dinsdag, april 07, 2009

 

Olie voorraad

Ik kreeg gisteren een artikel van de hand van Hubert Luns doorgestuurd dat ging over de resterende olievoorraad in de wereld. De schrijver was van mening dat er vele malen meer olie is dan officieel aangegeven. Zo gaf hij als voorbeeld het feit dat het Cepu blok in Indonesië naar zijn mening 350 miljard vaten olie zou bevatten.
Naar zijn mening werd over deze vondst onterecht geheimzinnig gedaan en waren de officiële berichten over de voorraden simpelweg misleiding.
Geen idee waar de schrijver zijn info vandaan gehaald heeft en hoe hij aan de wijsheid van 350 miljard vaten komt, maar die fraude moet dan wel extreem goed zijn doorgevoerd, want ook de 'gewone' pers, lokaal in Indonesië heeft het over een voorraad olie van naar schatting 250 miljoen vaten olie, terwijl de hoogste schatting die ik tegenkwam een zeer optimistisch rapport van Exxon was, die het had over misschien wel tot 600 miljoen vaten olie. Een 'gewone' hoeveelheid olie, die tegenwoordig wel vaker gevonden wordt. Daar kan de wereld hooguit een paar weken op rondrijden en dan is het op. Waar Luns het over heeft is een Saoedi achtige hoeveelheid die naar mijn idee van zijn leven niet geheimgehouden kan worden.
Wat zijn de feiten die echter vastliggen: - Vooralsnog mist de productie op het blok nog steeds haar doelen en blijft de productie dus achter op de verwachtingen. Dat is geen teken dat er extreem veel aanwezig is, want bij de grootste vondst sinds de Saoedische velden zou er echt wel meer ingezet zijn.
Al met al zie ik dus nergens ook maar een schijntje bewijs voor veel meer dan de genoemde honderden miljoenen vaten olie. Waarom de schrijver dus van mening is dat Indonesië eigenlijk de grootste oliehoudende natie ter wereld is, mij ontgaat het. Volgens hem zou het zijn om olie in prijs op te kunnen drijven, maar de schrijver gaat er aan voorbij dat Indonesië het lidmaatschap van het oliekartel OPEC opgezegd heeft. Indonesië doet zichzelf dan wel erg te kort om de olieprijs op te drijven, daar het land op dit moment olie moet importeren. Het is dus totaal onlogisch waarom Indonesië een hoge olieprijs zou willen, terwijl ze olie op de wereldmarkt moeten kopen.
Nu zie ik ook meer dan gemiddeld complotten en is de laatste jaren te vaak gebleken dat de waarheid nog veel erger dan de grootste complottheorie is, maar de olievoorraad met 1000 keer te laag inschatten, dat gaat mijn verstand echt te boven.
Soms kom je dus dingen op Internet tegen waarbij je je echt moet afvragen of de schrijver nog wel bij zinnen is. In dit geval vrees ik het ergste. Over de schrijver Hubert Luns valt op Internet niet zo veel te vinden. Hij is een trader/econoom met sterke relaties richting reliscience. Zijn artikel geeft een oplossing voor het energie probleem. Gewone wetenschappers en de reguliere pers zijn gek, alleen zij die voor God openstaan hebben het licht gezien en Hubert Luns is er daar blijkbaar één van. U hoeft u nergens meer zorgen over te maken. De wereld drijft op energie en het zal makkelijk zijn deze door God geschonken rijkdom aan te boren. Ik hoop van harte dat alle wetenschappers die nu met het energieprobleem bezig zijn dit artikel niet te letterlijk gaan nemen. Immers zou de indruk kunnen ontstaan dat er geen energieprobleem is... Ik ben duidelijk een andere mening toegedaan. De combinatie religie en wetenschap is naar mijn mening altijd al een heel enge zaak geweest. Wat er door ontstaat, is een soort pseudo wetenschap waarbij alles dat te moeilijk is maar even makkelijk verklaard wordt door het feit dat de wetenschappers de oplossing niet vinden omdat ze zich niet voor God openstellen... Hubert Luns is er namelijk van overtuigd dat God de oplossing al geschapen heeft en gelovige mens haar slechts hoeft te vinden... Nu, zo'n artikel waarin dan staat dat de olievoorraad x 1000 mag worden ingeschat lijkt me dan niet de beste stimulans om dan nog hard naar de oplossing te zoeken. Luns geeft wel erg makkelijk aan dat wetenschappers sukkels zijn die door hun bekrompenheid de door God gegeven oplossingen niet kunnen vinden. Hij vindt ook wel erg makkelijk theoretische oplossingen voor het energieprobleem. Al met al een heel eng artikel vol met onwaarheden, pseudo wetenschap en doorspekt met religie.
Het mag duidelijk zijn, in deze hoek zoek ik niet de oplossing voor het energieprobleem. Naar mijn idee is er bij Luns weinig meer dan heel veel fantasie te vinden.


Tom Lassing

www.beursbox.nl

www.beursblogger.nl

Labels: , , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?