zondag, juni 21, 2009

 

Fiscaal vrij beleggen

Fiscaal vrij beleggen op legale methode met een betrouwbare partner
Het is nu mogelijk voor iedereen.

Ongeacht het rendement van uw belegging, de belasting zal te allen tijde innen. Immers heeft u in Nederland volgens de belasting 4% rendement gemaakt in dat jaar over uw gemiddeld vermogen. Echter hoe terecht is dat, als bedrijven als Fortis en ING in liquiditeit crisis zitten en staatssteun nodig hebben?
Hoe reëel is het als de beurs onderuit is gegaan en zelfs een grote gevestigde partij als Lehman Brothers failliet is gegaan?

Is het voor u niet aantrekkelijk om hier iets aan te doen, om te beleggen ten bate van uw doelstellingen? Bijvoorbeeld voor de (klein)kinderen, eigen woning, eerder stoppen met werken of uw (gehele) pensioen opbouw?
Spreiden van uw investering is het advies dat iedereen hanteert. Echter spreidt men bij de adviserende banken uw zuur verdiende geld in aandelen tussen verschillende bedrijven en obligaties. Is dat echt spreiden?
De investeringen blijven vaak bij slechts 2 sectoren die de bank voor u uitkiest. Sectoren die de bank goed uitkomt. Is het niet beter te spreiden tussen meer categorieën zodat de willekeur van de aanbieder minder prominent wordt?
Denk aan vastgoed, Venture Capital, pre IPO bedrijven?
Zodat u een echt rendement kunt realiseren en positieve kasstroom in uw portefeuille? Dit zodat u uw doelstellingen eerder kunt realiseren?

Over uw beleggingen betaalt u belasting, dat doet immers iedereen, toch? Uw beleggingen worden effectief met 1,2% belast. Echter gaat de Belastingdienst er vanuit dat u 4% rendement boekt. Heeft u dit rendement echter in 2008 gerealiseerd?

Als u uw geld op een spaarrekening plaatst zou u het bij Icesave geplaatst moeten hebben. Voor u is dit hopelijk niet het geval. Maar er zijn vrijwel geen banken die 4% rente uitkeren.

Als we gaan rekenen:
belasting: 1,2%,
inflatie: 4%.

Over uw spaargeld moet u dus 5,2% rendement realiseren als u inflatie en belasting meerekent.
Keert uw bank dit als rente uit?

Als uw bank Fortis heet bent u gered door de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse staat. ABN AMRO idem. Rabobank heeft 500.000.000,- Euro aan verlies
gemaakt op de kapitaalmarkt activiteiten en beleggingen in Amerikaanse hypotheken. ING is eind vorig jaar van de afgrond gered door de Nederlandse staat en moest slechts enkele maanden opnieuw gered worden, ditmaal heeft de staat de aansprakelijkheid van de Amerikaanse Alt A Hypotheken overgenomen.
FrieslandBank heeft voor het eerst in haar bestaan verlies geleden. Eureko heeft een record verlies gerealiseerd en de oud staatsbank NIBC heeft sinds half 2007 problemen. Eerst wegens belangen in Amerikaanse hypotheken en sinds september door het wegvallen van kapitaalmarkt kredieten.
Voor het Icesave debacle was er al de afgeketste overname van NIBC, ze zouden door het IJslandse Kaupting overgenomen worden. SNS Bank heeft tevens van de staat geld geleend. Waar staat uw hard verdiende geld veilig?

Kunnen de mensen en bedrijven die in financiële en publicitaire problemen zijn goed voor uw geld zorgen? Ze kunnen niet eens voor hun eigen geld zorgen!

Uiteraard heeft u volgens de belasting in deze turbulente periode wel 4% rendement op uw beleggingen gerealiseerd.

BELASTINGVRIJ EN ALS EEN PROFESSIONAL BELEGGEN ?
1. HOGER RENDEMENT
U belegt fiscaal vrij. Daardoor is uw rendement hoger, geen 1,2% vermogensheffing, ONGEACHT wat het rendement is.
2. BELEG VOOR UW EIGEN DOELSTELLING
U belegt voor uw eigen doelstelling. Studie van (klein) kinderen, eigen huis, eerder stoppen met werken of uw pensioen opbouw. U belegt zelf of besteed het uit.
3. VOLKOMEN LEGAAL
U maakt optimaal gebruik van de legale methoden die er zijn. U maakt gebruik van dezelfde mogelijkheden als multinationals.
4. BELEG EN ONDERNEEM MET ALLEEN HET BESTE TER WERELD ALS AANBOD
U krijgt de beschikking over de beste investeringen die alleen voor institutionele beleggers beschikbaar zijn. Zoals: Venture Capital fondsen, pre IPO
bedrijven, belegging fondsen.

Vraag u eens af:
Hoe goed kan uw bank uw vermogen beheren als ze bijna failliet zijn gegaan en staatssteun nodig hebben?
Wat gebeurt er met uw spaargeld als uw bank failliet gaat? Wat gebeurt er met uw betaalrekening en uw aandelen als uw bank failliet gaat?
Laten we met het goede nieuws beginnen. Uw aandelen zijn vrijwel zeker veilig. Vrijwel alle banken hebben hun aandelen bewaar service namelijk onder gebracht bij een apart bedrijf. Dit is vaak een stichting of een BV. Het ietsje minder goede nieuws is uw spaargeld. Dit is gedekt tot 100.000,- Euro. Zowel de Nederlandse staat en de banken dragen zorg voor uitbetaling. Echter is het de vraag OF de banken kunnen betalen als een echt grote bank failliet gaat, ING, Rabobank, ABN AMRO en Fortis. Kunnen de collega banken dit opvangen? Uw spaargeld boven de ton bent u echter kwijt.

