donderdag, oktober 23, 2008

 

Teakhoutbelegging een zeker verlies

Opnieuw is de verkoper van teakhoutplantages kassiewijle gegaan. PBMG BV, Terra Vitalis International BV en Terra Vitalis BV zijn nu failliet verklaard. De eerste vroeg, ten behoeve van deelnemingen in de plantage's van Terra Vitalis, maar liefst meer dan 43% administratiekosten. De verkooporganisatie is nu dus door de rechter op 14 oktober failliet verklaard.

Volgens EJ van Toor, bestuurder van de Stichting Terra Vitalis, is de belegging van deelnemers niet in gevaar. De 57% van de ingelegde gelden die in de plantage's zijn gestopt, daar wordt nog mee gewerkt. Hun uiteindelijke investering is dus volgens EJ van Toor niet in gevaar.

Toch is het vreemd dat beleggers een belegging doen, waarbij met slechts 57% daadwerkelijk in de deelneming wordt belegd. Zo moet de opbrengst uit de plantage bijna 100% zijn voor er eindelijk geld verdiend gaat worden.

Konden beleggers gewaarschuwd zijn?
Na alle eerdere schandalen in deze sector verbaasd het mij enorm dat de mannen toch 100 miljoen wisten op te halen. Dat is een enorme prestatie. Ze moesten namelijk ook nog eens de slechte naam van de sector overwinnen. Dan toch nog 100 miljoen halen, dan ben je een goede marketeer.

In het prospectus staat overigens op bladzijde 4 in grote letters aangegeven dat maar liefst 43% aan kosten op zou gaan... Ik denk niet dat veel beleggers een serieuze reactie van een rechter gaan verkrijgen als ze om schadeloosstelling komen verzoeken. Dit is vergelijkbaar met de woekerpremies van de verzekeraars, alleen die hielden de kosten verborgen. Hier maakten de ondernemers er geen enkel geheim van dat ze beleggers zouden plukken. Ben je minder een dief als je je diefstal openlijk aankondigd? Je bent wel een sukkel als je vervolgens als investeerder je geld aan zulke mensen geeft.

Ter aanvulling en verbetering op eerdere publicaties; de Stichting Terra Vitalis is dus niet failliet. Haar bestuurder E.J. van Toor laat met nadruk weten dat de stichting nog een gezonde bedrijfsvoering kent en nog gewoon toezicht op de plantage's houdt. Hoewel er maar met 57% van het door beleggers ingelegde geld daadwerkelijk iets gedaan werd richting Teakhout, is dit deel van heel de opzet nog altijd actief en volgens de bestuurder E.J. van Toor een gezonde onderneming. Als de bomen gewoon volgens plan blijven groeien en de houtprijs zich volgens plan blijft ontwikkelen, dan zou er niets aan de hand zijn.
Ik neem aan dat beleggers binnenkort van de Stichting wel nadere informatie gaan krijgen over de stand van zaken. In tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, is de investering die door Stichting Terra Vitalis gedaan werd dus niet verloren gegaan door de faillissementen van de drie BV's.

Het blijft wel de vraag hoe die BV's onderuit kunnen gaan als ze voor zichzelf en voor marketing 43 miljoen aan geld ophaalden... Hoe krijg je het voor elkaar om er 43 miljoen doorheen te jagen?

Labels:
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?