donderdag, januari 27, 2005

 

Het voordeel van kleine winsten


Beleggers laten zich graag richting ondersteunende services lokken door enorme winstpercentages, maar realiseren zich vaak niet dat de enorme uitslagen per trade ook wel eens hun duistere keerzijde hebben.

Vooral beleggers met in feite te weinig vermogen laten zich graag verleiden door de enorme percentages en helaas haken de meesten al snel zwaar teleurgesteld af. Dit soort teleurstellingen valt vooral te voorkomen door het rustiger aan te doen.

Bedacht moet namelijk worden is dat er voor die mooie winstpercentage's van 60% tot soms wel 700% per jaar ook wat nodig is; namelijk een toegenomen risico.

Dat hoeft niet erg te zijn, mits u als belegger de ervaring en het geld heeft om er mee om te gaan.

Er is immers geen belegger of service die het voor elkaar krijgt alleen maar winstgevende trades te doen.

Ik sprak gisteren een serviceverlener die vorig jaar in totaal ruim 700% rendement behaalde. Als u niet weet of dat goed of slecht is... ik ben nog geen betere tegengekomen.....

Ondanks dit enorme percentage verloor hij maar liefst 85% van de abonnees die zich gedurende het jaar hebben aangemeld voor zijn service. Een aantal daarvan was niet tevreden...

Let wel, die ruim 700% is echt gehaald, daar is geen discussie over!

Een punt waar in mijn ogen iets teveel abonnees over vielen is dat maar liefst 60 procent van zijn trades verliesgevend was.

Ondanks dat had hij wel ruim 700% rendement. (rekening houdend met gemiddelde transactiekosten)


Het kan u echter als nieuwe abonnee maar zo gebeuren dat uw eerste vijf trades verliesgevend kunnen zijn. Hoeveel vertrouwen is er dan nog over als de zesde trade aangekondigd wordt? Die vijf trades kunnen u immers ondanks stop loss in geld al flink wat gekost hebben. Geen punt als er dan in totaal minder dan 5% van uw vermogen verloren is gegaan, maar als die paar trades procentueel een (veel) groter verlies opleverden wordt het pijnlijk en soms is er simpelweg geen geld meer om nog verder te gaan. Niet de service zat fout, want de stop loss werd strak gehanteerd, maar beleggers met een te klein vermogen namen een, voor de omvang van hun portefeuille, veel te hoog risico. Ze trokken als het ware een te wijde jas voor hun vermogenspositie aan.

Zonde, want als ze met hun beschikbare vermogen eerst een rustiger service gekozen zouden hebben, dan had dat kleine vermogen rustig aan kunnen groeien tot een groter vermogen. Als er dan eenmaal meer geld beschikbaar is, dan mag het risico ook omhoog.

Haastige spoed is zelden goed. Zelfs 700% rendemend op jaarbasis kan een kleine portefeuille ten gronde richten. Dat besef komt vaak pas achteraf. Men ziet alleen de winsten, niet de risico's.

Die 700% winst is dus niet voor iedereen weggelegd. Ik hoop dat ik met dit artikel duidelijk heb kunnen maken waarom.

Tom Lassing

www.beursbox.nl


donderdag, januari 20, 2005

 

EBAY valt tegen


Gisteren bleek Ebay, de online veilingreus, een winst te rapporteren die 1cent !!!! onder de consensus van de analisten lag.
Het aandeel verloor uiteindelijk inclusief de nabeursehandel 15% aan waarde.

Dat hield in dat het bedrijf dus 10 miljard dollar minder waard werd omdat de WINST per aandeel 1 cent lager was dan de vreselijk optimistische analisten hadden voorzien.

Mark Twain schreef ooit eens dat hij helaas niet meer tijd had gehad, want anders had hij een kortere brief gestuurd.

In feite zou ik dat ook ter harte moeten nemen, omdat ik in feite door het bovenstaande goed weer te geven en daar dus even de tijd voor te nemen al genoeg kan zeggen.
Ook u zult immers de belachelijkheid van de koersafstraffing om de genoemde reden inzien.

Feit is natuurlijk dat Ebay de laatste jaren steeds weer verraste. Vrijwel niemand zag de kracht die zich opbouwde bij Ebay en bij Yahoo. In een slechte markt trokken die heel wat handel naar zich toe en terwijl de rest van de sector op apegapen lag, werden deze twee bedrijven steeds sterker.
Op dit moment is daar een grootheid bijgekomen, namelijk Google, maar is tevens bij beleggers het besef toegenomen dat Internet nu pas volwassen is geworden en dat er een enorme economische kracht in opgesloten zit. Beleggers zien nu pas de potentie en zijn dan zwaar teleurgesteld als een reus als Ebay niet aan hun hoogste verwachting kan voldoen.
Met een K/W die op 90 ligt is Ebay ook al tijden veel te hoog gewaardeerd. Te laat op de trein springen wordt hard afgestraft en als dan de belegger naar buiten tuimelen, dan kan het hard gaan.
Ebay ondertussen blijft wel Ă©Ă©n van de drie Internet reuzen. Het bedrijf staat als een huis. Beleggers lieten gisteren alleen de waarderingsballon even wat leeglopen. In feite zou het aandeel nog 80% moeten dalen voor het als beleggingsobject weer hot mag worden genoemd.

