woensdag, juni 08, 2005

 

Beleggen met opties: De Grieken

De Grieken

Het uitrekenen van de theoretische waarde van opties is een enorm karwei gebleken. Om dat te kunnen doen zijn een aantal (pseudo) Griekse letters gebruikt die ieder voor zich voor een bepaalde formule stonden. Voor de volledigheid vindt u hieronder de formules.

Delta:


Delta is a measure of the sensitivity the calculated option value has to small changes in the share price.

Dit houdt in, hoeveel zal de optie in prijs veranderen als de onderliggende waarde een euro in prijs veranderd.

Als de Delta 1 is, dan houdt dat in dat iedere euro prijsverandering in de optie ook tot een euro prijsverandering in de optie zal leiden. In principe is 1 de hoogst mogelijke delta en zal alleen bij extreem �deep in the money’ posities kunnen bestaan.

Een delta van 0,5 houdt in dat de optie 50 cent in prijs zal veranderen als de onderliggende waarde 1 euro in prijs veranderd.

(Bij Put opties is de maximale Delta –1)

Gamma:


Gamma is a measure of the calculated delta's sensitivity to small changes in share price.

De Gamma geeft daarom de �mate van verandering van de Delta aan.

Stel even, de Delta is 0,7. De gamma wordt berekend op 0,1. Bij 1 euro verandering van koers gaat de Delta dan 0,1 omhoog of omlaag.


Theta:


Theta measures the calculated option value's sensitivity to small changes in time till maturity.

Het gaat hier om de tijdwaarde die in de premie verwerkt zit.

Hoe hoger de Theta, des te sneller zal de tijdwaarde in de premie verminderen ook als de intrinsieke waarde van de onderliggende waarde gelijk blijft.

Stel dat de optie een waarde heeft van 3,00 en een Theta van 0,10.

Als de koers van de onderliggende waarde gelijk blijft zal de waarde van de optie per dag met 0,10 verminderen.

Eea moet u wel dagelijks blijven berekenen, want het is niet zo dat gedurende de looptijd de optie strak per dag 0,10 aan waarde zal blijven verminderen.

Vega:


Vega measures the calculated option value's sensitivity to small changes in volatility.

Het gaat hier om de veranderingen vanwege de onderliggende volatiliteit.

De Vega laat zien hoeveel de premie van een optie verandert bij een volatilteitsverandering van 1%.

Opties met een hoge Theta zijn veel gevoeliger voor veranderingen in de volatiliteit dan opties met een lage Theta.

Stel de optie heeft een premiewaarde van 2,50. De Vega is 0,10. Als nu de volatiliteit 1% stijgt neemt de premie van de optie met 0,10 toe tot 2,60.

Rho:


Rho measures the sensitivity of the calculated option value to small changes in the interest rate.

De rente is niet erg vaak aan verandering onderhevig en de Rho is dus niet erg in beeld bij Optiebeleggers. Het is echter een onderdeel van de berekeningsmodellen en heeft als zodanig dus een direct en indirect gevolg voor de waarderingen van opties.

Het Uitrekenen van de Grieken

U hebt die vraag ongetwijfeld en u bent daar niet de enige in.
In feite moet u real time koersen hebben en u hebt een applicatie nodig waarin de formules verwerkt zitten.
Nu heb ik een online applicatie gevonden waar u mogelijk iets aan heeft.

http://www.croesus.nl/xtra/optie1.php


Vragen
15. Als belegger heeft u uitgerekend dat de theoretische waarde van een bepaalde optie 1,50 is. U ziet op de beurs echter dat deze optie voor 2 euro te koop is. Wat zou een overweging voor u kunnen zijn:
a Kopen die optie, hier is vraag naar en het is dus interessant
b Afblijven, er is hier sprake van een flinke overwaardering
c Kan ik deze optie niet schrijven?

16. Als de koers van de onderliggende waarde stijgt, dan zal ook de Delta veranderen. Waarmee kan ik bepalen hoeveel de Delta gaat veranderen als de waarde van de onderliggende waarde veranderd?
a Kan niet
b Met de Delta zelf
c Bereken de Gamma
d De Rho

17. Tijd is bij opties belangrijk, want opties zijn eindig. Welke formule is belangrijk voor het berekenen van de waarde van de tijd in de premie?
a Delta
b Theta
c Rho
d Vega

De antwoorden op deze vragen vindt u op: http://www.beursbox.nl/optieantwoorden.html


www.beursbox.nl
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?