Het slechte nieuws: uw betaal rekening.
Dit geld bent u kwijt. Banken die zelf steun van de staat nodig hebben beheren uw vermogen of voorzien u van advies voor uw beleggingen. Maar kunnen ze wel
goed beleggen? In ieder geval niet voor hun eigen rekening. Wel voor uw rekening? Welk rendement heeft uw bank voor u gerealiseerd? U vraagt iemand die
blind is toch niet om de krant aan u voor te lezen?
Na de nationalisatie van Fortis Bank kwamen er in de media vragen over de link met de staat en Belastingdienst. Zou de fiscus nu meer informatie uit Fortis
Bank en ABN AMRO klanten verkrijgen? Het antwoord hierop is nee.
Alle Nederlandse banken leveren saldo informatie aan de Belastingdienst. Of u het wenselijk acht of niet.
Zou u niet uw beleggingen willen onderbrengen bij een bank die niet in opspraak is geraakt, die niet door de krediet crisis is geraakt? Een bank waar uw privacy gewaarborgd is.
Wat zou u ervan denken als u uw beleggingen voor uw doelstelling belastingvrij zou kunnen doen? Of het wel of geen pensioen opbouw is?
Maar als u de 1,2% belasting over uw vermogen uitspaart, waarin kan u deze dan investeren? Immers verkoopt de huisbank zeer vaak eigen fondsen aan klanten. Hoe goed banken voor klanten zorgen, in dit opzicht, verschilt per bank.
Zou u toegang willen hebben tot Venture Capital fondsen? Fondsen waarmee u investeert in venture capital transacties, door Venture Capital bedrijven overgenomen bedrijven?
Venture Capital is vaak risicovol, echter kan het passen in uw risico profiel en portefeuille. Voordeel hiervan is dat u kan investeren in de bedrijven die de komende jaren naar de beurs gaan. U verkoopt bij de IPO en de massa koopt.
Zou u willen beleggen in exclusieve beleggingsfondsen? Fondsen die door kleine boutiques gelanceerd worden en op beperkte schaal beschikbaar zijn?
Zou u geïnformeerd willen worden als er bedrijven converteerbare schulden, schuld papier of aandelen uitgeven? Zou u willen beleggen in bedrijven die naar
de beurs willen gaan? Een van de oudste en meest gebruikte beurs wijsheden is:

"koop laag, verkoop hoog"

Echter maken velen hun geld bij de beursgang van hun bedrijf. Waarom zou u daarover niet geïnformeerd worden, opdat u de keuze kunt maken. Om uw doelstellingen te bereiken?

BELASTINGVRIJ EN ALS EEN PROFESSIONAL BELEGGEN ?

1. HOGER RENDEMENT
U belegt fiscaal vrij. Daardoor is uw rendement hoger, geen 1,2% vermogensheffing, ONGEACHT wat het rendement is.
2. BELEG VOOR UW EIGEN DOELSTELLING
U belegt voor uw eigen doelstelling. Studie van (klein) kinderen, eigen huis, eerder stoppen met werken of uw pensioen opbouw. U belegt zelf of u besteedt het uit.
3. VOLKOMEN LEGAAL
U maakt optimaal gebruik van de legale methoden die er zijn. U maakt gebruik van dezelfde mogelijkheden als multinationals.
4. BELEG EN ONDERNEEM MET ALLEEN HET BESTE TER WERELD ALS AANBOD
U krijgt de beschikking over de beste investeringen die alleen voor institutionele beleggers beschikbaar zijn. Zoals: Venture Capital fondsen, pre IPO
bedrijven, belegging fondsen, gelimiteerde aanbiedingen die later aan de rest van de wereld ter beschikking komen. U kunt de beste adviseurs ter wereld samen werken en zo versneld uw vermogen opbouwen, uw bedrijf uitbreiden en uw doelstellingen halen.
En wat i s uw keuze?
DOOMING = BOOMING
Vastgoed is het belangrijkste bezit van bijna geheel Nederland. De staat moedigt bezit aan via de Hypotheekrente aftrek. Tenminste, voor zolang de
Nederlandse overheid deze in stand wenst te houden. Maar de bijdrage die uw vastgoed bijdraagt aan uw vermogen, is die gebaseerd op papieren waarde of
op de kasstroom die het realiseert?
Iedere gemeente heft Onroerende Zaak Belasting. Ieder jaar gaat uw huis in waarde omhoog. De Belastingdienst heeft echter regels voor afschrijvingen op
vastgoed. Hoe eenduidig is dit? Welke keuze neemt u. Wilt u:
a. Belasting betalen over uw beleggingen, ongeacht wel of geen winst;
b. Uw bankier of vermogensbeheerder u producten laten verkopen voor de commissie;
c. Anderen helpen hun doelstellingen te realiseren en dat uw doelstelling ondergeschikt is aan de hunne?
Of wilt u:
a. Uw doelstellingen realiseren?
b. Geen 1,2% belasting betalen?
c. Meer mogelijkheden om in te investeren?

Wilt u meer informatie over het bovenstaande en wilt u weten of deze mogelijkheden ook voor u haalbaar zijn, mailt u dan vrijblijvend naar
progain@hof-consultancy.nl

We zullen u graag nadere informatie verstrekken, zodat u weloverwogen uw keuze voor de toekomst kunt maken.

Labels: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?