Ik heb helaas nooit aandelen van dit bedrijf gehad. Ik was zo stom op op het juiste moment geen geld vrij te hebben voor een investering in dit bedrijf. Ik was daar niet alleen in. 95% van de beleggers had dat probleem de afgelopen 5 jaar.

Tom Lassing
www.beursbox.nl

zondag, januari 16, 2005

 

AFM registers


Insiders en aanmerkelijk belang houders zijn verplicht om binnen zekere grenzen hun gedane aan- en verkopen te melden bij de AFM. De AFM houdt die registers bij.
De registers zijn openbaar, maar opdat we niet allemaal dagelijks naar de Paleisstraat hoeven af te reizen worden de registers ook op Internet gepubliceerd.
De AFM medewerker met wie ik er over correspondeerde gaf al aan, de aandeelhouder moet binnen een bepaalde tijd de melding doen. Echter nergens in de wet is geregeld hoe snel de AFM het regsiter bijgewerkt moet hebben.
Hoewel de AFM het 'zo snel mogelijk' doet, bestaat hier dus de kans dat de aandeelhouder na zijn melding bij de AFM al in beperkte kring bekend maakt wat hij/zij heeft gedaan, terwijl het register bij de AFM nog niet is bijgewerkt.
Als de AFM dan toch zoveel wetten om wil gooien, laat ze dan dit gat ook even dichten.

Tom Lassing
www.beursbox.nl

zaterdag, januari 15, 2005

 

De eerste vijf handelsdagen

 Door: Tom Lassing


Kan je als belegger aan de eerste vijf handelsdagen van het jaar
zien hoe het de rest van het jaar op de beurs zal gaan worden?
Het komt nog wel eens ter sprake en ook gisteren kreeg ik deze
vraag door een bezoeker van beursbox.nl gesteld.

Er is maar �©�©n manier om daar uit te komen en dat is de afgelopen
jaren eens te kijken naar hoe het er uit heeft gezien.
We nemen even een paar mooie en een paar mijnder mooie jaren
en daarom beginnen we in 1996

We openden in 1996 op 221,39 en de vijfde beursdag eindigden we op 227,36 (koersen kunnen een fractie afwijken)
Dat jaar sloten we af op 294,19. De lijn van de vijf eerste dagen klopte dus in 1996.

In 1997 openden we op 290,29 en na vijf handelsdagen stonden we op 295,91. Weer een aardige winst, maar procentueel was het minder dan een jaar eerder.
We sloten 1997 uiteindelijk af op 414,68.
Ook in 1997 kwam de stelling dus uit.

In 1998 begonnen we het handelsjaar op 420,26 en na vijf handelsdagen stonden we op 420. Dat voorspelde dus niet veel goeds voor 1998.
We sloten het jaar af op 538,67... De voorspelling dat we een slecht beursjaar zouden hebben op basis van de eerste vijf handelsdagen is in 1998 dus pertinent niet uitgekomen.

1999 kennen we allemaal nog als hypejaar, toen de beursbomen tot in den hemel groeiden. We begonnen het jaar op 545,85. Na vijf dagen stonden we 559,64. Een leuke winst, maar binnen die vijf dagen waren we ook al intraday op 587,5 geweest. Het waren toen heftige tijden.
We sloten het jaar af op 671,46. De voorspelling was dus ook dit jaar goed uitgekomen het staat 3 tegen 1 voor de voorspelling.

2000 begonnen we op 677,06 en na vijf dagen stonden we op 644,93. Intraday hadden we in tegenstelling tot in 1999 al een dieptepunt opgezocht en wel op 620,2. Wat hebben we het tegenwoordig dus maar rustig op de beurs.
Het jaar sloten we af op 637,79. De voorspelling kwam uit, maar in feite was het verschil tussen de stand na 5 dagen al bijna bereikt.

2001 Zijn we begonnen op 636,23. Na vijf dagen stond er 631,27 op het bord. Een daling en de vraag was indertijd, was het jaar 2000 een waarschuwing, of gaan we inderdaad onlaag. We weten nu het antwoord al want beleggers die toen ook actief waren vergeten dat jaar niet snel meer. We sloten het jaar af op 506,75. De voorspelling is ook in 2001 weer uitgekomen!

2002 Werd begonnen op 503,45 en eindigde vijf dagen later op 494,32. Ook dat zou volgens de analyse dus een slecht jaar moeten worden. We sloten dat jaar op 322,77. Wederom een dramatisch verlies en wederom bleek de ingezette daling in de eerste vijf dagen correct te zijn.

2003 Begonnen we op 323,88 en sloten we na vijf dagen op 328,85. Eindelijk zouden we een goed jaar tegemoet gaan zien, tenminste dat lijkt ons deze methode te zeggen.
We sloten 2003 op een stand van 377,54 af. De methode klopte wederom.

2004 Begonnen we op 338,77. Na vijf dagen stond er 345,31 op het bord.
Een positief jaar zouden we ons naar kunnen toewerken.
We sloten op 348,08. Het was niet veel, maar ook in 2004 kam de methode uit.

De conclusie is dat het de laatste jaren bijna altijd uit is gekomen.... We begonnen dit jaar op 348,25. Als we vrijdag om 17:30 uur even kijken naar de stand, dan weten we met 80% zekerheid wat de rest van het jaar ons gaat brengen.
De persoon die daar echt op durft blind te varen is zeer heldhaftig, of ronduit een dwaas. Vult u het zelf maar in.


