maandag, juli 10, 2006

 

Warmekracht

In België is de Vlaamse overheid de laatste tijd bijzonder actief in het stimuleren van alternatieve energiebronnen. Zo is er nu een tweetal bestaande warmtekrachtbesluiten vervangen door één nieuw besluit. Deze aanpassing is vooral gunstig voor wie nieuwe WKK projecten wil gaan opstarten.
Het nieuwe besluit kent extra steun toe voor WKK-installaties die gebruik maken van organische stoffen of gassen - bijvoorbeeld houtresten, plantaardige oliën of biogas geproduceerd uit de vergisting van waterzuiveringsslib of resten van de voedingsindustrie. "Dit betekent ook een aanmoediging om deze organische stoffen op de meest efficiënte manier te benutten", aldus minister van Leefmilieu Kris Peeters.
Uiteraard houdt de Global Energy Newsletter ook dit soort zaken nauw in de gaten.
Warmtekracht maakt gebruik van restwarmte. Het is daarom heel efficient en zeer gunstig voor de CO2 huishouding. Er komt vrijwel geen vervuiling vrij. Vooral tuinders hebben vaak veel baat bij een warmtekrachtcentrale. De restwarmte kan verkregen worden door bijvoorbeeld vergistingen van houtresten, voedselresten, waterzuiveringsslib etc.


Tom Lassing
Global Energy Newsletter
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?