dinsdag, april 12, 2005

 

VANGNETCONSTRUCTIE

Effectief slaapmiddel voor beleggers ?

Veel beleggers zullen zich na het aankopen van aandelen, beleggingsfondsen en het schrijven van optie strangles en/of straddles ongetwijfeld, vroeg of laat, afvragen: "heb ik hier nou wel goed aan gedaan? Straks krijg ik nog te maken met een sluipende- of wellicht felle snelle crash en wat dan? Moet ik op voorhand al niet iets ondernemen om de eerste klappen op te vangen?"
Wat te doen tegen enge dromen over het lichamelijk en/of geestelijk welzijn van de Amerikaanse president, nieuwe terreuraanslagen, goeroes die het einde der financiële wereld voorspellen of, om wat dichter bij huis te blijven, een soort nieuw kabinet Den Uyl?

Degenen die de diverse artikelen inzake het TARBO-systeem, hebben gelezen zullen niet vreemd staan tegenover het standpunt dat de Amsterdamse beurs, met verve daarin als zeer volwassen wordt betiteld. Ook zal men wellicht al enigszins meevoelen met de stellige opvatting dat de daar verhandelde derivaten juist gemaakt zijn om in elke markt geld te kunnen verdienen, risico's af te dekken en winsten op te krikken en last but not least 'winsten vast te clicken'.

Diverse onderwerpen zijn al uitbundig aan de orde geweest, evenals het in ieder geval zo veilig mogelijk houden van de posities. Vandaar dat we ons nu in dit artikel, beperken tot het op creatieve wijze opvangen van de eerste 'grote' klappen. Dat alles, zoals een echte Hollander betaamt, tegen minimale kosten, of als het zou kunnen, nog geld toe!

De vraag, op zich, is helder en duidelijk:
"Wat kan men doen om het eerste traject bij een langzame of snelle daling van de AEX, geheel of gedeeltelijk te elimineren?"
Het antwoord is niet moeilijk:
"De schade die het eerst optreedt adequaat te bestrijden met de daarvoor geschikte derivaten, zoals AEX opties, futures, turbo's , CFD's of dergelijke."

De vraag die dan nog overblijft, is:
"Op welke wijze precies en wat gaat dat allemaal wel niet kosten, c.q. opbrengen?"

Volgens de gangbare mening kost verzekeren geld. Dit terwijl de eerder gedane aankopen of aangegane strategieën opgezet waren om geld te verdienen, toch?
Wanneer men dus al te drastisch aan het verzekeren slaat, (vooral in die immers altijd efficiënte beurswereld), loopt men kans dat de te betalen premie de beoogde winst al snel gaat benaderen of, bij een beetje onfortuinlijke positie-inname, zelfs gaat overstijgen.

Het is daarom een uitdaging om naar oplossingen te zoeken die weinig kosten, en die toch, vooral voor de eerste, onverwachte, klappen effectief werken.
Het is de bedoeling dat een constructie gevonden wordt die:
· De markt ruimte laat om flink te dalen, zonder dat de winst in gevaar komt
· De belegger ruimte en tijd laat, te reageren met aanvullende maatregelen

Hoofddoel is namelijk (denk aan de goede nachtrust) het verrassingseffect te minimaliseren!

Welnu, als men zich in deze gedachte kan vinden, dan is er zelfs een 'Vangnetconstructie' op te zetten, die niet alleen goedkoop is, maar waar men zelfs nog wat aan gaat verdienen als naderhand blijkt dat de verdediging uiteindelijk niet eens nodig blijkt te zijn geweest.

Een dergelijke constructie zou bijvoorbeeld kunnen worden opgezet door niet alleen Put-opties te kopen, maar tegelijkertijd op een véél lager niveau Put-opties te schrijven.
De geschreven opties overtreffen, in aantal, de gekochte opties, waardoor de gekochte opties volledig worden gefinancierd en er, in sommige gevallen, zelfs nog wat geld overblijft.

Hiervan uitgaande wordt er één methode, welke op twee manieren kan worden toegepast, gegeven.
De eerste betreft een 'Vangnetconstructie no1' die is opgezet in de maand juni '05 en de andere betreft 'Vangnet no 2' welke is opgezet in de maand september eveneens in hetzelfde jaar.

Van beide constructies worden de diverse specificaties vermeld, zodat de verschillen duidelijk zichtbaar worden.
Beide constructies zijn opgezet op de slotkoers van vrijdag 1 april '05, te weten: 368,20
In allebei de gevallen schommelt de Delta rond de 0.

VANGNET no 1
Koop 1 Put jun 370 ? 10,75 betalen € 1.075,--
Verkoop 6 Puts jun 340 ?1,75 ontvangen 1.050,-- (tekort €25,--*)

Range:
15 april 352,36/ oneindig max opbrengst € 699,--
20 mei 333,98/ oneindig max opbrengst € 1,330,--
17 juni 333,98/ oneindig max opbrengst € 3.053,--

VANGNET no 2
Koop 1 Put sep 370 ? 16,45 betalen € 1.645,--
Verkoop 5 Puts sep 330 ? 3,95 ontvangen € 1.975,-- (overschot €330,--*)

Range:
15 april 339,61/ oneindig max opbrengst € 1.046,--
20 mei 332,33/ oneindig max opbrengst € 1.293,--
17 juni 327,59/ oneindig max opbrengst € 1.566,--
15 juli 325,46/ oneindig max opbrengst € 1.945,--
19 aug 319,92/ oneindig max opbrengst € 2.681,--
16 sep 319,42/ oneindig max opbrengst € 4.265,--

(*) Op deze bedragen dient de sluitingscommissie nog in mindering te worden gebracht.
(Aankoopcommissie + slippage is al ingecalculeerd)

De genoemde datums corresponderen met de expiratiedatums in de desbetreffende maand.