Tom Lassing
www.beursbox.nl

vrijdag, januari 14, 2005

 

Impact Wfd nog deels onduidelijk


De Wet financiële dienstverlening (Wfd) komt eraan. Dit is de wet die de regelingen betreffende alle financiële producten en diensten moet omvatten en die in feite de ruggegraad van het bestaansrecht van de AFM zal gaan vormen.
De AFM wil graag de totale controle over de financiële sector en heeft daarom haar juristen aan het werk gezet om met een wetsvoorstel te komen. Er moet vooral meer geregeld worden, daar komt het in feite wel op neer. Niet alles van wat de AFM wil is een slechte zaak, maar het vrije ondernemersschap wordt zeker geen plezier gedaan met de invoering van deze wet.

Het doel van de wet

- Meer bescherming consumenten
- Meer toezicht over de financiële sector
- Meer inkomsten voor AFM
- Meer gelijkheid tussen de verschillende subsectoren binnen de financiële sector
- Kwaliteitsverbetering aanbieders

De financiële sector is met dit wetsvoorstel wel in rep en roer, want eind dit jaar gaat de AFM bepalen wie er nog een onderneming in de financiële sector heeft en wie niet. De grote vaste aanbieders van hypotheken en leningen zijn wel zeker van hun bestaan, maar vooral kleine tussenpersonen en aanbieders van relatief nieuwe producten lopen kans dat hun bestaansrecht in het geding is.
De AFM stelt het heel simpel, als dat zo is moet je je klanten maar overdragen en de deuren sluiten...

Waar de impact van deze wet het meest gevoeld gaat worden is bij de aanbieders van en bemiddelaars in verzekeringen, consumentenkredieten en hypotheken.
Toch houdt de AFM een slag om de arm, want graag spreken ze ook van "financiële dienstverlening" zonder specifieker te worden.

Dat gaat dus verrassend genoeg ook spannend worden voor partijen die een stuk marketing regelen. Wanneer ben je net als een krant of radio en TV een aanbieder van een advertentieruimte en wanneer ben je ineens een vergunningsplichtige entiteit geworden?

Ik voor mijzelf ben er wel uit. Zolang er geen persoonlijke financiële gegevens nodig zijn, of vastgelegd moeten worden is er naar mijn idee geen sprake van een relatie met een consument die een vergunning op basis van de Wfd nodig maakt.
Even om dat te verduidelijken. Een krant (of een website) kan een advertentie van een verzekeraar opnemen waarbij iemand die geĂŻnteresseerd is, rechtstreeks naar de aanbieder zal gaan. Het is duidelijk dat de krant geen Wfd entiteit hoeft te worden.
Stel dat die krant (of een website) dezelfde advertentie zet, maar de consument vraagt om via de krant of via de website aan te melden en vanaf dat punt (zonder financiële gegevens van de klant te kennen of door te geven) de klant doorgeeft aan de financiële dienstverlener, dan is er in mijn ogen nog altijd geen sprake van een wfd entiteit.

Wanneer een advertentie gezet wordt, de klant zich moet melden bij de krant of de website met zijn/haar financiële gegevens en deze dan dienen voor het makkelijker in behandeling nemen bij de advertentiezetter is er naar mijn idee al wel sprake van een relatie in de zin van de Wfd. Immers houdt dit in dat er individueel al gegevens over de financiële staat van iemand worden verzameld. Ik kan me er volledig in vinden dat de AFM dat dan onder haar vleugels wil brengen. Het zou de grens duidelijk maken, namelijk individuele gegevens van financiële aard.
Een logische lijn, dat zult u waarschijnlijk wel met me eens zijn.

Vanuit informeel contact met de AFM was deze lijn overigens nog niet zo duidelijk. Ik heb de persoon die ik sprak even in een klein valletje gelokt door niet te praten over de krant, maar alleen over een website. Het grappige is, als het een website betreft, dan gaan er daar allemaal alarmbellen rinkelen en dan gaan ze ineens anders denken.
Toen ik een financiële advertentie op een website aangaf, toen was er volgens de AFM al direct sprake van een Wfd entiteit en moest de website-eigenaar vergunningen aanvragen. Pas toen ik de vergelijking met de krant erbij haalde werd er teruggekrabbeld. Het was informeel, dus geen officieel standpunt, maar het maakte mij wel duidelijk dat ze soms nog moeite hebben met de reikweidte van de wet. Als de AFM daar al last van heeft, reken er dan maar op dat de markt dat ook heeft.
Het betreft nu een wetsvoorstel en na de invoering van de wet zal uiteindelijk de rechter de reiking van de wet moeten toetsen. Tot dat moment hou ik het op mijn interpretatie.
Voor de AFM is het nu makkelijk. Ze wijzen op artikel 10 zodra er ook maar de schijn van een product in de financiële sector aanwezig is.
Artikel 10 zegt:
Het is verboden in of vanuit Nederland een financiële dienst te verlenen zonder daartoe van de toezichthouder een vergunning te hebben verkregen.
- Het is maar net de vraag, wat is nu precies een financiële dienst zoals bedoeld in de Wfd? Uiteindelijk zal het wel duidelijk gaan worden. Het is de vraag hoeveel ondernemingen en ondernemers het slechtoffer zullen zijn van de weg om dat uit te gaan vinden.

