dinsdag, januari 10, 2006

 

Gaat het overal economisch slecht met Amerika?

In de oude economie, auto's en vliegtuigen gaat het echt slecht in Amerika. Binnenkort is Toyota de grootste autofabrikant en dat doet Amerika bijzonder veel pijn. Het lijkt dan haast alsof alles slecht gaat.
Toch is er ook nog hoop voor Amerika. In de nieuwe economie is er één land volledig overheersend. Van alle transacties die er wereldwijd gedaan worden gaat vrijwel alles via Amerika en daar houdt Amerika altijd een stukje geld aan over. Denkt u aan Ebay, Google, PayPal, IBM, Microsoft, Amazon, Yahoo het zijn allemaal enorme Amerikaanse ondernemingen die bij vrijwel iedere transactie op de één of andere manier een stukje meesnoepen. Er is in Europa niet één onderneming die kan wedijveren met de kracht die van deze bedrijven uitgaat. In de cijfers over de economie komt die kracht niet tot uitdrukking. Zo stond afgelopen maand in de Safe, het blad van Robeco het verhaal dat de omzet in E-books in Amerika 35 miljoen zou zijn.
Dat is wel heel straf, ik ken namelijk ondernemers die ieder voor zich al vele miljoenen aan E-books omgezet hebben. Waar Save naar keek was de omzet via de ouderwetse uitgeverijen. Die hebben echter slechts een fractie van een fractie van de markt in handen. Online Ondernemers als Mike Joyner, Ken Evoy en vele anderen komen in de statistieken niet voor. Wel weten ze een enorme hoeveelheid aan geld richting Amerika te krijgen. Een man als Joe Vitale vroeg tot kortgeleden zonder schroom 1500 euro voor zijn cursus. een tweedaags symposium over Online Onndernemen kost in Amerika makkelijk 5000 dollar. De zalen zitten vol met mensen van over heel de wereld die even naar Amerika komen voor de kennisvergaring. Het gaat op bepaalde vlakken echt slecht met Amerika, maar de economie aldaar kan tegen een stootje omdat letterlijk honderdduizenden mensen een (tweede) inkomen via Internet genieten. Een inkomen dat slechts ten dele in de statistieken tot uitdrukking komt. Over die omzet wordt in Amerika ook nog geen BTW betaald. De overheid profiteert er nog altijd niet van mee. Ik kan me zo indenken dat die regeling haar beste tijd onderhand wel gehad heeft, maar ze is er wel mede de reden van dat Amerika nu op Internet de economisch dominerende factor is.
Hoe u daar ook van kan profiteren leert www.globalgeniusweb.com


Tom Lassing
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?