Beide constructies vragen een margin van ongeveer € 8.500,--

De maximale winst treedt bij de juni- constructie op bij een daling tot 340 en bij de september- constructie bij een daling tot 330. Resp. op de datums 17 juni '05 en 16 september '05.
Dat zijn namelijk de niveau's dat de winst op de gekochte Puts nog niet worden afgeroomd door de geschreven Puts. Daarna gaat het voordeel drastisch verminderen en men dient daarom tijdig bij te sturen.

Met 'Range' wordt in dit verband bedoeld, de bandbreedte waarin de 'Vangnetconstructie' gunstig uitwerkt. Aan de onderzijde loopt het uiteraard, door de geschreven Puts, op een gegeven moment mis, wat echter t.z.t. vrij gemakkelijk bij te sturen is. Aan de bovenzijde is er, vooral bij Vangnet no 2, echter geen enkel risico en blijft de (kleine) winst constant, ongeacht hoever de AEX doorstijgt. (vandaar de term 'oneindig')

Per datum kan dus worden afgelezen tot welk niveau men is beschermd.
Bij beide constructies wordt in de latere maanden de bescherming relatief hoger, wat te verklaren is uit het feit dat de tijdswaarde op de geschreven putopties steeds verder verdampt.
De beide 'Vangnetconstructies' zijn opgezet bij een implied volatility van 11,54.
Een scherp oplopende impl. vol. kan de bescherming echter nadelig be?nvloeden.
Bij een daling zal namelijk de gekochte Put dieper 'in the money' komen en daardoor minder gevoelig voor de implied volatility worden, dus daardoor niet veel in waarde stijgen. Dit terwijl de geschreven Put-opties op dat punt (afhankelijk van de afstand tot de spotprijs) daar wél wat gevoeliger voor zijn.
Bovendien zijn de geschreven opties met een groter aantal vertegenwoordigd, waardoor het ook harder zal doortellen.

Als men de specificaties van de beide vangnetconstructies vergelijkt, verdient Vangnet no 2, qua effectiviteit en overschot aan ontvangen premie, de voorkeur.

Men zou ook nog kunnen overwegen om vangnetconstructies op te zetten waarbij de gekochte Puts worden vervangen door 1000 shortTurbo's.
Men krijgt dan echter te maken met twee extra factoren:
1) Het is, qua margin, niet mogelijk om op Turbo's opties te schrijven.
2) Turbo's kunnen echter uitgestopt worden, zodat men onverhoopt, bij een kerende markt, zonder verdediging kan komen te zitten. Men dient daar dan steeds op te letten en zonodig weer nieuwe short Turbo's te kopen.

Ook zou men erover kunnen denken om voor elke twee gekochte Puts, short te gaan met één 1 FTI.
Het voordeel daarvan is dat men geen tijdswaarde hoeft mee te kopen, wat echter niet opweegt tegen het nadeel dat bij een oplopende markt de schade op de gekochte Put nooit groter kan worden dan de premie die ervoor betaald is. (Echter; men moet zich bedenken dat die premie al is betaald door de geschreven Puts)
Bij verkochte FTI's is de schade bij het sterk oplopen van de AEX in theorie onbeperkt, in tegenstelling tot de gekochte Puts, waar men nooit meer kwijt kan raken dan het bedrag wat men er voor heeft betaald.

CONCLUSIE:
Voor een effectieve (kostenloze) bescherming is op de genoemde peildatum van 1 april '05
Vangnet no 2 de beste oplossing. Bovendien nog wat geld toe als de 'verzekering' naderhand onnodig blijkt te zijn.
Per geval zal, aan de hand van het belang dat men op de beurs heeft ingenomen, beoordeeld moeten worden of een Vangnet in enkelvoud voldoende is, of men deze in meervoud dient op te zetten.
Ook dient men de Vangnetconstructie te blijven volgen om te kunnen beoordelen of er wellicht enig onderhoud vereist is. Het handigste is m.i. om de Vangnetconstructie op een aparte rekening te laten plaatsvinden die dan geruisloos op de achtergrond, los van het overige beursgeweld meeloopt.


NASCHRIFT:
De nimmer rustende en immer zoekende geesten onder u, zullen opmerken: "Als het nu toch al het gehele jaar pakjesavond is, kunnen we dan ook aan de Call-zijde niet nog een leuk presentje
toucheren?" Deze slimmeriken hebben natuurlijk allang gezien dat er met 1 gekochte Put en 5 of 6 geschreven Puts nog 4 of 5 (gratis) plaatsjes om marginvrije Calls te schrijven over zijn.
Oke, voor juni brengt dat niets meer op, maar voor september zou je daar inderdaad bijvoorbeeld 4 Calls sep 400 ? € 1,05 extra op kunnen schrijven. De troostprijs stijgt daardoor van € 330,-- + (4 x € 105,--) = € 750,-- *
De range aan naar de bovenzijde is dan echter niet oneindig meer, maar stopt voor september bij de € 401,5 Voor de meeste onder ons een luxe-probleem.
*Hier moet de commissie echter nog vanaf.

De aanhangers van de opvatting "Sell in may, but remember come back in september (lees:oktober)" zal de constructie Vangnet no 2 (sep) helemaal aanspreken. Enerzijds beschermd tegen een duikeling en anderzijds toch nog geld verdienen, "wetende" (?) dat die beurs tussen mei en oktober toch nooit(?) stijgt.


Happy trading,

Jan Breestraat
Docent Trendneutrale beurssystemen
www.tarbo.nl


Geervliet, 11 april 2005<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?