zullen worden gevolgd door perioden van hoop en optimisme. Dalingen als gevolg van crises en recessie, gevolgd door stijgingen als gevolg van (tijdelijk) herstel en massaal geld printen. We gaan weer tijden zoals in 2008 en 2009 meemaken. En als u op de website kijkt, dan kunt u zien dat juist dit soort tijden ideaal zijn voor WoensdagTrader-Trend. In beide jaren meer dan 100% rendement!

Wat denkt ú dat de beurs gaat doen? Bent u het met onze verwachting eens? Verwacht u ook dat het bijna niet anders kan, dan dat de beurs de komende jaren fors gaat bewegen? Gewoon omdat er in de wereld teveel aan de hand is? Dan is WoensdagTrader-Trend voor u de ideale strategie. Klikt u hier om het gratis rapport aan te vragen, waarin we u precies vertellen hoe we met deze unieke strategie te werk gaan, en hoe gemakkelijk het is om de strategie te volgen. Of meldt u zich hier direct aan voor een abonnement.

Jack Hoogland

Labels: , , , ,


 

Op welke analyse kocht ING aandelen CSM bij?

Gisteren liet ik via dit artikel al weten dat ING Bank vreemd bezig is door tegen haar eigen analisten in zwaar in te kopen op CSM.
Vanuit de OK score was 23 februari al duidelijk dat CSM op dat moment zwaar verkoopwaardig was. Het aandeel verloor namelijk een flink deel van haar score en daalde van klasse 1 naar klasse 3. Op 25,99 euro per aandeel werd een verkoopadvies aan de klanten gegeven. We sloten gisteren op rond de 19 euro per aandeel.
Voor de OK score was de daling van de klasse een reden om direct met een verkoopsignaal te komen.http://www.blogger.com/img/blank.gif
Ook de ING analisten waren van mening met hun 'houden' signaal dat CSM aandelen niet interessant waren.
Je vraagt je dan af op welke gronden ING Bank een belang van meer dan 5% in het bedrijf nastreeft en realiseert. Zoiets doe je in feite alleen maar met iemand anders zijn geld. Mislukt het, wie gaan er dan betalen?

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , ,


dinsdag, juli 12, 2011

 

Goudkoers en zilverkoers

Gisteren is bij mijn weten de goudprijs voor het eerst over de 1.100 euro per ounce gegaan. Na enkele maanden rust is de stijging weer fors ingezet en dan vooral in euro's gemeten. Ook de zilverkoers steeg, maar deze is nog lang niet terug op de hoogste koers. Door de shortcovering werd eerder dit jaar een stand van 33 euro bereikt. We stonden gisteren nog slechts net boven de 26 euro.

Tom Lassing
www.beursbox.nl http://www.blogger.com/img/blank.gif
www.beursblogger.nl

http://www.blogger.com/img/blank.gif

Labels: ,


donderdag, juli 07, 2011

 

Jaap Blokker overleden

Topondernemer Jaap Blokker is overleden. Daarmee is een groot ondernemer van ons heengegaan. Een man die zich voornamelijk via het jaarverslag liet horen. Hij was niet te beroerd gepeperde uitspraken te doen, maar was ook een man die bang was voor zijn eigen veiligheid. Hij had immers van dichtbij meegemaakt hoe de ontvoering van Gerrit-Jan Heineken diens leven voorgoed veranderde. Jaap Blokker is slechts 69 jaar geworden.


Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , ,


dinsdag, juni 28, 2011

 

De AFM slaat helemaal door

Ik kreeg gisteren deze mededeling:
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft voorschriften opgesteld voor het gebruik van de verplichte vrijstellingsvermelding. De verplichte vermelding is vanaf 1 januari 2012: ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit’. of ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.’ Hierbij hoort ook een vast symbool dat bestaat uit een denkend persoon met een vraagteken.
- Waar mij dit aan doet denken, is de situatie dat een straat helemaal volgezet is met waarschuwingsborden. Iedere paar meter een nieuw bord. 50 KM, 30 KM, Pas op drempel, overstekende kinderen, school, oversteekplaats, let op parkeren, betaald parkeren, kort parkeren, zoefruimte etc. en dat allemaal in een ruimte van nog geen twintig meter. Iedereen wil waarschuwen, maar door de bomen ziet niemand het bos nog.
Uiteindelijk is 'geen waarschuwing' beter dan een bos aan waarschuwingen.

