woensdag, maart 02, 2005

 

Financiën start consultatie Bfd


Financiën start consultatie Besluit financiële dienstverlening
Het ministerie van Financiën heeft het concept Besluit financiële dienstverlening (Bfd) aan de Tweede Kamer voorgelegd en is via haar website een consultatie gestart over het Bfd. In deze consultatie kunnen marktpartijen en andere belanghebbenden reageren op het conceptbesluit.
In het conceptbesluit is lagere regelgeving, onder het wetsvoorstel Wet financiële dienstverlening (Wfd), neergelegd. Reacties op het conceptbesluit dienen voor maandag 21 maart 2005 bij het ministerie te zijn ingeleverd.Wet financiële dienstverlening
De Wet financiële dienstverlening (Wfd) introduceert een nieuw wettelijk kader met regels voor financiële dienstverleners over hoe zich tegenover de consument te gedragen. De Wfd legt vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlening moet voldoen. Bijvoorbeeld wat betreft informatieverstrekking, zoals niet-misleidende reclame, en zorgvuldige advisering. Ten tweede legt de Wfd vast aan welke kwaliteitskenmerken een financiële dienstverlener zelf moet voldoen. Een financiële dienstverlener moet o.a. deskundig en betrouwbaar zijn. De Wfd geldt voor alle financiële dienstverleners: aanbieders, bemiddelaars en specifieke adviseurs, en voor alle financiële producten: betaal- en spaarrekeningen, elektronisch geld, hypotheken, consumptief krediet, effecten, beleggingsobjecten, verzekeringen en combinaties van deze producten, zoals bijvoorbeeld een beleggingshypotheek. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de naleving van de Wfd.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?