Ik blijf het allemaal een enorme bettuteling vinden, maar onze gekozen volksvertegenwoordiging wil, onder aanvoering van de AFM en de grote aanbieders van financiële producten, de markt graag dichttimmeren en beveiligen. Fraude en bedrog zal er niet mee uitgebannen worden. Slechts een aantal mogelijke en potentiële bedroglijnen zullen worden voorkomen of lastiger gemaakt worden. Het feit ligt er dat de grootste fraudes keer op keer bij de grootste aanbieders met alle vergunningen plaatsvinden. Die krijgen dan een boete waar smakelijk om gelachen wordt en houden al hun vergunningen toch wel.
Als u bij een grote bank of verzekeraar een product aanvraagt heeft u een enorm grote kans dat u met iemand in contact komt die geen enkel diploma op het gebied van het financiële product heeft. Hogerop in de hiërargie zijn die diploma's wel aanwezig en dat is voor de wetgever voldoende. Bij een kleine aanbieder van een product, of bij een kleinere tussenpersoon moeten alle diploma's persoonlijk in bezit zijn. Deze marktongelijkheid wordt ook met deze nieuwe wet niet weggenomen. Ik blijf dat een ongewenste zaak vinden. In principe zouden ook de grote aanbieders gedwongen moeten worden IEDEREEN die de producten actief in de markt zet de benodigde diploma's te laten halen. Daarmee zullen de werknemers van die grote aanbieders ook veel meer waard worden en komen die sterker te staan bij bijvoorbeeld loononderhandelingen en ontslagrondes.

Een vraag die consumenten en aanbieders van tipservices nog wel eens hebben is of deze services onder de nieuwe wet zullen vallen. Mijn verwachting is dat dit niet zo is als het product van deze service niet specifiek op Ă©Ă©n consument gericht zijn. In Ă©Ă©n van de toelichtingen wordt er het volgende over gezegd:
Met �bepaalde consument’ wordt bedoeld dat adviezen in meer algemene zin, zoals adviezen opgenomen in boeken, tijdschriften, mailings of aanprijzingen in reclameboodschappen buiten de definitie vallen.

Hoewel ik als uitgever dus wel degelijk een rol binnen de financiële sector heb, vallen mijn huidige werkzaamheden zowel nu als straks buiten het gebied van de AFM.
Een situatie die ik bijzonder graag zo wil houden.

Tom Lassing
www.beursbox.nl

woensdag, januari 12, 2005

 

Bedrijfsovername en opties een gevaarlijke combinatie


De laatste week is het gerucht in de markt over een overname of fusie van ABNAMRO door Bank of Scotland. Het hele verhaal is al tegengesproken door Groenink, maar hij zou de eerste CEO niet zijn die een leugentje om bestwil verteld. Immers zou toegeven dat er sprake van een dergelijke fusie is erg slecht voor de marktpositie zijn. Of het nu waar is of niet, wat zouden voor optiebeleggers de consequenties zijn als het wel waar zou zijn?

We gaan even na welke risico's u loopt als schrijver of koper van opties in het geval ABNAMRO inderdaad overgenomen gaat worden.

Een belangrijke regel op de Optiebeurs is dat er bij een overname of faillissement een fair value waarde voor de opties berekend kan gaan worden. Dit houdt in dat op basis van de Black & Scholes formule een waarde aan de nog openstaande opties toegekend gaat worden.

Dit kan rampzalig voor beleggers uitpakken en dan met name voor beleggers die opties geschreven hebben, maar ook voor beleggers die op verlies staan met hun optieppositie en nog hoop hadden op verbetering van die positie.
Het kan daarbij dus een ramp zijn voor een door u ingenomen positie waarbij uw visie dus uitkomt, maar u geen uitkering krijgt vanwege die fair value afrekening.

Heel eerlijk zou het zijn als de overnemer (bij een overname) ook de opties zou afrekenen. Dat is echter administratief lastig gebleken en doet af aan het feit dat alleen aandeelhouders eigenaren zijn. Optiebeleggers hebben bij gekochte opties alleen maar een recht op aandelen tegen een bepaalde prijs in handen, maar niet het aandeel zelf.

Er is dus ook wat te zeggen voor fair value, als minst kwade van de slechte oplossingen die mogelijk zijn.

Stel even, ABNAMRO gaat voor 22 euro per aandeel overgenomen worden. Uw gekochte call optie feb 22, die u een maand geleden voor 3,50 kocht (fictieve prijs) is een dag voor de bekendmaking nog slechts 1,50 waard. U heeft echter goede hoop dat in de beste maanden van het jaar de koers van de bank nog wel zal aantrekken. Nu met de bekendmaking daalt de premie van de optie snel tot intraday (door paniekverkopen) even 0,25. Er is immers niet veel hoop meer op nog meer geld. Slimme rekenaars echter berekenen dat volgens Black & Scholes de opties op moment van de bekendmaking nog 1,10 waard waren.
Voor de koper een mooi gegeven, want in plaats van kans maken op een waardeloze afloop is er hier toch nog een kans op 1,10. De waarde van de opties loopt dus gaande de einddatum naar 1,10 waarop op een bepaald moment afgerekend zal worden.
De schrijvers van de optie hebben echter een probleem. Door de overname van ABNAMRO op 22 is hun optie in feite waardeloos geworden. Prachtig, want eindstand is 22 euro en dat is net de uitoefenprijs van de optie. Deze schrijver rekent zich dus al rijk. Dan plotseling komt die fair value de hoek om kijken en schiet de prijs weer op naar 1,10. Een flinke domper, want de overnemer heeft wel bepaald dat de aandelen slechts 22 euro waard zijn... Kortom, niet veel optiebeleggers zullen aan het eind van het liedje blij zijn met die overname. Zelfs al komt er nog een ander bod, dan nog zullen de opties tegen het eerste bod worden afgerekend als al een bepaald punt bereikt is. Het ingezette administratieve proces is immers niet meer te stoppen en zal worden voortgezet.

