maandag, juli 31, 2006

 

Nederlanders consumeren meer

Het punt is alleen, ze doen dat niet vanuit een hoger inkomen, maar ze spreken er hun spaargeld steeds meer voor aan. We waren ooit zo'n spaarzaam volkje, maar in navolging van onze spilzieke overheid gaan ook individuele consumenten steeds meer schulden aan en houden ze steeds minder spaargeld aan. Het totaal aan schulden is in een jaar tijd met 11% toegenomen tot 589 miljard. 501 miljard daarvan is hypotheken. Daar zit de winsten van de grootbanken in. Immers bezit in Nederland vrijwel niemand een huis. Door de fiscaal interessante renteaftrek bezitten de banken feitelijk de huizen. Consumenten bezitten de hypotheken op de huizen. Hypotheken waarop ze enorme rentebetalingen moeten doen en die de basis vormen voor de enorme winsten die de banken maken.
Het is opmerkelijk dat aan de andere kant van de wereld, in China, de overheid een beleid aanhoudt waarbij ze veel spaart, maar dat ook de Chinezen wel meer consumeren, maar nog altijd ook steeds meer sparen. Wetende dat China 10% per jaar groeit, tegenover onze groei van 2% zou daar wel eens een verband kunnen liggen.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?