maandag, januari 10, 2005

 

Trendmethodische Aanpak

Deze methode is door Tom Lassing van beursbox.nl ontwikkeld vanuit een jarenlange ervaring met beleggen. De methode maakt gebruik van zichtbare trends en marktbewegingen.
Niet de belegger bepaalt wat op een gegeven moment een aardige positie zou zijn, maar de methode geeft dit aan omdat de markt het niet altijd toestaat om in bepaalde posities te zitten. Deze methode is dan ook geen vaste standaard, net zo min als dat een belegger bekend staat als daytrader of TA'er.
Soms maakt de methode gebruik van daytrading, soms van Technische Analyse (TA) etcetera. Nogmaals, de markt bepaalt wat de beste methodiek in een bepaalde markt is.


In de kern is de methode verbluffend simpel. Hieronder treft u in tabelvorm de basis van de methode aan.
Tabel 1 - De grote lijnen, herkenbare perioden:

A Neutrale /dalende beurs
B Stijgende beursC Hype beurs
1Koop hoeksteenaandelen(*) in de sterkste twee
trends
Houd de hoeksteenaandelen vastNeem deels winst op de hoeksteenaandelen
2Schrijf op deze stukken optiesKoop kansrijke aandelen/opties in de sterkste
twee trends
Koop "gokjes" in de sterkste twee
trends, maar zit er bovenop
3Werk eventueel met opties
(gekocht/geschreven)
Koop beleggingsfonds-aandelen in de
top indexen
Verkoop, zodra de hype over is, en
houd daarna alleen het restant hoeksteenaandelen in
portefeuille

(*) Hoeksteenaandelen: de sterkste bedrijven in de sector, bij voorkeur in de sterkste twee trends die u heeft vastgesteld.

Tabel 2 - Nadere uitwerking van in eerste tabel herkende perioden:

A1


Hier is uw kans om aandelen in de absolute topbedrijven te kopen. Neem de tijd om goed te bedenken wat de sterkste trend van de aankomende tijd gaat worden. Laat alle andere posities links liggen, en koop alleen de bestekwaliteit binnen de door u gekozen trend.A2


Door korte Callopties te schrijven kunt u, ondanks een mogelijk dalende markt toch inkomsten verwerven. Overigens blijken vaak de topaandelen het minst te dalen.A3


U kunt de posities die u heeft, beschermen met Putopties. Een andere mogelijkheid is, het schrijven van Putopties, waarmee u de kans krijgt de absolute topaandelen tegen een van tevoren bepaalde prijs te kopen. Doe dit alleen met die aandelen waar u ook echt de stukken van wilt
hebben. Op uw bezit, maar ook kaal, kunt u Call opties schrijven.B1


Toen de beurs niets deed heeft u uw positie in de absolute topaandelen vergroot. U ziet, nu de beurs weer stijgt, dat uw portefeuille snel in waarde stijgt.B2


Zodra de beurs heeft bewezen in een stijgende trend te zitten gaat u ook posities innemen in de bedrijven die het goed doen, maar nog niet tot de absolute top behoren. Beperk u tot de sterkste twee trends die u herkent.B3


Om de spreiding van uw portefeuille in stand te houden koopt u beleggingsfondsaandelen van de topindexen.C1


Zodra de beurs hype trekjes laat zien is het tijd om rustig wat winst te nemen op de hoeksteenaandelen.C2


In een hype beurs is het makkelijk zaken doen. Probeer mee te rijden op die voortdenderende trein binnen de reeds herkenbare sterkste trend. Een extreme mogelijkheid in deze periode is daghandel. Houd in deze periode de vingeraan de pols, want de hype is een keer over.C3


Op een kwade dag is de hype over. De index 10% omlaag, dat soort zaken. Verkoop al uw
posities, behalve uw resterende hoeksteenaandelen. Bepaal of de reeds in bezit zijnde hoeksteenaandelen dat predikaat nog steeds verdienen. Het is tijd de portefeuille fors te
schonen.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?