Bij overname geruchten is het daarom beter in de aandelen te handelen dan in de opties, tenzij u ziet dat de onderwaardering ten opzichte van de Black & Scholes formule extreem afwijkt door paniek op de beurs.

Als u dat ziet kunt u op dubeltjesjacht gaan. Het is pas interessant bij hoge volumes en ik verzeker u, u bent de enige niet die zo slim is.

Tom Lassing
www.optiespecialist.com

dinsdag, januari 11, 2005

 

Dogs of the Dow


Geschreven voor www.beursbox.nl door Maarten Verheyen van www.smartcapital.be.1. Een simpele manier om de beurs te kloppen
____________________________________________

Er bestaat een simpele manier om verbluffende resultaten te realiseren. Deze methode heeft sinds 1973 een gemiddelde
return van 17,7% opgeleverd. In dezelfde periode steeg de Dow Jones Industrial Average met 11,9%.

Deze simpele manier van stock-picking zorgde voor een outperformance van bijna 6%. Fondsbeheerders die dergelijke
rendementen neerzetten, worden aanbeden.

Maar er is niettemin geen enkele fondsbeheerder die deze methode in de praktijk toepast. Daarvoor is de methode te
simpel. Op vijf minuten ben je klaar en heb je een lijst van aandelen die het in 2005 waarschijnlijk weer beter zullen
doen dan de markt.

Hoe werkt het? Je neemt aan het begin van het jaar de 10 aandelen uit de Dow Jones index met het hoogste
dividendrendement. En dat is het!

Voor 2005 levert dit het volgende aankooplijstje op:

SBC Communications
General Motors
Altria
Merck
Verizon
JP Morgen Chase
Citigroup
Dupont
Pfizer
General Electric

Deze selectiemethode staat bekend als "Dogs of the Dow". Het aardige is dat deze aandelen ook in moeilijke tijden
weten te presteren. Zo steeg de selectie 6,4% in 2000, daalde 4,9% in 2001 en daalde 8,9% in 2002 om in 2003 28,7% te stijgen.

Het gevolg is dat beleggers die beleggen in de 'Dogs', reeds in 2003 hun verliezen van 2000-2002 gerecupereerd hebben en hun portefeuille nieuwe hoogtepunten bereikt. Iets waar de gemiddelde belegger in 2005 alleen maar van kan dromen.

Meer info over deze methode vind je hier: http://www.dogsofthedow.com/


Heeft u al een abonnement op de gratis Nieuwsbrief van Beursbox.nl? Klikt u op: www.beursbox.nl/update.html

maandag, januari 10, 2005

 

Trendmethodische Aanpak

Deze methode is door Tom Lassing van beursbox.nl ontwikkeld vanuit een jarenlange ervaring met beleggen. De methode maakt gebruik van zichtbare trends en marktbewegingen.
Niet de belegger bepaalt wat op een gegeven moment een aardige positie zou zijn, maar de methode geeft dit aan omdat de markt het niet altijd toestaat om in bepaalde posities te zitten. Deze methode is dan ook geen vaste standaard, net zo min als dat een belegger bekend staat als daytrader of TA'er.
Soms maakt de methode gebruik van daytrading, soms van Technische Analyse (TA) etcetera. Nogmaals, de markt bepaalt wat de beste methodiek in een bepaalde markt is.


In de kern is de methode verbluffend simpel. Hieronder treft u in tabelvorm de basis van de methode aan.
Tabel 1 - De grote lijnen, herkenbare perioden:

A Neutrale /dalende beurs
B Stijgende beursC Hype beurs
1Koop hoeksteenaandelen(*) in de sterkste twee
trends
Houd de hoeksteenaandelen vastNeem deels winst op de hoeksteenaandelen
2Schrijf op deze stukken optiesKoop kansrijke aandelen/opties in de sterkste
twee trends
Koop "gokjes" in de sterkste twee
trends, maar zit er bovenop
3Werk eventueel met opties
(gekocht/geschreven)
Koop beleggingsfonds-aandelen in de
top indexen
Verkoop, zodra de hype over is, en
houd daarna alleen het restant hoeksteenaandelen in
portefeuille

(*) Hoeksteenaandelen: de sterkste bedrijven in de sector, bij voorkeur in de sterkste twee trends die u heeft vastgesteld.

