dinsdag, januari 15, 2008

 

Succesvolle beleggers doen best zoals succesvolle ondernemers.

Door Ivan Baldewijns

Een succesvolle ondernemer is een bedrijfsleider die er in slaagt zijn bedrijf te laten groeien door jaarlijks zijn omzet en winst te verhogen. Een ondernemer zal zijn spaargelden alleen of met anderen slechts investeren omdat hij of zij gelooft dat de onderneming goede toekomst perspectieven heeft en dat de aandeelhouders er zullen beter van worden.

Geen enkele private persoon investeert om geld te verliezen. Welke belegger investeert om geld te verliezen?. Hoe meer een ondernemer het belegd kapitaal kan doen renderen hoe beter de ondernemer ervan wordt en hoe hoger de winsten zullen zijn voor de beleggers.

De belangen van ondernemers en beleggers zijn dus dezelfde. Beide nemen risico in de hoop dat het geïnvesteerd kapitaal meer zal opbrengen dan het startkapitaal.

In tegenstelling echter tot de ondernemer, kan de beleggers kiezen om te investeren in verschillende ondernemingen. De belegger kan immers zijn kapitaal spreiden en afwisselend beleggen in ondernemingen die de beste winstvooruitzichten lijken te hebben en waarvan de koers vandaag lager staat dan de fundamentele waarderingskoers.

De koers kan een belegger moeilijk manipuleren. De koerstrend van een aandeel is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit en winstvooruitzichten van een onderneming maar ook van het emotionele gedrag van kleine en grote beleggers. Koersen schommelen nu eenmaal maar hebben meestal niets te maken met de kwaliteit van een onderneming.

Hebt u ooit een ondernemer aandeelhouder gekend die bij een beurscrash al zijn aandelen heeft verkocht? Deze ondernemer weet gewoonlijk maar al te goed dat beurskoersen niet altijd de waardering van de onderneming weerspiegelen. De belegger die als ondernemer

wil investeren, zou er dan ook best aan doen zich in de eerste plaats te focussen op de kwaliteit en winstgroei van een onderneming. Wanneer kopen heel wat ondernemers nieuwe aandelen van hun onderneming? Is dat niet wanneer de koersen laag staan?

Nu kunnen we er als belegger van op aan dat ondernemingen in bepaalde aandelensectoren goed in de markt liggen terwijl anderen worden gemeden. Professionele beleggers proberen immers een glimp van de toekomst te krijgen door te onderzoeken in welke mate de producten van ondernemingen al dan niet gevoelig zijn voor wijzigingen in de economische cyclus.

Als belegger zouden we dus voor elke onderneming waarin we beleggen, moeten weten in welke economische sector de onderneming operationeel is en hoe cyclisch de producten en of diensten zijn die ze verkopen. Zo is bijvoorbeeld de omzet en winstgroei binnen de sector van de industriële ondernemingen gemiddeld meer onderhevig aan de economische cyclus dan de aandelen binnen de sectoren “diensten”.De activiteiten van ondernemingen die de dag dagelijkse behoeften van de gezinnen invullen zoals voeding en drank, gezondheid, ook wel defensieve aandelen genoemd, floreren meestal in tijden van laagconjunctuur. Bij hoogconjunctuur bieden dan weer aandelen uit de conjunctuurgevoelige sectoren betere perspectieven en zullen beleggers de defensieve aandelen mijden.

In de volgende tabel staat een leidraad voor de cyclische gevoeligheden van de ondernemingsactiviteiten. Deze leidraad is volgens ons zowel voor bedrijven als voor beleggers van groot belang.

Wenst u een aandeel te kopen of is er iemand die u een aandeel aanbeveelt, bekijk dan zeker even de volgende tabel en check welke producten of diensten de onderneming maakt en wie de klanten zijn van de onderneming. Gaat het om duurzame goederen zoals een auto, of om niet duurzame producten zoals drank en eten, verzorgingsproducten enz…In het eerste geval zal de afnemer twee keren na denken vooraleer te kopen. In het tweede geval zal de afnemer niet aarzelen te kopen wanneer het product of dienst nodig is.

