woensdag, juli 12, 2006

 

De hoge belastingdruk en vlak-tax

Als ons als Nederlanders en Belgen gevraagd wordt hoeveel belasting we betalen, dan zit het voor de meeste werkenden tussen de 30 en 50%.
De vraag is echter of dat wel zo is. Ik durf namelijk de stelling aan dat we tegenwoordig al tussen de 80 en 90% belastingdruk kennen.

In de middeleeuwen waren er volksopstanden toen de belasting op 10% werd gebracht. Wat is de wereld veranderd!

Ik ben zelf ondernemer en moet over alle omzet die ik maak 19% BTW rekenen. Voor de belastingdienst is dit geen belasting die op mij als ondernemer drukt, want ik breng het volgens de belasting simpelweg in rekening bij de klant.
Dat is de handige oplossing van de belasting ambtenaren, maar ik als ondernemer heb er wel mee te maken dat de consument het hele bedrag, inclusief BTW wil horen en moet betalen. Ik verkoop dus een product tegen een prijs inclusief die BTW.
Die 19% is dus gewoon belasting voor mij als ondernemer, want ik zal mijn verkoopprijs er op moeten aanpassen en ik moet die 19% weer afdragen.

Mijn onderneming betaalt vervolgens belastingen, waaronder vennootschapbelasting, maar bijvoorbeeld ook KvK-kosten die ook als een verplichting en dus een vorm van belasting op mijn winst drukken.
Echter is dat geld nog altijd van mijn onderneming en niet van mij.

Zodra ik persoonlijk geld wil hebben, zal ik geld uit mijn onderneming moeten halen.
Ik ben gewoon werknemer van mijn eigen onderneming en moet belastingen over mijn persoonlijke inkomen afdragen.
Van het geld dat ik dus van mijn onderneming naar privé overmaak, mag ik tussen de 34 en 50% naar de belasting brengen.

Ziet u al welke afgrijselijke berekening er nu zichtbaar wordt?

Ik betaalde in de onderneming al 19% BTW, betaalde mijn zakelijke belastingen, zoals Vennootschapsbelasting en moet dan over dit geld ook nog eens het volledige bedrag aan inkomstenbelastingen afdragen zodra ik iets naar privé overmaak.

Even zonder eventuele vrijstellingen zit ik al op een belastingdruk van zo'n 70%.

Helaas is dat niet alles.

Immers betaal ik als persoon ook gemeentelijke belastingen, rioolrechten, waterschapsbelasting, belasting over mijn huis etc. Dat betaal ik vanuit het geld dat overbleef nadat ik al bijna 70% aan belasting betaalde!

Nu ga ik naar de elektronicawinkel ik koop een nieuwe TV.
Ik betaal als consument direct al 19% BTW, maar de ondernemer van wie ik de TV kocht betaalde invoerrechten die ook in de prijs van de TV zitten. In die kostprijs zitten ook andere belasting onderdelen, zoals die de fabrikant al betaalde.
Kortom, ik koop een TV van mijn restantje geld, maar in die aankoop zit al ook een hele berg aan belastingen verwerkt.
Uiteindelijk komt mijn persoonlijke belastingdruk dus makkelijk uit op tussen de 80 en 90%!

Nu bent u mogelijk werknemer, maar gaat u maar eens na hoe hoog uw belastingdruk feitelijk al is.

Is het zo vreemd dat steeds meer mensen met geld Nederland en België willen verlaten? In Dubai kennen ze vrijwel geen belastingen, in de Baltische staten kennen ze geen Vennootschapsbelasting, zelfs in Ierland is het belastingregime interessanter als het Nederlandse en Belgische regime. Het mag duidelijk zijn, als je als ondernemer nog wat over wilt houden, dan kan je haast niet anders dan Internationaal gaan denken en doen. Als ondernemer heb je daarbij vrijwel geen rechten op uitkeringen in Nederland en België. Er is dus voor ondernemers weinig reden om 'trouw' aan het land te zijn. Vijftig jaar verzorgingsstaat hebben het land interessant gemaakt voor ambtenaren en werknemers, maar de rechten van ondernemers zijn niet talrijk. In de ogen van de politici en ambtenaren zijn ondernemers immers de kapitalisten die allemaal in dikke auto's rondrijden en maximaal, bijna crimineel, gebruik maken van de beschikbare aftrekposten. Bij ambtenaren heerst er daarom een enorm wantrouwen richting ondernemers.

Uiteindelijk komt het er op neer dat het als ondernemers dus slim is om te kijken naar waar je als ondernemer het meeste geld overhoudt. Immers is er voor ondernemers amper een sociaal vangnet in België en Nederland.

Een fusie met een buitenlandse partij, waarbij de hoofdzetel in het buitenland gevestigd wordt en ook uiteindelijk de meeste omzet in het buitenland verkregen wordt, is zo'n gek idee niet. Hiermee kan in ieder geval de vennootschapsbelasting mogelijk al ontlopen worden. Immers betalen multinationals (vrijwel) geen Vennootschapsbelasting meer.
Het lijkt me toe dat voor ondernemers iedere verlaging van de belastingdruk al interessant kan zijn.
Het lijkt me tevens toe dat mede daarom een in te voeren vlak-tax heel interessant kan gaan worden. Niet omdat er dan voor ondernemers minder belasting hoeft te worden afgedragen. Meer omdat het een enorme versimpeling van de belasting zou inhouden waarmee een enorme besparing kan worden behaald. Minder ambtenaren, maar ook veel minder personen die hun geld alleen maar verdienen omdat de belastingwetgeving onnodig ingewikkeld is.
De vlak-tax zou door die verlaging van de kosten voor iedereen goed uitpakken. Dat het voor ondernemers mogelijk het beste uitpakt, moet dat dan reden zijn om het dus maar niet in te voeren?
Het zou wel een heel onredelijke reden zijn, gezien het feit dat ondernemers qua rechten de afgelopen vijftig jaar niet bepaald verwend zijn. Mag de ondernemer nu een keertje? Het is dat, of een nog massalere faillissementsgolf onder ondernemers. Het aantal faillissementen is al jaren record op record aan het stellen.

Invoering van de vlak-tax zou jammer zijn voor de belastingadvies sector. Dat kost dus ook ondernemers en werknemers in die hoek hun baan en/of onderneming. Dat is bijzonder sneu, maar de wereld veranderd overal. Ook die sector krijgt daarmee gewoon zijn deel van de veranderingen die in heel de wereld plaatsvinden. Hoe sneu dan ook, ook dit feit mag geen reden zijn de broodnodige aanpassingen en opvolgende besparingen niet te doen.

Ik ben daarom een voorstander van vlak-tax. Het is bijzonder jammer dat het, vooral vanwege het overbodig maken van duurbetaalde ambtenaren, nog altijd politiek onbespreekbaar is. Ik hoop dat eea er toch komt voordat de mensen met geld Nederland en België massaal de rug hebben toegekeerd. Immers is het dan zo wie zo te laat.Tom Lassing

www.progainbv.nl

Labels: , , , , ,
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?