Tabel 2 - Nadere uitwerking van in eerste tabel herkende perioden:

A1


Hier is uw kans om aandelen in de absolute topbedrijven te kopen. Neem de tijd om goed te bedenken wat de sterkste trend van de aankomende tijd gaat worden. Laat alle andere posities links liggen, en koop alleen de bestekwaliteit binnen de door u gekozen trend.A2


Door korte Callopties te schrijven kunt u, ondanks een mogelijk dalende markt toch inkomsten verwerven. Overigens blijken vaak de topaandelen het minst te dalen.A3


U kunt de posities die u heeft, beschermen met Putopties. Een andere mogelijkheid is, het schrijven van Putopties, waarmee u de kans krijgt de absolute topaandelen tegen een van tevoren bepaalde prijs te kopen. Doe dit alleen met die aandelen waar u ook echt de stukken van wilt
hebben. Op uw bezit, maar ook kaal, kunt u Call opties schrijven.B1


Toen de beurs niets deed heeft u uw positie in de absolute topaandelen vergroot. U ziet, nu de beurs weer stijgt, dat uw portefeuille snel in waarde stijgt.B2


Zodra de beurs heeft bewezen in een stijgende trend te zitten gaat u ook posities innemen in de bedrijven die het goed doen, maar nog niet tot de absolute top behoren. Beperk u tot de sterkste twee trends die u herkent.B3


Om de spreiding van uw portefeuille in stand te houden koopt u beleggingsfondsaandelen van de topindexen.C1


Zodra de beurs hype trekjes laat zien is het tijd om rustig wat winst te nemen op de hoeksteenaandelen.C2


In een hype beurs is het makkelijk zaken doen. Probeer mee te rijden op die voortdenderende trein binnen de reeds herkenbare sterkste trend. Een extreme mogelijkheid in deze periode is daghandel. Houd in deze periode de vingeraan de pols, want de hype is een keer over.C3


Op een kwade dag is de hype over. De index 10% omlaag, dat soort zaken. Verkoop al uw
posities, behalve uw resterende hoeksteenaandelen. Bepaal of de reeds in bezit zijnde hoeksteenaandelen dat predikaat nog steeds verdienen. Het is tijd de portefeuille fors te
schonen.


zondag, januari 09, 2005

 

Met korting in Azië beleggen


Door: Marc Haagen
29 dec 2004


« The most powerful earthquake in the world in 40 years triggered massive tidal waves that slammed into at least five Asean countries, killing more than 3000 people ».

Dit was het bericht dat MSNBC Breaking News meldde op mijn nieuwsticker, de ochtend van 26 december 2004. Ondertussen is het dodental opgelopen tot meer dan 60.000. Onze gedachten zijn bij allen die onder de gevolgen lijden…

Een zeer hevige aardbeving heeft verschillende landen in de Zuid-Oost Aziatische regio getroffen. Meestal hebben zulke rampen - zoals ook bijvoorbeeld eerder de vogelgriep - nefaste invloeden op het beursgebeuren in het betreffende werelddeel. Maar zoals telkens weer is gebleken, zijn zulke calamiteiten net goede instapmomenten. De verslagenheid en angst zijn groot en zetten mensen intuïtief aan tot extreme reacties, ook op de beurzen. Crisissen bieden kansen; kijk maar naar het Chinese letterteken voor « verandering ». Dat bestaat uit twee delen : Crisis en Opportuniteit. Een ander goed voorbeeld is de muntcrisis die deze regio trof in de jaren 1997-1998; ondertussen staan de diverse beurzen alweer een pak hoger.

Danny Van Quathem, analist bij SG Bank De Martelaere in oktober 2003 : « Het cynisme van de beurs (…). Men kan het uitleggen of vergoelijken als overdrijving (psychologie en liquiditeit), maar het blijft cynisme. Wat opgehemeld wordt, wordt even later afgebroken. En na verloop van tijd herbegint de cyclus (…) Alles keert terug. Zelfs een stierenmarkt. Maar vergeet niet dat stierenmarkten geen vastgestelde cycli hebben. Soms duren ze twee jaar, soms vier, soms één of anderhalf jaar. Een matig cynisme volstaat ».

Deze regio strekt zich uit over de dichtstbevolkte landen op aarde, zijnde de zogenaamde vier Aziatische Tijgers Hong Kong, Singapore, Taiwan en Zuid-Korea (zo genoemd omwille van hun snelle economische ontwikkeling in de jaren 80 en 90), India, China, Thailand, de Fillipijnen, Laos, Vietnam, Maleisië en Indonesië. Zij bieden voor de lange-termijn-beleggers opportuniteiten voor de komende decennia. (We laten Japan hier met opzet buiten beschouwing omdat dit land een snel verouderende bevolking heeft).

Voor ons westerlingen zullen op het eerste gezicht alle Aziaten zo’n beetje op elkaar lijken, net zoals van hun kant alle blanken misschien ook op elkaar trekken. Toch hebben zij voor ons allemaal één ding gemeen : zij beschikken over industrieën in volle ontwikkeling. Ze hebben nog veel « catching-up » voor zich, om uiteindelijk, ooit, « onze » levensstijl of tenminste ons welvaartsniveau te bereiken. Het betreft hier een jonge, hard werkende mensenmassa, die toch nog veel weet te sparen. In de loop der jaren heeft zich een groeiende middenklasse gevormd, die goed opgeleid is en zich meer en meer wil meten met onze westerse manier van leven.