De AFM doet dit nu met haar toezicht. Overal waar de AFM toezicht houdt wordt het dichtgezet met borden, maar de AFM wil het nu ook helemaal dichtbouwen daar waar ze geen toezicht houdt.

Waanzin.

Die gekte moet een keer ophouden, maar dit ondemocratische instituut heeft van een onbekwame volksvertegenwoordiging een schier onbeperkte macht verkregen. Niet alleen binnen Nederland laat de AFM zich gelden, maar ook internationaal is de AFM aanbieders aan het afschrikken. Heel de financiële wereld wordt nu volgezet met borden die niets toevoegen, alleen maar onduidelijkheid scheppen.

Dat alles om heel paternalistisch 'de consument' te beschermen.

Helaas heeft het nog nooit geholpen. De AFM kon nooit voorkomen dat consumenten keer op keer massaal gedupeerd werden. De AFM is nooit verder gekomen dan steeds meer waarschuwingsborden te plaatsen. Het heeft weinig zin als vervolgens gewoon een nieuwe weg aangelegd wordt. De criminelen zaten in het recente verleden ook vooral in de hoek waar de AFM het nooit had verwacht, namelijk in de grote instituten die veel te lang amper gecontroleerd werden. Er is niet veel veranderd. De AFM komt nog altijd vaker bij een verzekeringstussenpersoontje of een vermogensbeheerder dan bij een grote bank, helemaal als we het relateren aan de omzet die ze beide draaien.

Nog even en de bakker moet op een pak melk zetten dat dit product niet gedekt wordt door de vaksector en derhalve niet onder de AFM controle valt... of heb ik ze nu op een idee gebracht?


Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , ,


woensdag, mei 18, 2011

 

Delta Lloyd bestuurder ergert zich aan concurrenten

Delta Lloyd bestuursvoorzitter Niek Hoek ergert zich aan de traagheid waarmee Nederlandse verzekeraars de woekeraffaire afwikkelen. Delta Lloyd is ook volgens eigen zeggen de enige tegen wie geen enkele rechtszaak vanwege de woekerpolis affaire loopt.

Niek heeft gelijk. De traagheid van afhandeling is een smet op deze sector en zegt alles over de bedrijven die het betreft. Ze zijn betrapt met hun hand in de koekjespot en weigeren nu de koekjes terug te leggen. Ondertussen blijven ze wel van de koekjes snoepen. Als het een kind was, dan wisten we wel hoe te corrigeren. Blijkbaar wacht de sector op de overheid om ze als kinderen te behandelen.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , ,


 

DSM heeft het administratief niet op orde

DSM blijkt vergeten te zijn een commissaris bij de Kamer van Koophandel op te geven. Een heel vreemde vergissing, daar dit nogal standaard werk is, zeker voor een groot bedrijf als DSM. Er staat een geldboete op, maar echt heel belangrijk is het verder niet. De juridische status van de commissaris is niet in het geding. Leuk opzoekwerk van het FD, maar niet de meest schokkende onthulling van 2011. KvK vermelding is immers vooral administratief van aard.

Het blijft echter slordig dat je als multinational iets vergeet waar ieder bedrijf, iedere vereniging en iedere stichting aan gehouden is. Het is in die zin nogal wezenlijk en dat baart zorgen over de administratieve procedures binnen DSM. Blijkbaar is daar nog lang niet alles vastgelegd.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , , ,


 

HP miste de boot en valt tegen

HP heeft haar resultatenpublicatie een dag moeten vervroegen vanwege een uitgelekt memo. In feite een fout van de top van het bedrijf, want ze maakte koersgevoelige informatie alleen aan de werknemers bekend. Dat had natuurlijk beter net na de publicatie van de cijfers gedaan kunnen worden. Immers was het op dat moment geen koersgevoelige informatie meer geweest. HP lijkt de afslag naar mobiel gemist te hebben. Tablets zijn momenteel 'hot' en HP heeft die in feite nog altijd niet. Pas deze zomer gaan ze er mee uitkomen, maar de vraag is of de markt dan al niet vergeven is.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , ,


woensdag, mei 11, 2011

 

Geld uit lucht

U weet, ik maak me regelmatig nogal boos over banken die geld uit lucht kunnen creëren. U leent een ton, de bank hoeft slechts 10% daarvan te hebben, de rest wordt uit lucht gecreëerd en de bank gaat u vervolgens een stevige rente vragen over de volledige 100.000 euro.
Zo zou iedere ondernemer wel willen werken.
Het lijkt daarmee of echt alleen banken geld uit lucht kunnen creëren. Dat is niet zo, vooral beursgenoteerde bedrijven kunnen het ook. Zelfs Warren Buffett heeft het laatst gedaan.

