dinsdag, juni 28, 2011

 

De AFM slaat helemaal door

Ik kreeg gisteren deze mededeling:
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft voorschriften opgesteld voor het gebruik van de verplichte vrijstellingsvermelding. De verplichte vermelding is vanaf 1 januari 2012: ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit’. of ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.’ Hierbij hoort ook een vast symbool dat bestaat uit een denkend persoon met een vraagteken.
- Waar mij dit aan doet denken, is de situatie dat een straat helemaal volgezet is met waarschuwingsborden. Iedere paar meter een nieuw bord. 50 KM, 30 KM, Pas op drempel, overstekende kinderen, school, oversteekplaats, let op parkeren, betaald parkeren, kort parkeren, zoefruimte etc. en dat allemaal in een ruimte van nog geen twintig meter. Iedereen wil waarschuwen, maar door de bomen ziet niemand het bos nog.
Uiteindelijk is 'geen waarschuwing' beter dan een bos aan waarschuwingen.

De AFM doet dit nu met haar toezicht. Overal waar de AFM toezicht houdt wordt het dichtgezet met borden, maar de AFM wil het nu ook helemaal dichtbouwen daar waar ze geen toezicht houdt.

Waanzin.

Die gekte moet een keer ophouden, maar dit ondemocratische instituut heeft van een onbekwame volksvertegenwoordiging een schier onbeperkte macht verkregen. Niet alleen binnen Nederland laat de AFM zich gelden, maar ook internationaal is de AFM aanbieders aan het afschrikken. Heel de financiële wereld wordt nu volgezet met borden die niets toevoegen, alleen maar onduidelijkheid scheppen.

Dat alles om heel paternalistisch 'de consument' te beschermen.

Helaas heeft het nog nooit geholpen. De AFM kon nooit voorkomen dat consumenten keer op keer massaal gedupeerd werden. De AFM is nooit verder gekomen dan steeds meer waarschuwingsborden te plaatsen. Het heeft weinig zin als vervolgens gewoon een nieuwe weg aangelegd wordt. De criminelen zaten in het recente verleden ook vooral in de hoek waar de AFM het nooit had verwacht, namelijk in de grote instituten die veel te lang amper gecontroleerd werden. Er is niet veel veranderd. De AFM komt nog altijd vaker bij een verzekeringstussenpersoontje of een vermogensbeheerder dan bij een grote bank, helemaal als we het relateren aan de omzet die ze beide draaien.

Nog even en de bakker moet op een pak melk zetten dat dit product niet gedekt wordt door de vaksector en derhalve niet onder de AFM controle valt... of heb ik ze nu op een idee gebracht?


Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl

Labels: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?