dinsdag, oktober 13, 2009

 

Zo kan het ook

Hoe hoger de koersen stijgen hoe groter de kans wordt dat de pensioenfondsen, waarvan we bijna zeker van weten dat ze hun manier van beleggen na de crash van 2008 niet hebben gewijzigd, wederom een zeperd gaan halen.
Nieuw binnengekomen premiegelden zullen ongetwijfeld wederom onafgeschermd worden geïnvesteerd, waardoor heel gemakkelijk weer nieuwe verliezen kunnen ontstaan. Bij de voorgaande crashes is dat ook gebeurd en er is geen enkele reden om aan te nemen dat bij de volgende crash het kapitaal nu ineens wél in stand zal blijven.
Pensioenfondsen die nota bene onbeperkte mogelijkheden hebben om te investeren in 's werelds beste hard-en software en door de wol geverfde vakmensen, zouden gezien hun maatschappelijke functie toch, al genereren ze eens een jaar geen winst, minstens voor de pensioengerechtigden, in financiële zin, de voeten droog moeten kunnen houden.

Wanneer ze op hun disfunctioneren worden aangesproken, is steevast het antwoord dat ze bij een crash wel de peilloze diepte mee in moeten ! Wanneer ze op zo'n moment zouden uitstappen zou immers de beurs nog veel sneller doen instorten.
Met deze stelling hebben ze grootste gelijk van de wereld, maar bekennen daarmee tevens dat ze een portfolio opgebouwd hebben die op voorhand bij noodsituatie onbestuurbaar is. Een reus op lemen voeten, die als hij eenmaal gaat wankelen op geen enkele manier meer is te redden. Let wel, we praten hier over pensioengelden . . .

De kern van het probleem is hun prehistorische beleggingsaanpak, die uit niets anders bestaat dan uit "kopen en hopen".
Eerst hoopt men op een stijging van de nieuw aangekochte stukken, maar dat ontaardt dikwijls al snel in een hoop dat ze niet nog verder zullen dalen. De lucht moet, in zulke perioden, toch wel onderhand verduisterd raken van het aantal schietgebedjes.
Tenslotte is dikwijls het zonder verlies verkopen al helemaal niet meer mogelijk en hoopt men alleen nog maar dat de instorting niet zo erg zal zijn als de vorige keer. Die vorige keer kwamen ze er immers ook helemaal niet meer uit en werd dit met chocoladeletters in de kranten breed uitgemeten . . .

Ergo, dit kan zo nog decennia's lang doorgaan en zal steeds hetzelfde patroon blijven geven.

Kan het dan anno 2009 niet anders ?
Jazeker, sterker nog, het kan al sinds jaar en dag anders.
Ik zal het geheim hier niet verklappen, maar citeer slechts een vakkundig vermogensbeheerder die een tussentijds verslag schreef terwijl hij zich midden in een ernstige crash bevond:

Het verslag midden in deze, voor vele anderen, financiële horrorfilm luidde als volgt:
Na wederom (!) een maand van kelderende aandelenkoersen, waarin sommige aandelen ruim de helft minder waard werden, kunnen we constateren dat onze beschermende optiestrategieën goed hebben gewerkt en de daling in onze portefeuille beperkt is gebleven. Dit kon gebeuren omdat wij onze aandelen (zoals bij ons gebruikelijk) op een goed niveau hadden afgedekt d.m.v. put-opties, waardoor het vermogen tijdens de beursdaling goed beschermd is gebleven. Vervolgens hebben wij (door een ruiling binnen de optieseries) winst op deze sterk gestegen put-opties kunnen nemen, zonder de bescherming te verminderen. Dit (oude) beproefde concept resulteerde in de volgende wijzigingen:

Bij het aandeel X hebben wij rond een koers van 128, kortlopende call-opties geschreven. Deze call-opties hebben een uitoefenprijs van 130. Als het aandeel X onder de koers van 130 blijft dan is de premie volledig verdiend en zo niet, dan zijn we de aandelen op een leuke koers kwijtgeraakt.

Op een koers van 70 hebben wij bij het aandeel I de bijbehorende put-opties 125 met een winst van 45 per optie verkocht. Tezamen met de op dit aandeel geschreven call-opties 145 en 150 is hiermee de klap die het aandeel I heeft gemaakt voor een groot deel opgevangen. Om verdere dalingen op te vangen hebben we een langlopende put 90 gekocht. Mocht het aandeel echter gaan herstellen richting 100, dan zal hiervan met de nieuwe positie worden geprofiteerd.

Bij het aandeel H zijn de put-opties 90 met winst omgeruild voor de put-opties 70.

De put-opties op het aandeel A met de uitoefenprijzen van 95 en 100 zijn met forse winst verkocht. Hiervoor in de plaats zijn langlopende put-opties 70 aangekocht.

Ook het aandeel K was een forse daler. Rond de koers van 46 hebben we winst genomen op de put-opties 80 en daarvoor in de plaats langlopende puts 60 aangekocht.

Voor alle hierboven genoemde aandelen geldt dat bij en herstel van de koersen flink verdiend kan worden, terwijl ze aan de onderkant goed gedekt blijven.

Het verslag gaat vervolgens verder met de opsomming van een aantal Amerikaanse aandelen die eveneens dramatisch waren gedaald. Ook hier was de schade in de portefeuille verwaarloosbaar laag en waar door diverse ruilingen, binnen de optie-series, de winstkans bij een beursherstel een stuk groter gemaakt werden.

Deze column is niet bedoeld om de hierboven genoemde mutaties diepgaand te analyseren, maar om een indruk te geven hoe je eigelijk op een doodsimpele manier redelijk veilig kunt beleggen en dat daarbij een herstel van koersen niet alleen een kwestie is om eerder geleden verliezen goed te maken, maar om een grotere kans op nieuwe winsten te creëren.

Ik behoef u niet uit te leggen dat dit een totaal andere insteek is, dan bij het alleen maar "kopen en hopen" ,waar een herstel van de koersen alleen maar een vermindering van het geleden verlies inhoudt. Het leuke van deze techniek is dat je gerust in zeer slechte aandelen mag beleggen, op voorwaarde dat er maar voldoende (waaronder zeer langlopende) opties voorhanden zijn.

Het blijft een raadsel waarom de enorme keuze in derivaten door instellingen als pensioenfondsen, kennelijk niet of nauwelijks aangewend worden om het kapitaal in stand te houden.
Als het motief zou zijn dat dit allemaal te moeilijk is voor de beleggingsspecialisten die bij de pensioenfondsen werken, hoop ik met dit ca 11 jaar oude verslag aangetoond te hebben dat het eigenlijk doodsimpel is. Een handige schoolverlater zou hier al een eind mee zou komen als hij even wegwijs gemaakt zou worden. Het zou een hoop toekomstige pensioengaten kunnen voorkomen.

Jan Breestraat oktober 2009
Docent trendneutrale beurstechnieken
www.tarbo.nl<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?