Een beursgenoteerd bedrijf dat extra aandelen gaat uitgeven en met die extra aandelen andere bedrijven gaat kopen, voert eigenlijk hetzelfde uit. Die creëren daarmee ook geld uit lucht. Dit gaat goed zolang beleggers/aandeelhouders veel geld overhebben voor de door het bedrijf uitgegeven aandelen. Als de koers van het aandeel inzakt, dan is het feest over. Vooral de aandeelhouders hebben dan pech. De onderneming kan slechts geen aandelen als geld meer gebruiken, maar hoeft er geen schade aan te ondervinden.

Het feit dat de houders van de aandelen vertrouwen in de aandelen moeten houden is ook het verhaal bij de fiat munten zoals de Euro en de Dollar. Als de gebruikers van dat geld het vertrouwen er in verliezen, dan is het spel over.


Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , ,


dinsdag, mei 10, 2011

 

Verkapte hulp aan Griekenland optie

Hoe een verkapte hulp aan Griekenland te verkopen? De Griekse schulden kunnen door het land niet meer opgebracht worden. Zonder een vermindering daarvan komt Griekenland er dus niet uit.
Rechtstreekse hulp aan Griekenland is binnen Europa vrijwel onverkoopbaar. Immers, ze kregen al heel veel hulp en ze doen er zelf veel te weinig aan.

Een alternatief is de Griekse schulden afstempelen en banken daarvoor te compenseren. Zo creëert Europa nog altijd geld, maar dat geld gaat naar de banken, niet naar Griekenland... Ik moet er persoonlijk niet aan denken, maar ik weet vrijwel zeker dat de banken en de ECB er al wel aan denken. Er zijn niet veel alternatieven , behalve een uittreding over.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , ,


vrijdag, april 29, 2011

 

Warren Buffet gaat niet vrijuit

Bij de gebleken Insider trading binnen het concern Berkshire Hathaway, waarvoor topman Sokol ontslag nam, gaat CEO Warren Buffett niet geheel vrijuit.
Blijkbaar heeft Warren Buffett aanvankelijk niet onderkend dat het hier wel om een serieuze zaak ging. Het is ongelofelijk stom van iemand als Sokol dat die in die positie zulke domme dingen doet. Je vraagt je af wat Sokol bezielde en hoe dat toch kon gebeuren. Had Warren Buffett hem toch iets meer loon moeten geven zodat hij niet hoefde bij te beunen?
Sokol kocht als Insider aandelen van een bedrijf dat mogelijk overgenomen zou worden door Berkshire Hathaway. Hiermee heeft hij zichzelf verrijkt, maar in feite ook aandeelhouders Berkshire Hathaway benadeeld. Immers kan zijn vraag naar aandelen de koers omhoog gebracht hebben.

Warren Buffett heeft op de aandeelhoudersvergadering wat uit te leggen.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , ,


 

Fraude bij US Gold & Silver

Er zijn nu vier klanten van deze firma die een bij de rechtbank een klacht hebben ingediend.
US Gold & Silver is al sinds 1972 actief en verkoopt gouden en zilveren munten aan beleggers. Die beleggers worden dan vervolgens aangemoedigd om deze munten niet te laten toesturen, maar te laten bewaren door dezelfde firma.
U zal waarschijnlijk de bui al zien hangen...
- De firma beloofde wel de munten te bewaren, maar veel lucratiever leek het te zijn om dan vervolgens toch maar te gaan handelen met die munten. Dat gaat goed, zolang de in bewaring gegeven gouden en zilveren munten maar niet opgevraagd worden.
Het gaat helemaal mis als de transacties mislopen in combinatie met beleggers die hun bezit opvragen. Een belegger die er voor $200.000 aan munten had, wilde zijn munten graag geleverd hebben, maar kreeg de aanbieding van 5% rente als hij de munten bij de firma liet. Dat was achteraf al een veeg teken.
Deze grote klant overleed juli 2010 en de erven vroegen daarop de munten alsnog op.
Oeps...
Ook een andere familie vroeg ter waarde van $474.000 haar munten op en kreeg nul op het rekest.
Het kantoor van US Gold & Silver is nu leeg. De kans is groot dat alle klanten alles kwijt zijn.