Het is geen wonder dat « since 2000, emerging economies have grown two and a half times faster than rich ones » (bron : The Econmist, december 2004). Op de beleggingssite IEX.nl schreef men een maand eerder over dit onderwerp : « Enkel de opkomende markten en dan vooral Aziatische laten overtuigende groeicijfers zien. Zij zijn de hoop voor de toekomst, met India en China als economische wereldmachten in wording ».

Met het thema Azië zitten we m.i. goed voor de rest van ons leven. Op voorwaarde wel dat we onze middelen spreiden in de tijd.

Ik geef het voorbeeld uit « De 10 beste beleggingssystemen », een dun maar waardevol boekje uit het jaar 2000 van de hand van Peter van der Tuin, financieel redacteur bij het Nederlandse dagblad De Telegraaf Hij noemt het « continu gemiddeld kopen », waarmee hij bedoelt maandelijks of tenminste met een grote regelmaat, steeds hetzelfde bedrag in enkele goede aandelenfondsen te storten. « Als de koers van de aandelen of participaties laag staat, koopt u automatisch méér aandelen. Als de koers van de aandelen hoog staat, koopt u automatisch minder. Over een aantal jaren genomen, heeft u dus veel gekocht op de lagere niveaus en weinig op de hogere. U heeft dus automatisch zeer scherp ingekocht, uw timing was automatisch goed ». Dit gaat inderdaad bijna altijd op, omdat over een langere termijn gezien de beurzen altijd stijgen. En een flinke crash af en toe deert u niet in het minst, omdat u dan méér koopt voor hetzelfde geld. In tijden van crisis zouden we dus moeten durven méér te investeren in plaats van minder - of in plaats van te vérkopen zoals paniekreacties ons zouden kunnen ingeven. Dat heet dan investeren met het hoofd in plaats van met het gevoel of vanuit de buik.

Toch gaat er m.i. nog te weinig belangstelling uit naar deze regio die de toekomst in handen heeft, en leven sommige beleggers nog te veel in het heden. Investeren zou in de praktijk meer moeten betekenen : vooruit kijken in plaats van navelstaren. Naar de toekomst kijken in plaats van naar het heden, laat staan naar het verleden; ik ben zo boud bijvoorbeeld West-Europa in beleggerstermen reeds als « het verleden » te beschouwen.

We spreken vandaag dus wel degelijk over « (…) the fastest-growing economies on the planet, and the most populous » (bron : The Economist, december 2004). Langzaam maar zeker zullen deze landen « self-sufficient » worden, d.w.z. de interne markt zal zich dermate ontwikkelen dat ze minder van bijvoorbeeld Noord-Amerika zal afhangen, één van de gevaren die deze economieën vandaag de dag nog bedreigen, tezamen met een groeiend tekort aan natuurlijke energiebronnen.

Je zou kunnen denken : dit alles ligt zo voor de hand dat de plaatselijke beurzen wel…duur zullen zijn ? Néén. Integendeel !

We laten nog even The Economist aan het woord : « For all their recent rise, Asean shares are still almost 40 % below their 1994 peak. The cheapest market in the region, South-Korea, trades on a price-earnings ratio of seven , less than half that of American shares ». En daar gaat het bij beleggen toch om : goedkoop kopen en duur verkopen.

Maar laat ons nu concreet worden. We kunnen en moeten enerzijds beleggingsfondsen kopen die investeren in Zuid-Oost Azië, ex-Japan. Daarvoor kijkt u best op www.morningstar.be en .nl naar die fondsen die én de index verslaan, én hoog in hun categorie scoren. Die dat presteren over een zo lang mogelijke periode en waarvan de waarde uitgedrukt is in Euro, om geen (verder) dollarrisico te lopen. Het best presterende over drie jaar is dan het Fidelity Thailand Fund, dat in $ groeide met 41,8 % en in € met 23,2 %. Het beste in Euro genoteerde fonds behaalde 27,1 %, namelijk het AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Fund.

Anderzijds noteren er op de Amerikaanse beurzen ook vele aandelen als American Depository Receipts, zoals de buitenlandse dan heten. We lopen dan wel het dollarrisico maar het blijft natuurlijk altijd opwindender zelf aan stock-picking te doen.

Sinopec Shanghai Petrochemical (SHI op NYSE), een Chinees petrochemisch bedrijf wordt verhandeld aan een p/e over 2004 van nauwelijks 8, keert een dividend uit van 2,63 % en noteert aan minder dan tweemaal de cashflow

Korea Electric Power (KEP op NYSE) voorziet Zuid-Korea van zowat alle energie en staat aan 40 % van zijn boekwaarde, met een p/e van 6 voor 2005

Nam Tai Electronics (NTE op NYSE), een Chinese elektronicafirma, heeft een p/e van 6,65 voor 2004 en keert 2,55 % dividend uit.

Maar om terug te komen op de titel van dit hoofdstuk, zoeken we naar closed-end funds die beneden hun Net Asset Value noteren en in de regio belegd zijn. Dit zijn beleggingsfonsen (in aandelen of obligaties) die ooit uitgegeven zijn tegen een bepaalde prijs en gewoon noteren op de beurs, maar die slechts te koop zijn als vroegere kopers van hun participatie af willen. Er worden dus nooit stukken bij gecreëerd, dit in tegenstelling tot gewone beleggingsfondsen. De NAV wordt meestal dagelijks berekend, de werkelijke waarde dus van het fonds en haar

inhoud. Als er dus meer verkopers dan kopers zijn, daalt de marktprijs beneden die NAV en wordt het voor de gewiekste belegger met een beetje durf en uithoudingsvermogen, interessant stukken aan te schaffen. « For certain investors who want a particular fund, a higher-yielding alternative, or who simply like the idea of buying at a discount (…) they can provide a worthwhile addition to a portfolio » (bron : www.morningstar.com). Op de sites www.cefa.com en www.icefi.com treft u meer informatie over deze minder bekende fondsen, plus de juiste strategie om er behoorlijk wat mee te verdienen.

