donderdag, februari 23, 2006

 

Ongedekt opties schrijven

Deze week is er veel discussie over het al dan niet ongedekt schrijven van opties. Zoals u mogelijk weet heb ik in mijn verleden wel eens wat met opties gedaan en vanuit die hoek mag dan ook van mij verwacht worden dat ik er wel e.e.a. over kan uitleggen.
Om het even voor iedereen begrijpelijk te houden wil ik eerst even uitleggen wat schrijven van opties inhoudt.
In feite is het verkopen van iets dat u niet heeft. U komt als belegger (schrijver) op -1 te staan. Om de positie in de toekomst weer glad te strijken moet u ooit weer kopen. Daarmee komt de positie weer op nul. Als de optie verloopt komt de positie ook weer op nul. Immers, opties hebben een bepaalde looptijd. Het zal aan de restwaarde van die optie liggen of u bij het aflopen van die optie nog verplichtingen hebt.
Bij opties schrijven houdt het in dat u een plicht aangaat. U neemt de plicht op u, de geschreven positie te voldoen als de andere partij (de koper) u daarom vraagt.
Dit is dus een heel ander verhaal als een optie kopen, waarbij u 'een recht' koopt. Het recht de optie uit te oefenen. Tegenover dat recht staat dus de plicht van de schrijver. Als het u al boven de pet gaat, dan nu even zo houden. Ik kom binnenkort met een E-book over opties.

Aan de hand van enkele voorbeelden wil ik de risico's van schrijven even duidelijk maken.
Uitgangspunt is een AEX die op 460 staat. U hebt de verwachting dat de beurs verder gaat stijgen. U kan dan, kort door de bocht, een call kopen, of een put schrijven om daar van te profiteren.
Stel even u schrijft de Put juni 440 die u nog 7,40 zal opleveren.
Dit houdt in, als de AEX per de derde vrijdag in juni boven de 440 expireert, dan heeft u de verkregen 740 euro aan premie definitief in handen.
Dat lijkt dus mooi meegenomen. U opent de positie en u krijgt direct 740 euro op uw rekening bijgeschreven.
Ter afdekking van de verplichting vraagt u bank een margin, zodat de bank weet dat u, tot op zekere hoogte, aan uw verplichtingen kunt voldoen. Die margin is een geldbedrag ter afdekking dat op uw rekening moet staan en geblokkeerd zal worden.
Waar ontstaan de problemen?
Stel even, er vindt na beurssluiting in Amsterdam iets plaats waardoor wereldwijd de beurzen fors dalen. Over-night zien we de beurzen 5% dalen. De AEX opent de volgende dag op 437.
De geschreven optie juni 440, die u gisteren 740 opleverde doet nu ineens bijvoorbeeld 1500 euro (zeer ruwe schatting, waarschijnlijk nog aan de lage kant).
Het is nu de vraag of u wel in staat bent om die 1500 euro op te hoesten. Immers had u er rekening mee gehouden dat u de premie zou mogen houden, maar ineens staat u zwaar in het rood. Uw geldmachine vanuit het schrijven van opties, is in één nacht uw molensteen geworden. Hoe kunt u hier vanaf komen, want u wilt natuurlijk liever niet 1500 euro willen gaan betalen voor iets waar u eerder slechts 740 euro voor verkregen hebt.
De meeste beleggers bevriezen op zo'n moment. Ze gaan 'als een hert op de snelweg' naar de koplampen, in dit geval het scorebord van de beurs kijken, wachtend tot de aanstormende beurs ze gaat vermorzelen en hopende dat dit niet gaat gebeuren.
Mocht vanaf dit punt de beurs verder dalen, dan zal de aangegane verplichting steeds duurder gaan worden. De bank gaat vragen de rekening aan te vullen. Als dat niet tijdig gebeurt zal de positie door de bank gesloten gaan worden tegen de dan geldende koers. Dit is de gevreesde 'Margin Call', iets dat in de beursdaling van 2000 en 2001 de daling alleen maar verder deed versnellen.
Een in feite geringe koersdaling van 5% leidt tot de eerste margin calls die weer, vanwege het extra aanbod, leidt tot een verdere daling waarmee de kale schrijvers al heel snel heel zwaar in de problemen komen. Dit gaat steeds sneller waarbij schrijvers hun posities moeten afdekken, doorrollen of sluiten. Daar de meesten als het 'bevroren hert' gaan wachten op de margin call van de bank wordt het vaak een gedwongen sluiting van de posities, met enorme verliezen tot gevolg. (Als de beschikbare financiële ruimte op de rekening niet toereikend is zal de bank het handelen enorm beperken. U mag dan alleen nog maar sluiten en niet nieuw openen)
In het verleden zijn over-night koersdalingen van 10% met enige regelmaat voorgekomen. Iedere zoveel jaar zien we er wel één, soms zelfs meerdere keren in een jaar.
U kan dat risico afdekken door 'gedekt' posities te schrijven. Dit verlaagt uw margin, en beperkt het genomen risico.
Ik geef een voorbeeld:
U schreef de put juni 440 voor 740, maar kocht ook de put juni 420 voor 410 euro. Uw opbrengst is nu 740 verkregen premie minus 410 voor de gekochte positie = bruto 330 euro opbrengst. Uw maximale verlies dat u kunt oplopen is nu 'slechts' 2000 euro per positie, min de verkregen premie van 330 euro. (verschil tussen 420 en 440 is 20 punten. Eén punt staat voor 100 euro)
Zelfs al zou de beurs 80% dalen, dan nog ben u nu tot dat maximale verlies afgedekt. Nog altijd een fors bedrag, maar u weet hoeveel risico u loopt en als het goed is houdt u er rekening mee dat het zou kunnen gebeuren.
Op die manier beleggen is heel bewust beleggen. U kan de opbrengst mogelijk verbeteren door met time spreads te werken. Door bijvoorbeeld lang te schrijven en kort te kopen of andersom. U moet dan steeds tijdig een volgende serie oppakken. Er is hierin heel veel mogelijk, maar Alex constateerde al dat veel te veel beleggers nu totaal niet meer aan afdekken doen.
Een forse beursdaling is al enige tijd niet meer voorgevallen en beleggers raken er mee vertrouwd dat de beurs amper van haar plaats komt.
Afdekken wordt als 'zonde van het geld' gezien.
Het is de klassieke de manier om enorm onderuit te gaan.

Op dit moment hou ik zelf geen geschreven posities meer aan. Niet gedekt en niet ongedekt. De reden is dat in mijn ogen de premies te laag zijn en de kans op een toenemende bewegelijkheid van de beurs te groot is.
Zodra de beurs weer gaat bewegen neemt de volatiliteit weer toe. Dit houdt in dat de premies van opties op dat moment ook weer toenemen. Immers neemt de kans bij een toenemende bewegelijkheid toe dat extreme uitslagen gaan voorkomen. Die toegenomen kans zien we terug in hogere premies voor de opties. Op het moment dat de bewegelijkheid toeneemt wil je als optiebelegger niet in geschreven posities zitten. Het is veel interessanter om aan het eind van een zeer bewegelijke periode opties te gaan schrijven. Kortom, het is nu fundamenteel niet de tijd voor geschreven opties, zeker niet voor ongedekte opties. Zoveel risico zou je als belegger niet moeten willen lopen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?