- Laat dit geval als waarschuwing gelden om alleen met zeer betrouwbare partners in zee te gaan en zelfs dan garanties te eisen als bedrijven of banken stellen het goud echt te bezitten. Ik vroeg RBS om garanties bij een goudproduct en behalve telefoontjes met allerhande mondelinge toezeggingen kreeg ik nimmer een schriftelijk bewijs te zien dat ze het fysieke goud ook echt zouden bezitten. Ik weet dan voldoende.
De wereld raakt steeds voller van papieren goud producten en bankiers en ondernemers die de zaak willen flessen. Wees er attent op, want het is te vaak papier in plaatsd van goud en soms zelfs niet meer dan lucht en niets meer dan dat.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , , , , ,


donderdag, april 28, 2011

 

Belasting hervormingen Amerika

Het lijkt steeds dringender noodzakelijk om de belastingwetgeving in Amerika fors aan te passen.
In Amerika betaalt online retailer Amazon 25% belasting, terwijl de vergelijkbare offline winkelketen Target in totaal een percentage van 35% belasting moet betalen.

Hoe lang kan en wil Amerika deze oneerlijke gang van zaken handhaven? Amerika zal haar belastingwetgeving moeten gaan herzien. Het huidige belastingsysteem is ondertussen al 25 jaar oud. Vooral via Nederland wordt Amerikaanse belasting ontweken, want er wordt nu jaarlijks 42 miljard dollar door Amerikaanse bedrijven via Nederland gesluisd om Amerikaanse winstbelastingen te voorkomen.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , , , ,


 

Apple gaat voor overheersing op de tablet markt

Tablets zijn niet goedkoop en Apple staat niet bekend om haar lage prijzen, maar de iPad2 is zo scherp geprijsd, dat grootste concurrent Samsung haar kleinere versie (7 inch) voor een hogere prijs in de markt zet dan Apple haar 10 inch iPad. Apple wil niet alleen de grootste blijven, ze wil een onoverkoombare voorsprong op de rest verkrijgen. Een bedrijf als Amazon heeft laten zien hoe belangrijk dat is. Overigens Microsoft, de grote computer concurrent van Apple deed dat ook al eens.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , ,


dinsdag, april 26, 2011

 

Het hele systeem is corrupt

Ik schreef daar al vaak over. Het feit dat banken geld mogen creëren uit het niets en ons daarvoor rente mogen vragen, is misdadig en volkomen corrupt. Een slager mag er ook geen koe bij verzinnen en u lucht in plaats van vlees verkopen. Waarom mag een bank dat dan wel?

De banken hebben met die mogelijkheid een enorme macht gekregen, want wie het geld in zijn macht heeft, heeft feitelijk de macht.

Wij allen gebruiken het geld van de banken. In Europa is dat de Euro. We hebben het op de spaarrekening, we hebben het in de portemonnee en we hebben er schulden in. We krijgen ons loon in het geld van de banken.

Kortom, we zijn met handen en voeten gebonden aan de banken.

De banken zelf zijn niet immuun, zoals 2008 heeft laten zien. Als wij besluiten het geld van de banken niet meer te accepteren, of massaal bij één bank weg te gaan, dan valt zo'n bank om. Althans, in theorie.
De banken zijn zo machtig dat ze door de politiek beschermd worden. Politici krijgen in dank daarvoor een deel van de bestedingsruimte die banken creëren. Politici mogen nu dus ook geld creëren. Ze doen dat massaal, echter niet op rekening van de banken. Politici maken schulden... bij de banken en de rente daarop betalen we als samenleving. De banken zijn de lachende derde.