Enkele voorbeelden :

Korea Fund (KF op NYSE) : discount van 6,17 % en jaarlijkse return over 5 jaar : 14,62 %

Thai Capital Fund (TF op AMEX) : discount van 4,71 % en return op 1 jaar van 38,22 %

Greater China Fund (GCH op NYSE) : een discount van 19,53 % is geëvolueerd naar één van

8,91 % in Ă©Ă©n jaar. De jaarlijkse return over 5 jaar is 16,12 %

Singapore Fund (SGF op NYSE) : discount van 14,74 % met een jaarlijkse return over 3 jaar van 24,97 %.

Ons besluit is aldus : kopen, gespreid in de tijd en op de dips. Doén !

http://www.beursbox.nl


 

De eerste vijf handelsdagen

Door: Tom Lassing

Kan je als belegger aan de eerste vijf handelsdagen van het jaar zien hoe het de rest van het jaar op de beurs zal gaan worden?
Het komt nog wel eens ter sprake en ook gisteren kreeg ik deze vraag door een bezoeker van beursbox.nl gesteld.

Er is maar Ă©Ă©n manier om daar uit te komen en dat is de afgelopen jaren eens te kijken naar hoe het er uit heeft gezien.
We nemen even een paar mooie en een paar mijnder mooie jaren en daarom beginnen we in 1996

We openden in 1996 op 221,39 en de vijfde beursdag eindigden we op 227,36 (koersen kunnen een fractie afwijken)
Dat jaar sloten we af op 294,19. De lijn van de vijf eerste dagen klopte dus in 1996.

In 1997 openden we op 290,29 en na vijf handelsdagen stonden we op 295,91. Weer een aardige winst, maar procentueel was het minder dan een jaar eerder.
We sloten 1997 uiteindelijk af op 414,68.
Ook in 1997 kwam de stelling dus uit.

In 1998 begonnen we het handelsjaar op 420,26 en na vijf handelsdagen stonden we op 420. Dat voorspelde dus niet veel goeds voor 1998.
We sloten het jaar af op 538,67... De voorspelling dat we een slecht beursjaar zouden hebben op basis van de eerste vijf handelsdagen is in 1998 dus pertinent niet uitgekomen.

1999 kennen we allemaal nog als hypejaar, toen de beursbomen tot in den hemel groeiden. We begonnen het jaar op 545,85. Na vijf dagen stonden we 559,64. Een leuke winst, maar binnen die vijf dagen waren we ook al intraday op 587,5 geweest. Het waren toen heftige tijden.
We sloten het jaar af op 671,46. De voorspelling was dus ook dit jaar goed uitgekomen het staat 3 tegen 1 voor de voorspelling.

2000 begonnen we op 677,06 en na vijf dagen stonden we op 644,93. Intraday hadden we in tegenstelling tot in 1999 al een dieptepunt opgezocht en wel op 620,2. Wat hebben we het tegenwoordig dus maar rustig op de beurs.
Het jaar sloten we af op 637,79. De voorspelling kwam uit, maar in feite was het verschil tussen de stand na 5 dagen al bijna bereikt.

2001 Zijn we begonnen op 636,23. Na vijf dagen stond er 631,27 op het bord. Een daling en de vraag was indertijd, was het jaar 2000 een waarschuwing, of gaan we inderdaad onlaag. We weten nu het antwoord al want beleggers die toen ook actief waren vergeten dat jaar niet snel meer. We sloten het jaar af op 506,75. De voorspelling is ook in 2001 weer uitgekomen!

2002 Werd begonnen op 503,45 en eindigde vijf dagen later op 494,32. Ook dat zou volgens de analyse dus een slecht jaar moeten worden. We sloten dat jaar op 322,77. Wederom een dramatisch verlies en wederom bleek de ingezette daling in de eerste vijf dagen correct te zijn.

2003 Begonnen we op 323,88 en sloten we na vijf dagen op 328,85. Eindelijk zouden we een goed jaar tegemoet gaan zien, tenminste dat lijkt ons deze methode te zeggen.
We sloten 2003 op een stand van 377,54 af. De methode klopte wederom.

2004 Begonnen we op 338,77. Na vijf dagen stond er 345,31 op het bord.
Een positief jaar zouden we ons naar kunnen toewerken.
We sloten op 348,08. Het was niet veel, maar ook in 2004 kam de methode uit.

De conclusie is dat het de laatste jaren bijna altijd uit is gekomen.... We begonnen dit jaar op 348,25. Als we vrijdag om 17:30 uur even kijken naar de stand, dan weten we met 80% zekerheid wat de rest van het jaar ons gaat brengen.
De persoon die daar echt op durft blind te varen is zeer heldhaftig, of ronduit een dwaas. Vult u het zelf maar in.


Tom Lassing
www.beursbox.nl

This page is powered by Blogger. Isn't yours?