De cyclische gevoeligheid van de ondernemingsactiviteiten.


belangrijk voor de ondernemer maar ook voor de belegger.
Sector

Soort

Type

niet duurzame

duurzame


producten

afnemer

uitgaven.

uitgavenbedrijven

gematigde conjunctuur-

zeer hoge conjunctuur-


duurzame en


gevoeligheid

gevoeligheid


kapitaal goederen.

consumenten

Lage conjunctuur-

hoge conjunctuur-

industriegevoeligheid

gevoeligheidbedrijven

Lage conjunctuur-

hoge conjunctuur-


niet duurzame


gevoeligheid

gevoeligheid


goederen

consumenten

zeer lage conjunctuur-

gematigde conjunctuur-
gevoeligheid

gevoeligheidbedrijven

Lage conjunctuur-

hoge conjunctuur-

dienstengevoeligheid

gevoeligheidconsumenten

zeer lage conjunctuur-

gematigde conjunctuur-
gevoeligheid

gevoeligheid

In de volgende tabel hebben we de Europese aandelensectoren ingedeeld in duurzame, niet duurzame en ook nog financiële diensten.

De “specials” kunnen in gelijk welke conjunctuurfase beleggers aangenaam verrassen.

In Beursaccent vindt u enkele van deze beloftevolle aandelen en markten.

De cyclische gevoeligheid van de ondernemingsactiviteiten voor de Europese aandelensectoren

belangrijk voor de ondernemer maar ook voor de belegger.
Duurzame

niet duurzame

Financiëlegoederen

goederen

diensten

Specials

structurele wijzingen in de


Auto's

niet cyclische

Banken

economie


Basis goederen

drank & voeding

Verzekeringen

alternatieve energie,


Cyclische

pharma

Financiële diensten

beloftevolle


Chemie

kleinhandel


beleggingsmarkten


Constructie

openbaar nut


valuta, goud, olie enz….


Industr.prod.

Media

Telecom

Technologie

Vrije tijd

Hoe moeten we deze tabel nu interpreteren?

In de eerste plaats willen we weten hoe het zit met de conjunctuur. Met andere woorden .

zitten we in een hoogconjunctuur fase of glijden we weg naar een recessie.

Stel even dat wij afglijden naar een recessie. Zouden ondernemingen die duurzame goederen produceren, het dan niet moeilijk krijgen om hun omzet en winst te verhogen?.

Indien dan ook zou blijken dat de winstgroei stil valt, is de kans dan ook niet groot dat de aandelenkoers van deze ondernemingen zou kunnen dalen?

Bijgevolg zullen beleggers de voorkeur geven aandelen van ondernemingen die niet duurzame goederen produceren. Beleggers zijn dan immers tevreden met een lagere return dan met cyclische aandelen mogelijk is.

Aandelen van banken en verzekeringsmaatschappijen zijn het meest interessant bij lage rente,

gezonde economische groei en goed beursklimaat. Zolang echter niet duidelijk is in de Verenigde Staten of er geen nieuwe lijken uit de kast zullen vallen bij de grote banken, zullen ook de koersen van de Europese bankaandelen moeilijk kunnen herstellen.

Het zal nu wel duidelijk zijn dat een belegger er alle belang bij heeft om voortdurend te weten welke thema’s binnen de beurswereld spelen en dus beloftevol kunnen zijn.

Evenzeer is het nodig wat studie te doen naar de activiteiten van de ondernemingen en na te gaan aan wie ze hun producten of diensten kunnen verkopen.

Last but not least zullen de koersen van de meeste aandelen zelden tegen de koerstrend bewegen van de marktindexen. Een reden te meer om wekelijks een idee te hebben van de toekomstige koerstrend van de markttrend, sectoren en aandelentrend.

Deze informatie kan u wekelijks vinden in de Indextimer. De Indextimer houdt de belegger voortdurend op het juiste aandelenspoor en zal beleggers, juist zoal in 1987 en 2002, tijdig verwittigen wanneer een “ beurscrash” dreigt. Ziet u in het huidige beursklimaat niet meer het bos door heen de bomen, aarzel dan niet en vraag hier een proefabonnement op de Indextimer die u veilig op het juiste aandelenspoor kan houden.


Labels: , ,
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?