Zouden we het de banken te moeilijk maken, dan ontnemen ze ons simpelweg hun geld. Geld wordt dan schaars en een recessie kondigt zich aan. Dat is de straf die banken ons opleggen als we ze het vuur aan de schenen leggen.
Mede daarom is het in mijn ogen van belang dat geld niet meer van de banken is, maar dat geld van ons allen is. Geld moet een echte waarde krijgen en moet niet meer bijgemaakt kunnen worden.

Geld moet weer een 'standaard' krijgen, waarlangs het gemeten kan worden.

Vroeger hadden we daarvoor de 'Goud en Zilver' standaard. Die voldeden op een gegeven moment niet meer omdat politici geen discipline meer wilden opbrengen.
De Vietnam oorlog werd zo duur voor Amerika dat ze haar geld volledig loskoppelde van Goud. Vanaf dat moment kon Amerika onbeperkt Dollars gaan bijdrukken. Bush en Obama zetten slechts voort wat al sinds 1913 begonnen is. Het punt is, de verdubbeling van de geldhoeveelheid in Amerika gaat steeds sneller. Vanaf 1971 (loslaten goudstandaard) tot 2000 verloor de Dollar ten opzichte van Goud 83% van haar waarde. Van 2000 tot 2010 verloor de Dollar 84% van haar waarde ten opzichte van Goud. Zoals het nu gaat, zal de Dollar over 5 jaar weer meer dan 80% waarde verloren hebben. Daarna duurt het nog slechts 2 tot 3 jaar voor we weer zo'n percentage zien. Het gaat sneller en sneller.

Wat zegt dat over het geld van de banken?

Het zegt dat dit geld snel waardeloos begint te worden en dat het extreem gevaarlijk voor uw vermogen is om Dollars en Euro's aan te houden. Uw spaarrekening is uw gevaarlijkste bezit. De waardevermindering gaat straks nog sneller dan wanneer u een nieuwe auto koopt! U bent straks dus beter af met spullen dan met geld.
In andere woorden, u bent straks beter af met echt geld, zoals Goud en Zilver, dan met het verzonnen geld van de banken!

Zeg straks niet dat ik u er niet tijdig voor gewaarschuwd heb!

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , , ,


woensdag, april 20, 2011

 

Eén wereldmunt

Met de verdere val van de dollar en de Amerikaanse staatsschulden wordt het steeds duidelijker dat de wereld sneller dan Amerika lief is, wel eens kan gaan voor die ene wereldmunt.

Is dat een route die we moeten willen lopen?

Er is immers niet één economie. Bij één wereldmunt zal het geld stromen naar waar het het makkelijkst verdient kan worden. Ik geloof er dus niet in dat er één munt komt. Er komt echter wel een vervanging voor de dollar en alle andere munten gaan daar aan gehangen worden.

Het vervult me echter met angst.

Amerika leek zo'n net land en leek de wereld met respect te benaderen. Het bleek alleen een imago te zijn. Amerika heeft de wereld bedonderd omdat ze haar munt opdrong terwijl ze zelf niet de discipline had om de hoeveelheid dollars in toom te houden. De wereld kocht dure dollar die Amerika uit lucht verzon. Amerika leefde er goed van.

Een nieuwe wereldmunt zal nieuwe eigenaren kennen. Het IMF en de Wereldbank (eigenaren zijn de grote bankiers van deze wereld) staan te trappelen om de nieuwe munt te mogen uitgeven. Niet een land wordt dan eigenaar van de wereldmunt, maar de bankiers worden dat.
Dat zou nog veel erger zijn, want de bankiers hoeven zich helemaal bij niemand te verantwoorden. Ze doen immers gods werk en voelen zich als vertegenwoordigers van god op aarde.
In godsnaam, geef bankiers niet die macht!

Eén wereldmunt, maar dan wel één in harde valuta. Gedekt door iets concreets. Goud is een mogelijkheid. Er zijn meer mogelijkheden. Als die nieuwe 'wereld' munt maar in te wisselen is voor iets 'echts'. Fiat geld is rampzalig, daar moeten we van af. Fiat geld geeft de eigenaren de kans er meer van te verzinnen. Daar worden ze zelf rijker van, terwijl alle anderen er de dupe van zijn. Immers, uw spaargeld en uw pensioen in fiat geld is onderhevig aan inflatie en inflatie is diefstal van die personen die gedwongen zijn hun vermogen in fiat geld aan te houden.

