zaterdag, mei 27, 2006

 

Quality Trading doet het in April


In april moesten we met Momentum Trading een pas op de plaats maken. Het totaal rendement viel licht terug naar 101%. April was een moeizame beursmaand voor Momentum Trading, vooral door het gebrek aan echte beweging van de beurs.

Met Long & Short Trading hadden we gewoon een slechte maand. Het constante heen en weer gehobbel van de beursindices is het meest schadelijk voor deze strategie en het rendement viel dan ook terug. Verder hadden we de hele maand niet één keer een aandeel dat positief uit zijn slof schoot, iets waar we wel degelijk op inspelen.

Voor Quality Trading was april een zeer goede maand. Het totale rendement tot eind maart steeg tot boven de 40%. Eigenlijk is deze strategie zodanig veranderd (zie vorige nieuwsbrieven) dat we het totale rendement niet langer een reëel beeld geeft. Dit door de uitstekende performance sinds de aangebrachte verandering.

Een iets reëler beeld krijgen we pas als we constateren dat het totale rendement in 2006 is gestegen van 27,5% naar 40,4%. Een enorme outperformance van bijvoorbeeld de Nasdaq, die dit jaar met iets meer van 5% steeg.

Met Top-Analyst Trading begon de maand slecht, maar wisten we in de tweede helft van april weer terug te krabbelen. Je zou eigenlijk kunnen stellen dat de strategie met de beurs meekwakkelt, wat te zien is aan het feit dat de strategie op lange termijn nog steeds de Nasdaq ver verslaat.


Jack Hoogland
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?