Eén wereldmunt is er in feite al. Goud bestaat namelijk al langer. U en ik zullen moeten afdwingen dat bankiers en de politiek goud als basis gaan zien. Goud, maar ook andere edelmetalen zoals Zilver, kunnen prima dienen als basis. Het mooie is, het kan als fysiek metaal niet bijverzonnen worden. Helaas is het wel mogelijk gebleken er papieren versies van te maken. Daar zal in de toekomst nog wel een keer een ramp mee gaan gebeuren. Immers al dat papieren goud en zilver is niet gedekt en is daarmee ook een soort fiat geld geworden.
Ik raad u af om uw vermogen in fiat geld te bewaren en om het in papieren goud en zilver te bewaren. Ik ben dan ook geen voorstander van ETF's in goud en zilver, turbo's, futures en andere door de banken verzonnen manieren op via papier zogenaamd in goud en zilver te handelen. Zoals gezegd, daar komt nog eens een ramp van.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , , ,


dinsdag, april 05, 2011

 

KPN veranderingen

Morgen zal Ad Scheepbouwer zijn taken aan het einde van de aandeelhoudersvergadering overdragen aan Eelco Blok.
Heeft Scheepbouwer het goed gedaan? Daarover zijn de meningen verdeeld. Kijken we naar de koersvorming van de laatste vier jaar, dan is het antwoord van de aandeelhouders 'neen'. Al jaren staat de koers van het aandeel stil en stonden we in 2007 nog even rond de 13 euro per aandeel, nu is het een stand rond de 12 euro per aandeel.
Daarbij stond Ad Scheepbouwer in feite zelf aan de bron van de problemen die indertijd KPN bijna kopje onder lieten gaan. Hij was één van de topmanagers die akkoord was gegaan met de UMTS veilingbieding die zo dramatisch afliep.
Echter... Hij was het ook die KPN er doorheen sleepte.
Hij deed het echter niet voor niets. Voor iemand die zijn eigen rotzooi mocht opruimen liet hij zich goed betalen. Misschien dat daarom de koers van KPN nooit meer echt loskwam. Als dat was gebeurd, was Scheepbouwer helemaal binnengelopen.
Hij was één van de managers die er ooit een potje van maakte en hij was in Nederland één van de meest toonaangevende graaiers die zich maar wat graag enorme bonussen liet uitkeren.
En toch... KPN staat er wel. Het aantal uitstaande aandelen is langzaam weer terug gebracht, nadat in de crisis enorme hoeveelheden bijgedrukt dienden te worden. De kasstroom is degelijk, het dividend ook. Scheepbouwer laat een degelijk bedrijf achter dat helaas echter haar management veel te ruim aan het belonen is.


Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , , ,


donderdag, maart 31, 2011

 

IMF niet mals over hypotheekaftrek Nederland

Nederland krijgt het rapportcijfer twee voor het feit dat we nog altijd een vrijwel onbeperkte hypotheekaftrek kennen. Dit zou naar verluidt de Nederlandse Staat 15 miljard euro per jaar kosten. Enige tijd geleden kwam ik ook ergens rond dat bedrag uit.

Waarom zou de hypotheek aftrek volgens het IMF moeten verdwijnen?

Het IMF denkt dat we hierdoor minder snel genegen zullen zijn om grote schulden aan te gaan...

Ik moet ze daarin volledig gelijk geven. In feite is de aftrek slechts een beloning voor de banken. We zouden dit als samenleving niet moeten willen. Het is mede door deze hypotheekaftrek dat hier de huizenprijzen zoveel hoger liggen dan elders. We zijn dus in feite alleen onszelf op kosten aan het jagen met als lachende partij de banken die hier enorm veel geld mee verdienen.

Het IMF gaat het niet om de kosten voor consumenten, maar meer gaat het bij het IMF om het feit dat de banken hier dus een extra risico mee lopen. De hypotheekschulden zijn in feite te hoog voor de bevolking en de samenleving geworden en de banken lopen nu de kans dat een groter dan verwacht deel van de hypotheeknemers niet in staat zal zijn eea af te betalen.

Minister de Jager liet al via een woordvoerder weten aan de hypotheekaftrek niet te willen tornen.
Naar mijn idee zal het uiteindelijk wel gaan gebeuren omdat we gewoon niet anders zullen kunnen.

Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?